« Veel meer dan je inleg terug | Hoofdmenu | Voor de allerlaatste keer: de rekenrente »

11/20/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Vanhees

"Iedereen heeft de verantwoordelijkheid zich in zijn pensioen te verdiepen" ; aldus ons orakel.

Wat een g.... , wij hebben geen enkele wezenlijke inspraak of zeggenschap.
Ook de commissie's en zogenaamde medezeggenschapsraad conformeren zich volledig aan het uitzichtloze beleid van het PFZW.
Dus wat nou "verdiepen" ??


Onze premie's verplicht betalen en graag lovende
commentaren geven op het "geweldig" presterende pensioenfonds, management en directie.
Dat er al jaren wordt gekort en ook nu weer in 2021 zeker geen indexatie zal zijn ; zelfs mogelijk korten, moet niet te veel aandacht krijgen.

Op al die wekelijkse blog-onzin is dan ook maar een gelijkwaardige reactie mogelijk :

Blabla, bla, blablabla.

Jannie

Misschien moet er niet het vergelijk met een auto worden gemaakt maar met een treinkaartje. Je koopt een kaartje, stapt in je hoeft niets te doen en je komt aan op de plaats van bestemming. Hoe verder de bestemming des te meer je betaalt.
Zo ook met je pensioen hoe langer je betaalt/inlegt des te meer zie je terug.
Daarbij is het de taak van je pensioenfonds om daar meer van te maken dmv beleggingen. Wat ze overigens goed hebben gedaan, en er niet zo slecht voor staan als men ons soms wil voorhouden.
Nu wordt de focus teveel gelegd op reserves die fondsen moeten aanhouden van DNB en overheid.
Die dan ook niet zullen toestaan om bv de rekenrente tot 2026,het jaar van het nieuwe stelsel, bv naar 1 of 2 % te zetten.
Wat huidige gepensioneerden wat lucht zou geven na 12 jaar geen indexeren, maar wel flinke prijsstijgingen.
Zal blijken dat het nieuwe stelsel in 2026 toch wat beter uitpakt voor huidige gepensioneerden, zal dat voor een aantal helaas te laat zijn.

Louis Sparidans


Sorry meneer Borgdorff, ik vind uw vergelijking met het onderhoud van een auto, beneden peil. Het lijkt leuk, maar dat is het feitelijk helemaal niet, althans dat is mijn mening.

Ik begrijp ook dat u niet graag in wilt gaan op het verlies van vier miljard door het verkopen van een PFZW-aandeel op de olietermijnmarkt in maart van dit jaar. Ofschoon ik het wel héél veel vind, een bedrag gelijk aan alle uitkeringen van PFZW tezamen in één jaar tijds.

Dat de olieprijs zich inmiddels weer aan het herstellen is, vind ik praten achteraf, dus dat verwijt ik u niet.

Ik heb u wel al een paar keer één vraag gesteld, waar ik nog nooit antwoord op heb gekregen. Zou dat nog kunnen voordat u met pensioen gaat?

Zoals bekend is de gehanteerde rekenrente voor pensioenen in álle andere landen van Europa hoger dan in Nederland. Ik noemde ze al eens van een paar jaar geleden. Ik herhaal er bij dezen nog een paar, voor het vergelijkend overzicht:

Duitsland 3,3%, Engeland 3,1%, Italië 3,4%, Spanje 4,2%, Finland 2,8%, Luxemburg 3,7%, maar, en nu komt het: NEDERLAND 1,2%.

Daarnaast weet u ook, dat de rentefactor ALLESBEPALEND is of er wel of niet pensioen kan worden geïndexeerd of dat er moet worden gekort.

En dan nu de vraag: heeft u ooit tijdens uw veelvuldige contacten met minister Koolmees, of zijn voorgangers, alsmede met de directie van DNB wel eens gewezen op deze grote verschillen in Europa en heeft hun antwoord u overtuigd dat Nederland de beste rekenrente hanteert? Zo niet, waarom heeft u dan de vraag niet aan de rechter voorgelegd?

Het huidige vermogen van alle pensioenfondsen bij elkaar staat gelijk aan 48 keer (!) het totaal van alle pensioenuitkeringen in Nederland in één jaar tijd. We sparen (en beleggen) ons gek, het vermogen om de pensioenen te indexeren kan ruimschoots worden gerealiseerd maar we doen dat al meer dan TIEN JAAR niet meer.

Hoe rijker de pensioenfondsen worden, des te armer worden de gepensioneerden. En dat allemaal als gevolg van die vermaledijde rekenrente! We hebben zogenaamd het beste pensioenstelsel van de wereld, maar mensen in andere landen lachen ons doodgewoon uit.

Beste heer Borgdorff, graag hierop nog uw EERLIJKE antwoord, voordat u met pensioen gaat.
Bedankt!

Louis Sparidans

Lucas

Beste Louis,
De politiek weigert halsstarrig om een andere rekenrente te hanteren. Ik ben het met je eens dat PFZW gerechtelijke actie had moeten ondernemen maar gegeven de voordelen die het bij een nieuw stelsel heeft (risico overgeheveld naar de deelnemers en geen prestatieverplichting meer) heeft men het bij blaffen richting politiek gelaten. Voor de bühne. In de uitslag van de komende rechtspraak heb ik niet veel vertrouwen gegeven het beroep dat gedaan wordt op het algemeen belang dat een stelselwijziging zou rechtvaardigen. Zelfs bij een rekenrente van rond de 0%! is de dekkingsgraad al bijna 90. Dit betekent dat na nog enige jaren niet indexerende dekkingsgraad bij diezelfde rente op 100% zal liggen. In de videocall werd aangegeven dat er al (kortlopende)leningen tegen minder dan 0% worden uitgeschreven. Het lijkt me echter een brug te ver wanneer de overheid fondsen gaat verplichten obligaties aan te schaffen waarop geld toegelegd moet worden om zo de penioenaanspraken veilig te stellen....

Nol

Hr Peter Borgdorff wil je wens van Louis toch nog in vervulling brengen,
dan organiseert U alsnog samen met de nieuwe Directeur een Videocall

Dan kan de Directeur de rekenrente etc met zijn Expertise vanuit DNB
profileren. “ een eerlijk antwoord verdient Louis gezien zijn deskundige pensioen
kennis”

Lemon

@Hr Sparidans: We sparen (en beleggen) ons gek, het vermogen om de pensioenen te indexeren kan ruimschoots worden gerealiseerd maar we doen dat al meer dan TIEN JAAR niet meer

# Een aantal halve en hele antwoorden hierop zijn in dit vorige topic terug te vinden.

https://pfzw.typepad.com/blog/2019/01/het-ene-fonds-is-het-andere-niet.html

Jannie

Jammer genoeg kunnen wij hier schrijven wat we willen en worden er videocalls georganiseerd en komt er een nieuwe bestuurder in de vorm van dhr. Landman.
Er verandert zeker tot 2026 niets. Behalve dat prijzen flink blijven doorstijgen en gepensioneerden er niets bij krijgen of zelfs gekort gaan worden.
Dat is nl waar gepensioneerden mee te maken hebben op dit moment ondanks dat we het beste pensioenstelsel ter wereld hebben en ondanks het kapitaal bijeen gespaard en belegd.
Het ingelegde kapitaal van deelnemers wel te verstaan die het nu moeten overlaten aan DNB en de overheid.
En na 2026 zal ons in mooie bewoordingen wel verteld worden dat er helaas weer niet geindexeeerd kan worden om wat voor reden dan ook.
Terwijl het kapitaal ondertussen weer gegroeid zal zijn daar is geen twijfel aan.
Zoals u ziet is mijn vertrouwen zeer laag.
Wat ongetwijfeld bij meerdere deelnemers het geval zal zijn en zal er heel wat moeten gebeuren om dat vertrouwen terug te winnen.

Lemon

@Mw Jannie : En na 2026 zal ons in mooie bewoordingen wel verteld worden dat er helaas weer niet geindexeeerd kan worden....

# Dat indexeren is dan bij het grofvuil gezet... Want het wordt een casino pensioen.

*** Citaat: " Deelnemers aan huidige pensioenregelingen krijgen bij de overgang een berekening voorgeschoteld van wat ze aan pensioen mogen verwachten in het huidige systeem en onder het nieuwe stelsel.

Belangrijk verschil is dat de huidige toezegging een bindende belofte is, gekoppeld aan de hoogte van het loon. De nieuwe toezegging is daarentegen niets anders dan een prognose.

Vraag is bovendien wat er moet gebeuren als de prognose voor de pensioenuitkering in het nieuwe stelsel lager uitvalt dan de huidige pensioenaanspraak. Komt er compensatie en wie gaat dat betalen?

In het conceptakkoord staat volgens De Telegraaf dat werkgevers en werknemers per sector of onderneming moeten bekijken hoe ze eventuele compensatie regelen als er gaten dreigen te vallen bij de overgang.

Op dit punt blijft er dus voor individuele deelnemers van pensioenfondsen nog veel onzekerheid, tot de plannen per fonds echt zijn uitgewerkt.

https://www.businessinsider.nl/pensioen-akkoord-juni-2020-hoofdpunten/

Fabio

Hr. Jan Landman de grote pensioenfondsen zijn niet meer levens vatbaar in deze vorm. (Vakbond,bestuurders,overheid)
< 2030 door privatisering zullen zij overgenomen worden door grote vermogens beheerders, dan zal de indexering gerechtvaardigd zijn voor de deskundige deelnemers. (Autorijden van Dhr Peter opgelost )

Louis Sparidans


Door inside-information, oorspronkelijk afkomstig van een Kamerlid, is bekend dat ons kabinet het ‘helemaal niet erg vindt dat pensioenen al jarenlang niet worden geïndexeerd en daarenboven ook nog kunnen worden gekort’.

Dit is gebaseerd op de mening dat gepensioneerden niet mogen mopperen ‘omdat ze toch al tot de rijkste Nederlanders kunnen worden gerekend’. Punt.

Deels is dat waar, denk ik, waar een deel van de ouderen over een eigen huis beschikt, soms ook nog met een geheel afgeloste hypotheek.

Maar dan wordt ‘gemakshalve vergeten’ dat een nóg grotere groep ouderen altijd in een huurhuis heeft gewoond en nóg zo woont. Heus, een groot aantal daarvan kan niet eens meer de huur opbrengen, anders dan op andere uitgaven flink te moeten bezuinigen.

Praktisch alle leden van de regering alsook Kamerleden wonen in een eigen huis, mag je aannemen. Daarom ‘zitten’ ze er zelf ook niet mee.

Nico Medema

In Eigen Tijd weer veel positieve verhalen over het nieuwe pensioenstelsel van werkenden en medewerkers pfzw, zonder dat ook maar iets bekend is over de uitwerking.is dit blad ook voor gepensioneerden?
Geen informatie over grote zorgen ICT en omzetting administratie? Over 5 jaar onderzoek 2e kamer naar mislukken overgang naar nieuw stelsel of nu toch nog op tijd stoppen?

Bruins Slot

De vraag mbt de vreemde nederlandse rekenrente in vergelijking met de hogere rekenrentes in alle andere eu-landen. En die landen hebben te maken met hetzelfde vreemde rentebeleid van de ECB, en naar ik aanneem met vergelijkbaar toezicht vanuit de DNB. Wat is de argumentatie die u te horen krijgt als u daarover met de regering spreekt, cq met de DNB? De vraag is even relevant als de afgelopen jaren: we moeten nog ongeveer 5 jaar door met het huidige systeem, en ofschoon de aandelen sterk stijgen is pensioenverlaging, en premieverhoging niet eerder zo dichtbij geweest. En met bijvoorbeeld de Italiaanse, Duitse, Luxemburgse of Spaanse rekenrentes zou er waarschijnlijk royaal geindexeerd kunnen worden. ONBEGRIJPELIJK!

Lemon

@HrBruins Slot: Wat is de argumentatie die u te horen krijgt als u daarover met de regering spreekt, cq met de DNB?

# Mogelijk dat een aantal wijsneuzen dit voor hem hebben
bedacht en politiek gezien er geen speld tussen is te krijgen.

*** Citaat: " Elke vijf jaar geeft een commissie van onafhankelijke specialisten, de commissie parameters, advies over een onderdeel van de rekenrente (de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR)). De laatoste keer was in juni 2019. DNB heeft het advies van de commissie toen overgenomen.

De commissie parameters heeft laatst onder leiding van Jeroen Dijsselbloem advies uitgebracht over de rekenrente. Wat zijn de gevolgen voor de rekenrente én voor de financiële situatie van pensioenfondsen?
De commissie parameters heeft in juni 2019 geadviseerd om een onderdeel van de rekenrente (de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR)) anders te berekenen. DNB heeft dit advies overgenomen. De nieuwe methode voor berekening gaat op zijn vroegst in 2021 in. Daardoor is nu niet te zeggen wat de gevolgen zijn voor de financiële positie van pensioenfondsen. Die zijn afhankelijk van de stand van de rente en de financiële positie van pensioenfondsen op het moment van invoering.

https://www.dnb.nl/over-dnb/pensioenstelsel-en-dnb/pensioenen-rekenrente/index.jsp

Lucas

De per 2021 ingaande door de commissie parameters voorgestelde berekening van de UFR is nog weer strenger dan hij al was en zal dus nog eerder tot kortingen kunnen en zeker tot niet indexeren leiden....

Louis Sparidans


Beste Lucas en Lemon.

Het klinkt wat cynisch, ik weet het, maar ik hou het er nog steeds op dat onze regering iets bedenkt om kortingen per 1 januari a.s. te voorkomen.
Dit met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in maart a.s.

In volgende jaren kan er dan weer gerust ‘even’ gekort worden, zonder al teveel risico voor het dan zittende Kabinet.

Lucas

Beste Louis, politiek gezien is dat natuurlijk wenselijk een misschien heb je dan ook gelijk. Welke draai men daar dan aan moet geven waardoor het maar voor één jaar zou gelden weer ik niet en als je het advies van de commissie één jaar naast je neerlegt opent dat natuurlijk wel de deur voor partijen om dat de jaren erna weer te eisen. Het is dan ook maar de vraag of de DNB meewerkt. Leg je hun advies naast je meer dan zullen partijen lager ook zeggen dat de DNB "slechts" adviserend is. Men opent dan dus wel een doos van Pandora. Ook de uitslag van de rechtzaak tegen de staat zal een rol spelen.
Ben net als jij benieuwd naar het vervolg want korten bij deze kaspositie moet in de ogen van elk weldenkend mens ridicuul en misschien wel als www.trekken van te kwader trouw, overkomen.

Nico Medema

Als de pensioenen nu gegarandeerd zijn, een belangrijk argument voor een nieuw stelsel, dan kan er niet gekort worden. Zeker niet gelet op de prima vermogenspositie, rekening houdend met een reëele rekenrente. Dat zou de rechter kunnen toetsen.

Lucas

De garantie betreft de nominale pensioenen, niet de indexatie. De nominale pensioenen zijn echter dermate laag dat een dergelijk pensioen volstrekt ontoereikend is. Kortingen zullen niet zo ingrijpend zijn dat ze de nominale pensioenrechten aantasten maar wel delen van de in het verleden verkregen indexatie. Daar kan geen rechter iets aan doen omdat die indexatie dus niet gegarandeerd was.

Mieke

Lees dit artikel van prof. van Praag in het Brabants Dagblad van 1 december 2020 .
https://www.bd.nl/opinie/genoeg-geld-voor-rentenierspensioen~ab6b9516/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FsZRULTEj2L%3Famp%3D1
Er is geen enkele reden om pensioenen te korten en er kan ook gewoon geïndexeerd worden. Het blijft een raadsel waarom Rutte zo blijft vasthouden aan het financieel uitkleden van ouderen.

Mieke


Lees dit artikel van prof. van Praag in het Brabants Dagblad van 1 december 2020 .
https://www.bd.nl/opinie/genoeg-geld-voor-rentenierspensioen~ab6b9516/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FsZRULTEj2L%3Famp%3D1
Er is geen enkele reden om pensioenen te korten en er kan ook gewoon geïndexeerd worden. Lees dit artikel. Het blijft een raadsel waarom Rutte zo blijft vasthouden aan het financieel uitkleden van ouderen.

Mieke

Excuses, deze laatste reactie van mij had ik moeten plaatsen bij het artikel ‘rekenrente’. Ik heb het inmiddels aangepast.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW