« In gesprek | Hoofdmenu | We leven langer, maar misschien ietsje minder lang dan gedacht »

09/04/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Johan

Allemaal
Even bij de kernproblemen blijven, de pensioendiscussie..........

Ans

Johan zei terecht even bij de pensioendiscussie blijven en studenten economie helpen bij het nieuwe
pensioenstelsel

jvstempvoort

Wat een verhaal weer,nu over kinderopvang dat is een verhaal wat in die sector hoort en niet bij een pensioendiscussie.Bovendien is dit ARBO gerelateerd en zou dus al eerder een item binnen die sector moeten zijn.
Laten we bv eens horen hoe het zal gaan met al die zg eigen pensioenpotjes hoe wil PFZW dat gaan organiseren, is daar al een start mee gemaakt met ict?
Er wordt toch al meer dan 10 jaar over een nieuw pensioenakkoord gesproken is daar ook op geanticipeerd?
Zal uiteraard niet en nu is er nog 6 jaar nodig om een en ander te realiseren met tevens 6 jaar onzekerheid voor de huidige gepensioneerden.Dat zijn dingen die we willen horen, wat is er al gedaan door pfzw, wat staat ons te wachten, waarom geen indexatie, waarom 6 jaar onzekerheid, waarom niet eens een prijscompensatie met prijzen die alleen in de supermarkt al met meer dan 10% zijn gestegen het laatste jaar.Laat staan belastingen, energie,zorgverzekering, die zeker meer dan 10 % gaat stijgen etc. etc.
Waarom geen prijscompensatie voor huidige gepensioneerden.

Waarom moeten premies stijgen en of dalen, wat blijft er van over voor huidige werkenden,dat zijn dingen die deelnemers bezig houden.
Worden de belegde miljarden echt voor hen gebruikt.
Wantrouwen groeit meer en meer en heeft Koolmees ervoor gezorgd voor meer wantrouwen, wie kan dit wegnemen.
Dat zijn de dingen die ons bezighouden en niet een ARBO verhaal over de kinderopvang.

Lemon

@ Kernvragen?

# Uit onderstaand relaas blijken deze voorzichtig en in algemene bewoordingen beantwoord te kunnen worden.

*** Bijv." De uitwerking van het pensioenakkoord is afgerond. Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit? CNV komt met een top 11 van meest gestelde pensioenvragen.

Vraag 11: een werknemer heeft destijds destijds tegen het pensioenakkoord gestemd. Hij vindt het erg lastig dat de middengroep (dertigers en veertigers) niet weten hoe het afschaffen van de doorsneepremie voor hen zal uitpakken.Hoe gaat het CNV hiermee om?

Het CNV zet erop in dat iedereen op zijn of haar pensioenoverzicht (UPO) krijgt te zien wat de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel voor hem persoonlijk betekent in termen van verwacht pensioen, ook voor de 30-ers en 40-ers. Ook de benodigde compensatie moet daarop zichtbaar worden gemaakt. Het CNV zet zich ervoor in dat iedereen die bij pensioenfondsen zit goed en evenwichtig wordt gecompenseerd. Zowel nu als in de toekomst moeten er geen pech- en geluk generaties zijn.

Lucas

Solidariteit is een groot goed indien dit voor alle deelnemers geldt. Dat is nu duidelijk niet het geval. Afhankelijk van de financiële situatie van PFZW wordt een bepaalde groep bevoordeeld en een andere benadeeld. Dit wordt omkleed met mooi verhaaltjes om wat er werkelijk gebeurt te verdoezelen. Zo schetst Lemon dat CNV laat zien wat de overgang naar het nieuwe stelsel betekent. CNV (en PFZW evenmin) vertelt echter niet dat de individuele pensioenpot eigenlijk gebaseerd moet zijn op het werkelijk gerealiseerde rendement i.p.v. een fictief (lager) rendement. Dit fictieve rendement wordt zo gekozen dat eenieder ongeveer uitkomt op het pensioen dat voor jou al was voorgerekend. Iedereen krijgt wat hem of haar toekomt zou je dan zeggen. In werkelijkheid vindt er echter een enorme verschuiving van vermogen plaats van oud naar jong. Ouderen hebben immers in het verleden een veel hoger rendement gerealiseerd dan het berekende fictieve rendement en leveren dus heel veel geld in ten gunste van latere generaties die een veel kariger rendement mogen verwachten. Uit die zgn. aan niemand toebehorende "overrendementpot" wordt o.a. de compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremie betaald.
PFZW beroept zich op solidariteit tussen generaties wanneer het financieel niet goed gaat. Zo kan men sommige partijen in laten leveren ten gunste van andere. In het verleden heeft PFZW echter wel zelf geluk- en pech generaties gecreëerd. Het kende immers allerlei mooie regelingen toe aan bepaalde generaties, zoals VUT, Flex-pensioen, eindloon etc., om die vervolgens voor latere af te schaffen terwijl die wel verplicht werden eraan mee te blijven betalen. Ook toen al lang bekend was dat deze regelingen onbetaalbaar zouden worden maakten bonden zich hard voor handhaving ervan. Van diezelfde destijds gedupeerde generaties wordt nu gevraagd solidair te zijn met de jongeren en daartoe accepteren dat hun pensioen niet geïndexeerd en mogelijk zelfs gekort wordt.
PFZW stelt nieuwe deelnemers nog steeds een pensioen in het vooruitzicht dat op papier, met een fictief rendement van rond de 1% (rekenrente die gehanteerd moet worden) en de huidige premie, onmogelijk bereikt kan worden. Gevolg:een te lage dekkingsgraad, niet indexeren, en mogelijks zelfs korten van de pensioenen.

Vanhees

Zoals gebruikelijk : wezenloos en niet ter zake doende gezwam.
Wat zijn wij ; afgeknepen gepensioneerden, toch
blij met zo'n hardwerkende directeur die zich zo
ontzettend inspant om ons constant bezig te houden
met niet ter zake doende onzin.

Lucas

Voor degenen die de problematiek ingewikkeld vinden hierbij twee links waarin e.e.a. in het kort en eenvoudig wordt toegelicht/uitgelegd:
http://breedprotesttegendepensioenroof.nl/pensioenuitlegvoorouderen.html
http://breedprotesttegendepensioenroof.nl/pensioenvoordejeugd.html

Leo

Ik ben bijna 20 jaar met pensioen. De laatste jaren als bekend geen indexatie. Ons pensioenfonds maakt met mijn ingelegde geld schitterende rendementen waaruit gemakkelijk geïndexeerd zou kunnen worden. Maar wetgeving dus de politiek houdt dat krampachtig tegen. Ik ga dus voortaan stemmen met mijn portemonnee op een politieke partij die duidelijk indexatie belooft. Als alle gepensioneerden dat morgen doen hebben we overmorgen indexatie. Daar met z`n allen reclame voor maken. Wat meneer Borgdorff betreft: die is afhankelijk van zijn bestuur bestaande uit werkgevers en vakbonden ieder voor de helft. Waarom niet ook gepensioneerden. Borgdorff durft en mag de waarheid niet te vertellen hoe we worden getild door de huidige overheid. Jammer.

Louis Sparidans


Enerzijds begrijp ik dat de heer Borgdorff deze week voor bovenstaand onderwerp koos. De zestien studenten zijn immers vorige week met hun project gestart en eerlijk gezegd ben ik ook wel benieuwd naar hun bevindingen.

Anderzijds heb ik tegelijkertijd volledig begrip voor alle reacties die ons pensioen aangaan. Het hemd blijft immers nader dan de rok. Het houdt mezelf ook meer bezig. Heel goede reacties ook!

Ik laat het hier voorshands bij. Ik hoef er niks aan toe te voegen.

Jannie

meneer Borgdorff mag dan afhankelijk zijn van zijn bestuur, dat is zeker zo.Maar zouden zij allen niet afhankelijk zijn van de premiebetalers/cq verplichte klanten, zodat zij met deze premies kunnen beleggen voor die klanten die daar dan ook wat van verwachten,zeker met die zeer goed gevulde pot. Mede door overheidsbemoeienis en de DNB ziet het er voor die klanten nu minder goed uit dan verwacht.

Mieke

Interview met Martin van Rooijen, senator voor 50+ in de Eerste Kamer over het nieuwe Pensioenakkoord. Al 10 jaar geen indexatie en de komende 7 jaar in ieder geval ook niet, volgens Van
Rooijen.
Hij is voorstander van een rekenrente van een bescheiden 2% waardoor kortingen worden vermeden en weer geindexeerd kan worden.
Kijk op : https://twitter.com/andrevanwanrooy/status/1303319313194123265

Mieke

Aanvulling: deze link Naar het interview met Martin van Rooijen werkt beter: https://t.co/MqtQfT31ER?amp=1

Groet Mieke

Jannie

Op dit moment lijkt 50 plus de enige partij die zich echt iets aantrekt van gepensioneerden.
En inderdaad legt Martin v Rooijen het prima uit.

Jannie

Eerlijk gezegd is het zo dat wanneer je tientallen jaren in de zorg werkt of hebt gewerkt, je dit soort projecten al meerdere keren voorbij hebt zien komen. Zeker in de ouderen en verpleeghuiszorg, zeker voor diegene die met de handen aan het bed hebben gewerkt, of nog werken.

Jos

Tjonge tjonge waarom niet meer druk op de ketel om te mogen rekenen met de al bekende 1.3% en dat dan vast, dat is volgens Dijsselbloem nml ook waar de premie op berekend word. En niet met een ridicuul lage rente die kant nog wal raakt en alleen kunstmatig door Draghi is veroorzaakt om bankroet van Italië te voorkomen. Iedereen uit de brand en geen korting meer nodig. Terwijl je voldoende in kas hebt om generaties lang te kunnen blijven betalen.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff