« Eenzaam | Hoofdmenu | Ongekend onzeker »

10/16/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jannie

Prettig dat het als een geanimeerd gesprek is ervaren, met goed voorbereide vragen.
Wacht dan ook met spanning het document af wat gaat komen.
Dat de meningen verdeeld zijn is wel duidelijk en vaak te lezen op het blog.
Compliment aan diegene die mee hebben kunnen werken aan de videosessie.

Johan

De rekenrente was niet meer houdbaar,zie de marktrente.
Dus pensioenhervormingen waren nodig.
Nu hoop ik erop dat zo snel mogelijk,al in de overgangsperiode,
een begin gemaakt wordt anders zitten we nog jaren met forse
kortingen en geen indexaties.
Zie blog Hr Borgdorff, terwijl de miljarden aan pensioengelden
in de pot blijft liggen.
Wouter Koolmees zei, korten wat nodig is Lijkt me dit jaar dan niet
omdat,met het uitzicht op de nieuwe regels, korten overbodig is.

Lucas

In de videocall werd gemeld dat het benodigde vermogen om aan alle pensioenaanspraken te kunnen voldoen 271 miljard euro was en het al aanwezige vermogen 233 miljard euro. Tevens werd vermeld dat er jaarlijks zo'n 1,5 miljard euro per jaar meer binnenkomt aan premie dan er aan pensioen betaald wordt. Dit betekent dat bij gelijkblijvende levensverwachting, beleggingsrendement en rekenrente in minder dan 2 jaar al het vermogen beschikbaar zou zijn om per direct alle deelnemers (oudere èn jongere) hun pensioenaanspraken uit te keren!
Reken maar mee:
Gemiddeld rendement 8%
Aanwezig vermogen 233 miljard.
Vermogenstoename eerste jaar:
8x2,33=18,6 + 1,5 (premie-pensioen)= 20 miljard
Vermogen tweede jaar:233 + 20 = 253 miljard
Vermogenstoename tweede jaar:
8x2,53=20,24 + 1,5 = 21,75 miljard.
Vermogen na twee jaar 253 + 21,75 = 275 miljard.
PFZW zou zich op dat moment kunnen splitsen in een oud en nieuw fonds.
De op dat moment reeds aanwezige deelnemers blijven in het oude fonds onder de oude voorwaarden.
Nieuwe deelnemers beginnen met elkaar een nieuw fonds onder de voorwaarden van het nieuwe stelsel.
Mocht het break even punt toch een of twee jaar later ontstaan dan kan deze hele exercitie op dat latere tijdstip plaatsvinden. Jongeren weten dan zeker dat ze niet meer voor ouderen hoeven te betalen en dat alles dat ze wegleggen in hun individuele pot komt. De huidige deelnemers weten zeker dat zij het hun toegezegde pensioen krijgen.

Nol

Lucas, een onderbouwde samenvatting van de stand van zaken van de transitie naar het nieuwe Stelsel, waaraan de deskundige van PZW hun bijdrage hebben geleverd en “hun verantwoordelijkheid “.
Het ingrediënt is aanwezig en de eigendomsoverdracht van de deelnemer zal nu door PZW moeten worden geëffectueerd.
De uitspraak van het hof van Europa t.z.t zal dit juridisch bevestigen.
“Reële waarde van de deelnemer individueel invaren in het nieuwe pensioenstelsel”

Johan

P.s onnodig korten overbodig zie boven

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW