« Voor de allerlaatste keer: de rekenrente | Hoofdmenu | Een hoopvolle maand »

12/04/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Mieke

De rijken hebben elke dag de beschikking over hun vermogen inclusief het rendement op dit vermogen en daarmee kunnen ze doen wat ze willen.
De gepensioneerde echter heeft alleen maar recht op een vast bruto bedrag van gemiddeld slechts 700 euro per maand, een bedrag wat de rest van zijn leven nooit meer verhoogd wordt en wellicht zelfs gekort. Enorme verarming als je 90 jaar wordt want dan is jouw gelijke bruto bedrag van 700 euro in koopkracht minstens de helft gedaald.
Overigens stel dat de gepensioneerden samen eigenaar zouden zijn van de huidige pensioenpot dan kan iedere gepensioneerde nu 500.000 euro in zijn zak steken,

Louis Sparidans

Wel een aardige blog deze week, met gegevens die ik nog niet allemaal kende.
Maar toch, heer Borgdorff, haal ik er één zin uit naar voren en dat is de volgende:

‘Sterker nog: voor heel veel mensen is hun pensioenpot het grootste vermogen dat ze bezitten.’

In mijn optiek betreft zulks met name de reeds gepensioneerden, vooral diegenen die aan het begin van hun pensioen staan en 40 jaar of langer deelnemer zijn geweest.

Maar ook die beginnen met een gigantische domper op hun verwachtingen: er wordt meteen al niet meer geïndexeerd en er wordt met kortingen gedreigd!

En dát, terwijl ze, om met u te spreken behoren tot de ‘heel veel mensen met een pensioenpot, het grootste vermogen dat ze bezitten.’

Hoe ‘krom’ kan het zijn …..

Lemon

@ In deze berekeningen wordt het Nederlandse pensioenvermogen niet meegeteld. Terwijl onze gezamenlijke pensioenpot ongeveer goed is voor de helft van ons totale vermogen.

# Tegen de achtergrond van het wereldtoneel als grote speler is het pijnlijk dat ons kortingen boven het hoofd hangt.

*** Citaat: "Ongeveer de helft van de wereldwijde $40.100 miljard aan vermogen, wordt beheerd door de top 300 pensioenfondsen, waarbij de 20 grootste wereldwijde fondsen goed zijn voor een aandeel van 40%. Nederland is op het wereldtoneel een grote speler, en vormt de thuisbasis van twee van de tien grootste spelers in het pensioenlandschap.

Stichting Pensioenfonds ABP, beter bekend als ABP, is het pensioenfonds voor werknemers binnen de overheid en het onderwijs in Nederland. Het pensioenfonds heeft $462 miljard aan pensioenvermogen onder zijn beheer, voor ongeveer 3 miljoen deelnemers., waarmee het fonds wereldwijd de vijfde plek inneemt, terwijl PFZW – op de tiende plek wereldwijd – het Nederlandse fonds is voor zo’n 2,8 miljoen professionals in de zorg- en welzijnssector.

Grote pensioenfondsen staan de laatste maanden veelvuldig in de schijnwerpers, vooral door dreigende pensioentekorten die de fondsen mogelijk in hun pensioenuitkering zullen (moeten) gaan doorrekenen. Door de extreem lage rente moeten pensioenfondsen grotere buffers aanhouden, waardoor de dekkingsgraad gedrukt wordt. Dat betekent dat ze ondanks de goede resultaten die ze momenteel boeken een kritische grens naderen, waarop er hoe dan ook op de pensioenen gekort zal moeten worden.
Zoals het er nu voorstaat, bevindt de dekkingsgraad van vier van de vijf grootste pensioenfondsen – ABP, Zorg & Welzijn, PMT en PME (goed voor zo’n 8 miljoen deelnemers) – zich in de gevarenzone. Als de pensioenfondsen inderdaad gaan korten, dan kunnen ze op hoge weerstand rekenen vanuit de vakbonden. Het korten van pensioenen valt volgens de vakbonden gezien het onlangs gesloten pensioenakkoord en de berg aan beheerd vermogen simpelweg niet uit te leggen aan pensioengerechtigden.

De politiek houdt in deze kwestie vooralsnog de boot af.

https://www.consultancy.nl/nieuws/24939/de-10-grootste-pensioenfondsen-van-nederland

Johan

We hebben een zeer goede beursmaand achter de rug.(nov.)
Korting w.s overbodig.
Laten we daarna haast maken met de nieuwe regels,afgesproken in het nieuw pensioen accoord.
Rekenrente/buffers zo snel mogelijk stoppen.
Intussen verdere uitwerking van het accoord..

Nol

Jaap van Duijn (econoom en directeur van vermogensbeheer Robeco)
ziet ECB als Volksvijand van de gepensioneerden.
De maatregel van de ECB deze week de rekenrente < 1% tot 2024 waardoor
Korten onvermijdelijk wordt “Johan”

Louis Sparidans


Het is zeker gedeeltelijk waar Nol.
Waar de ECB de rente steeds verder verlaagt en geld bijdrukt, beoogt ze slechts één doel: ze willen de inflatie helpen verhogen tot iets minder dan twee procent.

En daarmee treffen ze alle pensioenfondsen én spaarders feitelijk dubbel, met name in Nederland. En Nederland heeft het laten gebeuren!

De lage rente van de ECB leidt hier rechtstreeks tot een lagere rekenrente, dús tot een lagere dekkingsgraad waardoor, de wél aanwezige inflatie NIET werd gecompenseerd (géén indexatie!). Dat werkt dus dubbel-op.

Sterker nog: er wordt nu zelfs gedreigd met kortingen!

De pensioenfondsen hadden daar de afgelopen tien/twaalf jaar tegen moeten protesteren, in het belang van alle deelnemers, het enige belang dat ze dienen! Maar nee, zij volgden slaafs de rekenregels.

Dat kun je eventueel wel een paar jaar doen, in afwachting van betere tijden, die niemand vooraf weet, maar dat behoor je niet al tien/twaalf jaar en nóg langer te blijven doen.

Toch zei PFZW steeds volledig transparant te zijn. Maar als je dat écht wilt zijn moet je ook in staat zijn alle consequenties goed uit te leggen en laten zien dat je dáár achter staat. ÓF, als je er NIET achter kon staan, welke maatregelen je hebt genomen om het tij te keren. En dat laatste is nooit gebeurd.

Bijvoorbeeld is de pensioenpremie jarenlang te laag geweest. Veel te laag zelfs. Niet dat ik de jongeren, die de afgelopen twaalf jaar hun pensioen opbouwden, dat misgun, maar het is wel een feit dat er niet kon worden geïndexeerd, niet voor ouderen maar ook niet voor henzelf.

Bij een volledig transparant stelsel zou zoiets wél geregeld moeten zijn gecommuniceerd, met name het bewust te laag houden van de pensioenpremie, hoe ‘moeilijk’ dit ook zou hebben gelegen. Het daar nú pas voor uitkomen, verhoogt niet het toch al schamelijke vertrouwen in de pensioenfondsen.

Jannie

Ons pensioen? Is dat nog wel ons pensioen.
Pensioen wat ooit waardevast was, althans dat moesten we destijds geloven, toen we een hoge premie betaalden.
Voor een pensioen waarvan we nu steeds moeten horen dat het nooit waardevast is geweest. Is dat niet vreemd.
Het zg waardevaste werd minder zodra er regels/eisen kwamen van DNB(aan de leiband van ECB) en de overheid.
Er geld bijgedrukt ging worden en daardoor de rente daalde en nog steeds daalt.
Ben het dan ook geheel met Louis eens dat er eerder door fondsen had moeten worden ingegrepen om het voor hun klanten /deelnemers op te nemen.
Het verhaal dat er minder armoede zou zijn door ons pensioenvermogen is dan inderdaad heel krom.
Pensioen wat nooit hoger gaat worden als je eenmaal gepensioneerd bent, integendeel zoals het er nu uitziet.
Dus hoezo rijker, alleen de rijken kunnen rijker worden met vermogen wat voor hen werkt en wat steeds meer kan worden.
Onze fondsen zijn ook rijk, worden steeds rijker en het is ons kapitaal maar er zit nog niet eens een prijscompensatie in.
Blijkbaar is het huidige doel van pensioenfondsen om alleen maar rijker te worden.


Louis Sparidans


Ja Jannie, de zogenoemde ‘wijzen’ in pensioenland hebben, ook naar mijn gevoel, ons veel proberen ‘wijs’ te maken. Niet alleen de ‘Koolmezen’, vakbondsbestuurders en pensioenfondsdirecteuren.

Helaas, ik vind dat ze geen fair-play hebben gespeeld. En informatie hebben achtergehouden!

En ook nu weer proberen ze ons ‘wijs’ te maken dat we er in het nieuwe pensioenstelsel ‘allemaal op vooruit zullen gaan’.

Johan

Generaal pardon voor kortingen voorstel van linkse partijen.
Zie Telegraaf zondag(vandaag)
Gezien de extreme tijden(Corona) en financiële steun van het kabinet
voor bedrijven. Wat het kabinet heel goed doet.

Louis Sparidans


Nood breekt wetten, zij het dat het hierbij alléén maar gaat om het imago van dit kabinet op te poetsen en andere partijen tijdens de aanstaande verkiezingscampagne niet de gelegenheid te bieden om voor ‘open goal’ te kunnen scoren.

Zowel het Financieel Dagblad van afgelopen vrijdag als De Volkskrant van vandaag melden dat er niet zal worden gekort op de pensioenen met in gang van 2021.
Daarmee is in ieder geval ‘het pensioendossier’ van tafel, voor even dan.

Het was te voorzien. Veel pensioendeelnemers hebben echter wel een tijdlang ‘voor niks’ in hun rats gezeten.

maaike

Beste Louis, toch is het gevaar nog steeds niet geweken.Komt de dekkingsgraad onder de 90% dan moet er nog steeds gekort worden. Alleen mag dit nu uitgesmeerd worden over een aantal jaren.En wat zijn de consequenties bij het invaren als de dekkingsgraad onder 95% komt?

Joris

De kou is helemaal niet uit de lucht. T.a.v. een eventuele verlaging voor 2021 is er niets veranderd. Voor de overgangsjaren naar het nieuwe stelsel geldt als eis voor de dekkingsgraad 95% (voor 2021 geldt 90% en daaraan kunnen veel (grote) pensioenfondsen nu al niet voldoen), terwijl er ook nog eens strengere rekenregels zitten aan te komen, die nog sterker op de dekkinggraad drukken dan nu al het geval is. De kern van het probleem wordt de komende jaren gewoon in stand gelaten: de lage rente blijft een bepalende rol spelen bij de berekening van de dekkingsgraad met alle gevolgen van dien. Het enige gevolg van die 95%-eis kan eventueel zijn dat een verlaging wat minder drastisch uitvalt.

Lemon

@Hr Sparidans : Veel pensioendeelnemers hebben echter wel een tijdlang ‘voor niks’ in hun rats gezeten

#Dat doen we zeker vanwege de wurgafspraak met de DNB met hun wettelijke strenge rekenregels.
Knappe koppen prikten dat te prudente beleid al vele malen door...

***Bron (Jur Bezema is oud hoofd comptabiliteit en Jan Oosterhaven is emeritus hoogleraar economie, Rijksuniversiteit Groningen) :

"De pensioenfondsen strooien ons zand in de ogen. De pensioenen kunnen gemakkelijk geïndexeerd worden en de premies kunnen omlaag.
Ook deze maand is er weer een reeks nieuwe dekkingsgraden van minder dan 100 procent gepubliceerd en weer melden alle media dat de pensioenfondsen dus te weinig geld in kas hebben en dat de pensioenen dus omlaag moeten en/of de premies omhoog.

Neem het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Haar jongste dekkingsgraad is 87 procent en dat – zo legt zij op haar website uit – betekent dat zij voor iedere toekomstig te betalen euro slechts 87 cent in kas heeft. Dat is een leugenachtige voorstelling van zaken.

Jaarverslag ABP vermeldt eigen vermogen van 514 miljard euro
Uit haar jaarverslag over 2019 blijkt namelijk dat het ABP 514 miljard euro aan vermogen heeft, dat zij 11 miljard aan pensioenpremies ontving en dat zij 12 miljard aan pensioenen uitkeerde. Dat vermogen is groter dan de helft van ons nationale inkomen en daarop maakte het ABP in 2019 ook nog eens een rendement van 16 procent!
Alleen dat gigantische vermogen is al voldoende om 42 jaar lang ieder jaar 12 miljard aan pensioenen uit te betalen, zonder dat er enig rendement wordt gehaald en zonder dat er nog enige pensioenpremie wordt betaald! En dat terwijl de naoorlogse geboortegolf over zo´n twintig jaar zal zijn uitgestorven."

https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/De-leugenachtige-dekkingsgraden-26264960.html?harvest_referrer=android-app%3A%2F%2Fcom.google.android.googlequicksearchbox%2F

Mieke


Met de huidige rekenrente verdwijnen de uitstekende rendementen in een groot zwart gat. Met een rekenrente rond de 0 procent moet je overstappen naar een omslagsysteem zoals in de rest van Europa. Dus afschaffen die belachelijke rekenrente. Dan zijn we, minstens zo belangrijk, ook af van de miljarden kostende externe beheerders en adviseurs en uitvoeringsinstanties. Er blijven dan miljarden over om de gepensioneerden met terugwerkende kracht en ook in de toekomst te kunnen indexeren.
Daar hebben ze recht op, het pensioengeld is namelijk door hen ingelegd. Maar ik vrees dat een omslagstelsel er niet zal komen omdat de pensioensector en de pensioenbeleggers een zeer dikke boterham verdienen aan de Nederlandse gepensioneerden. De belangen van de gepensioneerden worden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de grootverdieners die om de grote honingpot zwermen.
Mijn vraag is: wiens belangen staan er nu eigenlijk voorop? In de jaren 90 hadden we de woekerpolissen, hebben we nu niet ook een woekerpensioen?
En de vakbonden die de helft van de besturen vormen van alle pensioenfondsen laten de gepensioneerden ook gruwelijk in de steek.
Geen enkele indexatie gedurende 10 jaar terwijl voor een loonsverhoging van 1% wordt gestaakt. En ondertussen wel zoete broodjes bakken met de politiek allemaal voor het behoud van hun banen en hun macht.
Waarom zijn de gepensioneerden niet ook vertegenwoordigd in de besturen, het zijn toch hun centen?
Mijn vertrouwen in de politiek en pensioenfondsen is volkomen verdwenen.

Ans

Hr Peter uw keuze van minder ongelijkheid is ongelukkig gekozen.
Actueel was geweest, als u de werkenden ten op zichte van gepensioneerden
had gekozen. ( waardevaste - welvaartspensioen)

Jannie

Generaal pardon van linkse partijen voor pensioenkortingen.
Waarschijnlijk heeft het te maken met maart als we weer mogen stemmen.
Als de stemmen binnen zijn zien ze wel weer.
Dan is de "kou tijdelijk uit de lucht" Maar dat zal niet zo blijven tot 2026 en daarna.
Verder spreekt het verhaal van Mieke mij zeer aan en ben het geheel met haar eens.
Het vertrouwen is bij mij ook tot 0 gedaald en krijg dan ook steeds meer het idee dat we gepiepeld worden.
Is het niet toevallig dat dhr.Landman, opvolger van dhr.Borgdorff bij DNB vandaan komt.
Zal hij ook blogs blijven schrijven, of ziet hij dat niet zitten.

Maaike

Jannie en Mieke, ik sluit me helemaal aan bij jullie reactie. De aanstelling van dhr.Landman als opvolger van dhr.Borgdorff stelt me ook geenszins gerust.

Louis Sparidans


Voorlopig zullen we alleen maar ‘blij’ kunnen zijn met een dooie mus.

Ook al gaat dan de generieke korting (het verlagen van het nominale bruto-pensioen en dus óók van het netto-pensioen) binnenkort niet door, een zogenaamd ‘verkiezingscadeautje’ van het kabinet, het uitblijven van de indexatie blijft wél gewoon in stand.

We gaan er dus in koopkracht sowieso weer op achteruit, al voor het dertiende jaar!
De leermeester van de heer Landman was de heer Klaas Knot. Ook mijn verwachtingen zijn niet hoog gespannen.

Johan

Was de verkoop van oliegerelateerde aandelen ,met verlies ,niet te kort door de bocht?
Olieprijs zit behoorlijk in de lift.
M.i. niet beter kunnen wachten tot een betere moment?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW