« Hitte | Hoofdmenu | In gesprek »

08/21/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Heer Borgdorff, ik hou niet van stemming-makerij en u beslist ook niet. Toch sluit ik niet uit dat u geheel onbewust en ongewild, soms tóch zo wordt beoordeeld. Niet aan de hand van uw bijdrage hierboven, maar wél door het eenvoudigweg negeren van kritische reacties op eerdere bijdragen van u op uw blog.

U creëert daardoor ongewild een negatieve stemming jegens uzelf, als persoon. Behoudens enkele uitzonderingen, lees ik ook vaak vragen en opmerkingen die u eigenlijk niet zou behoren te negeren. Het is wat overdreven te zeggen maar toch, soms ‘zet dat kwaad bloed’. U merkt dat zelf ook.

Ik weet het, het is natuurlijk maar een heel kleine fractie van het totale deelnemersbestand dat überhaupt de moeite neemt om te reageren. Maar om die nou daarom helemáál te negeren, dat is wel het andere uiterste.

Ik heb een voorstel. U zou bijvoorbeeld maandelijks uzelf rechtstreeks via een e-mail kunnen wenden tot de critici op uw blog, waar het gaat om wezenlijke op- en aanmerkingen op ons pensioensysteem. Niet dat het volgens u in de toekomst allemaal beter wordt, maar met name concrete reacties namens PFZW op de huidige situatie en het afgelopen decennium. Waarin ook uw eigen mening naar voren komt.

Is dat een goed idee?

Lucas

Hr. Borgdorff, ik ben een vriendelijk mens en word niet gauw boos maar dit blog heeft dat toch voor elkaar gekregen.Een blog die getuigt van weinig leerbaarheid en introspectief vermogen en bijna als klap in het gezicht door mij wordt ervaren. PFZW luistert èn neemt actie zegt u?
Geen idee hoe dit oordeel van de Stichting Gouden Oor tot stand is gekomen maar blijkbaar hebben ze de reacties op uw blogs niet gelezen. Die staan namelijk bol van de opmerkingen dat u geen antwoord geeft op vragen en dat het zelfs geen zin meer heeft om ze nog te stellen omdat u eroverheen klets of helemaal niet op in gaat. Zo heeft u bijv. nog steeds uw belofte niet ingelost om antwoorden te geven op de reeks kritische vragen die ik u reeds in februari heb gesteld! Durft u ook een rapportcijfer te vragen aan degenen die hier op uw blogs reageren? Dat zijn nl. uw klanten en de meest betrokken pensioendeelnemers! Dat lijkt me nuttiger informatie op te leveren dan hier te gaan pronken met een extern rapport terwijl u weet hoe ontevreden veel betrokken deelnemers zijn over het beleid van PFZW èn uw blogs. Want het zijn deze deelnemers hr. Borgdorff die luisteren naar de nieuwsberichten en uw blogs lezen èn reageren op uw blogs. En u bent het die ze vervolgens in de kou laat staan door hun (waaronder mijn) vragen structureel niet te beantwoorden en in toenemende mate eenzijdige en nietszeggende informatie in uw blogs te verstrekken.

Lucas

Heer Borgdorf,
Wanneer u de reacties van de betrokken deelnemers op uw blogs leest dan zijn die nl. in overgrote mate negatief te noemen. Zowel m.b.t. het beleid van PFZW als m.b.t. uw manier van (niet) reageren op opmerkingen en vragen van deze deelnemers. Zo heeft u bijv. nog steeds uw belofte niet ingelost om de reeks kritische vragen te beantwoorden die ik reeds in februari aan u heb gesteld! Uw blog sluit echter totaal niet aan bij die beleving en getuigt mijns inziens van een groot gebrek aan empathie, introspectief vermogen en leerbaarheid. U pronkt met een extern rapport van een stichting die uw blogs en de reacties daarop niet lijkt te hebben meegenomen in haar onderzoek en dat getuigt van lef. Maar waarom gebruikt u een onafhankelijk onderzoek om ons te vertellen hoe goed u het doet? Als u echt lef wilt tonen heer Borgdorff dan roept u in uw volgende blog de deelnemers van PFZW op om zich middels een reactie hierop uit te spreken en een rapportcijfer geven aan het beleid van PFZW, uw blogs en uw manier van omgaan met de reacties van de deelnemers op uw blogs! Neemt u de handschoen op of slaat u hem in het gezicht van de deelnemers?

Ans

Proficiat met het behaalde succes Peter!
Maar een punt van aandacht is “ de gepensioneerden in uw Blog inzake LUISTEREN”

Vanhees

Aanhef : wij luisteren naar U en gaan daarmee aan de slag.

Een bijzonder hoog Efteling-gehalte ; nooit enige reactie gezien van Borgdorff op alle commentaren en vragen.
Maar ja ; geloof in jezelf en je buitengewone succesvolle inzet en capaciteiten zal wel een lekker gevoel zijn.
Een "juist" gekozen onderzoeksbureau is hierbij niet verkeerd.

Wereldvreemd en totaal los van de werkelijkheid, daarom een gratis advies :
Koop een ander spiegeltje aan de wand en stel dan pas de bekende vraag.

vanhees

En weer een blog met een hoog Efteling gehalte.
Enkel het spiegeltje aan de wand ontbreekt nog ;
althans publiekelijk.

Lucas

Heer Borgdorf,
Wanneer u de reacties van betrokken deelnemers op uw blogs leest dan zijn die al zeer geruime tijd zeer kritisch te noemen. Zowel m.b.t. het beleid van PFZW als m.b.t. uw manier van (niet) reageren op opmerkingen en vragen van deze deelnemers. Zo heeft u bijv. nog steeds uw belofte niet ingelost om de kritische vragen te beantwoorden die ik reeds in februari aan u heb gesteld! Uw blog, waarin u zegt de deelnemers serieus te nemen, sluit mijns inziens totaal niet aan bij die beleving en getuigt eerder van een gebrek aan empathie, introspectief vermogen en leerbaarheid dan van een goed luisterend oor. U pronkt met een extern rapport van een stichting waarvan ik betwijfel of, en zo ja in welke mate, zij de deelnemers zelf hierbij hebben betrokken en uw blogs en de reacties hebben meegenomen in het onderzoek. Dit terwijl de deelnemers op een zeer directe manier kunnen vertellen wat zij ervan vinden. Als u echt wilt luisteren heer Borgdorff dan roept u in uw volgende blog de deelnemers van PFZW op om zich middels een reactie hierop uit te spreken en een rapportcijfer te geven aan het beleid van PFZW, uw blogs en uw manier van omgaan met de reacties van de deelnemers op uw blog. Neemt u de handschoen op of laat u deze kans op directe feedback (opnieuw) liggen?

jannie

Och het is een kwestie van goed papier hebben.Echt luisteren en beantwoorden is er niet bij zeker niet op dit blog.

jannie

Goed op papier hebben.

jvstempvoort

Wij luisteren naar u, en we doen het goed maar het kan altijd beter? Typisch een praatje over kwaliteitsverbetering, zo herkenbaar.
Maar er daadwerkelijk wat aan doen is in de praktijk vaker lastiger dan op papier.
Om te beginnen met antwoorden op gestelde vragen van deelnemers die de moeite nemen om het blog te lezen en er op te reageren.
Die tonen duidelijk interesse,maar worden naar mijn idee steeds vaker afgescheept met de voor hun al bekende verhalen.Ze willen antwoorden zien, of als die er (nog) niet zijn, toegeven dat er geen antwoord is.
Maar zeker niet een verhaaltje over kwaliteitsverbetering.
Op die manier lijkt u er wel met een Jantje v Leiden af te komen, heel jammer.En niet verwacht!
Terecht dat hier boze reacties op komen.

Johan

Als ik het verhaal van Hr Borgdorff lees dan kunnen we indexatie
verwachten bij onze klantvriendelijkste Pensioenfonds van Nederland.
Wie had dit verwacht.........


Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff