« Beweging in de polder? | Hoofdmenu | Helden »

03/06/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Eerlijk gezegd vind ik al die extreme aandacht voor dat corona-virus zwaar overtrokken. Het risico bestaat dat alle bijverschijnselen ernstiger worden ‘dan de kwaal’. Maar vooruit, dat is slechts mijn persoonlijke mening.

Ik schrik wel steeds als u in een blog zo enthousiast blijft over de pensioenhervorming die ons te wachten staat. Vermoedt u soms dat daarbij helemaal géén nadelen voor álle pensioendeelnemers (jong en oud) te verwachten zijn?
Is dat niet een beetje naïef?

Jv Stempvoort

Het corona is een zeer besmettelijk virus waar je zeker rekening mee kunt houden maar in de media wordt het nogal overtrokken helaas.

Ik wil nog wel terugkomen op reacties van het vorige blog en deelnemers erop wijzen dat je lid kunt worden van de belangenvereniging van PFZW.
Die overigens 21 april een bijeenkomst/jaarvergadering houdt in Doorn.

Wopke

Alle risico's verschuiven naar de pensioendeelnemers?, een overgangsregeling komt er niet?, partnerpensioen verdwijnt?
Maar vooral deze door de politiek gecreëerde onzekerheden voor pensioendeelnemers jaren laten sudderen? Ik vind dit erg ziekmakend.
Voedselbanken krijgen het steeds drukker, het gewone leven van alledag in Nederland dreigt nu al onbetaalbaar te worden.
Wat een vooruitzicht..., een zorgeloze oude dag?

Mijnheer Borgdorff ik begrijp uw enthousiasme helemaal niet?
Ik slaap slechter.

Chris

Ieder jaar eist een ietwat uit de hand gelopen gewone griep pakweg 40 a 50 doden in Nederland. Triest maar heel normaal onder ouderen met vooral veel onderliggend lijden. Zeg ik al niet jaren Louis dat hij naïef is? Hij is niet naïef. Hij weet donders goed van zijn opdrachtgevers hoe hij moet handelen en spreken.! Daar zijn andere woorden voor!

Lucas

Hr. Borgdorff,

Opnieuw pleit u voor een nieuw pensioenstelsel. Graag zou ik zien dat u dit toelicht. Bedoelt u met nieuw pensioenstelsel een nieuwe pensioenovereenkomst (daar lijkt het op omdat u naar een premieovereenkomst wilt) of bedoelt u het totale stelsel rondom het pensioen inclusief het FTK? Dat u een minder streng FTK zou willen snap ik heel goed en elke actie van PFZW in die richting zou ik ook toejuichen. Veel van de huidige problemen worden immers door dit FTK veroorzaakt:verplicht hanteren van de rekenrente (i.p.v. meerjarige werkelijke rente) en het aanhouden van zeer hoge buffers voordat er sprake is van voldoende dekkingsgraad om deels resp. geheel te indexeren.
Maar hoe denkt u in hemelsnaam die problemen in een andere pensioenovereenkomst op te lossen wanneer deze twee grootheden onveranderd blijven of zelfs strenger worden? U heeft zelf aangegeven dat geen enkel beleggingsresultaat tegen de dalende rente op kan!Als de overheid het FTK nog strenger maakt (Dijsselbloem staat voor niets zou ik bijna zeggen) dan kunt u daar toch niets tegenin brengen?
Bestaat uw oplossing dan uit een nieuwe pensioenovereenkomst waarin de pensioenen niet meer vast zijn zodat er ook geen dekkingsgraden en buffers meer gelden? Mijns inziens gooit u zo kind met het badwater weg. De overheid heeft dan wel weinig meer in te brengen maar deelnemers verliezen elke zekerheid m.b.t. hun pensioen waar ze wel verplicht 40 jaar voor moeten sparen. De vraag is dan of je mensen kunt bijven verplichten om 40 jaar te sparen voor een pensioen waarvan de hoogte geenszins vaststaat. En ja Hr. Borgdorf, ik weet dat PFZW en alle betrokken partijen heel hard hun best doen om dit juridisch mogelijk te maken....
Overigens stelde u een aantal blog eerder of ik wel voldoende betaalde voor mijn pensioen. Deze kon ik niet beantwoorden omdat ik daartoe de informatie van PFZW miste!
Wat ik moet weten is hoeveel ik al heb betaald gedurende de 35 jaar dat ik werk en hoeveel rendement er daadwerkelijk met het door mij ter beschikking gestelde geld is gerealiseerd. Dan weet ik hoeveel er in mijn indivduele pensioenpot zit en hoe dit zich verhoudt tot het pensioen dat mij is toegezegd.
Ik kan dan zelf middels verschillende scenario’s (m.b.t. toekomstig rendmenent en uitkeringsduur/leeftijd van overlijden) berekenen of mijn pensioen toereikend is.
Wanneer gaat u hier helder over communiceren Hr. Borgdorff? Zou deze informatie eigenlijk niet gewoon standaard aan deelnemers verschaft moeten worden?
Mocht u niet in uw blog willen reageren: hoe kan ik die informatie bij PFZW opvragen?

Met vriendelijke groet,
Lucas

Lucas

Beste Louis,

Dhr. Borgdorff is de baas van PFZW! Hij wil overstappen naar een premieovereenkomst en zo het beleggings- en langer leven risicio, beiden nu voor rekening van PFZW, overhevelen naar de deelnemers. Denkt u dat dit beter lukt met positieve blogs over zo'n nieuw stelsel of door te wijzen op de nadelen ervan voor veel deelnemers?
Of vindt u me nu te cynisch?

Louis Sparidans


Beste Lucas,

De bedoeling van mijn opmerking was juist om de heer Borgdorff te prikkelen om óók de (mogelijk) negatieve effecten van het nieuwe stelsel te benoemen.
Er wordt immers nog volop over onderhandeld.

Maar de heer Borgdorff zou, juist in het belang van alle pensioendeelnemers, stelling kunnen nemen, welke kant het z.i. NIET op moet gaan.

Bastiaan

Beste Lucas,

ER IS GEEN REKENING VAN PFZW !!
Tegenvallers komen voor rekening van de deelnemers..

Groet,
Bastiaan

Lucas

Nog één keer dan maar Bastiaan.
Allereerst: een pensioenuitvoerder kan risico's herverzekeren. Misschien wel eens van gehoord?
Ten tweede: in de overeenkomst staat wie moet betalen wanneer er een tekort is. Dat kan de werkgever of pensioenuitvoerder zijn, maar in elk geval niet de deelnemer!
Ten derde: áls waar zou zijn wat jij zegt heeft het geen zin om een DB overeenkomst te sluiten. Dit gebeurt wel.
Ten vierde: waarom zijn veel fondsen de laatste jaren dan overgestapt van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst? Omdat ze het risico te groot vonden en af hebben kunnen wentelen op de deelnemers!

Maar nu even de feiten:
https://www.independer.nl/pensioen/info/soorten-pensioen/werkgeverspensioen/uitkeringsovereenkomst
(en let vooral op het laatste stukje: pensioenuitvoerder loopt risico):

"Soorten werknemerspensioen
Bouw je pensioen op via je werkgever? Kijk dan goed naar welke pensioenregeling jij hebt. Er zijn drie verschillende pensioenregelingen die je werkgever kan aanbieden:

Uitkeringsovereenkomst
Premieovereenkomst
Kapitaalovereenkomst
Op deze pagina leggen we je alles uit over de uitkeringsovereenkomst.

Hoe werkt de uitkeringsovereenkomst?
De uitkeringsovereenkomst is een van de pensioenregelingen die een werkgever kan aanbieden. Een andere naam voor deze regeling is ook wel de Defined Benefit. Bij deze pensioenregeling staat de hoogte van je pensioenuitkering bij het afsluiten al vast. Elk jaar wordt er met de betaalde pensioenpremie een stukje van de gegarandeerde pensioenuitkering aangekocht. De hoogte van de pensioenpremie die de werkgever betaalt tijdens de opbouw, die staat niet vast. In de uitkeringsovereenkomst heb je verschillende regelingen. Zo heb je de middelloonregeling en de eindloonregeling.

Middelloonregeling
Bij een middelloonregeling is de bedoeling dat je uiteindelijk 70% van je gemiddelde salaris als pensioenuitkering en AOW krijgt. Omdat de meeste mensen elk jaar iets meer gaan verdienen zal je pensioen aan het eind van je carrière op ongeveer 70% van je gemiddelde salaris liggen. Dit gebeurt vaak alleen als je een carrière zonder grote loonstijgingen hebt gehad. Je bouwt namelijk elk jaar met een bepaald deel van je salaris je pensioenuitkering op.

Werkgever bepaalt de hoogte van je pensioenopbouw
Je werkgever bepaalt de hoogte van het premiepercentage. Wel is er een maximum premiepercentage waar je werkgever zich aan moet houden. Elk jaar wordt door de overheid bekeken of het maximale opbouwpercentage opnieuw moet worden aangepast.Sinds 2018 is het maximale opbouwpercentage ook afhankelijk van je pensioenleeftijd.

Pensioenuitvoerder loopt risico
Het beleggingsrisico en langlevenrisico ligt bij de pensioenuitvoerder. Als er met jouw ingelegde pensioenpremie minder rendement wordt behaald dan waarop ze gerekend hebben. Of blijkt dat mensen langer leven dan de leeftijd waarmee ze hebben gerekend? Dan moet je werkgever of de pensioenuitvoerder de extra kosten voor zijn rekening nemen."
En nu hou ik erover op met jou want nieuwe info lijkt je weinig te beïnvloeden. Je reactie destijds was: van een kale kikker kun je niet plukken dus het komt toch op de deelnemers neer. PFZW kan failliet gaan maar niet elke werkgever... Feit is dat nu PFZW en/of de werkgever deze risico's draagt en men die, onder aanvoering van drogredenen, graag bij de deelnemers wil neerleggen.

Lucas

Beste Bastiaan:
Je werpt je op als voorvechter van het hanteren van de rekenrente voor de verplichtingen maar bent nog niet in gegaan op mijn vraag waarom je vindt dat de pensioentoezeggingen die aan jongeren worden gedaan niet ook op basis van diezelfde rekenrente zouden moeten plaatsvinden. Tenslotte vormen die toezeggingen de verplichtingen van de toekomst die wel tegen de rekenrente verrekend moeten worden. Toezeggingen gebaseerd op hogere rendementen dan de rekenrente creëren een boekhoudkundig probleem en een dekkingstekort dat op een andere manier opgelost moet worden!

Dus nogmaals: hoe kunnen jongeren enerzijds vasthouden aan een pensioentoezegging die een veel hoger rendement vraagt dan de rekenrente, en anderzijds eisen dat de rekenrente wordt gebruikt voor het berekenen van de toekomstige verplichtingen? Dit is in tegenspraak met elkaar! De gedane toezeggingen zijn bij hantering van de rekenrente immers volstrekt onhaalbaar. Waar moet dat geld volgens jou dan vandaan komen?

Lucas

Beste Louis,
Hij heeft stelling genomen. Zijn visie is te vinden onder het kopje "dit vinden wij". Lees het maar na. Daarin staat duidelijk dat hij wil overstappen naar een premieovereenkomst. Onduidelijk is nog hoe het fonds met oude rechten om wil gaan. Liefst wil men die invaren (afpakken) wanneer dit niet te zeer ten koste gaat van gepensioneerden. Hoe men het door gepensioneerden in het verleden reeds vergaarde kapitaal wil berekenen wordt niet duidelijk gemaakt. Natuurlijk is de enige reële manier om dit te doen met het werkelijk gerealiseerde rendement. Omdat er dan waarschijnlijk te weinig voor de jongeren overblijft verzint men waarschijnlijk dat dit tegen een fictief rendementspercentage berekend moet worden. Hier bestaat geen andere reden voor dan herverdeling van kapitaal van oud naar jong omdat jong anders tekort komt!

Lucas

In dit stuk (https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Documents/individueel-bezwaarrecht-versus-collectief-belang-mei-2019.pdf) wordt weer een keurig uit de doeken gedaan dat met het individuele bezwaarrecht dat en deelnemer nu heeft bij een overgang naar een ander pensioenstelsel (en daarmee andere rechten) niet nodig vindt en vervangen kan worden door een collectief bezwaarrecht. Als de route goed doorlopen wordt zal Brussel ook niet moeilijk doen en gaan de sociale partners straks beslissen dat de berekening van het kapitaal van gepensioneerden wel middels een fictief rendement kan geschieden en in het algemeen belang wel wat lager mag uitvallen....
Gezien de grote hoeveelheid gepensioneerden in het PFZW deelnemersbestand is m.i. de vraag: is dit nog wel in het algemeen belang of heeft inmiddels de grootste groep (nu al, of in de afzienbare toekomst) meer belang bij handhaving van de oude rechten? BPP doe hier iets mee!

Lucas

Beste Bastiaan,

hierbij ook nog een link van PFZW zelf die duidelijkheid verschaft:
https://www.pfzw.nl/particulieren/pensioen-bij-ons/risicos-pensioen.html

Bastiaan

Beste Lucas,

Als zo’n risico optreedt, hoe werkt dat dan bij PFZW?

Stel (hypothetisch) dat er wereldwijd een griepvirus uitbreekt, en daardoor de beleggingen en rente fors dalen, en de dekkingsgraad (die al jaren rond de 100 balanceerde) ineens instort tot onder de 90. Wie past dan die 10+% bij?

Groet,
Bastiaan

Lucas

Beste Bastiaan,
Het staat er toch vrij duidelijk: het risico is voor de werkgever en PFZW (of overheid en ABP bijv.). Die moeten dan bijpassen. Dat is in het verleden ook wel gebeurd. Dit is duur voor de Werkgevers en ze willen dit liever niet (meer) en zien het fonds daarom graag overstappen op een premieovereenkomst. Dan hoeven ze dit ook niet meer....
Overigens is er in 2008 met de beurskrach zo'n situatie als jij schetst geweest. Ook toen hebben er geen kortingen plaatsgevonden en is er zelfs geïndexeerd! Weet je hoe dat kon? Omdat de rekenrente toen 4% was! Volgens jou volksverlakkerij en problemen verschuiven naar de toekomst. Maar wat bleek: daarna is financiële positie alleen maar sterker geworden en nu mag er vanwege een fictieve rekenrente van rond de 0% niet meer geïndexeerd worden. Zelfs in zo'n scenario als jij schetst kon PFZW dus gewoon indexeren zelfs met een rekenrente van rond de 0% ligt de dekkingsgraad nog rond de 96%.
De realiteit is dat de rendmenten van PFZW de afgelopen 40 jaar tussen de 4.9% en 8,4% liggen en er nog nooit zoveel geld in kas heeft gezeten. (https://pfzw.typepad.com/files/langjarige-rendementen-pensioen-fonds-zorg-en-welzijn-2.pdf)

En toch blijft jouw hartje zo angstig kloppen...

Lucas

Beste Bastiaan,

Wil je regeren op mijn vraag waarom jij het reëel vindt dat de pensioentoezeggingen voor jongeren gebaseerd worden op de werkelijke rendementen en die jongeren tevens eisen dat diezelfde toezeggingen (als verplichting) tegen de rekenrente verdisconteerd moeten worden? Dit leidt tot een te lage dekkingsgraad m.a.g. niet indexeren/korten. Wat vindt jij van deze verschillende waarderingen van toezeggingen en verplichtingen? Waarom noem je verhogen van de rekenrente naar hetzelfde niveau als gebruikt wordt voor de toezeggingen zelfs volksverlakkerij? Ben je er wel/niet voor om de berekening van de toezegging volgens de rekenrente te laten plaatsvinden om zo de boekhoudkundige fout te verhelpen? (Ik leg de schuld hiervoor overigens bij DNB die een absurd lage rekenrente eist en niet bij PFZW dat van een reële rente uitgaat bij de berekening van de toezeggingen). Eén van beide partijen zal zich echter moeten aanpassen tot het niveau van de andere om dit balansprobleem op te lossen....

Groet Lucas

J.C.Schreuder

Ruimschootse indexering is nu na 10 jaar geen indexering aan de orde. De afgelopen 10 jaren zijn de beurs fondsen sterk gestegen.
Wij trouwe deelnemers verwachten van het bestuur dat zo vaardig heeft belegd een royale indexatie van 8%.

Hauwert

Helemaal mee eens, ik heb het eindloon, daarna het middenloon meegemaakt het verdwijnen van de 4%. Nu weer een hervorming omdat de jongeren anders niet genoeg krijgen.
Waar zijn we mee bezig, ik heb betaald voor de aow van mijn grootvader, mijn eigen pensioen, dan dus nu meebetalen voor de jongeren.
Het nationale afpakspelletje is 10 jaar geleden begonnen en gaat maar door, waardevast pensioen heette dat ooit. Is Borgdorf wel de juiste man op de juiste plek, of is zijn status en riante beloning het dwingende belang??

Hans Koster.

Peter Borgdorff zou zich met het bestuur van het pensioenfonds, wat meer mogen inzetten voor de kleine pensioentjes, die door deze onrechtvaardige regering elk jaar via de belastingen worden gekort. Hij zegt dat zij daar niet over gaan, dat zal zo zijn, maar hij en het bestuur moeten strijden om de kleine pensioentjes te behouden. Zet deze regering op rechtvaardigheid in inkomen!!! Deze regering van het recht van de sterkste, de hoge inkomens boven de ton gaan er elk jaar op vooruit via de belasting. In alles is deze regering schuldig aan de twee-tot driedeling in onze maatschappij, door een zeer onrechtvaardig totaal-inkomensbeleid. Het eigen financieel belang is voor deze zeer onrechtvaardige politici het belangrijkste, zo lijkt het. Nu zie je Rutte het woord solidairiteit gebruiken, terwijl de VVD,CDA en D66 dat afgebrokeen hebben, zo kan ik wel doorgaan!!!! Waar is de menselijkheid? Ja, nu de nood aan de man is!! Ik hoop dat er meer rechtvaardigheid komt in het totale inkomensbeleid. Liefde,rechtvaardigheid, vooral wat eerlijker delen, eerlijkheid en veel meer trasperantie in het beleid van deze regering. EN NATUURLIJK HOOP EN BID IK DAT HET VIRUS OVER DE HELE WERELD SNEL MAG VERDWIJNEN, EN MACHT EN OORLOGEN OPHOUDEN, hANS kOSTER.

Chris

Dan mogen jullie wel eens beter je best doen met je riante salarissen. Het PFWZ heeft vermogen genoeg deze tegenvallers te compenseren. Leef even mee he. Er wordt nu van iedereen gevraagd iedereen te helpen. Behalve natuurlijk voor de rijke graaiers en dieven van de maatschappij en daar hoort de financiële wereld incluis de pensioenfondsen ook bij. Mooie woorden allemaal maar jullie zitten lekker droog. Denk eens aan al die hardwerkende mensen die niets meer krijgen en verdienen. Ze komen het een keer bij jullie halen!!

Chris

Jij met je badinerende uitspraken en al die andere graaiers.

H.van den hout

Hiermee ben ik het eens.
We hebben een kapitalistish kabinet,waardoor veel onrecht niet wordt gecorrigeerd.
Ik heb veel in Oost-afrika gewerkt en zie hoe weinig wij doen aan extreme armoede.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff