« Pensioenles voor werkgevers | Hoofdmenu | Autorijden »

11/13/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

G P N v d Meij

En dan zijn er kennelijk mensen die denken, dat mensen die niets van hun pensioen weten, dit blog wel lezen. Tja, jammer.Voor mensen die wel kennis hebben over hun pensioen , is dit dus een open deur.

Lemon

@ wat u zelf, samen met uw werkgever, aan premie heeft betaald én hoeveel wij er voor u hebben bijverdiend door uw premie te beleggen. We hopen dat daarmee duidelijker wordt dat een pensioen dat je samen regelt, een goede deal is.

# Vooral als de premieontvangsten de uitkeringen overtreffen moet indexeren mogelijk blijven.

*** Citaat: Als de mensheid nog een beetje ouder wordt gaat er weer ontspaard worden. Voor het pensioenfonds ABP is het jaarlijkse bedrag aan uitkeringen al bijna 1 miljard euro hoger dan de premie-inleg. Voor ‘jongere’ pensioenfondsen geldt nog het omgekeerde. Voor ons andere heel grote pensioenfonds PFZW bijvoorbeeld zijn de premieontvangsten nog 2 mrd hoger dan de uitkeringen, maar ook dat gaat op zeker moment schuiven natuurlijk.

https://bernardterhaar.nl/uncategorized/hoe-lang-blijft-de-rente-nog-laag/

Nol

Lemon, op grond van het surplus premieinkomsten/uitkeringen zouden de netto
Rendementen ten opzichte ABP voor Pfzw causaal veel
hoger moeten zijn, hetgeen een analyse wenst !

Ans

Peter, u spreekt over lagere rendement voor 2020 !
Het strategisch beleggingsbeleid zou moeten zijn > 40% niet beursgenoteerde ondernemingen (SHV), dat voorkomt koersdalingen.

Yvonne

Lemon, de gemiddelde leeftijd bij PFzw is aanzienlijk lager dan bij het ABP
hetgeen inhoudelijk betekent dat de totale premie veel lager is bij Pfzw dan
bij ABP dat niet ten goede komt aan de rendementen.

Lemon

@Yvonne....premie veel lager is bij Pfzw dan
bij ABP dat niet ten goede komt aan de rendementen.

# het jaarrendement is anders behoorlijk.

***Uit het kwartaalbericht 2019 : . Met
de beleggingen behaalde PFZW in het vierde kwartaal een rendement van 0,0%, waarmee het
jaarrendement uitkwam op 18,8%. De premiebijdragen in het vierde kwartaal bedroegen € 1.558
miljoen en de pensioenuitkeringen € 1.019 miljoen. Het totaal belegd vermogen eind vierde kwartaal
is € 238,4 miljard.

Lucas

Beste heer Borgdorff,
In de videocall heb ik de vraag gesteld of de individuele pensioenpotten berekend worden middels de ingelegde premies en de daarop werkelijk behaalde rendementen. Ik kreeg het antwoord dat het niet zo eenvoudig lag en ook dat wat een deelnemer terugkrijgt verschilt per (situatie van) de deelnemer. Zo zouden oudere deelnemers meer terugkrijgen dan jongere. Van de klantenservice van PFZW kreeg ik destijds op mijn vraag naar de berekeningswijze van de pensioenpotjes gemaild dat PFZW niet per individuele deelnemer bijhoudt hoeveel premie er ingelegd is en al helemaal niet hoeveel rendement op die inleg is gemaakt. Dat verbaasde mij zeer omdat dit mijns inziens toch wel erg basale gegevens zijn om bij te houden voor een pensioenfonds. Als die zaken niet bijgehouden zijn, hoe berekent u dan dat ik drie keer mijn inleg terugkrijg?
Bedoelt u misschien dat u een algemene formule toepast en dat daar uit komt dat een deelnemers gemiddeld drie keer zijn inleg terugkrijgt? Dat zegt dan echter niets over de individuele deelnemer (en zijn individuele pensioenpot) en dus niets over de werkelijke verhouding tussen wat die deelnemer heeft ingelegd en wat hij/zij daarvoor terugkrijgt! U wekt de indruk dat dit wel het geval is en daarom zou ik graag zien dat u dit in uw volgende blog expliciteert.
Mocht het echt zo zijn dat PFZW, i.t.t. wat de klantenservice beweert, de werkelijke premies en rendementen kent en hanteert, dan lijkt me dat de individuele pensioenpotten daarop gebaseerd moeten worden. Ook graag uw reactie of dit zo is.
Tenslotte: het nu beschikbare vermogen is vergaard door degenen die nu al deelnemer zijn van PFZW en niet door de generaties die nog deelnemer moeten worden! De huidige pensioenpot moet dus verdeeld worden onder de huidige deelnemers en niet deels al gereserveerd worden voor latere generaties die in de toekomst misschien ook deelnemers worden. Zij hebben geen recht op het nu reeds vergaarde vermogen simpelweg omdat zij daar niets aan bijgedragen hebben! Het komt mij voor dat er bij het beroep op solidariteit ook regelmatig op generaties wordt gedoeld die nu nog helemaal geen deelnemer van het PFZW zijn.
Ook m.b.t. dit punt ben ik benieuwd naar uw reactie.
Tenslotte: drie keer je inleg terugkrijgen lijkt heel veel. Als je echter bedenkt dat er 40 jaar premie wordt ingelegd waarmee beleggingswinst wordt behaald, en er in de uitkeringsfase ook nog eens zo'n 15 jaar rendement gemaakt wordt met het reeds vergaarde kapitaal dan valt dat eigenlijk wel mee.

Nico Medema

Eind 2019 was de actuele dekkingsgraad 99,2. Dit jaar 0,1 daling door beleggingsresultaten; daarmee nu 99,1 zonder steeds meer arm rekenen met lagere rekenrente. Vermogenspositie is prima bij heel voorzichtig ramen toekomstig rendement. Dus geen noodzaak tot korten pensioenen.

Nico Medema

Een lang bericht over het nieuwe duurzame bellegingsbeleid .in de media een bericht over miljardenverlies door veel te laat uit oliebeleggingen te stappen. Reactie pfzw?

Nico Medema

4 miljard verlies begin 2020, wie neemt verantwoordelijkheid?

jan

Klinkt prima. Gelukkig snap ik hoe pensioen werkt. Scheelt een hoopkopzorgen.
Ik snap dat jullie werken met gemiddeldes want er zit een verzekeringscomponent in voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. Als ik overlijd krijg ik minder pensioen, als mijn buurman niet overlijd en arbeidsongeschikt wordt krijgt hij gemiddeld iets meer.
Voor mij helemaal prima, het rendement is nou eenmaal niet meer. Vind het jammer dat jullie aangekeken worden op regels van de DNB en de Nederlandse overheid inzake rekenrente.
Ik maak me overigens ook geen zorgen als je 4 miljard euro 'verliest' dat is 1,8% van het belegd vermogen dat heb je weleens op een slechte beursdag. Net zoals de +5% van de vorige week

Jannie

Lees ik enerzijds dat de pensioenfondsen met name de grote fondsen er "slecht"voorstaan.
Kun je dezelfde dag op een een financiele pagina lezen dat internationaal gezien de pensioen rendementen top zijn. Rendementen met een gemiddelde van 13,7%
Geconcludeerd door Oeso.
Rendementen die zich niet vertalen in hogere pensioenen door bv te indexeren.Integendeel,door de rekenregels en lage rente is er nog steeds kans op korten.
Er zullen er wel zijn die dit begrijpen en moeilijk kunnen uitleggen waarom er dan toch gekort moet worden maar aan de gemiddelde pensioendeelnemer is dat niet uit te leggen.

J.T.

Er worden altijd verhalen verteld hoe goed ze zijn maar verhalen over een miljardenvlies van 4 miljard euro in de grondstoffenmarkt wordt niet verteld. En dan op de laagste punt uit die markt te gaan Zulke "belegdeskundigen" kunnen er wat van zeg...,

Ans

Peter, het lijk is uit de kast van 4 mrd. Een uitgebreide analyse van de lagere
Rendementen is causaal gewenst voor 2021 ev jaren van uw Direkteurj

Yvonne

Lemon, bedankt voor je motivering maar de bevestiging van 4 mrd. verklaart de
Het lage rendement 2020 van Peter

Jannie

Je hoeft je niet druk te maken over wat procenten meer of minder op korte termijn. Er wordt voor de lange termijn belegd, met nog steeds goede resultaten. Ondanks corona.
Zijn fondsen blijkbaar afhankelijk geworden van de DNB en doet de overheid en nog een schepje bovenop.
Dit ondanks het zg "lobbyen" van dhr.Borgdorff en zijn collega's, bij de overheid.
Ook moet er zg al rekening worden gehouden met nieuwe generaties die nog geen cent hebben ingelegd.
Dit ten overstaand van mensen die 40 jaar of langer hebben bijgedragen en hebben gezorgd dat PFZW met dit geld kon beleggen, zelfs van 68 naar 238 miljard in zo.n 12 jaar.
Goed gedaan, alleen hebben gepensioneerden daar geen
cent prijscompensatie van terug gezien in diezelfde 12 jaar.

Jannie

Er wordt gesteld dat je wel 3 keer je inleg terug krijgt?
Naar mijn idee zou het raar zijn als dat niet zo zou zijn, daar leggen deelnemers(verplicht)voor in, om het fonds te laten beleggen, voor jou voor later.


Ans Neessen

Zijn we nou met z'n alle zo achterlijk dat we alles geloven ?
Nooit indexatie?
Is inderdaad zo dat ervan uitgegaan wordt dat we hier met huisvrouwen te doen hebben? Die blij zijn met een bijbaan????

Lucas

@Jan, "Klinkt prima. Gelukkig snap ik hoe pensioen werkt. Scheelt een hoopkopzorgen". Misschien klinkt dit voor jou in jouw situatie prima maar kun jij uitleggen aan gepensioneerden, die reeds 11 jaar geen indexatie ontvangen, waarom dit prima is?
Je werkt ongeveer 1 dag per week voor je pensioen dus bij 2x je inleg terugkrijgen zou je een aanvullend pensioen van 2 dagen hebben. Zonder indexatie is dit voor velen zeker niet genoeg om van te leven.
"Ik snap dat jullie werken met gemiddeldes etc." Dat snappen wij ook wel Jan, maar het staat er niet en wat er wel staat geldt zeker niet voor iedereen. Het is dus misleidend om te stellen dat het wel zo is.
"Voor mij helemaal prima, het rendement is nou eenmaal niet meer". Jan 2,5x je inleg terugkrijgen na 40 jaar inleg van premies komt neer op 4% rendement. Vind jij dit een rendement waar de "topbeleggers" van PFZW trots op kunnen zijn? Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de AEX was 7,2%....
Wat betreft de verzekeringscomponenten voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden heb je gelijk en daar ben ik ook zeker voorstander van. Echter de pensioenen al 11 jaar niet indexeren en mogelijk zelfs korten is gewoon diefstal onder het mom van solidariteit te noemen. Het leeuwendeel van de pensioenpot is immers bij elkaar gespaard/belegd met het geld van de generaties boven de 60. Nu hun pensioen aantasten ter bescherming van de pensioenen van generaties die nog nauwelijks hebben bijgedragen gaat te ver.
"Vind het jammer dat jullie aangekeken worden op regels van de DNB en de Nederlandse overheid inzake rekenrente". Jan dit is een blog m.b.t. het beleid en de houding van PFZW en dus ook hun houding t.o.v. die instanties. PFZW heeft voordelen bij het nieuwe systeem: o.a. minder risico dragen en geen prestatieverplichting meer. Dus wil PFZW, zelfs met alle open eindjes, graag overstappen naar een systeem dat evident slechter is voor veel deelnemers en heeft het geen krachtig tegengas gegeven! Ja met woorden natuurlijk wel, maar het had ook samen met andere pensioenfondsen een rechtszaak kunnen beginnen zoals nu wel gebeurt.
Natuurlijk is een momentopname van de beurs niet bepalend en "all in the game". Maar als twee jaar geleden al door veel experts werd aangegeven dat de traditionele energiefondsen het qua rendement af beginnen te leggen tegen de alternatieve dan heb je toch wel iets verkeerd gedaan wanneer je er met 4 miljard verlies uit moet stappen. PFZW zegt de beste beleggingsexpert in te huren en dan mag je verwachten dat ze juist dit soort klappen voorzien!

Vanhees

Al die wekelijkse onzin en verhalen om het werkelijk falen van beheer van onze centen te verdoezelen zijn commentaar onzerzijds niet langer waard.
Hoe dan ook : wij gepensioneerden worden ;
zoals in "Het spook van de opera" gezongen:

...bedrogen en belogen ...

Mieke Gjeltema

als wij meer pensioen willen dan zullen we daar iets voor moeten doen.

Ik ben het eens met de directeur van het pensioenfonds voor de zorgsector, de meeste Nederlanders houden niet van financiële zaken en wat pensioen betreft worden ze pas wakker als hun pensioendatum in zicht komt.

En mopperen op je pensioenfonds heeft geen zin. Elk pensioenfonds moet nu eenmaal van de overheid de knettergekke en lachwekkende indexatie-regels volgen.
Die wettelijke regels zijn gemaakt door de politieke partijen van de kabinetten Rutte dus de VVD, CDA, D66, PvdA en Christenunie (en gedoger Groen Links).
Deze politieke partijen hebben met wetgeving gezorgd dat indexatie van ons pensioen vrijwel onmogelijk is gemaakt. Het bruto pensioenbedrag dat wij op onze pensioendatum voor de eerste keer ontvangen zal tijdens ons leven waarschijnlijk nooit meer veranderen. Dus worden we elk jaar wat armer want de prijzen stijgen wel. Na 10 tot 15 jaar is ons pensioen zo in koopkracht gehalveerd.
Bij die politieke partijen moeten we dus niet zijn als we een geïndexeerd pensioen willen. En ondertussen barsten de pensioenfondsen al jaren structureel van het geld. Meer dan genoeg voor een goed geïndexeerd pensioen niet alleen voor ouderen ook voor jongeren. Maar blijkbaar vinden die huidige regeringspartijen dat de gepensioneerden wel genoeg hebben. Erger nog ene heer Heemskerk, een medeontwerper van het huidige Pensioenakkoord, zegt dat het helemaal niet zo erg is dat gepensioneerden nooit meer geïndexeerd worden en dat ook korten geen enkel probleem moet zijn.
Kortom wij als gepensioneerden hebben niets te verwachtend van de huidige politiek.
Maar er zijn 3 miljoen gepensioneerden. En die hebben allemaal stemrecht. Als zij massaal zouden besluiten volgend jaar maart bij de tweede kamer verkiezingen te stemmen op een partij die wel indexatie in het verkiezingsprogramma heeft staan dan krijgen we direct indexatie. En politieke partijen met indexatie in hun programma zijn er wel degelijk van links tot rechts.
Ik zie het als mijn missie om zoveel mogelijk ouderen (50 plussers) in mijn omgeving uit te leggen dat korten niet nodig is en dat je pensioen gewoon geïndexeerd kan worden. Ik stuur hen deze informatie per mail met het verzoek dit bericht door te sturen naar hun oudere kennissen die er belang bij kunnen hebben.
Ik hoop zo ouderen bewust te maken dat zij voor een beter pensioen moeten stemmen op een partij die het wel opneemt voor de ouderen en hun pensioen. Dit is het enige wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we meetellen en krijgen waar we recht op hebben. Want de huidige regeringspartijen vinden ouderen niet interessant, ze zien de ouderen niet staan. Het is aan ons om te beslissen op wie we stemmen voor een beter pensioen bij de tweede kamer verkiezingen in maart 2021.
Willen we meer pensioen dan moeten we daar zelf wat aan doen.

groet, Mieke

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW