« Goed nieuws | Hoofdmenu | Zijn gepensioneerden het meest de pineut? »

11/29/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Prima dat u uw standpunt hierboven nog eens hebt toegelicht. In tegenstelling tot sommige eerdere reacties stel ik namelijk uw wekelijkse blog wél op prijs. Voor zover ik weet doet geen enkele andere pensioenbestuurder zo iets. En het is vaak nog niet eens zo gemakkelijk, laten we wel zijn. Toch ben ik er lang niet altijd ‘gelukkig’ mee.

Objectief gezien richt u zich steeds tot álle deelnemers van het fonds en feitelijk is dat ook juist. Ofschoon, tussen de groepen ‘actieven’ (de werkenden) resp. de ‘passieven’ (voornamelijk de gepensioneerden) zit een groot verschil en zulks vereist eigenlijk een andere benadering.

De gepensioneerden zijn feitelijk in beide gevallen zowel de doelgroep als het meest de pineut. Zij zijn namelijk de afgelopen tien jaar het meest de klos, in die zin dat ze concreet elk jaar minder geld in handen hebben gekregen, een koopkrachtverlies dat waarschijnlijk nooit meer in het resterend deel van hun leven zal worden gecompenseerd. Daarom reageren ze ook in meerderheid (veelal boos) op het blog.

De werkenden zijn eveneens de pineut, maar minder concreet. Zij hebben weliswaar ook ingeleverd op hun pensioenopbouw maar kunnen althans nog hopen op herstel, al dan niet gedeeltelijk en voelen het tot dusver nog niet in hun portemonnee. Zij maken zich daarom toch minder zorgen. In meerderheid ‘zien ze wel als het zover is’, is mijn indruk.

Daarom meneer Borgdorff, geef de reeds gepensioneerden toch wat meer aandacht. Laat meer zien dat zij uiteindelijk de doelgroep van PFZW vormen. Verhoudingsgewijs weliswaar de kleinste groep. Maar toch, leef meer met hen mee. Heus, zij zijn in het hier en nu, concreet gezien, het meest gedupeerd.

Tini Schollen

Beste Louis,

Geweldig stuk !
De spijker op de kop !~
Tini Schollen

Jv Stempvoort

Helemaal eens met je Louis.Prima verwoord.

Johan

Ik kan het niet beter verwoorden Louis.

Nico medema

Gaat pfzw nu alleen meewerken aan de uitwerking van het pensioenakkoord als er een eerlijke rekenrente wordt afgesproken? Actie ipv begrip

Lucas

Vooral nadat er een principe overeenkomst is gesloten over een nieuw pensioenstelsel brengt u de rekenrente als belangrijke factor onder de aandacht. Daarvoor pleitte u vooral voor aanpassing van het stelsel vanwege wat u de schijnzekerheid noemt, vanwege de doorsneepremie die ongunstig zou zijn voor jongeren, en omdat u geen pech- en geluksgeneraties wilt creëren (wat PFZW de de laatste 15 jaar natuurlijk wel in sterke mate heeft gedaan met allerlei riante regelingen waar slechts enkele generaties van mochten profiteren). Een gezond wantrouwen t.o.v. uw uitspraken lijkt me dan ook gerechtvaardigd. Het woord schijnzekerheid valt nogal eens bij u en ook nu voert u dit weer aan als argument om het stelsel te veranderen zodat we mee kunnen stijgen met de economie. Onder de huidige onzekere economische omstandigheden is de kans aanzienlijk groter dat we sneller en dieper mee kunnen dalen dan dat we zullen stijgen. Alle economische indicatoren zijn nl. behoorlijk ongunstig voor de komende tijd.
Mij is niet duidelijk waarop u precies doelt wanneer u spreekt over schijnzekerheid. Bedoelt u het feit dat de overheid bij een gegarandeerd pensioen hoge eisen stelt (o.a. in de vorm van hogere buffers)? Bedoelt u dat er vanwege de pensioenwet onder bepaalde dekkingsgraden niet geïndexeerd mag worden en misschien zelfs gekort moet worden wanneer die buffers er onvoldoende zijn?
Of bedoelt u dat in het nieuwe stelsel de garantie in de uitkeringsovereenkomst geschrapt moet worden? Een garantie die de gepensioneerde bij pensionering recht geeft op een vaststaand en gegarandeerd bedrag dat afhankelijk is van het aantal gewerkte jaren en het loon, en waarbij het beleggings- en langer leven risico niet voor de deelnemers zijn.
Áls u de in de uitkeringsovereenkomst gegarandeerde uitkering nu een schijnzekerheid noemt, wilt u die "schijnzekerheid" dan echt opgeven ten faveure van de "zekerheid" van de huidige woelige en m.i. uiterst onzekere economische ontwikkelingen?

C.Muurling

Goed verwoord Lucas, super! Maar ik weet zeker dat ze niet naar de premiebetaler zullen luisteren.

Chris

In de eerste negen maanden van dit jaar verdienden we met het beleggen van uw pensioengeld het duizelingwekkende bedrag van 39 miljard euro. Om te begrijpen hoeveel geld dat is: in heel 2018 inden we 5,6 miljard euro aan pensioenpremies en keerden we 3,7 miljard euro aan pensioenen uit. Nog niet zo lang geleden op het blog van Borgdorff.

Waar is dat geld nu en wie profiteert daarvan? Leg dat eens uit.
Dan snappen de mensen ook beter waar dat super salaris van jullie vandaan komt. Grove schande is het, hoelang moet het duren voordat iedereen er achter komt wie jullie zijn en voor wie jullie werken?

drs.L.A.J Wijnen

Geachte heer Borgdorff,

Het is fijn om te horen dat de bestuurder van het één na grootste pensioenfonds volmondig zegt dat de pensioenfondsen zich arm moeten rekenen.

Als ik me niet vergis heeft u dat in eerdere bloggs al meerdere keren gezegd.

Maar helaas, het heeft tot op heden niets opgeleverd, indexeringen
zijn nog steeds uit den boze en de dreiging van kortingen blijft ons nog steeds boven het hoofd hangen.

Het vervelende is dat pensioenfondsen geen zeggenschap hebben over hun eigen vermogen en door de overheid worden gekneveld.

Uit uw woorden blijkt wederom de onmacht om hier richting de overheid iets mee te doen.
We voeren al jaren een ongelijke en oneerlijke strijd tegen de overheid.
Diezelfde overheid en ook de politiek houdt zich daarbij angstvallig op de vlakte als het gaat om het koopkrachtverlies
dat wij, gepensioneerden jaar op jaar voor de kiezen krijgen.
En dat in een land waar "koopkrachtplaatjes" tot één decimaal achter de komma worden doorgerekend.G P N v d Meij

Hamvraag blijft natuurlijk, waarom de overheid zo halsstarrig vasthoud aan deze bezopen rekenrente methodiek. Hierdoor is de overheid in de afgelopen jaren heel veel geld aan loonheffing misgelopen en moesten zij veel hogere bedragen aan zorgtoeslag en huursubsidie uitkeren. Ik kan mij niet voorstellen dat dit rekensommetje niet stiekem gemaakt is. Desondanks wordt er geen gehoor gegeven aan reeele rekenrente systematiek. Wat steekt hier achter????

P.Lemon

@...we ook pleiten voor een hervorming van ons pensioenstelsel. Nu is dat gebaseerd op schijnzekerheid, die buitengewoon kostbaar is. Wij willen toe naar een pensioenstelsel dat die schijnzekerheid vaarwel zegt.

# Tja als na verwachting markt cq rekenrente voor onbepaalde tijd (zie Japan) niet meer zal stijgen.
Zijn er andere oplossingen dan een totale verandering van het huidige stelsel.

*** Dwz Een afname van de rekenrente met 1 procent leidt naar verwachting tot een afname van de actuele dekkingsgraad met 12%. De rente zou dus eigenlijk met een paar procent moeten stijgen om op de vereiste dekkingsgraad uit te komen. Een dergelijke rentestijging zit er echter voorlopig niet in...

Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Ik zie wel wat in het voorstel van een aantal pensioenfondsen om de rekenrente te verhogen (bijvoorbeeld naar 2%). Dit is dan wel een fictieve rente. Pensioenfondsen beleggen veel en de beurs heeft het de afgelopen jaren niet slecht gedaan. Ook dit jaar staat bijvoorbeeld de AEX al zo'n 15% in de plus. Pensioenfondsen moeten hier toch van profiteren? Hun gemiddelde rendement moet toch flink hoger kunnen zijn dan de rekenrente? Natuurlijk is er altijd een bepaald risico bij beleggen. Echter een goede spreiding kan dit risico toch beperken?

https://www.homefinance.nl/nieuws-blog/blogberichten/100471/lage-rente-leidt-tot-problemen/

Louis Sparidans

Over de overheid en politici gesproken: veel parlementariërs gaan ervan uit dat de meeste 65-plussers rijke ouderen zijn en treuren daarom niet zo om gepensioneerden, die al zoveel jaren geen indexatie meer op hun pensioen ontvangen.

Voor zover gepensioneerden een eigen huis bezitten kan het opgaan dat een behoorlijk aantal 65-plussers een groot deel van hun vermogen in zo’n huis hebben zitten.
Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarnaast over veel baar geld beschikken.

Ongeveer de helft van de gepensioneerden woont daarentegen echter in een gewoon huurhuis en beschikt zeker niet over een dikke vetpot.

Zulks wordt ‘doodgewoon’ door een hoop parlementariërs ‘gemakshalve’ vergeten.
Daar zit de meeste pijn! Ik ken er zelf een aantal. Zij kunnen het koopkrachtverlies amper dragen.

Lucas

Die oplossing mogen fondsen dus niet kiezen van de overheid Lemon. Men moet de verplichtingen tegen de rekenrente berekenen ongeacht hoe hoog de werkelijke rendementen ook zijn. Dit omdat de overheid ervan uitgaat dat er geen garantie is dat de huidige rendementen in de toekomst ook gehaald zullen worden. Zogenaamd om het vertrouwen in het stelsel te behouden en de pensioenen voor jongeren in de toekomst veilig te stellen houdt men dus idioot strenge regels aan. Intussen mogen de huidige gepensioneerden de prijs betalen... In mijn ogen ontstaan de huidige problemen door de strenge overheidsregels en is met het pensioenstelsel niets mis. In het buitenland wordt dan ook gewoon geïndexeerd en een hogere rekenrente gehanteerd. Nederland wil dus extreem voorzichtig zijn en laat de huidige gepensioneerden bloeden.
Het kwalijke van PFZW is dat het nu nu de kans met beide handen aan lijkt te grijpen om haar verplichtingen naar de deelnemers toe te verminderen en het beleggins- en langer leven risico even snel naar de deelnemers te schuiven. Dit onder het mom van een noodzakelijke herziening. Men snapt toch niet wat er gebeurt zal hij wel denken. En daarom krijg ik vermoedelijk ook steeds geen antwoord op mijn vragen over bijv. het invaren van oude rechten in de nieuwe overeenkomst. Het zou eens slapende honden wakker maken!
Ook werkgevers zijn gebaat bij het omzetten van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst want die is voor hen aanzienlijk goedkoper. Dus dan kun je wel raden wat er uit het pensioenoverleg komt....

Louis Sparidans

Onze eerste plaats op de ranglijst van het beste pensioensysteem ter wereld danken we inderdaad aan het pensioenstelsel dat tot dusver wordt gehanteerd.
Weliswaar wordt hierbij geen rekening gehouden met de rigide rekenrente-systematiek die afgelopen tien jaar zo’n desastreus gevolg heeft gehad voor alle deelnemers.

Met een nieuw beoogd pensioenstelsel is het nog maar de vraag of Nederland zijn eerste plaats zal behouden.
Ik ben benieuwd hoe de heer Borgdorff hier tegenaan kijkt, maar zeer waarschijnlijk wil hij zich liever niet hierover uitlaten. Zeer spijtig, als dit zo is.

Lemon

@ gebaat bij het omzetten van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst want die is voor hen aanzienlijk goedkoper.

# Het addertje zit meer in de staart als het tot uitkeren komt. Bij de 'uitkeringfondsen' is er een relatie met het verdiende loon/salaris terwijl er bij de premiejongens(verzekeraars) in slechte beurstijden niet wordt bijgesprongen als het eindbeleggings/uitkeringskapitaal tegenvalt.

*** De uitkeringsovereenkomst of uitkeringsregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris gedurende deze periode.


,*** De premieovereenkomst of beschikbare premieregeling

Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd, is de opbrengst niet (!) zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koop je een pensioenuitkering aan. Op pensioendatum krijg je dan een vaste uitkering. Die vaste uitkering geeft zekerheid over het bedrag in euro’s.
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/pensioen/werknemerspensioen/soorten

Lucas

Uit het feit dat hij zo nadrukkelijk pleit voor aanpassing van het stelsel is wel duidelijk hoe hij er tegenaan kijkt. Ik denk de redenen hiervoor aangegeven te hebben en heb hem er ook expliciet naar gevraagd. Op mijn herhaaldelijk gestelde vragen m.b.t. het invaren van oude rechten in het nieuwe stelsel en waarom hij in een verontrustende economische situatie het beleggingsrisico (en ook het langer leven risico) bij de deelnemers wil leggen krijg ik geen antwoord. Behalve dan de mantra: het is goed dat de pensioenen sneller mee kunnen dalen met de economie, oh nee ik bedoel stijgen natuurlijk...

Lucas

M.a.w. garantie tot de deur. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van de hoogte van de koersen op het moment waarop je je pensioen aankoopt. Dat kan heel slecht uitpakken en PFZW draagt geen enkel risico....

Ans  zei  luister nou eens Peter

Dit was de titel van Jaap van Duijn in zijn column. (Econoom die zijn sporen verdiend heeft bij Robeco viert dit jaar zijn 90 bestaan)

Volg zijn advies op en het pensioenfonds is met zekerheid voor jaren > 104,30

Jv Stempvoort

Zo te lezen zijn bloggers het met elkaar eens. Grote vraag is wat kunnen wij eraan doen om een en ander te veranderen. Hoewel dhr. Borgdorff aangeeft dat we ons arm rekenen, wat ook zo is,zien we helaas geen resultaten op dit gebied. Ook met een nieuw stelsel zal de rekenrente niet omhoog gaan en in een neergaande economie kunnen we verwachten dat er zeker niet geindexeerd maar gekort zal gaan worden.
Waarom niet indexeren in deze zeer goede tijd maar straks als de tijd slechter wordt wel gaan korten, dat kun je gaan verwachten.
Mijn vragen blijven: Hoeveel toekomstbestendig kapitaal is er nodig,volgens berekening Klaas Knot zullen we dan maar van uitgaan.
Maar nog belangrijker vind ik wat gebeurt er met al die miljarden die niet voor ons ,zeer kleine percentage, pensioenen worden gebruikt.
Misschien moet Klaas Knot dit zelfs eens in heldere begrijpende taal voor iedereen uitleggen.
Het blijft nl niet te begrijpen, dus moeten er andere redenen, dan de lage rente zijn zijn dat dit gebeurt en niet wordt verteld. Waarom niet?
We zijn wel goed voor de premieopbrengsten maar we hebben er uiteindelijk niets over te zeggen.

Louis Sparidans

Even tussendoor een heel ander onderwerp.

Onlangs (nog in november 2019) bracht de ‘Eerlijke Pensioenwijzer’ een praktijkonderzoek uit over beleggingen van de tien grootste bedrijfstakpensioenfondsen in veertien ‘foute’ wapenbedrijven.

Het gaat hier om bedrijven die wapens leveren aan landen die de mensenrechten schenden, die in conflict zijn, of die zwaar corrupt of zeer fragiel zijn.

Negen fondsen belegden in deze bedrijven, één fonds deed dat niet. Dit is: PMT, het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector. Complimenten!

Welke pensioenfondsen doen het NIET goed?
Hier volgt het overzicht:

•ABP belegde € 569,5 miljoen in drie van de veertien bedrijven.
•PFZW BELEGDE € 155,6 MILJOEN IN VIER VAN DE BEDRIJVEN.
•PME belegde € 202 miljoen in negen van de bedrijven.
•bpfBouw belegde € 99 miljoen in twee van de bedrijven.
•BPL Pensioen belegde € 39,1 miljoen in één van de bedrijven.
•Pensioenfonds Horeca en Catering belegde € 6,9 miljoen in drie van de bedrijven.
•Pensioenfonds Detailhandel belegde € 124,2 miljoen in twaalf van de bedrijven.
•Pensioenfonds Vervoer belegde in negen van de bedrijven, en wilde niet zeggen hoeveel.
•Van StiPP zijn de precieze beleggingen onbekend. De vermogensbeheerder van StiPP belegt voor € 34,7 miljoen in drie van de bedrijven.

Tot dusver heb ik steeds van de heer Borgdorff begrepen dat PFZW in het geheel niet in dergelijke bedrijven belegt. Wilt u deze ‘score’ in uw volgende blog nog eens uiteggen?

Lucas

De vraag hoeveel kapitaal er nodig is heb ik al zo vaak gesteld zonder antwoord te krijgen dat ik de moed verloren heb. Je gaat ervan uit dat er een bestemming voor al die miljarden gevonden moet worden maar die is er al. Volgens de rigide en uiterst prudente rekenmethodiek moeten die miljarden achter de hand gehouden worden als noodzakelijke verzekering voor de toekomstige pensioenen! Er zijn dan 2 mogelijke scenarios
a) de rendementen zijn de komende 30 jaar zo laag of zelfs nog lager dan nu wordt ingeschat. De miljarden worden dan aangewend om iedereen toch nog een enigszins acceptabel pensioen te geven.
b) de ramingen van de overheid m.b.t. de rendementen blijken veel te voorzichtig te zijn geweest. Zodra er daadwerkelijk 110% van al het benodigde kapitaal om aan alle afspraken te voldoen in kas zit komen indexeringen weer in zicht. Bij 124% komt algehele indexering wer in zicht. Het kapitaal zal dan normaal gesproken echter door blijven groeien en er komt veel meer geld in kas dan waar alle deelnemers met hun pensioenaanspraken recht op hebben. Die aanspraken zijn immers gekort. Voor dit geld moet een bestemming gevonden worden. De dan gepensioneerden kunnen evt. een zeer riant pensioen krijgen of.... de pensioenen worden weer eens afgeroomd door de overheid. Zeg jij maar welk scenario je het meest waarschijnlijk lijkt.

Lemon

@ miljarden worden dan aangewend om iedereen toch nog een enigszins acceptabel pensioen te geven.


# Dat idee wordt ons verkocht tegen de achtergrond van het FTK, UFR scenario's. En de veronderstelling dat de kapitaalmarktrente voortaan bewegingsloos zal blijven.

*** Opvallend is dat de financiële crisis in het buitenland de wetgever aanleiding heeft gegeven tot tijdelijke maatregelen die de gevolgen van de dalende marktrente substantieel hebben verzacht. Het lijkt alsof in ons land de lage rente wordt aangegrepen tot drastische hervormingen. Alsof deze lage rente de komende tientallen jaren blijft gefixeerd. Dat is een ontkenning hoe kapitaalmarkten werken.
De uitgangspunten in het huidige FTK zijn een opeenstapeling van extreem prudente veronderstellingen en voorschriften: ten aanzien van de rekenrente, de te hanteren sterftekansen, de ruimte voor indexatie en het niet toestaan van negatieve buffers. Deze leiden allemaal tot een in historisch en internationaal perspectief ongekend oppotten van pensioengelden; een beter te verdedigen, prudente, rekenrente zou de gemiddelde dekkingsgraad kunnen verhogen met 10 tot 20 procentpunten.

Wij hopen dat bij de komende evaluatie van de FTK met een open vizier naar de huidige manco’s van het waarderingssysteem wordt gekeken. Het kapitaalgedekte pensioensysteem is niet gebaat bij een eenzijdige benadering over de rekenrente; er is geen unieke rekenrente. In het pensioendebat zal rekening moeten worden gehouden met de gevolgen van de huidige waarderingssystematiek voor de boedelscheiding. Anders lijkt de lage rente te worden aangegrepen voor een vermogensoverheveling die disruptief is voor de oudere deelnemers

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/collectief-pensioenstelsel-verdient-een-beter-toezichtskader

Melvin

Vanwege de vergrijzing gaan de pensioenfondsen vanaf volgend jaar meer uitkeren dan ze aan premies binnenkrijgen en dus 'ontsparen'. Dat betekent dat pensioenfondsen gaan interen op hun vermogen.

Pensioenfondsen hebben honderden miljarden euro's belegd voor hun deelnemers, onder meer in obligaties. Als zij die obligaties gaan verkopen, dan zal daardoor de rente wat kunnen stijgen. Met andere woorden, pensioenfondsen zijn deels mede verantwoordelijk voor de lage rente.

Louis Sparidans

Helemaal waar Lemon. Al jaren terug heb ik de heer Borgdorff er eveneens enkele malen op gewezen dat de periode van de afgelopen tien jaar de geschiedenis zal ingaan als een ‘schandalige periode’ binnen ons pensioensysteem.

Het had feitelijk nooit zo mogen gebeuren. Het is ook buitengewoon kortzichtig geweest van zowel opeenvolgende kabinetten als de pensioenfondsen zelf om ‘alles’ zo op zijn beloop te laten, waardoor er jarenlang niet kon worden geïndexeerd, ondanks alle hoge rendementen op de beleggingen.

Ik weet het, het is nu natuurlijk deels een vorm van ‘achteraf bezien’, maar het getuigt niet van aanwezigheid van visie. Het is buitengewoon triest dat zovele gepensioneerden daar uiteindelijk de dupe van zijn geworden.

Lucas

Het feit dat pensioenfondsen meer gaan uitkeren dan ze aan premies binnenkrijgen betekent geenszins dat ze gaan interen op hun vermogen. De rendementen op het reeds aanwezige kapitaal vormen een veel grotere inkomstenbron dan de premies. Het kapitaal zal bij dezelfde rendementen dus gewoon doorgroeien. Wat betreft je tweede stelling dat de fondsen medeverantwoordelijk zijn voor de lage rente: fondsen worden door de overheid, vanwege de "veiligheid" ervan, verplicht om deels in obligaties te beleggen. Dat het nauwelijks iets oplevert zal de overheid daarbij een zorg zijn, als er maar geen verlies wordt geleden en de overheid tegen weinig rente geld kan lenen. Natuurlijk moet je die obligaties ook weer een keer verkopen. Om in zo'n situatie te stellen dat de pensioenfondsen deels medeverantwoordelijk zijn voor de lage rente is lijkt me een "Trumpiaanse" redenering.
Ik zie overigens de rente niet stel stijgen door de verkoop van die obligaties. De ECB houdt de rente kunstmatig laag zolang ze dat nodig acht....

Johan

Vermogen blijft afhankelijk van rendementen o.a
Dus het vermogen kan best toenemen.

Melvin

Met zoveel gepensioneerden stijgen de uitgaven harder dan het verwachte rendement. Met een mogelijke naderende recessie verwacht u toch geen sprookjes?

De huidige pensioen discussie wordt mij inziens teveel door de bril van de 65 plusser weergegeven.

Chris

Er wordt gezegd, Arm rekenen?
Bedenk wel dat de salarissen van de pensioendirecteuren er de laatste jaren met een dikke 40% op vooruit zijn gegaan.
Waar zou dat geld nu vandaan komen? Ik zou me doodschamen als ik hun was, maar ja dat doen ze niet, lekker graaien is het devies en dat geld ook voor de zorg verzekeraar directies en alle andere financiële instellingen. Er komt gewoon geen einde aan deze "ik heb recht op deze uitkeringen" activiteiten. Zelfs Dijkhof zegt het. Daarom blijven we stelen van de gewone mensen (ik volg nu het "toeslagen" debat). Tjonge wat zijn het toch een stelletje.... Een criminele organisatie is er niets bij!

Lucas

Een paar zaken Melvin m.b.t. het teveel door de bril van een 65 plusser kijken.
Allereerst: met een rekenrente van bijna 0% is er toch een dekkingsgraad van 94%. Dus als er de komende 30 jaar nauwelijks rendement wordt gehaald kan toch 94% van al het benodigde geld betaald worden. Geloof jij in het sprookje dat er 30 jaar lang nauwelijks rendement op het aanwezige kapitaal gemaakt zal worden terwijl dit al 30 jaar rond de 6% ligt? Toch mag er al 12 jaar niet geïndexeeerd worden en wordt zelfs met korten gedreigd om de pensioenen van jongeren te beschermen. Hoezo teveel een 65+ bril? Als hypotheken tegen deze condities verstrekt zouden worden (94% verplicht eigen kapitaal en uitgaan van geen loonstijging de komende 30 jaar) werd er geen huis meer verkocht!
Het aantal gepensioneerden neemt al 10 jaar flink toe. Veel babyboomers (1945-1955) zijn al met pensioen. Hoe verklaar jij dan de verdubbeling van de financiële positie in de afgelopen 10 jaar? Het is niet zo dat er straks ineens 2x zoveel gepensioneerden komen. Ik zie graag een financiële onderbouwing van je stelling. In het jaarverslag van PFZW komt het in ieder geval niet naar voren en ook in de blogs van Borgdorff wordt het rendement als grootste inkomstenbron genoemd.
Het kan natuurlijk nooit tot beleid gemaakt worden om niet te indexeren en/of te korten omdat er misschien een recessie aankomt.
En tenslotte: de huidige premies zijn volstrekt te laag om de pensioenaanspraken van werkenden te dekken. Ze zouden fors omhoog moeten. Dat stuit op weerstand dus moet het geld anders vandaan komen en of de aanspraken verminderd. Beide gebeurt straks, en dat is echt niet om de rechten of financiële positie van gepensioneerden te beschermen!
Kortom: ik zou me eerst wat beter oriënteren voordat je zegt dat anderen in sprookjes geloven en een 65+ bril op hebben....
Mocht je het niet eens zijn dan zie ik graag je, onderbouwde, reactie tegemoet.

Jv Stempvoort

Met een vermogen van rond de 240 miljard en een uitgave van 3.6 miljard aan pensioenen,zal het interen wel meevallen. En hoef je echt niet door de bril van 66+ te kijken.
Alleen al van de groei van dit jaar nl 39miljard is dit nauwelijks 10%. Gezien de goede rendementen zal het vermogen gewoon doorgroeien, voor jong en oud.
En "oud" wacht al meer dan 10 jaar op een indexatie terwijl in die jaren wel de lonen, belastingen, prijzen energie, prijzen supermarkten etc. etc. wel zijn gestegen.

Melvin

Op dit moment hebben we 94 cent in kas tegenover de 1 euro wat we aan verplichtingen hebben. Dat is gewoon de realiteit op dit moment. Rekenen met eventueel te behalen rendement is pensioenen berekenen op de pof. Wat als we de komende jaren nauwelijks rendement halen en de gemiddelde levensverwachting stijgt?

Melvin

De zeer slimme koppen bij DNB zouden het niet met je eens zijn ;)

Lemon

@ De zeer slimme koppen bij DNB

# Als dit slim is?...Of is het zich meer vd domme houden.

*** Er zou dus helemaal geen sprake zijn van een probleem als de beleidsmakers de teugels wat meer zouden laten vieren.
DNB-president Knot is het daar niet mee eens. De rekenrente is niet kunstmatig laag, maar gekoppeld aan reële marktontwikkeling, meent hij. Het is bovendien de enige objectieve graadmeter die er is om het beleggingsresultaat op de zeer lange termijn te berekenen. Kort gezegd: we moeten het hier mee doen.

Pensioenpotten leeg?
Zo niet, dan raakt de pensioenpot sneller leeg dan voorzien en dat gaat ten koste van toekomstige generaties. Volgens Knot zijn de beleidsregels de afgelopen jaren alleen maar verder opgerekt met uitstel van kortingen als gevolg. Dat is in het voordeel van ouderen, en in het nadeel van jongeren. Knot voorziet dat de lage rente nog zeer lang bij ons zal zijn en die lage rente maakt het huidige pensioenstelsel onhoudbaar. Voor Knot betekent dat: nu ingrijpen, want dat had volgens hem eigenlijk tien jaar geleden al moeten gebeuren.

https://www.plusonline.nl/pensioen-aow/dnb-nu-korten-op-pensioen

Lucas

De toekomstige verplichtingen staan vast maar niet het rendement op het reeds aanwezige kapitaal! Dit moet ingeschat worden. Op grond van het verleden is het volstrekt irreëel om, zoals jij blijkbaar wilt, te veronderstellen dat er met dit kapitaal geen enkele winst gemaakt zal worden (dan heeft het trouwens geen zin meer om geld weg te zetten voor later want het wordt alleen maar minder door inflatie). De rendementen zijn gemiddeld al 30 jaar lang zo'n 6% of meer. Een hogere rekenrente dan 0,5% hanteren is volgens vele deskundige zeer verantwoord en dus niet "berekenen van de pensioenen op de pof" zoals jij beweert. Uitgaand van een marginaal toekomstig rendement van 0,5% is er toch al 94% van al het benodigde kapitaal in kas! Mocht het rendement in werkelijk 1% zijn dan is de dekkingsgraad alweer boven de 100. Bij 2% (nog steeds duidelijk onder het historisch gemiddelde) ligt het er al ver boven.Ons omringende landen hanteren een hogere rekenrente en de Europese commissie adviseert dit ook. Tot enige jaren geleden werd standaard een rekenrente van 4% werd gehanteerd voor het bepalen van de dekkingsgraden. Met die werkwijze hebben de pensioenfondsen zelfs de crisis rond 2008 goed doorstaan! En dan vind jij het reëel dat PFZW pas zou mogen indexeren als het al het geld in kas heeft dat nodig is om aan alle pensioenaanspraken tot over 30 jaar te voldoen....

Lucas

Klaas Knot zit ook in de ECB en is dus medeverantwoordelijk voor de lage rente. Die heeft voordelen voor de schuldenposities van landen maar negatieve gevolgen voor bijv. de pensioenfondsen en, zoals je onlangs ook hebt kunnen lezen, voor veel instelling die geld moeten gaan betalen voor het aanhouden van noodzakelijke reserves. Leve de ECB. Dat Knot zijn pensioenbeleid verdedigt heeft mijns inziens dan ook eerder met belangenverstrengeling te maken dan met slimme koppen die verstandig beleid verdedigen....

Gerard van Overbeek

Nu gebruik ik een zeer bekende uitspraak: "Ik heb er recht op."

Of geldt dit niet voor onze pensioenen.

Bruins Slot

Uiteindelijk beslist de vaderlandse poltiek over de rekenrente systematiek. Er wordt gerekend met een dagrente, waardoor dekkingsgraden maandelijks met soms vele procenten varieren. Maar met die dagkoers wordt tot 80 jaar vooruit gerekend. Werken met een stabiel reeel rendement per fonds over 10 laatste jaren zou stabieler zijn, eens per jaar dekking herberekenen is meer dan genoeg. Voor jongeren geldt dat die vooral ook last hebben van de sluipenderwijs ingevoerde berekening obv middelloon, al in 2006. Borgdorff doet zijn best, maar is volstrekt onmachtig, behalvemisschien bij skippen wapenbelegging. Een proteststem bij eerstvolgende verkiezing is het enige redmiddel.

Peter v Z

We hebben een Nederlandse Pensioenwet waarin ‘marktwaardering‘ is voorgeschreven om tot vaststelling van rekenrente te komen. Artikel 126, tweede lid sub a. Sinds 2018 wordt dit voorschrift door artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijnen IORP II gepreciseerd en wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij pensioenfondsen die rekenrente op prudente wijze zouden moeten vaststellen. Rekening houdend met behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen op hun vermogensportefeuilles. DNB directeur Knot mag krachtens een uitvoeringsvoorschrift (van onze Pensioenwet; op AMvB niveau) – getiteld het financieel toetsingskader FTK – een rentestructuur publiceren. Dat is het enige waartoe DNB bevoegd is met betrekking tot de rekenrente. De Pensioenwet geeft Knot dus niet de bevoegdheid een rekenrente vast te stellen, hij mag die publiceren mits die op basis van marktwaardering is vastgesteld.

Peter v Z

Indien ik onderstaande lees zijn toch echt de pensioenfondsen die de rekenrente moeten vaststellen, niet Knot …
De fictieve rekenrente rond 4% was prima mee te werken. Tot deze gekoppeld moest worden aan een beïnvloedbaar gegeven .. Ze hadden hem beter aan de prijs van eieren kunnen koppelen, was tenminste marktconform geweest ..

We hebben een Nederlandse Pensioenwet waarin ‘marktwaardering‘ is voorgeschreven om tot vaststelling van rekenrente te komen. Artikel 126, tweede lid sub a. Sinds 2018 wordt dit voorschrift door artikel 13 van de Europese pensioenrichtlijnen IORP II gepreciseerd en wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij pensioenfondsen die rekenrente op prudente wijze zouden moeten vaststellen. Rekening houdend met behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen op hun vermogensportefeuilles. DNB directeur Knot mag krachtens een uitvoeringsvoorschrift (van onze Pensioenwet; op AMvB niveau) – getiteld het financieel toetsingskader FTK – een rentestructuur publiceren. Dat is het enige waartoe DNB bevoegd is met betrekking tot de rekenrente. De Pensioenwet geeft Knot dus niet de bevoegdheid een rekenrente vast te stellen, hij mag die publiceren mits die op basis van marktwaardering is vastgesteld.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW