« Luisteren | Hoofdmenu | Studenten helpen de kinderopvang »

08/28/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Chris

" En toen sloeg corona toe…

Het project heeft daardoor stilgelegen en is eerlijk gezegd in de afgelopen hectische maanden van de radar geraakt. Dat had niet gemoeten. We pakken het idee daarom weer op. De bijeenkomst gaat er dit najaar komen. We mikken op de eerste helft van oktober. Wel hebben we nog steeds te maken met de restricties rondom corona."

Natuurlijk, we gaan alles op corona gooien, want dat is het plan van de schoften die lekker altijd maar doorbetaald krijgen om nog meer bedrog de wereld in te gooien.

Louis Sparidans


Wel ja, Chris laat weer van zich horen, op de van hem bekende wijze!

Overigens waardeer ik uw excuus, heer Borgdorff, zij het dat ik blijf vinden dat u zulks véél eerder had moeten doen. U heeft kennelijk niet gemerkt dat een en ander toch onnodig tot veel ‘kwaad bloed’ heeft geleid.

Ik prefereer overigens dat u tijdens een of meerdere blogs schriftelijk reageert op de vragen en opmerkingen van dit jaar. Niet iedereen zal vertrouwd zijn met een video-sessie.

En trouwens, als u meent dat het wel mondeling kan, moet het ook mogelijk zijn om op de minder technische vragen ook schriftelijk toegankelijk te reageren.

Ik reken er op.

Ans

Een goed initiatief uwerzijds, we gaan ervan uit,
dat de pensioenspecialisten de onderwerpen selectief
actueel gekozen hebben en de gepensioneerden ruimschoots aanbod komen.

Lucas

U heeft mij enige tijd geleden persoonlijk eens een video belcontact aangeboden. Dit heb ik toen afgeslagen omdat ik wilde dat alle deelnemers op de hoogte gebracht zouden worden. Uw nieuwe initiatief hiertoe juich ik toe. Echter net als Louis Spardiaans lijkt een schriftelijke interactie en schriftelijke beantwoording van de vragen duidelijke voordelen te hebben:
- de vragen kunnen puntsgewijs afgewerkt zodat ze allemaal aan bod komen. Bij een videocall kan het snel "rommelig en hap snapperig" worden. Ook onderbrekingen en het inslaan van zijpaden wordt vermeden.
- u kunt de vragen diepgaand inhoudelijk beantwoorden. Hier is in een videcall simpelweg geen tijd voor en niet iedereen zal eenzelfde voorkennis niveau hebben wat het gesprek kan bemoeilijken.
- Bij schriftelijke beantwoording ontstaat een stuk dat men kan nalezen, overdenken, checken middels andere bronnen, en waar men op terug kan komen op een afgesproken manier. PFZW kan dan wat men niet begrijpt later toelichten.
Ik ga ervan uit dat u de vragen die ik destijds heb gesteld nog heeft. Desgewenst stuur ik ze nogmaals toe.
Een belangrijke actuele vraag die m.i. aan de orde moet komen, en die ik destijds ook heb gesteld, is: waar komt het geld vandaan om het tekort aan te vullen dat ontstaat doordat PFZW jongeren een pensioentoezegging doet die veel hoger is dan de rekenrente die het moet hanteren voor het verdisconteren van die toekomstige verplichtingen?
Immers, door hoge pensioenen te beloven, terwijl diezelfde verplichtingen decennialang tegen nog geen 1% rendement berekend moeten worden, ontstaat op papier een enorm dekkingstekort. Het kapitaal van andere deelnemers wordt nu in de berekeningen meegenomen om dit tekort zoveel mogelijk op te heffen. Wanneer dit echter niet lukt, en er een te lage dekkingsgraad ontstaat, ondervinden juist die deelnemers de gevolgen doordat hun pensioen niet geïndexeerd en mogelijk zelfs gekort wordt. Hoe gaat PFZW dit anders dan ten koste van gepensioneerde deelnemrs oplossen? Gaat het bijv. leeftijdscohorten hanteren en verschillende risicoprofielen?
Een tweede essentiële vraag is: hoe wordt het individuele pensioenvermogen berekend? Het meest reële zou zijn: gestorte inleg voor een deelnemer plus het gedurende de gehele looptijd hiermee gerealiseerde werkelijke rendement. PFZW geeft aan dat dit gedurende de laatste decennia rond de 8% ligt dus dat zou betekenen: inleg plus 8% jaarlijks rendement.
Ten derde: hoe worden de risico's toebedeeld aan de deelnemers? Reeds gepensioneerden hebben al veel pensioen bij elkaar gespaard (vaak al meer dan hun pensioentoezegging) en hoeven dus nauwelijks nog risicovol te beleggen. Hun pensioen is zo dan toch min of meer "gegarandeerd". Er valt begrip voor te hebben dat er met dit kapitaal toch belegd wordt om jongeren een grotere hefboom te geven, maar dit zou voor de ouderen niet tot hogere risico's mogen leiden.
Ben benieuwd naar de standpunten van PFZW.

Louis Sparidans


Goed zo Lucas. Je hebt je punten prima nader toegelicht.

Overigens heb ik zelf redelijk wat ervaring opgebouwd met het deelnemen aan videosessies, waaronder ook dat er vaak deelnemers zijn die er te weinig mee vertrouwd zijn, waardoor hun vragen en weerwoorden onvoldoende uit de verf komen en daardoor de effecten van zo’n sessie vaak tegenvallen.

Een schriftelijke beantwoording kost misschien meer tijd, maar is verre te verkiezen boven zo’n sessie, zodat ook pensioendeelnemers die tot dusver nooit persoonlijk reageerden toch kennis kunnen nemen van de reacties van de kant van PFZW.

Ik blijf er op rekenen dat de heer Borgdorff deze zienswijze deelt.

jvstempvoort

Goed om te lezen dat er in elk geval al was nagedacht om de gestelde vragen te beantwoorden.Jammer dat dit door de corona langer heeft geduurd en jammer dat we er niet van op de hoogte waren dat dit zou gaan gebeuren,maar dat zij zo.
Mijn voorkeur gaat uit naar het schriftelijk beantwoorden van de gestelde vragen, ipv een videosessie.
Als daar toch al een start mee was gemaakt in februari zou dat toch moeten kunnen.
Dat dit veel werk zal zijn is te begrijpen.
Maar wel van belang, zodat iedereen die geinteresseerd is, de antwoorden kan lezen.
Ook diegene die niet vertrouwd zijn, of zelfs nog nooit aan een videosessie hebben deelgenomen.
Maar het is in elk geval een goed initiatief!


Nol

Uit de reacties blijkt nogmaals de noodzaak van de onbeantwoorde vragen professioneel te beantwoorden.
Uw organisatie heeft nu al ruimschoots ervaring met Online presentaties en in 2021 “een innoverend item “ is voor de gepensioneerden.

Mieke

Gepensioneerden hebben al 10 jaar geen indexatie gehad, maar het wordt nog veel erger volgens dit artikel uit de dagbladen van afgelopen 30 augustus :
https://www.ed.nl/opinie/het-is-wachten-op-de-pensioenschok~a8ae2018/?referrer=https://www.google.nl/

Lemon

@ het wordt nog veel erger volgens dit artikel

# de rente ligt op apegapen en helaas biedt dit opportunisten en scorende politici gelegenheid er hun verkeerde stempel op te drukken.

*** Citaat: " Arno Eijgenraam (actuaris en oud-medewerker van De Nederlandsche Bank) laat simpel zien hoe alle zogenaamde moderniseringen in feite verslechteringen betekenen. Dus de FNV heeft exact het tegendeel bereikt van wat ze wilde. Helaas denkt het grote publiek dat de verkoopslogan 'Iedereen gaat erop vooruit' van de overheid klopt. Het tegendeel is waar. Er komt een grote korting van 35 tot 40 procent van het huidige pensioen. Het heeft de ernstige schijn van overheidscolportatie. Nota bene met het eigen uitgestelde loon van de deelnemers. Er wacht ons een pensioenschok na de verkiezingen.

Louis Sparidans


Het is waar Mieke. De heer Borgdorff zweert bij het nieuw nog uit te werken pensioenstelsel alsof het niet beter kan.

Maar twee oud-collega’s van hem, de voormalige ABP-directeuren Jean Frijns en Jelle Mensonides zijn vernietigend over de uitwerking van het akkoord. Zij voorzien 35 tot 40 procent verlaging van het nominale pensioen.

De fopspeen van het hogere projectierendement voor werkenden wordt tenietgedaan op het moment van pensionering: 'Het pensioenresultaat hangt dus in hoge mate af van de hoogte van de rente rondom het moment van pensionering', zegt Frijns.

Misschien toch goed als de heer Borgdorff uitlegt, waar zijn oud-collega’s het volgens hem helemaal mis hebben …. Zou dat kunnen?

jvstempvoort

Mocht het waar zijn wat er in dat artikel staat geschreven waar ik wel van uit ga.
Is het nog duidelijker geworden dat we met zijn allen belazerd zijn met het zg nieuwe pensioenakkoord en heeft dhr Borgdorff nog meer uit te leggen.
Naar mijn idee meer een akkoord ter eer en glorie van dhr.Koolmees, en naderhand nog wat lieden van het FNV die zg mochten mee beslissen maar zo bewerkt waren dat ze wel ja tegen het akkoord moesten zeggen.
Dan blijf je je afvragen wat gebeurt er met de miljarden die voor deelnemers bestemd zijn voor hun pensioen.
Waarvan sowieso al 60 miljard gebruikt gaan worden voor het nieuwe stelsel, wat een zonde geld.
Miljarden die meer dan verdrievoudigd zijn in 12 jaar.
In die 12 jaar dat gepensioneerden 20% hebben ingeleverd.
En nu nog meer moeten gaan inleveren? Dat kan toch niet waar zijn!

Mieke

Nog meer opmerkelijk en verontrustend nieuws.
Marc Heemskerk pensioenexpert, actuaris en consultant bij Mercer plaatste vorige week een opinie artikel in Pensioen-Pro (onderdeel van het Financieel Dagblad). De titel van het artikel luidt:
‘Niet onredelijk dat perspectief op indexatie bij huidige ouderen verdwijnt’.
Ik ben niet geabonneerd op pensioen-pro dus ik kan het artikel hier niet plaatsen. Maar ik heb wel de reactie hierop van Stichting Pensioenbehoud van vandaag met fundamentele kritiek op het stuk van Heemskerk: https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/nieuwsbrieven

Groet, Mieke

Lucas

Er wordt in deze reactie o.a verwezen naar Europees recht dat het recht van eigendom zou beschermen. Hier is onderzoek naar gedaan en "men" is van mening dat hier inbreuk op kan worden gedaan wanneer dit een groter algemeen belang dient. Hier zal men zich dus op beroepen. Zoals ik al eerder heb aangegeven: de strategie is om met opeenvolgende kleine stapjes (die steeds juridisch nèt toelaatbaar zijn) uit te komen waar men wil. En daarbij staat bescherming van de belangen van gepensioneerden niet bovenaan...
De billijke vergoeding zal plaatsvinden door het hanteren van een fictief rendement i.p.v. het werkelijk gerealiseerde rendement omdat men zgn. niet per deelnemer heeft bijgehouden wat de inleg en het rendement door de jaren heen is geweest. Men zal dus pogen als reden aan te voeren dat het vanwege de gehanteerde (gebrekkige) administratie niet mogelijk is om tot het werkelijke individuele pensioenvermogens te bepalen en men daarom wel met een fictief rendement moet rekenen. Dit fictieve rendement zal natuurlijk lager liggen dan de 8% die dhr. Borgdorff aangeeft als het rendement dat PFZW al gedurende decennia maakt. Ik verwacht helaas niet dat de Stichting Pensioenbehoud in deze veel gaat bereiken. Daarvoor zijn de tegenkrachten te sterk.
Het belang van jongeren krijgt de laatste 10 jaar al prioriteit (middels een grote overheveling van kapitaal van oud naar jong, ik daag dhr. Borgdorff uit om dit te ontkrachten) en de vrije markt cq de commercie wordt hier nu aan toegevoegd. De overheid lijkt een steeds dwingender rol op te eisen m.b.t. zowel het (beleggings)beleid als het hanteren van solidariteit door pensioenfondsen. De overheid is gebaat bij een verplicht aanvullend pensioenstelsel. Om dit in stand te houden moeten jongeren moeten nog steeds dezelfde pensioentoezeggingen als de ouderen terwijl de werkelijkheid ingrijpend veranderd is en een dergelijk pensioen onder de voorwaarden van diezelfde overheid niet bij elkaar te sparen is. Het kapitaal van de ouderen moet om die reden overgeheveld worden naar de jongeren. Anders gezegd: de overheid wil de gepensioneerden helemaal niet helpen want het heeft hun geld nodig!

Mieke

Lucas, je schrijft:
“en een dergelijk pensioen onder de voorwaarden van diezelfde overheid niet bij elkaar te sparen is” .
Bedoel je met “onder de voorwaarden” alleen de kunstmatige lage rekenrente?

Groet, Mieke

Lemon

Tesf

Lemon

Wat opviel bij Mieke's eerste bericht:

@ het wordt nog veel erger volgens dit artikel

# de rente ligt op apegapen en biedt opportunisten en scorende politici gelegenheid de verkeerde kant op te gaan.

***citaat: " Arno Eijgenraam (actuaris en oud-medewerker van De Nederlandsche Bank) laat simpel zien hoe alle zogenaamde moderniseringen in feite verslechteringen betekenen. Dus de FNV heeft exact het tegendeel bereikt van wat ze wilde. Helaas denkt het grote publiek dat de verkoopslogan 'Iedereen gaat erop vooruit' van de overheid klopt. Het tegendeel is waar. Er komt een grote korting van 35 tot 40 procent van het huidige pensioen. Het heeft de ernstige schijn van overheidscolportatie. Nota bene met het eigen uitgestelde loon van de deelnemers. Er wacht ons een pensioenschok na de verkiezingen.

Johan

In mijn achterdochtige bui,normaal gesproken ben ik een positief mens,vermoed ik een dubbele agenda in pensioenwereld.
Wanneer ik de vorige reakties lees kom ik steeds meer tot mijn conclusie.
Gepensioneerden kunnen niets meer veranderen aan hun situatie.
Werkenden wel.
Sommige gepensioneerden hebben ook bepaalde keuzes gemaakt in het
verleden omdat het toegekende pensioen toen gegarandeerd was.(Niemand die later een rechtszaak aanspande over dit onderwerp.)
Verder vind ik dat de cijfers van de pensioenfondsen moeilijk Zijn(niet) te controleren.
Al helemaal als het om dekkingsgraden gaat.Waarom het ene pensioenfonds eerder in de gevarenzone zat en nu ineens niet?????
Ik zeg niet dat er gemanipuleerd word maar het roept bij mij wel vragen op en toenemende twijfels.
Dienen er hogere belangen?........


jvstempvoort

Ben bang van wel.Inderdaad kan een gepensioneerde niets meer aan zijn inkomen veranderen, terwijl werkenden nog steeds het voordeel hebben van loonsverhogingen en prijscompensatie.
Zelfs dat zit er niet meer in voor gepensioneerden.
Hierdoor en de prijsstijgingen blijft het inkomen van een gepensioneerde zo,n 20% achter.
Enige compensatie hiervoor lijkt me op zijn plaats.
Maar zelfs daar hoeft men niet op te rekenen.
Ik begin deelnemers meer te zien als een soort handelswaar voor DNB en de overheid.
Pensioenfondsen mogen dit beheren maar moeten wel "luisteren" naar DNB en de overheid en doen dus nog maar weinig voor hun deelnemers.

Lucas

Ik bedoel in dit verband inderdaad vooral de eis om alle toekomstige verplichtingen tegen een extreem lage rente te moeten verrekenen. Wanneer je uit moet gaan van een rente van net 1% kun je nooit een nieuwe deelnemer het pensioen leveren dat wordt voorgespiegeld. Als je dit toch doet dan moet het geld dus elders vandaan komen nl. van de andere deelnemers die al veel geld bij elkaar vergaard hebben in het verleden.
Naast de lage rekenrente speelt ook de verplichting door de overheid dat pensioenfondsen een x% moeten beleggen in staatsobligaties. Deze zouden zgn. veilig zijn maar leveren nauwelijks rendement. Dit kapitaal kan dus niet meer aangewend worden om betere rendementen mee te behalen.
Verder stelt de overheid hoge eisen m.b.t. de dekkingsgraad voordat er geïndexeerd mag worden: pas bij 110% mag deels worden geïndexeerd en bij 125% volledig. Dit zijn eisen waaraan met de huidige rekenrente natuurlijk nooit voldaan kan worden waarmee indexatie feitelijk onmogelijk gemaakt wordt.

Wim Wolters

Mijnheer Borgdorf, bedankt voor uw toezegging voor het (video)gesprek. Echter ik geef, mede om de redenen zoals eerder door Lucas aangegeven, voorkeur voor schriftelijke beantwoording, hoewel elkaar spreken ook belangrijk is. Daarom stel ik het volgende voor: eerst het (video)gesprek - met vooraf op de website gepubliceerde vragen zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op het gesprek - en na het gesprek plaatsing van een schriftelijke samenvatting van vragen en antwoorden op de website. Met daarbij het dringende verzoek om duidelijke taal (geen verhullend taalgebruik) en eerlijke feitelijke informatie/antwoorden (mag best technisch zijn, onderschat uw klanten niet) waarbij u echt aantoonbaar opkomt voor uw klanten en niet voor de overheid of wie dan ook. Met dank, Wim.

Wim Wolters

Mijnheer Borgdorff, aanvullend op mijn voorgaande reactie een voorbeeld van door u gebruikt ‘ verhullend taalgebruik’. In het kader van de nieuwe pensioenregeling geeft u op de website aan bij ‘Wat verandert er’ dat ‘Wij af zijn van de dekkingsgraden en de rekenrente’. Dat klinkt heel prettig maar u zegt er niet bij dat dit pas ingaat na de zes jaar durende invoerperiode van de nieuwe pensioenregeling’. Ergo: gedurende de komende zes jaar hebben wij wel degelijk te maken met die vermaledijde dekkingsgraden en die rekenrente. Dat kan dus betekenen dat in die komende zes jaar er wel degelijk gekort gaat worden op de pensioenen en er nog steeds niet geindexeerd gaat worden. Door uw taalgebruik presenteert u het als positief resultaat terwijl het voor uw klanten een enorm risico is. Kortom: stop met dat verhullende taalgebruik en wees eerlijk en feitelijk. Pas dan kunnen we een echt open videogesprek hebben. Nogmaals dank, Wim.

Mieke

Dank je wel voor je uitgebreide antwoord Lucas.
Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat gepensioneerden grandioos belazerd worden door onze overheid. Na jarenlang de pensioendiscussie te hebben gevolgd (vnl. in het Financieel Dagblad en Me Judice) is dat mijn conclusie.
Gepensioneerden zijn door Rutte bij het grof vuil gezet.

Jo Wijnen

n.a.v. Johan het volgende: In de krant het Eindhovens
Dagblad staat een artikel "het is wachten op de pensioenschok 50 Plus senator van Rooijen heeft een wetswijziging klaar liggen voor de rekenrente. Er staat o.a. in "er komt een grote korting van 35 tot 40 procent
Weet u hiervan Heer Borgdorff ?
Anders wil ik het wel aan u opsturen.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff