« We leven langer, maar misschien ietsje minder lang dan gedacht | Hoofdmenu | Evenwichtigheid »

09/18/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Heer Borgdorff, u heeft kort geleden zelf geschreven dat het onontkoombaar is dat de pensioenpremie van werkende deelnemers bij PFZW komende jaren fors zal moeten worden verhoogd.
Dit is nodig om de pensioentoezeggingen aan jongeren volledig waar te kunnen maken. Dat is duidelijk.

Eveneens is duidelijk dat door het jarenlang achterwege blijven van deze noodzakelijke premieverhoging, inclusief het gemis aan rendement over de beleggingen die een hogere pensioenpremie met zich mee zou hebben gebracht, tevens heeft bijgedragen aan een te lage dekkingsgraad.

Deze ontwikkeling treft ook de ouderen, met name de reeds gepensioneerden. Mogelijk moeten mede daardoor hun pensioenen zelfs worden gekort.

Wilt u in een van uw volgende blogs eens aangeven voor hoeveel procent bovenstaande ontwikkeling bijdraagt aan de te lage dekkingsgraad?
Dank daarvoor!

Jannie

Tot nog toe heb ik begrepen dat de lage rente oorzaak was van de lage dekkingsgraad. Mede veroorzaakt door muntunie genaamd de euro. Met een ECB die de rente zo laag mogelijk houdt.
Ten koste waarvan? geen rente op spaargeld, dreigende korting pensioenen, oplopende schulden.
Om zo de staatsschuld van oa Italie zo laag mogelijk te houden.
Omdat een aantal zuidelijke EU landen niet wilden en niet willen hervormen, betalen wij nu een deel van die rekening.
Dat lijkt me meer reden dat pensioenen gekort gaan worden dan de lagere premie, maar wellicht is het een combi van beide.
Ondanks een gemis aan rendement, vanwege die lagere premies zoals Louis dat benoemt is het totale plaatje niet slecht met een gemiddeld rendement van 6%
Daarom zie ik niet in waarom er gekort zou moeten worden.
Gepensioneerden korten, die de laatste jaren al inkomen zagen verdampen door de vele prijsstijgingen en loonsverhogingen, waar zij op achterbleven.
Nu hoopt dhr Borgdorff dat de uitwerking van dit nieuwe akkoord evenwichtig vorm krijgt in solidariteit tussen jong en oud. Zou mooi zijn, maar dat is toch al niet te geloven met de stilstand van pensioeninkomen van de laatste jaren.

Louis Sparidans


Jazeker Jannie, nog steeds is de extreem lage rente de hoofdoorzaak van de (te) lage dekkingsgraad. Helemaal met je eens.

De gevolgen van het achterwege blijven van een al jaren noodzakelijke premieverhoging voor actieve (d.w.z. werkende) deelnemers is daaraan zeker ondergeschikt als het gaat om de te lage dekkingsgraad, maar toch niet onbelangrijk, vermoed ik.

Hoeveel of weinig ook, de dekkingsgraad is een gemiddelde en het verschijnsel van de te lage premie van jongeren en wat daarbij hoort, werkt in het nadeel van ouderen.

Lucas

Beste Louis,
Ik zal alvast een antwoord geven in de vorm van een deelverslag van een kamerdebat want ik vrees dat je van van dhr. Borgdorff weinig concreets hoeft te verwachten. In een kamerdebat uit 2018 werd door de heer van Rooyen van 50 plus een motie ingediend om de rekenrente tijdelijk te verhogen om kortingen te voorkomen n daarbij het volgende ingebracht:
"Als de rekenrente 1,5 blijft (deze ligt inmiddels nog lager, Lucas), zal de Ultimate Forward Rate voor de pensioenfondsen naar 1,5% gaan. Het effect op de dekkingsgraad is tot nu toe 7%. De Nederlandsche Bank heeft dit ook gezegd. We hebben bij de gedempte premie al een 7% lagere dekkingsgraad en we hebben bij de verkeerde UFR voor de pensioenfondsen ook een 7% lagere dekkingsgraad. Dat is al 14%. Het effect van Draghi is ten minste 0,5tot 1%. Dat zegt De Nederlandsche Bank en minister Dijsselbloem zei dat ook. Dat is een effect op de dekkingsgraad, zegt hij, van ongeveer tussen de 5% en 10%. Laten we hierbij ook het getal 7 nemen. Dan hebben we drie keer een kunstmatige verlaging van de dekkingsgraad met 7%. Dat is 21%. Deze verlaging van de dekkingsgraad met 21% komt door drie maatregelen: de rekenrente, de UFR en de gedempte premie. Dat is hier aan de orde. Dat heeft een groot effect".
Tevens geeft hij aan: "Er is voldoende vermogen in kas om bij 1% rendement aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen.
Te lage premies gaan ten koste van de bestaande aanspraken van het vermogen en hebben dus een negatieve invloed op de dekkingsgraad. Op deze wijze wordt wel elk jaar opnieuw 10 miljard onttrokken aan het vermogen dat bestemd is voor gepensioneerden en slapers.
Het cumulatieve effect van deze praktijk voor de jaren 2015-2021 loopt op tot 70 miljard. Dat is 70 miljard die in deze periode en de komende jaren niet wordt afgedragen en die anders, als dat bedrag wel betaald zou zijn, als kostendekkende premie ook weer tot grote extra rendementen en een veel groter vermogen zou leiden. Ik hoef mijn collega-woordvoerders, met name de heer Van der Linde, vast niet uit te leggen dat, zoals ik al zei, ook het rendement over die 70 miljard aan gedempte premies er nu niet is en er dus ook niet zal zijn, helaas".

En dan nog blijft PFZW maarhameren op de intergenerationele solidariteit en het niet mogen creëren van pech- en gelukgeneraties... Een keer is het genoeg.


Louis Sparidans


Dank je Lucas.
Het effect blijkt nog veel groter dan ik eerder dacht.

Indien dit betrokken wordt als een beduidend onevenredig verschil ‘tussen oud en jong’ in het nadeel van de ouderen, zou voorshands een korting op de pensioenuitkeringen sowieso wel eens achterwege kunnen blijven.

Of zie ik dat verkeerd?
De heer Borgdorff weet ongetwijfeld het antwoord hierop.

Jannie

Zo is het Lucas,wat wordt verstaan onder de huidige solidariteit?dat de huidige generatie maar een tand minder moet doen om de jongere generatie meer ruimte te geven.Dat lijkt me niet de bedoeling van solidariteit maar lijkt het wel op uit te draaien.

Jannie

Dat is zeker waar Louis.

Mieke

Ik zie het somber in voor de gepensioneerden. Tien jaar geen indexatie en ik moet nog zien of het er ooit nog van komt. De politiek is niet geïnteresseerd in ouderen. Gepensioneerden zijn monddood, machteloos, kunnen geen kant op en zijn dus een makkelijke prooi. Ik voel me machteloos, ik vind wat nu gebeurt zeer onrechtvaardig en beangstigend. Het is niet moeilijk om te bedenken hoe hoe mijn (modale) financiële situatie zich ontwikkelt bij een inkomen wat stilstaat en stijgende vaste lasten. Ik word vanzelf minimumlijder. Met waarschijnlijk nog eens 4 jaar VVD/Rutte verwacht ik geen verbetering voor mijn inkomen. Van de andere (coalitie)partijen CDA, D66, ChristenUnie en Groen Links valt ook ook niets te verwachten. Het enige wat ik kan doen is via mijn stem, in de stembus, mijn ongenoegen laten blijken.
Daarom, omdat gepensioneerden er niet meer toe doen, ga ik in maart 2021 voor het eerst stemmen op een populistische partij (waar ik helemaal niets mee heb) maar die het wel opneemt voor de gepensioneerden.


Ik moet nu denken aan een ingezonden brief van 40 prominenten (o.a. Lex Hoogduin, Jeroen van der Veer, Bernard Wientjes, Eelco Brinkman, Dick Sluimers, Jean Frijns) in het Financieel Dagblad van oktober 2019 waarin zij de huidige rekenregels aanvallen en “tegenwicht bieden tegen onjuiste conclusies gebaseerd op een rekensystematiek die soms welhaast lijkt te worden verdedigd om te kunnen korten”. Dat sterkt mij in de gedachte dat we belazerd worden.
https://fd.nl/economie-politiek/1320109/prominenten-dringen-aan-op-versoepeling-pensioenregels

Jannie

Natuurlijk worden we belazerd Mieke, zowel werkenden als gepensioneerden. Met een kapitaal wat zelfs in slechte tijden is verdrievoudigd in een voor pensioenland korte tijd, maar uitkeringen van pensioenen geen cent stijgen.
Daar maak ik me niet alleen bezorgd om maar ook boos, na 41 jaar en 4 maanden premie afgedragen te hebben.
Terwijl er ook nog steeds mensen zijn die onfatsoenlijk veel verdienen aan pensioenen.
Er wordt niet naar prominenten geluisterd laat staan naar gepensioneerden.
Ben het dan ook helemaal eens met je en ik denk velen met je. En word je inderdaad naar de enige partij gedreven die het nog voor gepensioneerden opneemt.

Lucas

voor wie deel wil nemen aan de videocall raad ik nog even aan onderstaande link te openen en te lezen.
https://www.sp.nl/achtergrond/grote-pensioenmythe-jong-betaalt-voor-oud

Lemon

Test

@nog steeds is de extreem lage rente de hoofdoorzaak van de (te) lage dekkingsgraad.

#Onderstaand wel verduidelijkt, maar is het wel reëel tot zo ver in de toekomst met een actuele/onveranderlijke rente te rekenen?

***Om het effect van een lage rente duidelijk te maken hebben wij hieronder een rekenvoorbeeld.
Rekenvoorbeeld:
Stel u moet iemand over 60 jaar € 1000,- betalen. En stel dat de rente waarmee we moeten rekenen 3% is. Dan moet u daarvoor nu € 170 opzij zetten om over 60 jaar € 1.000,- te kunnen betalen.

Maar stel dat de rente waarmee u moet rekenen 1,5% is. Dan moet u daarvoor nu € 410 opzij zetten om over 60 jaar € 1.000,- te kunnen betalen. Dat is bijna 2,5 keer zoveel. De hoogte van de rente is dus heel belangrijk voor de dekkingsgraad.

https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-presteren-we/hoe-staat-pfzw-ervoor/actuele-situatie/wat-bepaalt-verlagen.html

Lucas

En voor degenen die het in de videocall over de vermogensbeheerkosten en salarissen van beheerders willen hebben nog deze link:
https://www.sp.nl/achtergrond/politiseer-duur-en-onrendabel-vermogensbeheer-pensioenfondsen
Hierin wordt aangegeven, zoals deelnemers als Mieke ook al doen, dat druk van kiezers op partijen, van vakbondsleden op de vakbondstop en van deelnemers op fondsbesturen, noodzakelijk is.

Om het tij nog enigszins te keren is het langzamerhand echt tijd geworden voor actie.
Stemmen op een partij die de belangen van pensioengerechtigen serieus neemt is een goed middel.

Daarnaast kun je via onderstaande link van de stichting pensioenbehoud een klacht indienen tegen PFZW omdat ze de marktwaarde van het pensioenvemogen verkeerd berekenen waardoor het veel lager uitkomt en er niet geïndexeerd kan worden:
https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/indienen-strafklacht-tegen-uw-pensioenfonds

Louis Sparidans


De meest doorslaggevende stem in het hele pensioenbeleid ligt bij Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank.
Zonder de man te willen beledigen, vertoont hij volgens mij af en toe wel wat autistische trekjes. Ik bedoel het voor hem meer als een verontschuldiging en niet anders.

Hij spreekt en schrijft meestal ‘recht toe, recht aan’. Op zich is daar niks mee, het geeft duidelijkheid maar in het pensioenbeleid zou je toch meer nuancering willen.
Ik zeg dat niet alleen als belanghebbende gepensioneerde.

Als de heer Borgdorff het niet kan of wil uitleggen, zou ik toch graag willen weten waarom een aanbeveling voor een noodzakelijke premieverhoging steeds is uitgesteld of minstens niet eerder is doorgevoerd.
Het is immers duidelijk dat dit onder andere ten koste gaat van de uitkeringen aan reeds gepensioneerden.

Maar misschien wil de heer Borgdorff het toch graag persoonlijk uitleggen.

Lucas

Beste Jannie, dhr. Borgdorff zegt er gemakshalve niet bij wat hij dan een evenwichtig solidariteit vindt. Dan kun je er ook niet op afgerekend worden. Feitelijk zou de hoofdbestuurder van PFZW natuurlijk in heldere bewoordingen een plaatje moeten schetsen van wat hij dan een evenwichtige vorm van solidariteit vindt, waarom en wat elke generatie daaraan zou moeten bijdragen. Zolang dit niet gebeurt kan hij elke uitkomst evenwicht noemen. Opnieuw loze woorden voor de bühne dus.
We kunnen er dus van uit gaan dat de uitkomst van het akkoord evenwichtig zal worden gevonden en men iedereen ervan zal proberen te overtuigen dat het dat ook is. Daarbij zal veel informatie verdraaid of weggelaten worden. Men is nl. niet alleen goed in het vertellen van halve waarheden en het weglaten van informatie, maar ook in het behartigen van de eigen belangen.... die lang niet altijd stroken met die van reeds gepensioneerden.

Lucas

Voor wie zich wil voorbereiden op de videocall of gewoon wat meer wil lezen over pensioen hierbij de website van Rob de brouwer, auteur van het boek "21 mythes en onwaarheden over ons pensioen": https://pensioenfeiten.nl/category/recente-artikelen/

Lucas

Een artikel gaat over het invaren en toekennen van individuele pensioenpotjes aan deelnemers en hoe gepensioneerden hierbij zwaar de dupe dreigen te worden cq. veel van hun pensioen onteigend wordt door de gehanteerde rekenmethode. Zelf heb ik hier al herhaaldelijk aangegeven dat de overheid pensioenfondsen wil verplichten om dit potje middels een fictief,en zeer laag,rendement te berekenen i.p.v. de werkelijk gerealiseerde rendementen. In dit artikel wordt dit onderbouwd a.h.v. het Hoogoven pensioenfonds.
Lezen dus: https://pensioenfeiten.nl/2020/08/22/waarom-dreigt-er-een-enorme-onteigening/

Ans

Hr Borgdorff ,ITEMS voor de komende videopresentatie 14/10/20
- Bestuurders zitten in meerdere Pensioenfondsen “geen goede zaak“
- Rekenrente (nieuwe naam in pensioenstelsel “ vager,subjectiever”
- Gewenst meer duidelijkheid, transparantie gezien de complexiteit pensioenstelsel
- SCHEIDING DER MACHTEN, wie is eigenaar pensioengelden ? De gepensioneerden
Bestuurders, vakbonden, overheid,deelnemers
- Arbeidsmarkt (flex) welke invloed op pensioenfondsen
- In verband Conversie de individuele waarde per gepensioneerden 1940-45

Nol

Hr Borgdorff Item voor 14/10 a.s.

DEKKINGSGRAAD. 90%. Van Koolmees

Welke maatregelen heeft Pfzw getroffen om aan de gestelde voorwaarden te voldoen in haar
Beleggingsbeleid. “Niet meer van de aandelenbeurzen afhankelijk te zijn “

PREMIEVEHOGING Voor de deelnemers., “onacceptabel “ alleen mogelijk als overheid dit geheel
“Fiscaal compenseert per 2021”

Yvonne

Mieke en Louis slaan de spijker op zijn kop in “hun commentaar”.

Het originele pensioenstelsel had nooit gewijzigd mogen worden.
We hebben de ellende zelf veroorzaakt in de jaren 1990-2000 (overheidsmaatregelen).

De Items voor de Videocall:

De verlaging van 4% rekenrente, pensioenpremie in de jaren1990-2000 herstelplan 2021 kabinet pensioenvirus

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW