« Pensioen zorgt voor minder ongelijkheid | Hoofdmenu | Tot ziens »

12/11/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Nico Medema

Kortingsdreiging is alleen gebruikt om nieuw stelsel door te drukken. In opiniestuk dvhn deze week nog eens helder verwoord dat vermogen meeste pensioenfondsen uitstekend is, voldoende voor indexering pensioenen. Die worden immers gedekt uit premies en beleggingsresultaten. Die laatste worden consequent buiten beschouwing gelaten in dekkingsgraad. Beleggingsresultaten komen daarmee ten goede aan toekomstige gepensioneerden.

Louis Sparidans


Er is nog iets anders aan de hand Nico. Een groot deel van de beleggingsrendementen zullen ook voor een ander doel worden gebruikt.

Bij het zogenoemde ‘invaren’ van rechten in het nieuwe stelsel zullen tekorten blijken van tientallen miljarden euro’s. Ofschoon onze regering zelf de regie heeft gevoerd over het nieuwe pensioenstelsel, heeft ze zichzelf al bij voorbaat van deze kosten gedistantieerd.

Zogenaamd ‘mede dankzij’ het jarenlang niet indexeren, beschikken de pensioenfondsen thans over een enorme buffer, waaruit die vele miljarden ‘gemakkelijk’ kunnen worden opgehoest, denkt waarschijnlijk onze regering.

Dat wordt een zogenaamde ‘sigaar uit eigen doos’ voor diegenen die daar het meeste belang bij hebben, d.w.z. met name de 45 tot 50-jarige deelnemers, zo is nu al bekend.
De reeds gepensioneerden vallen daarbij ‘buiten de boot’.

Lucas

Na jarenlang reacties op dit blog gegeven te hebben ben ik er inmiddels van overtuigd geraakt dat het voor een gepensioneerde helemaal geen zin heeft om op dit blog de vinger op de zere plek te leggen. PFZW lijkt helemaal niet bereid tot het helpen van reeds gepensioneerden maar vooral gericht op het behartigen van de belangen van nog niet gepensioneerden. Zij zijn het die nog premie moeten inleggen. Het geld van reeds gepensioneerden is reeds binnen, zij hebben er geen zeggenschap over, beschikken niet over inspraak/macht en hun belangen kunnen dus makkelijk terzijde geschoven worden. Gepensioneerden rest eigenlijk alleen nog het stemhokje en de rechtzaak tegen de staat (waar ik eerlijk gezegd niet veel fiducie in heb). Hopelijk laten ze zich niet in de luren leggen door de korte termijn politiek van een jaartje niet korten (maar natuurlijk ook weer niet indexeren) want zodra er gestemd is zal men de overheveling van het geld van gepensioneerden naar jongeren gewoon weer tot 2026 doorzetten. One-isue partijpolitiek is zeker niet ideaal maar m.i wel nodig willen gepensioneerden voorkomen dat hun pensioenbelangen de komende jaren nog veel verder aangetast worden.
Ik wens jullie allen dan ook naast gezondheid, geluk en liefde, ook veel wijsheid toe.

Nico Medema

Vakbonden maken de dienst uit in het bestuur van pfzw. Er zit geen gepensioneerde in die voor onze belangen opkomt.

Anoniem

https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-zijn-we/organisatie/bestuur/simons.html

Nico Medema

Simons is geen gepensioneerde pfzw. Nooit iets gehoord over belangenbehartiging gepensioneerden in bestuur.

Jannie

Simons zit namens werknemersorganisatie, gekozen voor de gepensioneerden. Of ze enig empathisch vermogen heeft naar gepensioneerden is de vraag evenals of we als gepensioneerden er wat aan hebben dat zij die plaats vertegenwoordigd.
Maar ze zit er wel ter vertegenwoordiging werknemers voor gepensioneerden.

Jannie

Den Haag lijkt soepel te willen zijn. Ja dat lijkt me ook op weg naar de verkiezingen!
Wat er daarna gebeurt lijkt me veel belangrijker.
Wat met bv CDA aan het bewind of doorgaan met VVD of een flinke ruk naar links of rechts.
Er zal wel van alles gebeuren behalve dat gepensioneerden erop vooruit gaan.
Ondertussen wordt er met argusogen naar de kapitalen van de pensioenfondsen gekeken door de overheid die dit al als gemeenschapsgeld zien.
Neem alleen de kosten naar het omswitchen nieuwe stelsel, zo'n 60 miljard en wat waarschijnlijk wel hoger zal worden.Maar de fondsen wel zelf dienen op te brengen.
Geld wat hiervoor gebruikt wordt, geld wat ook bij u en bij mij vandaan komt. Geld waar de laatste 12 jaar voor is ingeleverd door gepensioneerden maar ook door werkenden die hun pensioen al zien slinken.
Dit terwijl pensioenfondsen zelf niets inleveren maar hun kapitalen zien doorgroeien.
Kapitalen waarvan gepensioneerden niets terugzien in welke vorm van compensatie ook.
Zowel Lucas als Louis hebben de spijker weer op de kop geslagen maar wat we hier schrijven het helpt allemaal niets.
Dan maar stemmen op de enige partij die het voor de gepensioneerden opneemt?
Of dat zal helpen weet ik niet, ik vind wel dat we met zijn allen een rad voor de ogen wordt gedraaid.
Het kan eenvoudig niet bestaan met zulke kapitalen dat er niet geindexeerd kan worden.

Louis Sparidans


Beste Peter. Bij uitzondering blijf ik ditmaal wat amicaal.

Na 13 jaar gaat u binnenkort dus met pensioen. Ondanks dat het rijmt, ik heb met u van doen. Het zijn dertien jaren waar u voor de gepensioneerden eigenlijk NIKS heeft kunnen betekenen. Ze zijn er alléén maar op achteruitgegaan.

Ondanks dat de pensioenvermogens in die tijd gigantisch zijn toegenomen, dankzij uitstekende beleggingsresultaten. Het ging allemaal, in de eerste plaats voor de gepensioneerden zelf, geheel aan hen voorbij.

Zij moesten zelfs behoorlijk inleveren! Dertien jaar lang!
Ik verwijt het u niet persoonlijk. U had dertien jaar geleden bij uw aantreden ongetwijfeld betere bedoelingen.

Ook alle pensioenfondsen gezamenlijk, zijn niet bestand geweest om op te treden tegen de politiek, om het tij te keren. Dertien jaar lang! Maar het zou wél hebben gekund, is mijn vaste overtuiging.

Het was immers géén natuurramp die ons overkwam. Het gebeurde allemaal alléén maar door MENSELIJK toedoen. Mensen die geen erg hebben gehad in waarvóór pensioenfondsen indertijd werden opgericht. Het is eigenlijk een grote schande dat dat moet worden geconcludeerd.

Het is helaas geen opwekkend bericht. Desondanks wens ik u vele en goede pensioenjaren toe, met name in goede gezondheid. U had immers goede bedoelingen!

Louis Sparidans

Lemon

@ Hr Sparidans ". U had immers goede bedoelingen!


# en schuwde vooral niet de dialoog met pers en publiek als één vd weinige collega fonds bestuurders. Jammer dat nu bijna 13 jaar hij het gesloten indexpotje niet kon openbreken. Het gaat u desondanks goed in de komende pensioen jaren.

*** Citaat : " Als spreekbuis van de pensioensector ging Peter Borgdorff de publieke confrontatie zelf nooit uit de weg. Toch vindt hij dat pensioenfondsen er sinds de crisis van 2008 niet goed in geslaagd zijn om hun ...
Als je bangig bent aangelegd, moet je postbode worden', vindt Peter Borgdorff. De directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een van de weinige bekende 'gezichten' van de bijna 200 Nederlandse pensioenfondsen. Behalve Corien Wortmann van ambtenarenpensioenfonds ABP zijn er naast Borgdorff weinig pensioenbestuurders die veel naar buiten treden. En dat terwijl de sector onder vuur ligt door de dreiging van pensioenverlagingen en de komende vijf jaar het Nederlandse pensioenstelsel drastisch wordt hervormd.

'Peter zei nooit nee', zegt zijn woordvoerder. Niemand uit de pensioensector stond de afgelopen jaren zo vaak in de krant, was zo vaak op de radio of bij tv-programma’s Radar, MaxMeldpunt en ook bij Zwarte Zwanen van Cees Grimbergen, het onderzoeksprogramma over pensioenen waar veel mensen uit de sector niet aan mee wilden werken.

https://fd.nl/economie-politiek/1361600/we-hadden-eerder-moeten-waarschuwen-er-zijn-geen-zekerheden-in-pensioen?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1607700848

Ernst van Drumpt

Wederom lees ik met verbazing alle klaagzangen van gepensioneerden. Ik kan het me ook “goed” voorstellen!
Wat zat het de meesten toch tegen..... niet tot 66.4 jaar werken maar al járen eerder met pensioen kunnen gaan! Het is toch verdrietig hè. Ik heb 3 jaar vóór de AOW datum zelf gekozen te stoppen met mijn betaalde baan met pensioenopbouw. Omdat ik die jaren zelf grotendeels moest financieren uit spaargeld heb ik op mijn spaargeld ingeteerd. Nu heb ik een PFZW pensioen waar ik 43 jaar voor opbouwde.
Sinds m’n 66,4 jaar voel ik me gelukkig als gepensioneerde AOW gerechtigde.
Ik heb ook in het verleden gedacht met 60 jaar te kunnen stoppen, zo was dat toen. Maar mij hoor je nu niet klagen! Ik dank mijn pensioenfonds voor datgene wat zij, naar beste kunnen hebben gerealiseerd!

René Hendrickx

Ik vond/vind Peter Borgdorff een buitengewoon aangename en toegankelijke bestuurder en betreur zijn vertrek.
De DNB overtuigen van een ander soepeler beleid is als met de hand een olietanker wegduwen...
De nieuwe bestuurder is een ambtenaar van de DNB...

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW