« Helpen met cijfers | Hoofdmenu | Dag van de Arbeid »

04/21/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jv Stempvoort

Zal wel een heel stomme vraag zijn maar wat wordt er bedoeld met samen regelen? samen met andere pensioenfondsen, samen met de overheid, met Koolmees, met Klaas Knot.
Natuurlijk sta je sterker samen dat is zo.
Dat er ingeleverd zou worden op beleggingen was wel duidelijk.
Maar het jaar is nog niet om en wie weet wat dat nog brengt.
Dit verlies is uiteraard heel veel geld maar laten we de doemscenario's maar voor wat ze zijn, en zien wat de werkelijkheid ons brengt. Deze coronacrisis hadden we ook niet kunnen bedenken!

P.Purwanto

ik heb begrepen, dat samen bedoeld is voor de collectieve en solidaire inkomensvoorziening voor oudere ex-werknemers.Het collectieve pensioenkapitaal wordt opgebracht door de gezamenlijke pensioenpremie van de werkgevers en de werknemers. Dat kapitaal wordt dan beheer door de stichting PFZW.PFZW heeft dan de taak om het collectieve pensioenkapitaal te vermenigvuldigen conform de normen,waarden en de doelstelling van het pensioenfonds. Zodat wij (de gependioneerde werknemers) boven onze AOW er nog voldoende inkomen hebben. Om dat mogelijk te maken, doen wij dan samen. Niet individualistisch zoals de rijken van de marktideologie aanhangers ons graag willen laten aanvaarden.

Chris

Helemaal gelijk Purwanto, maar ze luisteren niet naar u. Zij zijn alleen maar bezig met hun eigen gelijk en riante inkomen. Ze praten zelfs u een schuldgevoel aan, zo slim zijn ze!

drs.L.A.J.Wijnen

Geachte heer Borgdorff,

Samen sterker dan alleen, ik ben het er helemaal mee eens.


Maar "samen" betekent ook dat ook ons Kabinet, en dan met name Minister Koolmees, met ons mee moet denken.

En daar ligt nu het probleem, hij deed het niet en doet het zelfs in deze Corona crisis niet!!

Terwijl de overheid zogenaamde onorthodoxe maatregelen neemt, die behoren bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevinden, laat hij de pensioensector en daarmee miljoenen gepensioneerden, in de kou staan.

Er worden maatregelen met een open eind financiering genomen die de staatsschuld voorlopig met 90 miljard euro doen toenemen, ondertussen negeert hij de nog steeds riante financiële situatie van de pensioenfondsen.

Het is allang bekend dat de pensioenfondsen in de ogen van de Minister slecht presteren in het licht van de strenge regelgeving waaraan de pensioenfondsen moeten voldoen.
Hiertegen is al lang en veel verzet gepleegd, maar helaas zonder resultaat.

Geachte heer Borgdorff,

De laatste weken verschijnen er weer regelmatig verontrustende
berichten over, mogelijk, forse kortingen van pensioenen.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat Minister Koolmees de onduidelijkheid over de pensioenen laat voortbestaan.

Het is ook volstrekt onbegrijpelijk dat in Nederland zowat alle bestaande regels van de ene op de andere dag op zij worden geschoven en dat de pensioenfondsen zich willens en wetens moeten blijven houden aan de al jaren gelden opgelegde strenge regelgeving.
En dat ook nog in de wetenschap dat de pensioenfondsen, dit in tegenstelling tot de overheid, beschikken over enorme financiële vermogens.
Ook onze sector vormt onderdeel van de uitzonderlijke omstandigheden en het is dan ook uit den boze ons uit te sluiten van de onorthodoxe maatregelen die kennelijk bij zo'n situatie horen.

Het valt daarom niet meer te rechtvaardigen dat de Minister nog langer met twee maten blijft meten.
Ik ben geen jurist, daarom vraag ik me zelfs af of een dergelijke uitsluiting juridisch wel houdbaar is.

Louis Sparidans


Geachte heer Borgdorff, het is goed dat u ook via uw blog alle pensioendeelnemers wijst op de ontstane penibele financiële situatie van nagenoeg alle pensioenfondsen, gegeven de coronacrisis waarin we verkeren.

Alsook uw opmerking dat er nog van alles kan gebeuren vóór 31 december a.s., de eerstkomende peildatum waarop een beslissing moet worden genomen hoe het verder gaat met de pensioenen.

Wel is het opvallend dat er thans geen enkele rem voor de regering meer lijkt te bestaan voor het beschikbaar stellen van miljarden euro’s voor alles en iedereen die steun behoeft.
Hopelijk komt al dat geld ook terecht bij diegenen die het ook écht nodig hebben.

Misschien opent zulks t.z.t. ook de ogen van de regering voor alle huidige ‘pensioentrekkers’.

In totaal wordt er jaarlijks door alle pensioenfondsen bij elkaar bijna dertig miljard euro aan pensioenen uitgekeerd in Nederland.
Bij een inflatie van pakweg twee procent zou een correctie daarvoor (de indexering) ‘slechts’ om en nabij 600.000 euro bedragen, een ‘peanut’ in vergelijking met de vele miljarden die thans ‘over de toonbank gaan’.

Vanhees

Regeren en besturen is vooruitzien ; maar dit is nu niet direct de sterke kant van directie en management van het PZW.
Het beleidsmatig falen bij het zorgen en de verantwoording voor een goed en waardevast pensioen is -ook nu- niet relevant.
Maar ... wij hebben toch een wereldwijde financiele crisis !
Ja hoor, komt dat even goed uit , een pracht verhaal om achter te schuilen.
Kom op zeg ; al tien jaar worden wij cumulatief geknipt en geschoren o.a. geen indexatie en wel verhoging van alle kosten voor ons basale levensonderhoud, verzekeringen, belastingen, etc.

Gelukkig wel steeds onzinverhalen en stoepje schoonvegen door dhr Borgdorff in zijn blog ; zodat wij toch nog even kunnen lachen.

Hoe zou het toch komen dat kleinere pensioenfondsen het wel goed doen ??
Misschien een kleinere directie en staf (die werken voor een normaal loon) en geen voortdurende uitbesteden van eigen werk aan dure externe bedrijven ??
Ook lagere bedrijfskosten in zijn totaliteit zijn niet uit te vlakken.
Recent wordt (trots ??) verkondigd dat de beheerskosten weer omlaag zijn gegaan : deze 62,50 euro X het aantal deelnemers is echter jaarlijks een enorm vermogen wat dus verdampt !!
Een individueel bedragje noemen is dus de zaken versluieren.

Hoe dan ook : ik weet (en velen met mij) wie weer de pineut gaat zijn en zal bloeden onder dit onvermogen tot goed en waardevast beheer van ons geld.
Jammer dat wij ons eigen kapitaal niet uit deze beroerde constructie kunnen trekken.

Jv Stempvoort

30 miljard van de nu 1400 miljard omdat het hele pensioenkapitaal heeft geleden onder de corona crisis.
Maar er komen zeker betere tijden voor beleggingen.
En stel dat die 1400 miljard nu opzij gezet zou worden, kunnen we zeker nog 30 jaar vooruit.
Gelukkig gebeurt dat niet en komt er sowieso elk jaar premie binnen, en zal daarbij die 1400 miljard ook na verloop van tijd weer groeien. M.A.W. we kunnen langer vooruit dan die 30 jaar omdat er belegd wordt voor de langere termijn.
Daarbij komt nu op dit moment dat alles uit de kast wordt gehaald om de ondernemers(terecht) te steunen van overheidsgeld.
Terwijl gepensioneerden alweer geconfronteerd worden met de mogelijkheid van korten, terwijl het jaar nog niet eens om is.
Daarbij is het notabene hun eigen gespaarde geld, daar komt geen overheidsgeld/steun aan te pas.
Hoewel ik me kan voorstellen dat de overheid likkebaardend naar het kapitaal kijkt, zeker op dit moment.

Lemon

Belegd vermogen Jan '20 €238 nu gedaald naar € 218 miljard door de dalende beurskoersen plus de nog steeds lage rekenrente laten de seinen op rood staan.
We kritiseerden eerst de manipulatie met de rekenrente bij de vaststelling vd dekkingsgraad die indexatie tegenhield maar nu de beurskoersen een negatieve rol gaan meespelen, wordt dan de drang naar de nieuwe pensioenregels eerder minder dan meer. Nu dreigt er korting als aan het eind vh jaar de verslechtering doorzet maar die wordt direct concreet als de pensionados hun persoonlijk potje moeten beheren.
Ter herinnering de mantra vd huidige regeling...

*** Verhogen rekenrente geen goed idee
Er wordt regelmatig gepleit voor het verhogen van de rekenrente. Als je dat doet, dan hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te hebben en stijgt hun dekkingsgraad. Ze hebben opeens geld over, dat ze kunnen gebruiken om de pensioenen te verhogen. Maar door de rekenrente te verhogen komt er geen geld bij. De bezittingen van een pensioenfonds – de beleggingen – blijven even groot. Als een pensioenfonds nu extra geld uitgeeft, blijft er te weinig over voor toekomstige generaties.

Wie bepaalt hoe de rekenrente wordt vastgesteld?
De overheid heeft in de wet vastgelegd dat de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds op basis van marktwaarde moet worden berekend. DNB heeft de bevoegdheid gekregen om op basis van dit uitgangspunt een rekenrente voor te schrijven. Maar de manier waarop dat precies gaat, bedenkt DNB niet alleen. Elke vijf jaar geeft een commissie van onafhankelijke specialisten, de commissie parameters, advies over een onderdeel van de rekenrente (de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR)). De laatste keer was in juni 2019. DNB heeft het advies van de commissie toen overgenomen.

https://www.dnb.nl/over-dnb/pensioenstelsel-en-dnb/pensioenen-rekenrente/index.jsp

GERARD DAS

Goedemorgen,
Heeft u wel eens bekeken wat het jaarsalaris van de Hr. Peter B. is
Juist....en ook de achternaam alleen vermeld met een hoofdletter net zoals we dat met boeventuig doen.
Als je thuis wordt overvallen en je moet je centjes af geven aan een iemand met een bivakmuts kan je het nog proberen om hem eens even ''onder handen '' te nemen.
De Hr. Peter B. doet eigenlijk precies hetzelfde als de bivakmuts.
Alleen hij doet het netjes,lachend en met stropdas maar het uiteindelijke doel is hetzelfde.

Johan

Heeft het afdekken van de rente
niet hetzelfde effect.pensioenvermogen wordt
niet meer.
Sommige fondsen hebben dit gedaan en
staan er op papier beter voor maar is dit werkelijk
zo?
Voor mij een vraag......

Lemon

@ staan er op papier beter voor maar is dit werkelijk
zo?


#zie het artikel...erg technisch verhaal.Hieronder hoe het spel met swaps in de praktijk uitpakt.

*** Citaat: "Naast een effect op de dekkingsgraad hebben renteontwikkelingen ook invloed op de liquiditeitspositie van pensioenfondsen. Bij een rentestijging neemt de waarde van een renteswap voor een pensioenfonds af. Om tegenpartijrisico te vermijden is het fonds dan vaak verplicht om onderpand te leveren aan de tegenpartij. Daardoor kan een liquiditeitsbehoefte ontstaan en is er sprake van liquiditeitsrisico voor het pensioenfonds. Uit de rondvraag blijkt dat 20 van de 27 pensioenfondsen bij een rentestijging van 200 basispunten over voldoende staatsobligaties met een AAA kredietwaardigheid beschikken om aan de onderpandvereisten te kunnen voldoen.
Tegenover de waardedaling van de renteswaps (van 38 miljard euro) beschikken deze fondsen in dit scenario nog steeds over voldoende staatsobligaties met een AAA kredietwaardigheid (63 miljard euro). Overigens betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de overige zeven fondsen in een dergelijk scenario over onvoldoende geschikt onderpand beschikken. Naast AAA staatspapier kan immers ook cash dienen als onderpand. Daarnaast zijn de onderpandvereisten bij bilaterale overeenkomsten doorgaans ruimer opgesteld, zodat ook obligaties met een lagere kredietwaardigheid als onderpand worden geaccepteerd. Een noodzakelijke voorwaarde is wel dat de pensioenfondsen de betreffende obligaties die als onderpand kunnen dienen op dat moment niet hebben uitgeleend. Het is en blijft dan ook belangrijk dat pensioenfondsen bij het aangaan van renteswaps – en even zo goed bij de inzet van andere derivaten – ook de bijbehorende liquiditeitsrisico’s meewegen vanuit een balansintegrale benadering.

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2011/dnb253798.jsp

Jv Stempvoort

Het salaris van dhr Borgdorff interesseert mij niet zo veel. Belangrijker is wat hij ervoor doet voor de deelnemers. En ja we zien hem regelmatig op tv en horen hem op de radio. Hij is een van de weinige zo niet de enige pensioenbestuurder die dit doet.
Nog belangrijker vind ik hoe het kabinet en DNB met onze pensioenen omgaan. Die sturen dit geheel aan met oa ,de boosdoener fictieve rekenrente, en pensioenfondsen hebben maar te volgen, simpel gezegd.
Nu we zien dat alles uit de kast wordt gehaald om de economie draaiende te houden, denk ik dat gepensioneerden zeker niet de dupe mogen worden van kortingen van hun eigen(verplicht) gespaarde geld.
Maar daar mag dhr Borgdorff voor zorgen!

Lemon

@ samen delen we de risico’s en spreiden we die over de lange termijn, zelfs over verschillende generaties heen.


#. ? Breaking...

*** Citaat: ' Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet, werkgevers en vakbonden nu op inzetten, lijkt juridisch niet houdbaar. Dat harde oordeel komt van de Utrechtse hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten.

Volgens hem zit er weinig anders op dan alle deelnemers die het bij het oude willen laten, gewoon in hun regeling te laten en een nieuw fonds op te richten voor alle nieuwe, aankomende werkenden. Samen met de deelnemers die wél vrijwillig over willen stappen. Die eerste groep verdwijnt vanzelf, al duurt dat nog wel decennia.
https://www.trouw.nl/economie/het-nieuwe-pensioenstelsel-waar-het-kabinet-op-inzet-lijkt-juridisch-onhoudbaar~ba7ddc26/

Louis Sparidans


Jazeker Lemon, ik heb het ook gelezen en al eerder een stuk van zijn hand in een ander blog.
Peter Borgdorff zal hem ongetwijfeld ook kennen. Al is het maar via de Pensioenfederatie, die vooral de belangen van alle pensioenfondsen in Nederland behartigt.

Het is zeker een zeer interessant gegeven. Het zou goed zijn als Peter Borgdorff in een volgend blog er ook eens zijn licht op laat schijnen.

Chris

"De coronacrisis zorgde wereldwijd voor scherpe koersdalingen op de financiële markten. Tegelijkertijd daalde ook de rente naar nóg lagere niveaus. Voor pensioenfondsen een pijnlijke combinatie."

Het is allemaal een vooropgezet plan, zo zit het systeem nu eenmaal in elkaar. Borgdorf lacht u, in opdracht uit, en u trapt er in. Zo gaat het al eeuwen.! Weet u dat een heel klein groepje schoften er heel rijk van worden en u kan betalen en nog erger u gelooft er ook nog in!

l.p.morsink

De werkers in de zorg moeten extra beloond worden na de crisis. Daar hoor ik nog weinig over in de politiek, terwijl wel allerlei commerciele bedrijven ruim gesteund worden..

Lemon

Het is wel cru als je bedenkt hoeveel een mensenleven economisch gezien waard is.De aandacht gaat meer naar de materiële zorgvoorzieningen dan de zorgwerkers maar zonder hen zijn die nutteloos. Misschien dat het virus de beleidsmakers laat inzien dat het niet-academisch personeel geen sluitpost is op de begroting.

*** " Wat is een leven dan waard in keiharde euro's? We houden het niet langer voor ons. Volgens de methode van de SWOV bleek dat een willekeurig, zogeheten 'statistisch' mensenleven ongeveer 2,2 miljoen euro waard is. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven het getal binnenkort ook te willen gaan gebruiken in haar berekeningen. Die 2,2 miljoen euro is wat de maatschappij over heeft voor de redding van één mens. Kost een verkeersmaatregel die één mensenleven uitspaart minder dan 2,2 miljoen euro? Dan is het verstandig om de regel door te voeren. Is het duurder, dan kun je het beter niet doen.

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/112178-hoeveel-geld-is-mensenleven-waard.html

Lucas

Volgens de Utrechtse hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten lijken de plannen van overheid en sociale partners (om het pensioenstelsel zo in te richten dat er geen enkele zekerheid omtrent de hoogte van het pensioen meer bestaat) juridisch niet houdbaar vanwege de inbreuk op het eigendomsrecht (https://www.trouw.nl/economie/het-nieuwe-pensioenstelsel-waar-het-kabinet-op-inzet-lijkt-juridisch-onhoudbaar~ba7ddc26/). Deelnemers die het bij het oude willen laten zouden onder de oude regeling moeten blijven vallen en dat zou een opsteker zijn voor de deelnemers die al een behoorlijk kapitaal bijeen hebben gespaard. Daarnaast zou men een nieuw fonds op kunnen richten voor alle nieuwe, aankomende werkenden, samen met de deelnemers die wél vrijwillig over willen stappen. Dat lijkt me meer recht doen aan wat de oudere deelnemers willen en ik vraag me dan ook af waarom PFZW hier niet op aanstuurt.
Hierover, en over een heel aantal andere zaken, heb ik in februari meerdere vragen gesteld. Dhr. Borgdorff heeft beloofd die te beantwoorden maar tot op heden is er nog geen enkele reactie gekomen....
Daarom heb ik bij PFZW navraag gedaan naar de hoogte van mijn persoonlijke pensioenpotje. Dit leverde de mijns inziens bizarre reactie op dat men dat niet kon berekenen omdat PFZW niet bijhoudt hoeveel premie er door de deelnemers en werkgever wordt betaald! Dit lijken mij jij basisregistratiegegevens voor een pensioenfonds. Zonder die gegevens wordt het immers heel onduidelijk op welk eigendom een deelnemers aanspraak zou kunnen maken? Vraag me af of PFZW haar zorgplicht in juridische zin zo wel nakomt.

Lemon

@ men dat niet kon berekenen omdat PFZW niet bijhoudt hoeveel premie er door de deelnemers en werkgever wordt betaald!

# meer een verzekeringspremie dan een spaarkapitaaltje...?

*** "Van de pensioenpremie kun je zelf niet afleiden hoe je pensioen er straks uitziet. Dat ligt namelijk aan je opbouwpercentage.

Waarde pensioenpremie op pensioendatum

Je opbouwpercentage bepaalt hoeveel pensioen je levenslang na pensioendatum krijgt. Met een opbouwpercentage van 1,875% per jaar ontvang je bijvoorbeeld bij een franchise van €13.000 en met een salaris van €53.000 in dat jaar na je 67e levenslang ieder jaar (men gaat er gemiddeld vanuit dat iemand ongeveer 83 jaar wordt) een bedrag van 1,875% * ( € 53.000-€13.000) = 1,875%*€40.000 = €750-, voor dat ene jaar opbouw. Gemiddeld vertegenwoordigt deze opbouw uit dat jaar dus op datum pensioen bijna (83-67) * €750,- = 16 * € 750,- = €12.000,-

https://fnvprofessionals.nl/wat-heeft-het-opbouwpercentage-te-maken-met-mijn-pensioenpremie/

G P N v d Meij

2% van 30 miljard is volgens mij 600 miljoen. Wordt dan toch een iets ander verhaal.

Lucas

Mijn vraag was: hoeveel is er in werkelijkheid de afgelopen 37 jaar opgebouwd met de gezamenlijke premies van mijn werkgever en mij? Het moet toch niet zo moeilijk zijn om bij te houden hoeveel er ingelegd is en dat te vermenigvuldigen met het gemiddelde rendement van die jaren? Dan kom je op een bedrag uit dat je een individuele pensioenpot zou kunnen noemen.

Lemon

@ toch niet zo moeilijk zijn om bij te houden hoeveel er ingelegd is en dat te vermenigvuldigen met het gemiddelde rendement van die jaren?

# met de inleg wordt op de voorhand een stukje vd gegarandeerde uitkering aangekocht.
1+1=2 dus zie berekening eerder mh opbouwpercentage voor dat
gegarandeerde bedrag.Maw de eigen en werkgeverspremie + evt beursrendement fluctueren en zijn virtueel al besteed.


*** De uitkeringsovereenkomst is een van de pensioenregelingen die een werkgever kan aanbieden. Een andere naam voor deze regeling is ook wel de Defined Benefit. Bij deze pensioenregeling staat de hoogte van je pensioenuitkering bij het afsluiten al vast. Elk jaar wordt er met de betaalde pensioenpremie een stukje van de gegarandeerde pensioenuitkering aangekocht. De hoogte van de pensioenpremie die de werkgever betaalt tijdens de opbouw, die staat niet vast. In de uitkeringsovereenkomst heb je verschillende regelingen. Zo heb je de middelloonregeling en de eindloonregeling.
https://www.independer.nl/pensioen/info/soorten-pensioen/werkgeverspensioen/uitkeringsovereenkomst

Annie Eulinl

We lopen al meer dan 10 jaar achter met indexering van ons pensioen. Is het niet logisch dat deze indexering eerst plaats vind voordat we overgaan naar een.nieuw esipenstelsel

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff