« Strijden voor het klimaat: zelfde doel, andere route | Hoofdmenu | Een spannend jaar voor de boeg »

12/19/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

graag eens met modernisering van het bestuur, de huidige opzet met belangenbehartigers in het poldermodel is achterhaald. Ik neem aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers communiceren met hun achterban over standpunten en beleidsbesluiten. Met gepensioneerden wordt nu niet gecommuniceerd, met name over herziening van het pensioenstelsel en de vaststelling van de rekenrente. Wij horen niets van onze "vertegenwoordiger" in het bestuur over haar inzet voor de gepensioneerden. De directeur zegt , als uitvoerder van de bestuursbesluiten, daarover zorgvuldig helemaal niets.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Ik begrijp het helemaal dat u aan het eind van het jaar voor een wat stemmige blog kiest. Mooi geschreven. Ik wens u en uw medewerkenden eveneens graag goede dagen toe!

Toch kijk ik ook graag vooruit en ben ik onder meer benieuwd naar uw blogs in het nieuwe jaar. Er zijn namelijk nog een aantal dringende vragen blijven liggen, waarop niet alleen ikzelf maar ook anderen graag alsnog uw reactie zullen vernemen.

Ik wijs hierbij o.a. op de beleggingen van PFZW in wapenhandel en daaraan gelieerde ondernemingen, waarover ik u al tot tweemaal toe aanspoorde om op te reageren.

Voorts denk ik aan het door u gememoreerde bezoek van de beweging ‘Fossielvrij’ aan PFZW. Hier was sprake van tegenstrijdigheid in uw beider conclusies, die er wél toe doen.

Zie mijn reactie daarop d.d. 14 december jl.
Zou u op beide (welhaast ethische) thema’s in het nieuwe jaar alsnog willen reageren? Op voorhand dank daarvoor!

Louis Sparidans


Zojuist in het nieuws en indirect ook van belang voor het beleggingsbeleid van het PFZW:

De Nederlandse staat is verplicht maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2020 met minimaal een kwart is verminderd ten opzichte van 1990.

De Hoge Raad heeft dat vandaag bepaald in de klimaatzaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Het oordeel werd door het aanwezige publiek met luid applaus ontvangen.

Met het arrest van het hoogste rechtscollege van het land is de juridische strijd tussen Urgenda en de overheid ten einde.

De klimaatzaak was wereldwijd de eerste in zijn soort en staat internationaal volop in de belangstelling. In 2015 kreeg Urgenda voor het eerst gelijk van de rechtbank. Het vonnis hield stand voor het hof en is nu dus definitief.

nico medema

de fnv pleit voor eerder kunnen indexeren van de pensioenen, maar is akkoord gegaan met het pensioenakkoord, waarin een risicovrije rekenrente is afgesproken. Dat is dus een gratis uitspraak, gaat niet gebeuren. Koolmees heeft die risicovrije rente heden in een voortgangsbrief aan de kamer nog eens bevestigd. En wat is het standpunt van pfzw ( risicovrij met kans op korting in 2021 of risicoarm) met kans op indexeren), laat dat nu eens weten aan de gepensioneerden.

Jv Stempvoort

Prettige feestdagen en een gezond 2020 gewenst voor iedereen op dit blog.

Ans

De beste wensen voor 2020 voor alle medewerkers aan het blog

Analyseer alle blogs van 2019 met de hot items, daar kan het bestuur het beleid en visie voor 2020
op afstemmen.

Chris

Dit blog bestaat al jaren Ans en er is niets veranderd, behalve de salarissen van de pensioen directeuren, maar ach dat is toch heel normaal dat gegraai en gesteel!

Nol

2020 “ het jaar van de communicatie voor bestuurders en directeuren”

Aanleiding:
- Pensioenpremie 1990-2020 grafisch weergeven
- Renterisico
- Interne factoren “ oorzaken van pensioenverlaging weerleggen “
- Eenvoudig taalgebruik
- Pensioengerechtigden stimuleren tot actie te ondernemen van uitleg, welke maatregelen het Bestuur
heeft genomen om risico’s af te wenden. “ de lage rente”
- Rol AFM van bovengenoemde items

Pensioenfondsen worden als bedrijf gerund, met als uitkomst inefficiëntie ?

Lemon

@ als bedrijf gerund, met als uitkomst inefficiëntie ?

# het gemorrel aan de rekenrente werd de doodsteek.
Daarom voor pensionados een meer risicovolle 2020 !!!

*** December 2014 ....beoogt het financieel toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen te verbeteren...

Met de voorgestelde aanpassingen wordt het mogelijk financiële schokken (mee- en tegenvallers) gespreid in de tijd – en dus gelijkmatiger – te verwerken. Dat moet bijdragen aan het realiseren van een stabieler pensioen. Met de voorgestelde herstelplansystematiek biedt het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie. De combinatie van de aanpassing van het Witteveenkader (33.610 en 33.874) en het ftk leidt tot een premiedaling.
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33972_wet_aanpassing_financieel?start_docList=100

Jv Stempvoort

Tenslotte zijn zij wel "vertegenwoordiger" van ons deelnemers en zou dat inderdaad moeten.
Pensioenpremie betalen begint meer te lijken op betalen van belasting.
Wel betalen maar niet bepalen, alleen daarom al daarom zou ik ook graag meer antwoorden willen zien van dhr. Borgdorff, bv hoeveel kapitaal voldoende zou zijn voor nu en de toekomst.
Hoeveel kapitaal verwacht men op het hoogtepunt aan pensioenen uit te keren.
Wordt er een nog lagere dekkingsgraad verwacht en waardoor.
Waarom is er niet voldoende kapitaal als de uitkeringen van pensioenen nog niet eens 10% bedraagt van alleen al de groei van 2019.
MAW het kapitaal van 240 miljard wordt nauwelijks aangetast door die uitkeringen.
En groeit in 2020 misschien wel door naar 300 miljard wie weet.
En dat met nog geen 5 miljard aan uitkeringen per jaar.
Ik zal het wel veel te simpel zien omdat ik niet met ingewikkelde berekeningen aankom.
Maar bij beleggen is blijkbaar 1+1 geen 2 meer, maar soms 5 met gebakken lucht. Wat is dan echt.

L.J van Herk-Mol

J van Stempvoort,Ik ben het helemaal met u eens .pensioen premie betalen is belasting betalen omdat de overheid alle macht heeft over de pensioenen.Deelnemers hebben daar niets over te zeggen.Het grote geld moet bij de overheid blijven.Het is de grootste onzin dat er te weinig geld voor de jongeren zou zijn volgens Ad Broere en de Brouwer is er meer dan voldoende geld voor de jongeren.Minstens voor 60 à 70 jaar De overheid verteld wel dat we het beste pensioenstelsel ter wereld hebben,maar dat is alleen zo als zij er de macht over hebben.Er schijnt ook een nieuw systeem op handen te zijn voorbereid door Valdis Dombrovski.Een Eurocommissaris.Dan wordt er een pot gemaakt om banken te helpen.Het is de bedoeling dat pensioenfondsen daarin gaan beleggen er zitten ook failliete bedrijven in het heet SBBS.Het staat voorSovereign Bond-backed Securities.Het heeft hetzelfde gevaar als bij de banken crisis van 2008.en heeft de opzet dat pensioenfondsen in SBBS gaan beleggen met grote risico,s.Zodat een nieuwe pensioenroof dreigt.Het is gruwelijk. Indien dit doorgaat gaan we helemaal met z,n allen de boot in en op een nog gruwelijker manier dan in 2008 Lenie van Herk

Jv Stempvoort

Daarom zal dhr. Borgdorff transparanter moeten zijn naar ons deelnemers. Ik waardeer zijn blog erg maar ik zou graag antwoorden zien op gestelde vragen. Ik vind nl dat we daar recht op hebben.
Het moet niet zo zijn dat er miljarden gaan "verdwijnen" in een of ander louche fonds. Het is en blijft geld wat wij verplicht hebben moeten inbrengen met het vertrouwen dat dit goed beheerd wordt.
Als dat vertrouwen beschaamd wordt heeft dat voor ons negatieve gevolgen.

Lucas Slot

Pensioenfondsen kunnen (nog) niet verplicht worden in dergelijke producten te beleggen. Duidelijk is wel dat beleggen de komende tijd steeds meer risico's met zich mee gaat brengen. Daarom vind ik het zo wrang dat men het stelsel nu zo wil inrichten dat de pensioenen meer moeten kunnen meebewegen met de markt...

Chris

Behalve voor diegene die al onze vragen en opmerkingen niet beantwoord. Voor deze personen gelden geen respect!

Chris

Dat vertrouwen is al decennia lang beschaamd van Stempvoort! Alleen zijn de meesten naïef of durven niets te zeggen en worden bang gemaakt met de angst voor bijv. werkeloosheid, ziektes enz.
Daarom leven we in een (nog) vrije dictatuur.

Yvonne

AANDACHTSPUNT:
In 2020 20% gepensioneerden uitbreiding gewenst van deze groep vertegenwoordigers binnen
Het pensioenfonds PFZW.
Zelfs een blog van de bestuurs vertegenwoordigster “een goed issue”

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd gepubliceerd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Uw informatie

(Naam is verplicht. E-mail adres wordt niet getoond bij de reactie.)

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff