« Aan het werk | Hoofdmenu | Huidige pensioenpremie is onvoldoende »

07/21/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Nico medema

In januari 2019 was de actuele dekkingsgraad 99,2 . In december 2019 ook 99,2 door beleggingsresultaten + 17,5 en door lagere rekenrente - 17,5. In 2020 nu - 2,6 belegging en - 10,3 rente.
Bij hantering toch al lage rekenrente van begin 2019 een reëele verbetering van 99,2 + 17,5 - 2,6 = 115,1. Een prima vermogenspositie als we in de toekomst tenminste een rendement halen als de rekenrente van begin 2019. De kans is erg klein dat dat niet wordt gehaald, maar dan kan er op dat moment worden gekort.

JCM Prins-Van Aalzum

Het nieuwe pensioenstelsel heeft het karakter van een “casinopensioen”, zoals tot voor kort het FNV het karakteriseerde. Het heeft voor de regering politieke rust, voor de pensioenfondsen geen narigheid van dekkingsgraden en de aankondiging van eventuele pensioenkortingern. Allemaal voordelen. De nadelen liggen bij pensioengerechtigde die niet meer kan rekenen op een vast pensioen. Gezien de fase waarin de wereldeconomie zich bevindt (zie Japan) zal de economische groei de komende jaren zeer gering zijn bij een zeer lage rentestand, omdat er onvoldoende investeringsmogelijkheden zijn. Het een en ander resulteert in lagere opbrengsten voor de pensioenfondsen en gezien het karakter van het nieuwe pensioenstelsel jaar op jaar verlaagde pensioenen. Zie hier het “voordeel” voor pensioengerechtigde! De kans dat opbrengsten zullen stijgen het komende decennium is klein en daarmee ook de kansen op indexatie en bonussen.

Kees

Rationeel zal het kloppen. Echter ik heb het gevoel, dat er een makkelijk fenomeen is om zoveel mogelijk in de pensioenpot te houden. Ondanks alle, volgens Rutte, economische groei van de afgelopen jaren, ben ik alleen maar achteruitgegaan in inkomen. Ik vind dit moeilijk verteerbaar. Het Lijkt of de huidige ouderen de toekomst zeker moeten stellen voor de jongeren. Na het lezen van het boek fantoom groei is mijn vertrouwen in o.a.de vakbond ernstig geschaad. Ik ben een oud zorgmedewerker en geen cijfer deskundige, maar voel me op zijn mins verward door de toekomstige ontwikkelingen in het pensioengebeuren. Daarbij heb ik ook gelezen, dat de voorzitter van het ABP waarschuwde voor het verdwijnen van ons pensioengeld naar Europa. Wat is nu de werkelijkheid? Wat mag ik verwachten? Alleen maar kortingen tot 2026?

Thea Oudshoorn

Ik ben geen rekenwonder. Ik weet en zie wat er de afgelopen jaren aan pensioenen binnenkomt bij ons. ( beide altijd gewerkt in de zorg)Steeds minder en dat maal 2. Wij maken ons zorgen, alles is duurder geworden de afgelopen jaren. En de toekomst duurdere zorgverzekeringen, eigen bijdragen, belastingheffingen etc. En de Corona uitgave zullen ook ergens van betaald moeten worden.
Vooruitzicht: weinig euro's voor leuke dingen. Bedankt dat we zo hard gewerkt en pensioenpremie hebben betaald voor......

Jos Raaijmakers


Inderdaad, de mogelijke kortingen waarover stelselmatig gesproken wordt is een gegeven, te danken aan politiek beleid en daarbij horende regelgeving!
De enorme pot aan potentiaal, kapitaal, beleggingen, etc. is meer dan voldoende voor de huidige generatie en die van de toekomst.
Vergelijk het pensioenstelsel van Canada en van Australie maar eens met die van Nederland.
Zij hebben om en nabij de 350 Miljard in de pot en geven de verzekering dat nu en in de toekomst dit voldoende is om iedereen een waardevast pensioen te geven.
De Pensioenfondsen van Nederland met 1500 / 1600 miljard. En dan geen zekerheid, indexering kunnen geven ?
De absurde rekenrente is van de baan, wat hebben we er voor in de plaats gekregen?


Henk wierenga

Mee eens. Totdat er voldoende babyboomers zijn overleden zal er niet geïndexeerd worden. Al het beleid is hierop gericht. De pensioenpotjes zitten overvol. Bijna drie maal zoveel als 12 jaar geleden (pzfw van 80 miljard in 2008 naar 232 miljard nu , plusminus).
Het wordt langzaamaan tijd voor acties.

Dirk

Vanmorgen weer in de krant 'mogelijke' korting. Zo langzamerhand om moedeloos van te worden. Het is totaal niet transparant hoe het zit. Er lijkt wel belang om het zo ingewikkeld mogelijk te verkopen zodat je gaat denken 'het zal wel'. Laten we dat spelletje nu eens stoppen de economie heeft zo langzamerhand meer schade van wat er allemaal wel niet zou kunnen gebeuren dan de werkelijkheid. Is natuurlijk zeer lange termijn plannen waarom dan ieder jaar meerdere keren dat vervelend geluid van korting en onbetaalbaarheid. Investeren is ook zorgen dat de grote groep gepensioneerden voldoende zekerheid heeft over het inkomen.

Liesbeth Aranyi-Kmosko

Voel me zo wie zo bestolen ! In plaats van pensioen voor fultime dienst jaren krijg ik nu door verkeerd interpretatie een parttime uitkering van mijn pensioen! De oorzaak ligt bij onkundige medewerkers die niet eens lezen kunnen...!!!! Het is van begin van mijn pensioen maar 50 % uitbetaald ! En nu dreigende korten van dat 50% !!!!! Het is niet te verteren!
P.s. Hoop dat mijn probleem nog eens echt door iemand beoordeeld wordt en het verschil uitbetaald wordt! Ik heb recht op!

Mvg;
Liesbeth Aranyi-Kmosko

Anita

Hoi,

Ik verbaas me eveneens over de tegengestelde berichten over korten op pensioen en het positief geschetste bericht hier. Zou graag een transparanter en begrijpelijk verhaal hierover ontvangen.

L.Pulles-Meulensteen

Ik ben teleurgesteld,mijn vader werkte bijna 54 jaar bij PHILIPS,mijn man zo hard gewerkt.Nu denk ik kan ik op een houtje bijten.Dit is echt absurd,de ene week alles onder controle,dan weer alles in mineur

Theo  van Lieshout

Mevrouw, Liesbeth,
Wat treurig uw verhaal. Ik hoop dat er door een deskundige van het pensioenfonds echt een goed onderzoek gedaan wordt.
Met als resultaat dat er duidelijkheid komt en dat aan u recht gedaan wordt. Ook als het resultaat voor u niet geheel gunstig zou uitpakken hoop ik op duidelijkheid voor u.

Ben Jansen

Ik ben zo ongelooflijk woest. We worden weer aan alle kanten besodemieterd. Anders kan ik het niet noemen. Ik vind het sowieso te schandalig voor woorden dat er überhaubt gesproken wordt over het korten op pensioenen. En dit terwijl er bakken met geld naar het buitenland/EU vertrekken. Nee ik mag dit vergelijk niet trekken maar het voelt super onrechtvaardig. Een niet te vertrouwen overheid en de pensioenfondsen die ONS geld beheren hobbelen daar als makke schapen achteraan. Nieuw pensioenakkoord? Laat mij niet lachen. Wie wordt hier beter van. Natuurlijk zijn de huidige waarschuwingen van kortingen op het pensioen de opmaat naar de werkelijke kortingen. We zijn niet gek. Dit zat voor- en met het bereiken van het pensioenakkoord natuurlijk al lang in de pen. Ik ben zo kwaad, ik heb er geen woorden voor!

Lia van Oort

Met de pensioendatum in het vooruitzicht ben ik het helemaal eens met alle reacties.
Wat wordt er met ons geld gedaan?? Met de nadruk op ons. Ik vind het schandalig. Belegd in vastgoed in Amerika, of andere dubieuze zaken die geen positief rendement opleveren?
Veel deelnemers aan het pensioenfonds willen niet dat hun zuurverdiende geld in dubieuze zaken gestoken wordt.
Mijn hele leven hard gewerkt, net als alle andere pensioengerechtigden, hoge premies betaald, kinderen opgevoed, altijd door blijven werken, nu nog steeds aan het werk in een branche die het de afgelopen maanden zwaar te verduren heeft gehad:de zorg.
En dan word je op je pensioendatum zo afgescheept?.
Om toch nog een beetje leuke dingen te kunnen blijven doen vanaf mijn pensioendatum, zal ik met alle kortingen op het pensioen in het vooruitzicht moeten blijven werken, gezond of niet. Daar zal de heer Borgdorff geen last van hebben.

bettina

U heeft groot gelijk.
de regering heeft momenteel overal geld voor ,er wordt aan iedereen veel geld gegeven plotseling is er genoeg geld behalve voor de ouderen wij lopen al 10 jaar achter er wordt helemaal niets aan gedaan Waar zijn onze rechten? wij hebben hard gespaard en heel veel er voor gewerktveel meer uren dan dat ze tegenwoordig moeten werken

Lia van Oort

Mijn lidmaatschap bij het FNV heb ik opgezegd. Ruim 40 jaar lid geweest. Ik vind dat er veel te weinig actie is gevoerd voor onze pensioenen. Bij het opzeggen van mijn lidmaatschap kreeg ik te horen dat er een opzegtermijn van drie maanden wordt gehanteerd. BELACHELIJK! Een organisatie die er voor de werkers is en groot maatschappelijk en sociaal ondersteunend moet zijn. Ik vind dit a-sociaal.

Alle verdampte pensioengelden, premies die wij betaald hebben, waar is het gebleven? Wat is er mee gedaan? We zijn en worden bestolen.

Lia van Oort

Ik begrijp niet waarom er nooit een grote landelijke is georganiseerd door bv FNV of de ouderenbond of een andere organisatie door en voor de pensionada en bijna pensionada.

We worden gewoon voorgelogen en bedrogen. De pensioen zijn al 10 jaar niet omhoog gegaan en met de nieuwe regeling, meegaan met de economische beweging, zal dit ook niet gebeuren. De economie heeft klappen gehad en zal die nog meer krijgen, dus de beweging is te verwachten neerwaarts.
Alles is duurder geworden, huren en zorgverzekering zijn niet meer op te brengen als de pensioenen gekort blijven worden en niet groeien. Als je alleen bent is het nog lastiger om op te brengen.

Hans van Dijk

bij mij precies hetzelfde, door onbekwame vakbondsbestuurders is deze situatie mede ontstaand.

Premieverhogingen die noodzakelijk waren werden weggepoetst
om zogenaamd het koopkrachtplaatje in stand te houden voor de werkenden. Er werd niet bij vertelt dat daardoor de pensioenen vanzelfsprekend omlaag zouden gaan.

Lia van Oort

Sorry, het woord demonstratie is weg gevallen in mijn tekst.

Wim van de Vrande

Nu Koolmees de buit binnen heeft begint hij weer over kortingen.
Dit bewijst weer eens dat we met een zeer onbetrouwbare overheid te maken hebben.Beloftes blijken niets waard te zijn.
Waar zijn de bonden nu?
Gelukkig hebben we Henk Krol nog!!!!!

M. Heijbroek

Ik sluit me graag bij de kritieken aan. Ook ik voel me vies belazerd. Begrijp al helemaal niet waarom de politiek zich met mijn pensioenfonds bemoeit. (dom grijsje?) Dat geld is niet van hun!
Het is toch niet te verteren dat je een contract tekent waarbij een welvaartsvast en waardevast pensioen wordt beloofd en je dit nog nooit hebt gehad!
Het wordt tijd dat de gepensioneerden eens massaal hun stemgeluid laten horen. Wij worden te vaak gezien als “de rijke ouderen”, maar daar is bij velen geen sprake van.
Bovendien zijn de belastingregels toch wel heel vreemd. Iemand binnen mijn familie met een dubbel inkomen in vergelijking met mij kreeg er dit jaar wat bij en ik, die de helft minder krijgt, moet wat inleveren.

Wil

Beste meneer Borgdorff

Ik wil even reageren op dit citaat van u: En die lange termijn ziet er wat mij betreft rooskleuriger uit, nu we in Nederland met het uitgewerkte pensioenakkoord op weg kunnen naar een eigentijds en toekomstbestendig pensioen.

Ik zie de rooskleurigheid niet, Pensioen wordt nu alleen nog maar onzekerder. want nu worden we al jaren niet geïndexeerd, maar straks wordt het je maar helemaal afvragen wat er over blijft omdat het als het slecht gaat er nog sneller gekort kan worden.

Misschien is dit voor u als pensioenfonds pensioenbestendig, maar voor mij als pensioengerechtigde zeker niet. Heb straks nog minder zekerheid van welk pensioenbedrag ik mag uit gaan.

Louis Sparidans


De énige persoon die gaat over het al dan niet korten op de pensioenen is minister Koolmees.

Maart volgend jaar worden nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.
Als er dan per begin van dat jaar gekort gaat worden, kunnen de regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en CU het wel ‘schudden’. Wie gaat er dan nog op hen stemmen?

Dus, reken er maar op, er wordt NIET gekort per 1 januari a.s.

Anders ligt het voor de jaren daarna, de jaren 2022 t/m 2025. Het nieuwe pensioenstelsel treedt namelijk pas in 2026 in werking, dus kan er dan voordien nog volop gekort worden, als de dekkingsgraad niet toereikend is.

Het is triest maar waar. Heel veel gepensioneerden van nú zullen niet meer meemaken dat hun pensioen de komende jaren nog stijgt. Een groot aantal zal voor die tijd nog overlijden, waaronder ook velen die de afgelopen tien jaren hun pensioen óók al niet zagen stijgen, zelfs niet met de geldontwaarding.

Eigenlijk zou ík u niet moeten vertellen wat zeer waarschijnlijk de huidige vooruitzichten zijn, maar de heer Borgdorff zélf. Wel zo eerlijk. Maar helaas, geen optimistisch verhaal. Sorry.

Elizabeth

Ik vind het vreemd. NL schijnt het allerbeste pensioensysteem ter wereld te hebben en ook als enige in Europa zo’n goed gevulde pot met geld. Maar dit beste pensioensysteem ter wereld is al meer dan 10 jaar niet in staat te indexeren. En met de huidige lage rente blijft indexatie uit zicht. Wellicht zal er (na de verkiezingen natuurlijk) zelfs gekort moeten worden.
Andere Europese landen hebben geen pensioenpot maar een omslagsysteem, zij krijgen wel indexatie, van kortingen is geen sprake en ook de pensioenleeftijd ligt daar lager dan in Nederland. Dus hoezo beste pensioensysteem ter wereld?
En om het nog gekker te maken: de rekenrente is zo laag vanwege de lage rente in Europa bedoeld om de rente op de staatsschulden in de zuidelijke landen (Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk) betaalbaar te houden. Nederlandse gepensioneerden zijn daar zwaar de dupe van. En dan gaan er nu ook nog miljarden naar Zuid-Europa, met Corona als smoes. Daarom alleen al is het volkomen absurd en onacceptabel dat er niet geindexeerd en zelfs gekort wordt Voor mij reden om een proteststem uit te brengen op welke partij dan ook die hier een stokje voor steekt. Groet, Elizabeth

Lemon

@ Zolang we nog gebonden zijn aan de oude spelregels, hebben we te maken met de rekenrente. Die rente is al jarenlang laag, en is het afgelopen kwartaal naar een nieuw dieptepunt gedaald.

# Waarom waren er dan fondsen die wel konden indexeren? Begreep dat PFZW/PGGM vanwege de kosten en risico maar een klein deel heeft afgedekt.

*** Het financieel toetsingskader is erop gericht om de nominale aanspraken, oftewel de toegezegde pensioenen, veilig te stellen. Dit knelt met het sturen op een geïndexeerd pensioen dat meestijgt met de inflatie of loonontwikkeling. Vaak voelen fondsen zich gedwongen hun korte termijn risico’s, zoals het renterisico, af te dekken. Pensioenfondsen zoeken daarom naar een balans tussen het afdekken van risico’s en het behouden van voldoende rendementspotentieel bij de beleggingen.

Voor pensioenfondsen is het niet altijd mogelijk om renterisico’s (volledig) af te dekken. De markt voor het meest gebruikte instrument, de renteswap, is groot en liquide, maar vooral voor kortere looptijden tot 10 jaar. Voor langere looptijden is het lastiger om een tegenpartij te vinden
https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/actuariele-onderwerpen/rekenrente

Harry Joosten

Het is voor mij opnieuw duidelijk, de heer Borgdorff leeft in een andere wereld dan wij. Onbegrijpelijk!

mhlinden28@gmail.com

Wat doet de heer Borgdorff met alle reacties?

Vanhees

We blijven ons richten op de lange termijn" aldus het orakel Borgdorff vanuit zijn gouden positie.
Natuurlijk ; als je lang genoeg -nietszeggend en niks doende-
zogenaamd druk aan het werk bent, zijn al die lastige en protesterende ouderen vanzelf "opgeruimd"
Maak je nou verdomme eens druk om de gepensioneerden ; dit is je taak en daar wordt je vet voor betaald ; nota bene uit de pensioenpot van die ouderen !
Waarom strijdt je niet tegen de waanzin van het eenmalige ijkpunt van 31 december en bevecht je niet een globaal jaargemiddelde ??
Wanneer wordt je wakker en ga je nu eens in verweer tegen de
90 % kolder die de ouderen en gepensioneerden gigantisch benadeeld tov de jongeren die nog jaren de tijd hebben in Uw toegejuicht en glorieus nieuw pensioenstelsel op "herstel" van de financiele markten ??
Vanwaar die stilte inplaats van hevig van leer te trekken tegen het nog zes jaar of langer voortgaan met toepassen van idiote regelgeving die nergens op slaat en totaal niet nodig is gelet op het pensioenvermogen wat nog nooit zo groot is geweest !!
U hebt zich volledig geconformeerd aan al die graaiers en andere figuren die ons geld schaamteloos stelen !!

Schaam U !!

Beste mensen sluit U allen voor een kleine jaarlijkse bijdrage aan bij "de stichting Pensioenbehoud"
Zij zullen middels juridische procedure's vechten voor onze rechten en teruggave van ons geld wat nu van ons gejat wordt !! Zie internet "stichting pensioenbehoud.nl"
Wacht niet langer af maar kom zelf in actie !!!

Ans

Heer Directeur wees eerlijk naar je ontevreden gepensioneerden en deel mede, dat u geen commentaar
geeft op de antwoorden van de deskundige gepensioneerden, maar dat uw taak, verantwoordelijkheid blijft:

Een Bestuurder “pensioendeskundige “aan te stellen als uw vervanger en een aanpassing van de blogs in 2021

Renata

Een aantal dingen kan ik niet begrijpen
1 Nederland heeft het beste pensioen stelsel
2 Er zit genoeg geld in de kas
3 Waar bemoeid de regering met mijn pensioen want het is een afspraak werkgever werknemer
Is de regering bang dat er dadelijk veel Flex werkers en ZZp geen geld genoeg hebben om rond te komen als ze met pensioen gaan
Ik heb het stuk bekeken Zwarte Zwanen daar zie je dat het neit lekker gaat met de pensioenen dat er te veel mensen er aan verdienen
Als er iedere maand een bedrag wordt gestort een vast in komen dan verwachten de mensen wel dat ze een goed inkomen krijgen als ze met pensioen gaan
Maar niet zeggen hier tekenen bij het kruisje en we zien wel wat je krijgt
er wordt een bedrag genoemd wat je krijgt om rond te komen met je A.O.W samen maar dat is dadelijk niet meer met het nieuwe stelsel
Ik hoor steeds weer het nieuwe stelsel is zo goed maar er zijn nog zoveel open vragen die ingevuld moeten worden en deze zijn nog niet ingevuld
1 voorbeeld als de beurs in elkaar klap gaan de pensioenen mee
dan loopt dadelijk half nederland bij de voedselbank

Jv Stempvoort

Voor mij ook reden om lidmaatschap CNV op te zeggen ook na 40 jaar. In deze hebben vakbonden voor gepensioneerden niets betekent. Maar roepen wel halleluja. Voor wie?

Jv Stempvoort

Met nog steeds een belegd vermogen van 232.9 miljard met een behoorlijk rendement van 6,7% in het 2e kwartaal heeft PFZW het niet slecht gedaan.
Met het kleine percentage wat eruit gaat aan pensioenuitkeringen, nog geen 6 miljard op jaarbasis kan dit kapitaal doorgroeien en is er voldoende lijkt me om nu te indexeren.
Als we maar niet met die verrekte lage rente zaten en het geld wat nog steeds bijgedrukt wordt door de ECB.
Maar ja de zuidelijke landen moeten gesteund worden hetzij links of rechtsom. In principe moeten wij daar voor boeten is mijn mening, terwijl men in Frankrijk de straat al op gaat als men alleen al fluistert dat de AOW leeftijd omhoog gaat.
De lage rente is het grootste euvel,maar niet dat er te weinig kapitaal is. Zelfs niet met de dekkingsgraad van 85.9% van dit moment.

Wi Gotink

Ik ben het helemaal eens met Jv Stempvoort.
In 2012 was er 112 miljard in kas. In 8 jaar is dat 232 miljard!! Meer dan verdubbeld!!
Dus waar blijft die indexering. We worden echt voor de gek gehouden. Het is stelen van de mensen die verplicht aan het pensioen moeten deelnemen.

Louis Sparidans


Heer Borgdorff,
Het is begrijpelijk dat voornamelijk reeds gepensioneerde mensen op uw laatste blogs reageren. Het ziet er immers helemaal niet zo veelbelovend uit, zoals u bij herhaling schrijft.

Ik mis ‘laaiend enthousiaste reacties’ van actieve deelnemers, de mensen die nu nog werken en ook over het nieuwe pensioenstelsel lezen. Toch had u daar waarschijnlijk wel op gerekend, gegeven uw hiep-hiep-hoera-stemming.

Wat meer terughoudendheid richting het nieuwe pensioenstelsel, zou beter op uw plaats zijn. Iedereen moet immers nog zes jaar wachten om te weten hoe het voor hem of haar zal uitpakken.

Afgelopen maand kwam een oud-collega van me te overlijden, 76 jaar oud. Ze had bijna 45 jaar in de zorg gewerkt, maar haar pensioen bleef sinds haar uitdiensttreding ongewijzigd en werd netto zelfs lager door hogere inhoudingen.

Dat besef maken alle gepensioneerden nu al jaren mee. Spreek daar onze regering eens op aan. Dat is de enige partij die daar wat aan doen!
Ik ga ervan uit dat hier later schande over zal worden gesproken.

Alleen hebben de gepensioneerden van NÚ daar dan niks meer aan.

Johan

Wat wordt bedoeld met verstandig omgaan met de oude spelregels............
Zie tekst borgdorff Boven.

Kees

Ook hier kun je spreken van een vrekkig beleid van onze overheid(dhr. Koolmees). Het verhaal we worden steeds ouder zal ongetwijfeld waar zijn. Echter het pensioen is toch uitgesteld loon? Ik zie de loonontwikkeling als oorzaak van dit bizarre beleid, voor de werkende en de werkgever zo min mogelijk afdragen en het huidige opgebouwde saldo bevriezen. Ik denk, dat onze pensioenpot allang is overgedragen aan Brussel, maar daar wordt geen openheid over gegeven.

Jv Stempvoort

MAW wat wil Koolmees nu precies? Meer zeggenschap over het prachtige kapitaal wat de afgelopen 50 jaar is en wordt ingelegd door deelnemers om pensioenfondsen te laten beleggen voor hen.Wat ze overigens goed doen!
Kan me dan van Koolmees ook niet voorstellen dat hij het zo goed met ons voor heeft.
Bij gepensioneerde deelnemers is er nog steeds de dreiging van korten,terwijl anderzijds schandalig veel wordt verdiend aan ons pensioen.
Hoe tegenstrijdig is dat!
Ben nogal wantrouwend geworden naar deze gang van zaken en ik weet zeker dat ik niet de enige ben.

Vanhees

Als Pfzw maar een klein deel heeft afgedekt is dit een bewijs temeer van het voortdurende gehannes. Kosten tellen niet als excuus : wat dacht U van de externe ingehuurde krachten (zgn specialisten) en de enorme overhead binnen hun eigen luxe kantoren ?

Flauwekul verkopen met BN-s ,(o.a. met ex-politie vrouwtje)en dat soort gelul hebben de voorkeur boven hard werken en op verantwoorde wijze omgaan met het deskundig beheer van geld van de gepensioneerden ! Ons geld dus !!!

Jv Stempvoort

Wil nog maar een keer benadrukken dat velen met mij, 41 jaar en 4 maanden premie hebben betaald van de 50 jaar dat het pensioenfonds nu bestaat, meer dan 80% van die periode. Konden ook niet meer met de zg VUT en eerder pensioen opnemen kostte teveel aan inkomen, wat tenslotte voor je verdere leven is.
AOW leeftijd werd in snel tempo verhoogd,naar 66 en 4 maanden, maar wordt nog verder verhoogd naar 67 en wellicht nog hoger. Mensen van deze generatie hebben vaak meer dan 50 jaar gewerkt,met als dank en resultaat, een onzeker pensioen.
In geval van PFZW met een nog steeds behoorlijk belegd vermogen wat vanaf 2008 van zo,n 68 miljard naar het huidige 232 miljard is gestegen, meer dan verdrievoudigd in 12 jaar, dus ook in crisistijd. Daar zien gepensioneerden niets van terug, zelfs niet in een goede economische tijd, nee die worden nog steeds gedreigd met kortingen. Ik vind dat een schandalig beleid!
Helaas zegt dhr. Borgdorff hier niets aan te kunnen doen dat weet ik, maar ik begrijp nog steeds niet waarom daar niet tegen is geprotesteerd naar de overheid en DNB, door de gezamenlijke pensioenbestuurders. Voor hun deelnemers, dus klanten, waar ze aan verdienen, maar de service blijft wat achter.
Wat is de bedoeling van die verleidelijke miljarden, die dacht ik bedoeld waren voor pensioenen van mensen die hebben ingelegd met hun premie voor een goed pensioen en niet voor onzekerheid.
Pensioengeld waar anderen nog steeds schandalig veel aan verdienen en diegene waar het voor bedoeld is gekort gaan worden!

Tineke meijer

Geachte heer Borgdorff,

Het zou u sieren om antwoord te geven op boven gestelde vragen en opmerkingen, waar ik het grotendeels mee eens ben.

Tineke Meijer

Sorry, ik bedoel de hier onder gestelde vragen!

Chris

En met pek en veren de grens over ;)

Lemon

@ op verantwoorde wijze omgaan met het deskundig beheer van geld van de gepensioneerden ! Ons geld dus !!!

# Uit het jaarverslag 2019: (voor wat het is...)

*** De doelstelling voor het financieel rendement volgt uit de ambitie van PFZW voor een geïndexeerd pensioen waarbij we niet meer beleggingsrisico nemen dan noodzakelijk is zoals hier is verwoord. Aan de hand van een ALM-studie bepalen we de verdeling van het vermogen over vier verschillende bouwblokken: zakelijke waarden, grondstoffen, krediet en vastrentende waarden. Deze verdeling bepaalt het portefeuillerendement en beheerst voor een belangrijk deel het beleggingsrisico.
We hebben drie typen hedges. Deze zijn bedoeld om de actuele dekkingsgraad minder gevoelig te maken voor veranderingen in rente, inflatie en valuta.

De verdeling van het belegd vermogen op hoofdlijnen is in 2019 gewijzigd ten opzichte van 2018. De allocatie naar grondstoffen is verlaagd ten gunste van zakelijke waarden, krediet en vastrentende waarden.

https://prestatiespfzw.nl/totale-rapport/verslag-van-het-bestuur/goed-pensioen/beleggen

Ad Verschuren

Geachte Heer, dank voor Uw goede zorgen

Louis Sparidans


Beste Ad, ik apprecieer het dat u onder alle reacties ook een positief geluid laat horen.

Zelf ben ik tamelijk kritisch ingesteld, waar ik hoop dat de heer Borgdorff kennis neemt van álle reacties en daarop ook wil reageren.

Niettemin, het is niet zo dat er niks deugt, vandaar dat uw reactie er ook mag zijn.

Jv Stempvoort

Waarschijnlijk dat er niet geindexeerd wordt of zelfs gekort. Verstandig? ja voor PFZW wel lijkt me.

Vanhees

Bent U in dienst of heeft U een andere functie binnen het PFZW of solliciteert U naar een functie binnen een of ander adviesraad ??
Het steeds klakkeloos recht praten / verdedigen van de puinzooi binnen dit pensioenfonds door U lijkt hier wel enigszins op te wijzen.
Wij - verplicht om 45 jaar premie te betalen en al 12 jaar bestolen van een normale indexatie terwijl de basale kosten voor levensonderhoud wel cumulatief zijn gestegen - denken hier duidelijk anders over !! Praatjes voor de vaak vullen geen gaatjes ; geef ons waar we recht op hebben en wat ons ook schriftelijk jarenlang is toegezegd.
Ondersteuning van Borgdorff, Koolmees en consorten is aan ons -bestolen pensioengerechtigden niet besteed.

Lemon

@ Bent U in dienst of heeft U een andere functie binnen het PFZW ...

# U of een ander stelde een tijd terug dezelfde vraag. Maar begrijp inmiddels dat de manier waarop ik de feiten volg niet altijd wordt begrepen.
Net als andere pensionados maak ik mij wel degelijk zorgen over het feit dat de het stelsel door de rekenmethode FTK en de gemanipuleerde rente zgn niet toekomstbestendig zou zijn.

Op het verhaal en de gemaakte opmerkingen plaats ik zo mogelijk een aantekening gevolgd door een referentie als toelichting. De ondertoon is zeker geen zoete koek.

Joost Bontan

Aan de rekenrente was niets te veranderen. Gaat gelukkig veranderen. Houdt straks wel rekening met fluctuerend pensioen. Wil je de cash flow als pensioenfonds stabieler maken dan ontkom je niet aan beleggen in vastgoed. Nu wordt 40% belegt in aandelen. Rendement door dividend is beter dan op spaargeld. Van belang is een goede portefeuille. Dat is een vak apart. Daarin meedenken is positief en opbouwend. Ik zou dat wel willen.

Joost Bontan

Klagen over een lage rekenrente heeft geen zin. De marktrente is immers ook gedaald. Ik kreeg 40 jaar geleden makkelijk 8 % van mijn bank. Dat is nu niet meer. Dat is de realiteit. Pensioenfondsen moeten aan hun toekomstige verplichtingen voldoen en door de lage rekenrente gaat de dekkingsgraad omlaag. Wat wel zin heeft om op zoek te gaan naar veilige beleggingen. Voorbeeld: Ahold is corona proof. Betaald een leuk dividend. Beleg in woningen en retail vastgoed. Dat doe ik ook en help mijn zoon (22) daarmee want hij zal steeds meer zelf zijn pensioen moeten bouwen. Wellicht kunnen gepensioneerden anderen helpen daarbij. Ook uw pensioenfonds.

Jv Stempvoort

Vanaf 2008 zelfs meer dan verdriedubbeld. Ook in crisistijd.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW