« Samen op de dansvloer: leren van het Rijksmuseum | Hoofdmenu | De vervuiler betaalt »

01/03/2020

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Detlev Delp

helaas weer niet indexeren,
maar waarom niet 8% eindejaar uitkering?????

Louis Sparidans


Minister Koolmees heeft een veel te dominante rol in het hele pensioenproces. Dat zal ook blijken tijdens de besprekingen aangaande het nieuw op te zetten pensioensysteem voor de komende jaren.

Namens het kabinet heeft Koolmees maar één opdracht: de hele boel afronden vóór eind dit jaar, want in maart 2021 vinden er nieuwe verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer en dan moet dat hele gezeur over die pensioenen maar eens afgelopen zijn! De partijen die het kabinet vormen willen winnen!

Hier ligt de belangrijkste taak voor de pensioenfondsen in 2020. Zij zijn bij uitstek de belangenbehartigers van álle deelnemers aan de fondsen. Of ze nu pensioen opbouwen dan wel al een pensioenuitkering ontvangen!

Heer Borgdorff, zorg ervoor dat de pensioendeelnemers winnen! Een nieuw kabinet met mede andere partijen zou ook wel eens een voordeel kunnen betekenen, niet alleen voor de pensioenen maar ook voor alle andere problemen die we hebben.

Louis Sparidans

Jhon klaasen

De zin Een gebeurtenis op de wereldmarkt kan tot gevolg hebben dat pensioenen verlaagd worden blijft maar hangen in mijn hoofd Gesteld dat dhr Trump van de trap valt en de aandelenmarkt zakt voor 4 dagen krijg ik de rest van mijn leven een lager pensioen. Een gebeurtenis zonder langdurige gevolgen heeft voor de pensioenen een levenslang gevolg. We moeten dus naar een ander systeem om de rendementen te berekenen.

Lemon

@ goed nieuws zou zijn dat we dit jaar eindelijk kunnen komen tot definitieve afspraken over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel

# hoe reëel is zo'n voornemen als we teruggaan in de pensioenhistorie waarin geschetst wordt dat eerder sprake is van een pensioentoezegging dan een gegarandeerd welvaartsvast pensioenuitkering.

*** Gijs Herderscheê 22 juni 2018,

....En toen was plots het geld op.

In 2001, toen instortende internetaandelen een beurscrisis veroorzaakten, werd voor het eerst de dekkingsgraad van pensioenfondsen een kwestie. De toezichthouder greep in. Pensioen bleek geen spijkerhard, afdwingbaar recht, maar slechts een toezegging.

Daarbovenop kwam de vergrijzing. Natuurlijk, het was al jaren duidelijk dat vanaf 2010 de babyboomers (geboren in de jaren direct na de oorlog) 65 jaar zouden worden, en dat de cohorten van na die geboortegolf veel kleiner waren. ‘Bonden en werkgevers tonen Januskop van het ouderenbeleid’, schreef ik al in 1993 in Het Financieele Dagblad. De Januskop: enerzijds pleiten voor langer doorwerken, maar tegelijk 55-jarigen massaal op die glijbaan naar pensioen zetten.

Toch ging pas begin deze eeuw het mes in de dure regelingen. En wel in een moordend tempo.

Het begon met de pensioenen. ‘Middelloon’, het gemiddeld verdiende salaris, werd de pensioennorm, in plaats van het laatste, hoogste salaris. Dat haalde ook een onrechtvaardigheid uit het systeem. Bij eindloon subsidiëren laagbetaalden de pensioenen van beter betaalden. Het nabestaandenpensioen werd versoberd. De vut werd in 2006 afgeschaft. Werkgevers schaften de arbeidstijdverkorting af en versoberden de ‘ouwe lullendagen’. De ‘glijbaan naar pensioen’ verdween, de werkloosheidsuitkering werd stapsgewijs verkort van vijf jaar naar twee jaar, per 2019. Nieuwe spelregels, verscherpt toezicht, de kredietcrisis en de lage rente raakten pensioenfondsen hard. Zo’n tien jaar lang is het gros van de pensioenen niet meer verhoogd.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jongeren-de-pineut-nee-de-pensioendroom-van-ouderen-is-evengoed-in-rook-opgegaan~b2b958b9/

Jv Stempvoort

Om dat te bereiken is er door werkgevers bonden en de politiek nog veel werk te verzetten. Waarom mis ik hier de pensioenfondsen in. Een kwestie van kastje naar de muur?
Er wordt over een pensioenakkoord gesproken, terwijl pensioen fondsen blijkbaar niet veel in te brengen hebben, maar wel de belangenbehartigers dienen te zijn voor hun deelnemers!
Wat mij betreft is dit geen pensioen maar een AOW akkoord.
Over pensioenen zelf,zou de overheid niets maar dan ook niets te zeggen moeten hebben.Omdat dit iets is tussen werkgevers/werknemers en de pensioenfondsen waar diezelfde werknemers, niet weinig, verplicht premie betalen.
Nu moeten gepensioneerden zelfs blij zijn dat er geen korting dreigt,terwijl er meer dan 10 jaar niet geindexeerd is.
Dit terwijl als het pensioenakkoord doorgaat zoals men dat voor ogen heeft, er in slecht economische tijden er gekort kan worden en in betere tijden weer geindexeerd.
Mochten de voorspellingen uitkomen,zal er weer een slecht economische tijd aankomen en wordt er weer niet geindexeerd.
Terwijl kapitalen hoogstwaarschijnlijk door blijven groeien dmv goede rendementen en pensioenuitkeringen in verhouding minimaal zijn.


Co veringa

Het jaar is net begonnen en alweer een blog met onrust zaaien. Wat een positieve insteek, daar hebben we wat aan!

Joris

Leg nu eens duidelijk en eenvoudig uit hoe de dekkingsgraden worden berekend. Leg uit welke rol de (lage) rente daarin speelt en leg uit welke invloed behaalde rendementen daarop hebben. Die duidelijkheid zou er in ieder geval toe kunnen leiden dat allerlei onzinnige bespiegelingen die je overal over dit onderwerp leest de prullenbak in kunnen. Want het trieste is dat zelfs politici en journalisten aangaande dit onderwerp de nodige kennis ontberen. Volgens mij is hier een schone taak voor pensioenfondsen weggelegd.

Lucas

Het is aan de sociale partners en niet aan het fonds om een akkoord te sluiten....
Gepensioneerden zijn sterk ondervertegenwoordigd dus er zal waarschijnlijk een hybride stelsel komen met allerlei vage termen die verhullen dat er door de deelnemers veel meer risico gelopen kan worden.
Goede rendementen zullen er de komende tijd niet makkelijk gerealiseerd worden, de rente zal waarschijnlijk gelijk blijven...
Oude rechten zullen worden ingevaren in het nieuwe stelsel wat betekent dat garanties verdwijnen en gepensioneerden verplicht worden meer en grotere risico's te gaan lopen..
Pensioenfondsen zullen hierdoor rijker worden...

Lemon

@ leg uit welke invloed behaalde rendementen daarop hebben.

# Een poging...(nb.wel met een pessimistische toekomst variant.Maar wie kan in de toekomst kijken?)

*** Uit:Uitleg: Rekenrente | PensioenGenieten.nl

Voorbeeld: Stel een pensioenfonds heeft 1 miljard euro als beleggingen. De waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen op basis van de wettelijke rekenrente is ook 1 miljard. Het pensioenfonds kan alle toekomstige pensioenuitkeringen betalen. Stel nu dat het pensioenfonds gaat rekenen met een hogere rekenrente, omdat ze denken dat ze zich dat kunnen veroorloven vanwege een goed rendement op beleggingen. Vanwege de aanname van een hogere rekenrente daalt op papier de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen, naar laten we zeggen 950 miljoen. Dan heeft het pensioenfonds op papier ineens 50 miljoen meer in kas dan ze aan verplichtingen heeft. Stel dat het pensioenfonds besluit om de pensioenen te indexeren, ter waarde van die 50 miljoen. Als achteraf (na een aantal jaren) blijkt dat het pensioenfonds niet in staat is geweest om echt het verwachte rendement op beleggingen te halen, dan heeft het pensioenfonds tekort geld voor de toekomstige verplichtingen. En moet het pensioenfonds de pensioenen weer verlagen. De deelnemers die dan van hun pensioen gaan genieten, krijgen een lagere uitkering. De deelnemers die inmiddels al zijn overleden en hebben mogen genieten van een hoger pensioen, hebben daar geen last meer van. Dit heet ‘herverdelen van pensioen over generaties.’
https://pensioengenieten.nl/rekenrente/

Lucas

Het is aan de sociale partners om een akkoord te sluiten m.b.t. een nieuw stelsel en niet aan het pensioenfonds/uitvoerder.
Gegeven de belangen van overheid, werkgevers en jongere deelnemers zal er een hybride akkoord worden gesloten vol met vaag gedefinieerde termen zodat niet meteen voor iedereen duidelijk is dat er een herverdeling van kapitaal gaat plaatsvinden en reeds gepensioneerden veel grotere risico's gaan lopen dan ze nu doen. Dhr. Borgdorff vertelt in zijn blog ook nu weer een halve waarheid door alleen te benadrukken dat de pensioenen in het nieuwe stelsel mee moeten kunnen stijgen met de economie zonder de keerzijde te vermelden (dalen bij neerwaartse economie) die veel waarschijnlijker is voor de komende tijd. Hij vermeldt er ook niet bij dat de waarborg van een levenslange vastgestelde uitkering andere (hogere) voorzieningen vergt dan de waarborg van een onzekere uitkering die met aanpassingsmechanismen kan worden verlaagd en dat het pensioenfonds dan dus rijker wordt!
E.e.a. zal mogelijk gemaakt worden door het aanpassen van de pensioenwet door de overheid zodat invaren van oude pensioenrechten en het omzetten van het individuele eigendomsrecht in een collectief eigendomsrecht mogelijk wordt. Dan staat de individuele deelnemers buitenspel en mogen de sociale partners erover beslissen....
Maar verder voor iedereen natuurlijk de beste wensen!

Jv Stempvoort

Juist vanwege die sociale partners zou het meer een AOW akkoord zijn in mijn ogen. Bij vragen aan Rutte destijds verwijst hij terug naar de pensioenfondsen. Op die manier wordt het steeds ingewikkelder,en niet meer te volgen voor veel mensen. Mettertijd komt er een "pensioenakkoord" waar gepensioneerden nauwelijks aan bod zijn geweest. Zelfs de bonden houden meer rekening met werkende dan met hun gepensioneerde leden die vaak wel trouw lid zijn, of geweest.


Joop

Als je het zo uitlegt blijft het onduidelijk en dus altijd een reden om de pensioenen niet te verhogen.
Ik denk echt dat de gepensioneerden nooit meer een aanpassing naar boven zullen krijgen.
En daarvoor hebben we maandelijks onze forse premies betaald.
\schande

Johan

Is dit niet een beetje tekort door de bocht?
Stel de rente gaat de komende jaren omhoog,dan is
toch het omgekeerden aan de hand.
Degene die nog met pensioen gaan profiteren terwijl
de huidige(al jaren)gepensioneerden er niets bijgekregen
hebben of misschien wel ingeleverd hebben.
Dan hebben we het nog niet gehad over de de toekomstige
dubbele pensioenen van 2 verdieners wat na de 2e Wereldoorlog
nog niet vanzelfsprekend was.
De huidige gepensioneerden kunnen aan hun pensioen niets
meer veranderen terwijl de huidige generatie nog tijd hebben
om maatregelen te treffen.
Wij zijn zuinigheid gewend maar het moet niet zo zijn dat we op
het eind van ons leven niets meer te besteden hebben.
Ik neem aan dat dit door de gepensioneerden ook niet meer “gepikt”
wordt.
Verkiezingen 2021.

Lemon

Als de rente omhoog 'zou gaan' komt men in de dekkingsgraad formule/berekening tot een hoger percentage om mogelijk te indexeren.Maar een hogere marktrente voor kapitaal maakt het aandelenbezit minder rendabel doordat de beurskoersen zullen dalen.
Dat is dus nu het dilemma om eigenwijs een hogere rekenrente in de dekkingsgraad formule te stoppen dan de marktrente in aansluiting op de hoge beursrendementen.
Want als je besluit nu al een fictieve 'hoge' rekenrente te gebruiken en dus kan indexeren dwz de pensioenen verhogen.Dan kom je aan de achterkant van je looptijd dat bedrag mogelijk tekort mochten de beurskoersen tussentijds of veelvuldig dalen. Het is ws onmogelijk dit met een echte eventueel gestegen marktrente in te lopen.
En de realiteit is dat als in Japan jarenlang aan kapitaal/geld niet verdiend kan worden.
Moraal: De huidige pensionados kunnen gezien het beursklimaat best ' geindexeerd' worden maar wil men het risico dragen tussentijds of aan het eind vd 'looptijd' gekort te worden om eea betaalbaar te houden?

Johan

Noem een reden wanneer de pensioenen wel geïndexeerd kunnen
worden want in jou optiek zou het nooit kunnen.
En: waarom kan b.v het pensioenfonds van verloskundigen, ondanks
de lagere dekkingsgraden elk jaar 2% indexatie toe passen behalve dit
jaar?

Louis Sparidans

Het zal niet zo lang meer duren dat ook de heer Borgdorff met pensioen gaat. Volgens mij wordt hij in de loop van dit jaar 67.
Misschien is hij daarom zo hoopvol waar hij bovenstaand schrijft:

“Werkelijk goed nieuws zou zijn dat we dit jaar eindelijk kunnen komen tot definitieve afspraken over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel”.

Niet uit eigen belang, dat neem ik meteen aan, maar als directeur wil je immers altijd wel met een zo markant mogelijk succes je functie afsluiten.

Ik hoop met hem dat zulks gaat lukken, ofschoon ik betwijfel of die ‘definitieve afspraken’ wel tot het beste pensioenstelsel ‘aller tijden’ zullen gaan leiden. Het kabinet wil vooral HAAST met het oog op de verkiezingen volgend jaar. En de werkgevers en vakbonden willen niet of nauwelijks een premieverhoging, die wel noodzakelijk zal zijn.

Nog afgezien hoe de marktrente zich zal gaan verhouden tot de beurskoersen, oftewel de rekenrente versus het beleggingsrendement. Ze zijn immers mede van elkaar afhankelijk.

Maar laat ik vooralsnog niet té pessimistisch zijn …..

Lemon

Met een hogere fictieve rekenrente in de dekkingsgraad rekenformule kun je boven de grens van 110% komen en dus indexeren.
Men gaat nu mee met de lage fictieve 'ECB' rente van 0,5% in de berekening vd dekkingsgraden en komt uit rond de 95%( zie de site Pfzw in cijfers).
Maar volgens het Financieel toetsingskader FTK is de dekkingsgraad methode ingevoerd als prognose om in verre toekomst bv 10 jaar alvast te weten of de persoonlijk berekende pensioenen vd deelnemers onverkort kan worden uitgekeerd.
Allemaal leuk en aardig mocht het fonds voor een korte periode geen rendement op het vermogen maken.Dan kan er ingegrepen worden met een lage rekenrente, premieverhoging of kortingen op de betalingen.
Maar we zien dat in de 10 jaar het vermogen via rendementsgroei bijna verdrievoudigd is en is en was de noodmaatregel om de rekenrente te verlagen in de dekkingsgraad berekening eigenlijk onnodig.Maar ja de standaardrente van 4% halveren zou een compromis zijn.
Nogmaals zo'n 10 tot 30 jaar vooruitkijken met het FTK is z'n doel voorbijgeschoten.
De verloskundigen deden ws aan renteswaps dwz verzekerd zijn tegen marktrente dalingen.

Johan

Duidelijk Lemon.

L.J van Herk-Mol

Meneer Borgdorff ik kan u aanraden naar YouTube te luisteren van de heren Ad Broere en Rob de Brouwer : De cruciale weeffout in het pensioenstelsel.
Door de DNB wordt een Het is code gevraagd die in de tijd dat de Paus nog heel veel invloed had op het lezen van boeken.
Wie er allemaal invloed hebben op de pensioenen De Nederlandse Bank,De overheid,AFM ,Pensioenfonds bestuurders. Het is een soort clan Er is genoeg geld en pensioenfondsen zoude kunnen beslissen om het geld aan de deelnemers uit te betalen.Een soort ongehoorzaamheid aan wat de overheid beslist samen met DNB.

Lucas

Het eigendomsrecht wordt niet voor niets aan de directe invloed van gepensioneerden onttrokken. Sociale partners hebben meer te winnen bij korte termijn resultaten dan het behartigen van de belangen van gepensioneerden en zullen dus sneller meegaan in een nieuw stelsel dat voor reeds gepensioneerden minder goed uitpakt. De enige remedie m.i. is om via de politiek de invloed van gepensioneerden sterker te laten worden. Dit lijkt ook te gaan gebeuren nu er al jarenlang problemen zijn met de pensioenen door de strenge regels van DNB en overheid. Om dit te voorkomen heeft de politiek èn PFZW zo'n haast om het nieuwe stelsel erdoor te drukken...

Jv Stempvoort

Blijkbaar durft men een compromis van 1% nog niet eens aan!

Chris

U vergat de link mevr. van Herk anders kijken ze zeker niet, als ze dit al serieus nemen.

Borgdorf begint met geruststellend nieuws;

De gepensioneerden hebben de afgelopen jaren moeten inleveren en hij krijgt er tienduizenden euro's bij. Erger nog is, dat je daar niets van mag zeggen, het heel normaal is maar bovenal, helemaal verdient,.... Het is meer dan walgelijk en ze zijn notoire leugenaars.
U trapt er allemaal in. Kijk en luister!

https://www.youtube.com/watch?v=ItXuSSxLNo8&feature=youtu.be

L.J van Herk-Mol

Meneer Chris,ik ben het helemaal met u eens,hebt u enig idee wat het inkomen van de heer Borgdorff is dat is 272000 euro per jaar,daarnaast heeft hij nog nevenfuncties.Heb het flauwe vermoeden dat hij rond een half miljoen euro per jaar heeft.hij wenst zich niet in te zetten voor verpleegkundigen en verzorgenden om hun pensioen te verhogen.Dat is niet alleen voor degenen die pensioen ontvangen,maar ook voor degenen die het opbouwen.Het rendement voor beleggingen was 2019 20 %.De inkomsten uit premies was 5,5 miljard en de uitgaven aan pensioen was 2,5 miljard.Van de premies houden ze nog over..Indien de besturen en de directies van de pensioenfondsen het zouden willen zouden ze op een rekenrente van 3,5 % uitkomen,zoals mevrouw Wortmann voorgesteld heeft,er zou normaal geíndexeerd kunnen worden.Maar eigen belang is te groot voor de pensioenfondsen met hun gigantische salarissen.Daar gaat het om.Het gaat niet om de deelnemers ,maar om de besturen en de directies.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff