« Een half miljoen gepensioneerden | Hoofdmenu | Achtbaan »

07/10/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

G P N v d Meij

Dit is toch wel een ontluisterd beeld van Z en W. Gaan kennelijk nu pas vooruitkijken en oplossingen bedenken.Dat betekent dat de deelnemers nog wel een poos geduld moeten hebben om te weten waar zij aan toe zijn. Dus vragen als compensatie voor misgelopen indexering en vele andere onduidelijkheden blijven nog lang een item op dit blog, want we kunnen Borgdorff niet verwijten dat hij ooit met antwoorden is gekomen zoals beloofd!

Vanhees

Fantastisch nieuws kraait Borgdorff.
O ja, voor wie dan wel ????
De dekkingsgraad blijft verplicht op 90 %, al 12 jaren zonder indexering en hiervoor geen enkele compensatie, een "accoord" vol open eindjes over ons maar zonder ons, geen enkele inspraak voor gepensioneerden, een Koolmees die met droge ogen op TV stelt dat "indexering van de pensioenen er zeker de eerste jaren echt niet inzit" en een PFZW directie die maar blijft buigen en zich onderdanig opstellen naar alle hotemetoten die dun handen in onze pensioenkas hebben gestoken en vrolijk doorgaan met inpikken van onze spaarcenten.
Dank "directeur", dank vakbonden, dank minister en vriendje Knot. Jullie kunnen trots zijn op dit "fantastische" resultaat.

Lemon

Hamvragen en standaard antwoorden...

* Geldt het nieuwe pensioensysteem ook voor gepensioneerden?

Ja, het is de bedoeling dat het nieuwe pensioensysteem gaat gelden voor pensioen dat je nog gaat opbouwen, pensioen dat al opgebouwd is en pensioen dat in de fase van de tot uitbetaling is gekomen.

Welke voordeel mogen ouderen van de nieuwe pensioenregeling verwachten?

Het nieuwe pensioenregeling biedt ook voordelen voor ouderen. Uit CPB-berekeningen blijkt dat pensioenen met het nieuwe pensioencontract naar verwachting sneller en meer kunnen worden verhoogd dan onder het huidige pensioencontract (FTK). Dat geldt ook voor de ouderen. Het CPB heeft ook gekeken naar de mate waarin pensioenen van jaar op jaar meebewegen met de economie. Hieruit blijkt dat pensioenen sneller stijgen in goede scenario’s dan in huidig FTK en sterker dalen in slechte scenario’s.

Het moment van invoering en de situatie per fonds zullen bepalend zijn wat het uiteindelijk voor de gepensioneerden bij een fonds zal gaan betekenen.

Gaan we naar een casino-pensioen?

Met deze term wordt gesuggereerd dat je net als in een casino maar moet afwachten of je pensioen krijgt. En of je niet te maken krijgt met enorme schommelingen in je pensioen. Zo is het gelukkig niet. De hele overgang is er natuurlijk op gericht om het pensioen juist beter te maken. De ambitie blijft om 80% van je gemiddelde loon aan pensioen te sparen in 42 jaren. Het nieuwe pensioensysteem, de premies en de beleggingen zijn daar op ingericht. Je krijgt een beter inzicht in de premies die je inlegt en het pensioen dat je daarvoor mag verwachten. En vervolgens is de ambitie gericht op een stabiele pensioenuitkering als je eenmaal met pensioen bent. Grote schommelingen kunnen worden verzacht door mee en tegenvallers te spreiden in de tijd. En door een reserve op te bouwen. Ook is mogelijk de risico’s van beleggingen te spreiden waardoor gepensioneerden minder te maken krijgen met uitschieters in de beleggingsopbrengsten.

In het huidige stelsel wordt gewerkt met een toezegging en daarmee komen de strenge financiële eisen die ervoor zorgen dat pensioenfondsen al jaren niet meer kunnen indexeren en de pensioenen mogelijk moeten korten. In het nieuwe systeem zijn er minder hoge reserves nodig. Het huidige systeem lijkt zekerheid te geven maar levert dat niet. Het nieuwe systeem lijkt minder zekerheid te geven maar kan het juist wel meer bieden dan het huidige systeem. Nu hebben we al jaren geen stabiel pensioen meer. In het nieuwe systeem zou dat beter moeten gaan.

https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/qa-uitwerking-pensioenakkoord-update/

Nol

Hr Borgdorff , wat is nu de strategie voor de komende maanden en is uw IT systeem up-to-date voor
deze gigantische operatie “ geen verhalen meer ln de blogs maar plannen van aanpak “

Laat de gepensioneerden niet in kou staan ! Ze verwachten een antwoord. van U

Anoniem

Vandaag zijn de antwoorden verschenen op de 212 vragen die de diverse politieke vragen gesteld hebben.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/antwoorden-op-kamervragen-over-pensioenakkoord

Vraag 36. Wat is de compensatie voor het niet-indexeren van de pensioenen de afgelopen twaalf jaar voor miljoenen mensen?
Antwoord 36:
De in het pensioenakkoord afgesproken compensatie heeft betrekking op nadelige effecten voor toekomstige pensioenopbouw, als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Compensatie ziet dus niet op het niet indexeren onder het ftk.
In de meeste pensioenregelingen is thans opgenomen dat pensioenuitkeringen en -aanspraken worden geïndexeerd, voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dit mogelijk maakt. Helaas laat de financiële positie van veel pensioenfondsen al geruime tijd geen indexatie toe. Dit jaar zijn de dekkingsgraden van de meeste fondsen verder gedaald. Voor het inhalen van gemiste indexatie ontbreken bij die fondsen daarom de middelen.

vanhees

Met andere woorden :

We werden genaaid, wij worden genaaid en wij blijven genaaid !

Gelukkig heeft o.a. dhr Borgdorff nog wel zijn loonsaanpassing van circa 600 PER MAAND voor hemzelf eruit kunnen slepen.(7.2oo euro/jaar !)

600 euro is het gemiddelde pensioen per maand voor iemand die zich jarenlang het apezuur heeft gewerkt in de zorg tegen een karig loontje.

Dit is de werkelijke praktijk en dat is wat anders dan iedere week een zwamverhaaltje verzinnen en zgn
erg betrokken zijn met de niet geindexeerde pensioenen die zelfs gekort zouden "moeten" worden.

Een schandelijke en schaamteloze vertoning die gewoon doorgaat over de rug van de gepensioneerden.

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff, waar u spreekt over ‘Fantastisch nieuws’ heb ik duidelijk mijn twijfels.
Alles moet nog worden uitgewerkt, we moeten nog maar afwachten, wie er voor- of nadeel bij zal gaan ondervinden.

Tot nu toe haalde u bij regelmaat aan dat we al over het béste pensioenstelsel ter wereld beschikte. U suggereert dat dit nieuwe stelsel nóg beter wordt.

Als u het aan zou durven om een enquête onder alle PFZW-deelnemers te houden, vrees ik dat de meerderheid u hierin niet zal steunen.

Uw standpunt lijkt mij thans meer op ‘borstklopperij’. U zult de voltooiing hiervan niet meer meemaken, want dan bent uzelf al met pensioen. Uw opvolger zal dan moeten uitleggen, waarom dit nieuwe stelsel tóch iets minder is.

Lemon

@ ...en datzelfde geldt voor cao-partijen. Die moeten, wanneer de nieuwe wetten en regels duidelijk zijn, keuzes maken over allerlei zaken rondom de nieuwe pensioenregeling.

# ???

*** Het nieuwe stelsel levert voor de gepensioneerden niets op. Nada. Niente. Sterker nog: gepensioneerden staan op het punt ruim een derde van hun pensioen kwijt te raken, waarschuwt ouderenorganisatie ANBO.

In het nieuwe stelsel is het onmogelijk om het verlies goed te maken, schrijft de organisatie in een brief aan de Tweede Kamer. De pensioenval is het gevolg van de achterstallige indexatie, het niet-indexeren in de komende 6 jaar (tot het nieuwe stelsel ingaat) en de daling van de dekkingsgraad als gevolg van de nieuwe parameters zoals voorgesteld door de commissie Dijsselbloem.

De waardevermindering van het pensioen komt als gevolg hiervan uit op 35 procent. “Dat is onaanvaardbaar,” zegt ANBO-directeur-bestuurder Liane den Haan.

Onredelijk
Het stelsel gaat in 2026 in, waardoor de gemiddelde gepensioneerde die nu 75 jaar is, er pas van profiteert als hij of zij ver in de 80 is. “Dat is onredelijk. Als pleister op de wonde krijgen gepensioneerden in 2021 hooguit een lagere of geen korting op hun pensioen.”

Gepensioneerden lopen nu al 20 procent achter, doordat hun pensioen al 10 jaar niet is geïndexeerd, aldus Den Haan. “Als de komende zes jaar ook geen indexatie plaatsvindt, dan komt daar naar verwachting nog eens 12 procent bij. Pensioenen zijn dan 35 tot 40 procent minder waard.” En dat voelen veel ouderen heel erg in hun portemonnee.

https://www.ninefornews.nl/gefeliciteerd-je-staat-op-het-punt-35-procent-van-je-pensioen-te-verliezen-onaanvaardbaar/

Louis Sparidans


Heer Borgdorff, als fondsbestuurder resp. directeur van PFZW zou u zich juist nú hard moeten maken voor het herstel van de gemiste indexatie gedurende de afgelopen pakweg tien jaar.

Tenminste zeker voor de gepensioneerden! Zij hebben onevenredig veel last gehad van de lage rente resp. een te lage dekkingsgraad.
Terwijl het argument om de pensioentoezeggingen voor de komende 50 jaar zogenaamd te garanderen, voor hen er helemaal niet toe deed.
‘Ouderen leverden in voor jong’, zo was de realiteit.

U weet dat ook. Nu komt het moment om die ongelijke behandeling tussen oud en jong met terugwerkende kracht te herstellen.
Pas dan mag u wat mij betreft spreken over ‘fantastisch nieuws’.

Haiko

Onder het mom: dubbel genaaid houdt beter.
Krijgen we het beste pensioen ter wereld! Proest.
Houdt jij ze dom dan houd ik ze arm, zegt de minister tegen de “Borgdorffjes “ van deze wereld.
Veel beloven weinig geven doet de gekken in vreugde leven.
En zo zijn er nog wel een paar spreekwoorden en gezegden die van toepassing zijn.
Het is blijkbaar ieder voor zich en God voor ons allen. Aangezien ik nog werkzaam ben ga ik links lullen maar rechts mijn zakken vullen. Zodat ik rond mijn zestigste met een langdurige burn-out alvast van het Zwitserleven kan gaan genieten.
Het ga u allen goed!😂

Jv Stempvoort

Beste meneer Borgdorff, het is goed om uit te leggen voor wie het fantastisch nieuws is, voor jong, voor oud, voor alle deelnemers, of gewoon voor het pensioenfonds zelf waarvan het kapitaal steeds doorgroeit, omdat uitkeringen nog steeds betaald kunnen worden van de binnenkomende premies. Hoe valt dit alles te rijmen?

Bovendien hoe kun je van goed nieuws spreken als het akkoord nog niet eens helemaal is uitgewerkt en dit nog tot 2026 gaat duren.
Om met terugwerkende kracht te gaan indexeren zou netjes zijn, maar dat zit er natuurlijk niet in,het tegendeel lijkt eerder het geval!
Aan pensioenfondsen wordt veel verdiend, behalve door de deelnemers zelf, die zijn goed om geld in te brengen om "mee te spelen"
Om het zo te brengen lijkt sarcastisch, maar worden we niet erg hypocriet behandeld door het zo positief te brengen terwijl veel mensen totaal geen vertrouwen hebben in dit nieuwe stelsel.
Zien die dit allemaal verkeerd??

Nol

Jv Stempvoort heeft het goed verwoord”wat is meerwaarde van de Blogs bij Hr Borgdorff !”

De specialisten van Pfzw kunnen nu tijdens de vakantie van de directeur deze grondig analyseren en
De onbeantwoorde vragen vakkundig beantwoorden vanaf januari 2020

Johan

Aan het werk.......

Ik ben uitgewerkt maar als er in de tussenperiode
naar het nieuwe pensioenplan 2025-26 niets veranderd
dan ben ik nog niet uitgewerkt.

Jv Stempvoort

En hard aan het werk gaan/zijn ook alle mensen in de zorg, omdat de vakantieperiode is aangebroken en wil de ene collega vakantie, zal de andere collega een flinke stap harder moeten lopen en meer diensten doen om die periode goed te laten verlopen. Bij de ene instelling meer dan bij de andere, afhankelijk of men vakantiekrachten kan inhuren. Maar zo is het al decennia lang. Gaan deze mensen dan met pensioen kunnen ze zeker op een onzeker pensioen rekenen.

nico medema

dat antwoord aan de kamer is ronduit misleidend. BIj pfzw was de actuele dekkingsgraad in januari 2019 99,2 , in december 2019 ook 99,2 door beleggingsresultaten + 17,5 en door dalende (reken)rente - 17,5. Dit is een reele verbetering van de vermogenspositie en dekkingsgraad naar 99,2 + 17,5 = 116,7 bij hantering van de toch al lage rente van januari 2019 als verwachting voor de beleggingsresultaten in 2020 en volgende jaren. Door Corona nu tijdelijk even gedaald naar rond 110 De vermogenspositie is dus prima en ingaande 2021 mogelijk voldoende voor een bescheiden indexatie.

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff,

Uw lof voor het nieuwe pensioenstelsel onder de noemer ‘Fantastisch nieuws’ werkt niet.
Ik hoor het van alle kanten; het werkt eerder averechts. Mensen vertrouwen het niet meer.

Ook binnen de FNV-gelederen rommelt het, hoor ik van een kaderlid.
Niet binnen het FNV-bestuur, die praten net als u, alsof alle pensioendeelnemers thans bij wijze van spreken ‘van de hel in de hemel komen’.

Ook las ik in de Volkskrant vandaag een uitspraak van Professor Theo Kocken, hoogleraar Risicomanagement en pensioendeskundige bij uitstek:

“De transitie (de overgang van het ene naar het andere pensioenstelsel) gaat nog heel veel gezeik opleveren, dat blijkt nu al. De vakbonden hebben allerlei dingen beloofd aan de ouderen die niet kunnen worden waargemaakt”.

Vandaag vindt in de Tweede Kamer ook hét pensioendebat plaats over het nieuwe stelsel.
Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst daarvan, hoewel de VVD, CDA, D66 en CU minister Koolmees niet in zijn hemd zullen laten staan.

De coalitie wil beslist niet dat het pensioenprobleem nog deel uit maakt van de verkiezingsretoriek volgend voorjaar.

Vanhees

Wij zullen ons tegen de pensioen waanzin die nu over ons komt en doorgedrukt wordt, niet kunnen verdedigen omdat o.a. Koolmees het individuele bezwaarrecht buiten spel heeft gezet. Van ons eigen pensioenfonds hebben wij -zoals al jaren-geen enkele steun om de situatie voor gepensioneerden te verbeteren ; integendeel : Borgdorff jubelt over dit "accoord"

Er zijn nog maar twee mogelijkheden om ons recht te verkrijgen :

1- Wordt voor een gering bedrag deelnemer in de
stichting pensioenbehoud.nl
Deze stichting mag wel en zal ook juridische stappen
zetten om onze pensioenrechten te verdedigen cq heroveren
Samen staan wij wel sterk ; dus kom in actie !!

2- Let even goed op welke politieke partijen ons voortdurend
knippen en scheren en ons nu ook weer -met droge ogen-
volledig afschrijven en ons keihard bestelen en bedriegen.
ER KOMEN VERKIEZINGEN AAN --> BELOON DEZE BOEVEN GEPAST
EN RAAK ZE WAAR ZE WEL GEVOELIG VOOR ZIJN :
MIETER ZE DE REGERING EN KAMER UIT

Elizabeth

@Vanhees: helemaal mee eens.
Een hoger pensioen loopt alleen maar via de stembus.
En ik steun stichting Pensioenbehoud.

Arnold

Och, och wat is Peter blij. Maar mijn handen krijgt hij niet op elkaar. Al vanaf mijn pensioenering is me duidelijk geworden dat deze firma ‘leugen en bedrog’ nog steeds doorgaat met foute praatjes. Er werd me bijv. een pensioen beloofd van 126% van de opbouw, maar het nabestaandenpensioen was eerst met 50% gekort.
Nu is er een akkoord, maar het duurt nog tot 2026 voordat men denkt (!) dat alles klaar is. Nou reken maar op rustig meer tijd die nodig is. Een groot deel van de huidige gepensioneerden maken het niet meer mee........ en daar werd ook op gerekend en dus niet alleen nog jaren geen indexering........ zo, dat zit in de pocket voor de hoge afscheidsbonus van Peter Borgdorff.

Jv Stempvoort

Koolmees gaf zelf al aan dat het zo technisch en moeilijk uit te leggen is dat hij daar ook maar niet aan begint. Stel je voor dat wij het gaan begrijpen?
Notabene je eigen pensioen moet zo moeilijk zijn dat je het niet begrijpt. Ik weet wel dat ik 41 jaar en 4 maanden premie heb betaald, dus meer dan 80% van het bestaan van dit pensioenfonds van 50 jaar.
Voor een pensioen waarvan het nabestaanden pensioen al is gedaald en daarbij ook nog onzekerheid.
Pensioenfondsen hebben dit laten gebeuren voor hun deelnemers, zonder enige tegenstand. Integendeel het wordt zelfs bejubeld.

Johan

De reorganisaties van bedrijven nemen toe, zo lezen we
als gevolg van de Corona uitbraak enige tijd terug.
Ik lees nooit dat pensioenfondsen reorganiseren bij slechtere
resultaten.Wel dat gepensioneerden en werkenden in moeten
leveren.Nota Bene degenen die de pensioenfondsen financieren.
Ik pleit voor het volgende: Raad van toezicht met meer gepensioneerden
en jongere deelnemers. Verder meer samenwerking met andere fondsen
om zodoende de dure overheadkosten te drukken.En qua loonkosten:matige
of geen verhogingen bij slechte resultaten. Zo moeilijk is het toch allemaal
niet.

P.Thijssen

Invaren van oude rechten zal een juridisch gevecht bij het Europees Hof worden.Ook al veranderde Koolmees de spelregels tijdens de wedstrijd , art 83 pw zal hem blijven achtervolgen.We halen ons recht waar dan ook

Lemon

@ het huidige systeem lijkt zekerheid te geven maar levert dat niet. Het nieuwe systeem lijkt minder zekerheid te geven maar kan het juist wel meer bieden dan het huidige systeem.

#het was doorborduren op een inschattingsfout met als resultaat een nieuw stelsel zonder garantie cq zekerheid.

*** citaat: 'Wouter Koolmees is ultiem eigenwijs. Hij en DNB willen de rekenrente IFRS flexibel houden, op dagbasis. Absurd! Liquidatie van de fondsen is niet aan de orde en alle toekomstige verplichtingen hoeven niet dagelijks volledig afgedekt te worden. Als de verplichtingen verdisconteerd worden tegen de huidige flexibele rente zal dit nooit een correcte weergave zijn van de feitelijke waarde van toekomstige verplichtingen. We stemmen ons beleid dus af op een indicator waarvan we zeker weten dat het ons voor toekomstige verplichtingen op het verkeerde been zet. De huidige dekkingsgraad is een valse indicator en ‘iedereen’ weet dit. Het logische gevolg is al jarenlang zure deelnemers en verlies van vertrouwen. Volkomen onnodig. Aan deze absurditeit had een einde moeten komen. Maar nee, vooral niet doen en met een pensioenhervorming komen die prut is. Maar wat geeft ‘t? De deelnemers stinken er wel in. Gefeliciteerd heer Koolmees! Rotzooi kun je best aan ze kwijt als je het maar serieus brengt, nietwaar?

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/07/frits-bosch-over-pensioenen-heer-koolmees-zijn-we-idioot-geworden/

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff,

Nadat minister Koolmees het afgelopen dinsdag al moeilijk genoeg vond in de Tweede Kamer om alles duidelijk uit te leggen, zo lees ik vandaag in het Financieel Dagblad dat u zélf ook vindt dat het ‘niet makkelijk wordt om deelnemers uit te leggen waarom de techniek van het nieuwe pensioencontract beter is dan het huidige stelsel.’

Opnieuw doet u een beroep op VERTROUWEN. Je moet wel bijna een godsvertrouwen hebben, als iets niet goed uit te leggen valt, ofschoon ook dan moet je op je hoede blijven.

Zo las ik namelijk enige tijd terug bij een onbemande fietsenstalling de leus: ‘Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot’.

Als het zó moeilijk uit te leggen is, hoe zullen dan de systeemontwerpers hun klus mettertijd goed kunnen klaren? Want het moet daarna toch foutloos gaan werken, of niet?

Jv Stempvoort

Inderdaad Louis, ik zag Koolmees al bij Op1, waar hij ook aangaf het niet uit te kunnen leggen omdat het te technisch is. Dat is toch niet te geloven.
Juist hij zou zijn plan, begrijpelijk moeten kunnen uitleggen.
Ook hoor Koolmees niet over de 60 miljard die de overgang naar het nieuwe stelsel gaat kosten.
Wat uiteraard uit het pensioenkapitaal moet komen.
Op die manier ga je dit nieuwe stelsel toch wantrouwen. Nog gekker vind ik dat vrijwel de meeste 2e kamer fracties ermee instemmen, op een paar "dwarsliggers" na.
Vraag me werkelijk af of de in stemmers wisten wat ze deden en waarom.

Vanhees

Wij zullen hoe dan ook ons recht halen en onze rechten verdedigen ; alhoewel een aantal van ons die zege niet meer zullen beleven, gelet op onze doorsnee leeftijd. Dit mag geen beletsel zijn om onze rechtmatige rechten op te eisen.

Sluit U allen aan bij de stichting pensioenbehoud
(zie aanmeldformulier op internet onder die naam)
Deze stichting zal met en voor ons onze democratisch rechten bevechten die ons nu door Koolmees, een aantal politieke partijen en ons pensioenfonds (dank meneertje Borgdorff) worden ontnomen.
Wat zegt U : Nederland is een democratie ??
HAhahahahaha, wat een gotspe !

Louis Sparidans


Heer Borgdorff, ik gun u graag uw vakantie, ik meen het.
Anders had u vandaag (vrijdag) in uw wekelijkse blog al in kunnen gaan op alle opmerkingen die afgelopen week en de week daarvoor in dit reactie-blok zijn gemaakt.

Heus, het zijn serieuze opmerkingen van mensen die zeer begaan zijn met het PFZW. U mag deze als directeur niet negeren!
Ga er daarom in uw volgende blogs ook serieus op in.
Bij voorbaat dank!

Lemon

Met dit vooruitzicht op de financiële markt(en)kan de dekkingsgraad tot 2026 nooit tot indexatie leiden.

*** Wat te doen in zo’n renteklimaat, waarvan veel economen zeggen dat we er nog jaren aan vastzitten? Beleggers moeten volgens Carlson rekening houden met vijf trends:
1.Sparen is zinloos
2.Lenen is te gek
3.Aandelen noodzakelijk koop
4.Oude waarderingsmodellen onbruikbaar
5.Veel mini bull- en bearmarkten

NB De afgelopen 25 jaar waren er lange fasen waarin spaarders niet veel verdienden, maar ruim genoeg om de inflatie te verslaan. Van sparen werd je dus rijker. Die tijden liggen echter al een tijdje achter ons. De laatste keer dat dit mogelijk was, was tijdens de kredietcrisis van 2007-2008 toen banken uit liquiditeitsnood hoge spaarrentes boden.

Sindsdien hebben centrale banken de rente met brutaal geweld omlaag gedrukt. Sparen heeft daardoor absoluut geen zin meer. Zelfs in de VS is de spaarrente met 1% onvoldoende om de inflatie bij te benen. In Nederland zijn we al blij met 0,01% en daar gaan dan nog de vermogensbelasting en bankkosten vanaf.

https://www.iexprofs.nl/Nieuws/504043/aandelen/Vijf-gevolgen-van-langdurig-lage-rente.aspx

Lucas

Geduld is zeker nodig want ondanks uw belofte bent u blijkbaar nog steeds niet toegekomen aan het beantwoorden van de prangende vragen rondom het pensioenstelsel die ik reeds 6 maanden geleden heb gesteld! Vragen m.b.t. onder andere het eigendomsrecht, het invaren van oude rechten in een nieuw stelsel, het individuele recht om bezwaar te maken, etc. Ook nadat ik die vragen vervolgens nog een aantal malen onder de aandacht heb gebracht heeft u tot op heden geen enkele reactie gegeven!
Meneer Borgdorff kunt u mij aangeven waarom deelnemers nog enig vertrouwen in uw communicatie met hen zouden moeten hebben?
Wat mij betreft heeft u in ieder geval inmiddels elke geloofwaardigheid verloren.
U heeft op geen enkele wijze aan kunnen/willen geven dat overstappen naar het nieuwe stelsel voor oudere deelnemers voordelen heeft, anders dan erop wijzen dat bij goede economische omstandigheden het pensioen meer kan stijgen. De economische omstandigheden zijn echter verre van goed hr. Borgdorf en zij zullen dat in de komende jaren ook niet gaan worden! Een grotere daling van het pensioen ligt dan ook meer in de lijn der verwachtingen dan een sterkere stijging!
Ook op mijn verzoek om een peiling onder de deelnemers te houden m.b.t. of zij hun oude rechten willen laten invaren of niet gaat u niet in. Met zo'n peiling kan duidelijk worden dat een groot deel van de deelnemers tegen invaren is. Daarmee wordt het de overheid moeilijker gemaakt om wetgeving door te voeren omdat het belang/de noodzaak onvoldoende is onderbouwd volgens Europees recht.
Wel geeft u steeds aan de deelnemers serieus te nemen. Ik zou echter niet weten waaruit dit zou moeten blijken nu u serieuze vragen niet beantwoordt, verzoeken om inspraak evenmin, en zelfs belangrijke informatie achterhoudt!
Ik wil hierbij dan ook voor de tweede keer héél duidelijk maken dat ik, nu het individuele bezwaarrecht nog niet is opgeheven, bezwaar maak tegen het invaren van mijn oude rechten in een nieuw systeem. Ik wens NIET mee te gaan in een nieuw stelsel en wil onder de oude voorwaarden blijven deelnemen.
DEELNEMERS DIE DIT OOK NIET WILLEN ROEP IK OP DIT KENBAAR TE MAKEN BIJ PFZW. WANNEER DUIDELIJK IS DAT VEEL DEELNEMERS NIET OVER WILLEN STAPPEN, EN ZICH OOK NIET DOOR SOCIALE PARTNERS WILLEN LATEN VERTEGENWOORDIGEN V.W.B. HUN STEMRECHT, DAN WORDT HET VOOR DE WETGEVER MOEILIJKER OM DIT TE VERPLICHTEN. DUS MAAK UW BEZWAAR KENBAAR INDIEN U HIER ACHTER STAAT.
Ter info de link m.b.t. de juridische hobbels die bij het invaren nog genomen moeten worden voordat men deelnemers de oude rechten kan ontnemen: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/18611/Al%20of%20niet%20verplicht%20invaren%20van%20bestaande%20pensioenrechten.pdf?sequence=1
De conclusie geeft de inhoud kort en bondig weer.

jannie

helaas lijkt dit wel te gebeuren

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW