« Zijn gepensioneerden het meest de pineut? | Hoofdmenu | Samen op de dansvloer: leren van het Rijksmuseum »

12/13/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Ron Momberg

Wordt het slechte gedtag (beleid) van het PFZW , i.c. het niet waarmaken van ambitie (indexatie) ook gestraft? Zo, ja, door wie en wanneer? Zo, neen, waarom niet? (Geldt overigens voor alle pensioenfondsen)

Lemon

@ De afgelopen vijf jaar hebben we afscheid genomen van de 250 meest vervuilende bedrijven in onze portefeuille.

# Terwijl onze overheid een tegengestelde koers ondersteunt?

*** 17 NOVEMBER, 2019 // 18:46
Volgens de milieu- en ontwikkelingsorganisatie Both Ends heeft de Nederlandse overheid van 2012 tot 2018 bijna 11 miljard euro aan verzekeringen en garanties verstrekt ter ondersteuning van investeringen in fossiele brandstof. Dat is gemiddeld 1,5 miljard euro per jaar. Dat concludeert de organisatie in het rapport The Fossil Elephant in the Room.

In het rapport staat dat de waarde van de fossiele verzekeringen en garanties meer dan 60 procent van de totale waarde van alle in die periode verstrekte exportkredietverzekeringen bedraagt. Hiermee ondermijnt Nederland zijn eigen buitenlandse klimaatbeleid, aldus Both Ends. Met exportverzekeringen worden betalingsrisico's op buitenlandse afnemers vooraf gedekt.

https://www.welingelichtekringen.nl/anp/investeringen-fossiele-brandstof-ondersteunt

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff

Ik begrijp u helemaal. Met uw stelling hierboven wilt u vooral uw standpunt tegenover de ‘Fossielvrij-beweging’ nogmaals verdedigen. Maar ik heb óók zeer veel begrip voor deze beweging zelf.

Het is een wereldwijde beweging, waaronder veel jongeren, studenten, mannen en vrouwen, met ondersteuning van verschillende universiteiten en wetenschappers, zorginstellingen en artsen, waarvan de Nederlandse stichting al in 2016 is opgericht.

Over het bezoek aan PFZW afgelopen week lees ik op hun site: ‘Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) investeert €3,7 miljard aan pensioengeld in olie-, gas- en kolenbedrijven. De investeringen zijn met 14% gestegen, sinds PFZW in 2015 beloofde om de beleggingen met 30% te verminderen’.

Uw en hun opstelling lijken elkaar een beetje te ‘bijten’. Veel lezers zullen zich afvragen ‘wat is waar’ en is dat wel het héle verhaal?

Ongeveer twee weken geleden werd ook een rapport uitgebracht aangaande de wapenhandel. PFZW staat in Nederland van de pensioenfondsen op de 2e plaats wat betreft de beleggingen daarin. Ik attendeerde u hierop middels mijn reactie op uw blog d.d. 2 december jl.

Ik citeer daaruit:

‘Onlangs (nog in november 2019) bracht de ‘Eerlijke Pensioenwijzer’ (de resultaten van) een praktijkonderzoek uit over beleggingen van de tien grootste bedrijfstakpensioenfondsen in veertien ‘foute’ wapenbedrijven.
Het gaat hier om bedrijven die wapens leveren aan landen die de mensenrechten schenden, die in conflict zijn, of die zwaar corrupt of zeer fragiel zijn.

Negen fondsen belegden in deze bedrijven, één fonds deed dat niet. Dit is: PMT, het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector. Complimenten!

•PFZW BELEGDE € 155,6 MILJOEN IN VIER VAN DE BEDRIJVEN.

Tot dusver heb ik steeds van de heer Borgdorff begrepen dat PFZW in het geheel niet in dergelijke bedrijven belegt. Wilt u deze ‘score’ in uw volgende blog nog eens uiteggen?’

Tot zover dit citaat uit mijn reactie naar u toe. Maar nogmaals mijn vraag: wilt u het nog eens uitleggen? Misschien in uw volgende blog? Voorafgaand aan de kerstdagen?

Louis Sparidans

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff,

Ik heb nóg een vraag aan u: overweeg de beleggingsstrategie van PFZW met betrekking tot het gebruik van fossiele brandstoffen nog eens een keer opnieuw!

Het gebruik daarvan is immers dit jaar OPNIEUW wereldwijd toegenomen! En dat was sinds ‘Parijs’ toch niet de bedoeling en ook zeker niet de bedoeling van het PFZW.

Dit weekend werd de grotendeels mislukte klimaattop in Madrid afgesloten met een minimaal resultaat. U hebt het ongetwijfeld ook gevolgd.

Ook het Wereld Natuur Fonds verwijt de nog steeds teveel broeikasgas-uitstotende landen dat ze hun verantwoordelijkheid ontlopen en de toekomstige generaties met een crisis opzadelen.
"We weten wat er moet gebeuren en er is geen tijd meer om terug te krabbelen of te discussiëren", zegt het WNF.

Geef het goede voorbeeld. Stop ermee. Help concreet mee om te voorkomen dat het gebruik van fossiele brandstoffen in de komende jaren nog verder toeneemt!
Wat nu aan toename kan worden vermeden, hoeft later niet meer te worden afgebouwd.

Louis Sparidans

nico medema

Het gaat prima met (beleid) beleggingen pfzw. Vanwege de verdere verlaging van de rekenrente lijkt de dekkingsgraad eind 2020 op rond 96 uit te komen, ondanks een stijging met 17,8 uit beleggingsresultaten. Als de rekenrente in 2019 niet verder was verlaagd was de dekkingsgraad op 96 + 20 = 116 uitgekomen, met voldoende ruimte voor indexeren. Ik zie een volgend blog al tegemoet met enthouseasme over het niet hoeven korten, dankzij Koolmees.

nico medema

Door niet te indexeren komen de beleggingsresultaten volledig ten goede van een latere generatie gepensioneerden

Johan

Volledigheid eens.

Johan

Correctie: Volledig mee eens

nico medema

correctie : eind 2020 moet zijn eind 2019

nico medema

in de mailing van vandaag aan gepensioneerden wordt een korting eind 2019 nog niet helemaal uitgesloten. Bij een actuele dekkingsgraad in december onder 21,7 komt de beleidsdekkingsgraad onder 90, een scenario met een kans van ongeveer 0. Een onnodige opmerking in de mailing, niet iedereen zal dat snappen.

Bruins Slot

Afscheid van kolen en bruinkool, en van olie wel gewenst, maar gas is schoon, en gas is zelf een slechterbroeikasgas dan de verbrandingsproducten er van. Naast kernenergie( absolute winnaar tav klimaat) is gas een redelijk alternatief zolang waterstof nog niet voldoende beschikbaar en uitontwikkeld is. Nudging bij bedrijven die wel de goede kant opwillen ( bv shell, bp) is wel nodig. Liever niet in Aramco, vanwege risico op ondersteunen verwerpel8jk koninkrijk. Heeft PFZW een stukje belggingsgeld waarmee ze werkelijk innoverende bedrijven aanjagen de goede kant op? Is wel niet primaire doel van pfzw,, maar wel van belang op termijn 20-40 jaar. Evt juist samen met een bedrijf als shell, want die hebben er wel verstand van.

Johan

Dus onnodige bangmakerij i.p.v bemoedigde woorden.

Bastiaan

Door niet te korten wordt de pijn doorgeschoven naar de toekomst.

Groet,
Bastiaan

Rene

Geldt niet voor alle pensioenfondsen, er zijn er ook die de afgelopen 12 jaar gewoon elk jaar hebben geïndexeerd (hoor je merkwaardig genoeg nooit iets over...).

Lucas

Je bedoelt de (theoretisch mogelijk optredende) pijn bij een rendement van 0,5% over de beleggingen gedurende de komende 30 jaar?
En wat gebeurt er met de (theoretische) winst wanneer het rendement toch gemiddeld 4% blijkt te zijn?
Welk rendement is, uitgaande van de afgelopen 30 jaar het meest waarschijnlijk?
Je hamert op onzekerheid voor de toekomst en dat er nu al gekort moet worden terwijl je wel klakkeloos ervan uit gaat dat de jongere generaties het recht hebben om te profiteren van de in het verleden gemaakte rendementen. Bij een rekenrente van 0,5% en de huidige premies kunnen jongeren immers slechts iets meer dan hun eigen inleg bij elkaar sparen? Hoe rijm je dit gegeven?

Groet Lucas

Chris

Even goed luisteren deze toekomstige minister president :)

https://www.youtube.com/watch?v=6YcZTtWjsSw

josee van der Veer

Beste heer Borgdorff,
Jammer dat u 11 december niet aanwezig was!
In 2017 hebben we elkaar ook gesproken en vertelde u, dat onze doelen niet erg uiteen lopen, maar dat jullie aanpak anders is. Dat het juist van belang is om aan tafel te blijven zitten met fossiele bedrijven zoals Shell. Want dat is dé manier om invloed uit te oefenen op hun vervuilende investeringsbeleid richting duurzame energie ten gunste van een leefbare Aarde. Nu, ruim twee jaar later, vallen in het gesprek met uw collega’s nog steeds dezelfde woorden als in 2017. Dat schiet niet op, zeker niet nu blijkt dat de fossiele investeringen zelfs zijn toegenomen. Oké vuile handen heb je al snel, maar toch vraag ik me steeds weer af: Als de zorg er alles aan doet om zieken te helpen genezen en het welzijn van achtergestelde mensen te verbeteren, waarom het pensioenfonds van de zorg niet óók handelt in die geest en zorgdraagt voor de medemens? Mooie woorden horen we al te veel, nu is het hoogtijd voor mooie daden. Waarom zou het niet kunnen?
In de verhitte discussie rond de CO2-uitstoot in de wereld (wat al erg genoeg is voor onze gezondheid en onze planeet) wordt vaak vergeten dat het winnen van fossiele brandstoffen veel meer leed met zich meebrengt. Want terwijl het zwarte vloeistof door onze verwarmingsbuizen stroomt om ons leefklimaat te veraangenamen, laten we de mensen in de gebieden van oliewinning in wanhoop en armoede achter. Dus stel ik mij de vraag: Betekent vooruitgang dat we alleen voor onze eigen omgeving en ons eigen welzijn zorgdragen en we de ander daarvoor in de kou laten zitten? Heet dat niet schending van mensenrechten?
Ik kan nog een heel betoog houden, maar u weet het inmiddels allemaal wel. Het enige wat ik nog kwijt wil is: Toon als pensioenfonds lef, laat de fossiele bedrijven nu los en zoek avontuur en uitdaging in nieuwe investeringen die bij deze tijd horen. Er is altijd wel een excuus te bedenken om niet te veranderen, maar verandering hoort bij het leven. Anders stikken we nog in onze starheid. Geef vernieuwing een kans en de lucht zal klaren.
Josée van der Veer

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW