« Een sprankje hoop | Hoofdmenu | Rekenen we ons arm? »

11/22/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

minister Koolmees heeft twee doelen met het niet korten in 2020, t.w. niet nog meer problemen voor het kabinet door protesten en vooral realisatie van het pensioenakkoord. Gepensioneerden zouden hier blij mee moeten zijn, maar komen bedrogen uit, omdat met dit akkoord de rekenrente te laag blijft en door Dijsselbloem verder omlaag gaat. Een dekkingsgraad van 100 blijft daarmee jaren uit zicht, met kortingen in 2021 en volgende jaren, ondanks goede rendementen. Een oplossing is een realistische (risicoarme)rekenrente, waarin naast de langetermijn marktrente ook de behaalde rendementen worden meegewogen. Dan is er ruim voldoende dekkingsgraad en hoeft er pas gekort te worden bij te lage rendementen in de komende jaren. Gepensioneerden leveren al genoeg in met de nog jarenlang uitblijvende indexering. Bij de uitwerking van het pensioenakkoord zou dit alsnog ingebracht moeten worden door pfzw, maar ik hoor daar niets over van bestuur en directeur. Koolmees en Knot voelen daar niets voor, zij worden gegijzeld door dogma's (zie VK artikel B.M.S van Praag). Het is een schande dat Borgdorff dit als goed nieuws voor gepensioneerden presenteert.

Jv Stempvoort

mee eens

Rens

Voor mij is interessant waarom die rekenrente zo hardnekkig vast wordt gehouden. Geld is er voor PZFW zat. Ik heb de heer Borgdorff horen zeggen dat het geen enkel probleem is de pensioenen te verhogen. Volgens mijn begrip zou dat dan moeten worden gedaan, het pensioenfonds is immers niet van de staat der Nederlanden maar van de aangesloten werkgevers en werknemers.
Mij bekruipt aldoor het gevoel dat de staat der Nederlanden het PZFW fonds straks leeg rooft. In Brussel is de pensioenpot voor de EU ambtenaren leeg, en die arme drommels kun je ok niet zonder pensioen zetten. Meneer Blogdorff, kunt u garanderen dat het stilaan klaar is met dat gekl… door de staat der Nederlanden? Dat er gestopt wordt met onzinnige stemmingmakerij?

Pierre Thijssen

Mijnheer Borgdorff
We zijn inmiddels 22,2% gekort in de laatste 12 jaar . Genoeg is genoeg.
Toon u leiderschap en indexeer tegen alle afspraken met de Roofmees in.
Burgerlijke ongehoorzaamheid, de opstand onder de pensionados wordt steeds groter
Wij hebben een contact met het fonds en niet met de regering, boy the way , ABP
heeft nog 35 miljard te goed , dus gewoon een flinke indexatie in 2020 om die 22,2% weg te werken

G P N v d Meij

Rente en rendement gedragen zich als communicerende vaten. Gaat de rente omhoog, zakken de rendementen en omgekeerd. Dus tel deze twee waarden op en deel door twee, trek er een procentje af voor alle zekerheid en ziedaar de oplossing voor alle gedoe. Heb sch... aan Knot en Koolvink en indexeren maar. Wat mij overigens zeer stoort is de bange houding van Borgdorff, is het niet de hoogste tijd voor een nieuwe direkteur die niet uit dat verziekte financiele wereldje komt, maar een persoon met gewoon een stel gezonde hersenen en een goed gebit die de vinger direkt afbijt van degene die naar ons geld wijst.

Mieke

De grootste korting op de pensioenen aller tijden is misschien niet de pensioenkorting zelf, maar het uitblijven van de gemiste indexatie. Zie Financieel dagblad.

drs.L.A.J Wijnen

Geachte heer Borgdorff,

Deze week liet Minister Koolmees weten dat de pensioenfondsen met te weinig geld in kas langer tijd tijd krijgen voor herstel.

Ik ben van mening dat hier een onjuiste voorstelling van de gang van zaken wordt gegeven.
Mijn werkelijkheid is dat de Minister tijd koopt om de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel te overbruggen.

Het is het belang van het Kabinet om "rust en stabiliteit "te creëren.
U probeert dit ook over te brengen met uw boodschap dat het goed nieuws is dat de pensioenen wellicht niet gekort hoeven te worden.

Ik denk dat de gepensioneerden daar toch anders over denken,immers
zij zijn het die wederom geen uitzicht hebben op indexering en leveren voor het zoveelste jaar koopkracht in.

Daar hoor je binnen de overheid en de politiek al jaren niemand over spreken en dat is onbegrijpelijk.

Maar,even terug naar de langere tijd voor herstel.

Waarom moeten wij nu geloven dat de pensioenfondsen hun financiële situatie dusdanig kunnen verbeteren dat er in de toekomst geïndexeerd kan worden?
Zelfs aan de "willekeurige" verlaging van de dekkingsgraad naar
90 % kunnen niet eens alle pensioenfondsen voldoen.

Neen, het is de (gemanipuleerde)lage rekenrente die de oorzaak is van het feit dat pensioenfondsen er (zogenaamd)financieel slecht voor staan.
Het is de huidige systematiek die niet deugt en het wordt de pensioenfondsen al vele jaren onmogelijk gemaakt een concreet en haalbaar herstelplan op te stellen.
Het is daarom een utopie te veronderstellen dat de pensioenfondsen,ja zelfs in een nieuw pensioenstelsel,zullen kunnen voldoen aan de door de overheid te stellen eisen.

De bewering dat de pensioenen in het nieuwe stelsel minder zeker zijn en dat er daarom minder grote buffers nodig zijn is inmiddels ook al lang achterhaald.

Van enige zekerheid voor de huidige gepensioneerden is al 10 jaar geen sprake meer, een beloofd welvaarts -en waardevast pensioen werd door het tussentijds en eenzijdig aanpassen van de pensioenspelregels de grond ingeboord.
Er bestaat een spreekwoord: tijd is geld, en daarom zal de extra tijd voor herstel ons gepensioneerden nog heel veel indexeringsgeld gaan kosten.

Ik hoop dat u begrijpt dat er wat mij betreft geen sprake is van goed nieuws!

Voor mij gloort er goed nieuws als de Minister eindelijk eens afstapt van de schijnzekerheid waarmee hij tracht de verplichtingen van de pensioenfondsen op zeer lange termijn meent te kunnen vaststellen.
De huidige maatschappelijke problemen laten overduidelijk zien dat enkele jaren,ja zelfs enkele maanden vooruitkijken uit den boze is.

Talloze voorbeelden laten zien dat parameters van economische modellen dermate grillig en onvoorspelbaar zijn.
Daarom worden er in verschillende sectoren plotseling bestaande regels opzij gezet en vervangen door nieuwe, kennelijk vanwege "gewichtige redenen" van algemeen belang.

Eerder stelde premier Rutte in Nieuwsuur vast dat het huidige tijdperk om een andere aanpak van de problemen vraagt.
Laat hij dan eindelijk eens beseffen dat ook de pensioenwereld recht heeft op regelgeving welke past in het huidige tijdsbestek.


Jv Stempvoort

Van harte ben ik het eens met alle schrijvers op dit blog. Maar we kunnen schrijven tot we een ons wegen.Het helpt niet en alles blijft doorgaan zoals Klaas Knot en Wouter Koolmees het in hun glazen bol zien. Wouter wil rust!
Waarom? wat wil men met de miljarden,die niet aan dat kleine percentage van pensioenen wordt uitgegeven.
Hoewel dhr. Borgdorff weet als geen ander dat er geindexeerd kan worden, zien we niet veel meer dan zijn"positieve" verhalen.
Wat ik eerlijk gezegd wel in hem prijs, maar we hebben er zo weinig aan.
Kom op neem het voor je deelnemers op, samen met de andere pensioenbestuurders, en laat je niet knotten door Knot.
Mensen willen niet belazerd worden door de overheid en Knot, mensen willen gewoon een eerlijk pensioen ontvangen van hun pensioenfonds.
Wat er niet slecht voorstaat zoals de media ons steeds wil doen geloven, wat niet door ouderen wordt opgemaakt zoals ook de media ons wil laten geloven.
Zowel werkenden als gepensioneerde deelnemers verdienen dit soort leugens niet.

Lemon


Koolmees brief is gecomponeerd rond de dekkingsgraadmantra waarin de invloed vd rekenrente in de formule onder het tapijt is geschoven.O jee als we die nu verhogen vinden de jongeren de hond in de pot.Niet.


***Volgens ouderen zoals Jan Nagel, lijsttrekker van 50Plus, moet de rekenrente worden verhoogd. Dan stijgt de dekkingsgraad en hoeft er niet te worden gekort op de pensioenen. Jongeren zoals Sywert van der Linden verzetten zich daartegen, omdat dat hun toekomstige pensioenen zou uithollen.
Die laatste redenering klopt niet, zegt Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van 's lands grootste pensioenbelegger APG. Juist een lage rente kan tot tekorten leiden, denkt hij, omdat pensioenfondsen uit angst voor een nog lagere dekkingsgraad risicoloos gaan beleggen. 'Dat is pas een bedreiging voor de pensioenen van jongeren.'
Sluimers (1953) kijkt met de nodige verbazing naar de discussie. Het gaat, zegt hij, uiteindelijk niet om de rente, maar om het daadwerkelijk behaalde rendement. 'De indruk wordt gewekt dat het allemaal draait om de hoogte van de rente. De rente is belangrijk, maar pensioenen worden niet betaald uit de rente maar uit het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen. Sinds het begin van de crisis eind
2007 was dat gemiddeld 5 tot 6 procent per jaar. Dat is voor alle werkenden en gepensioneerden van meer belang dan de gedaalde rente.' ...

Feiten waar allemaal niets tegen in te brengen is. Dus wat doe je dan: je liegt met beelden, zie de afbeelding rechts. Want wat je daar ziet, levensgroot over de hele breedte van de pagina verspreid, is de rente van de afgelopen drie jaar. Terwijl de spaarperiode van pensioenspaarpotten loopt over dertig of veertig jaar. Dus de renteperiode voor die pensioenspaarpotten loopt ook over dertig tot veertig jaar. Dus die grafiek over de laatste drie jaar, zo prominent over de pagina geplaatst ...:

De hogeropgeleide jeugd is door de heren (en dames) van het neoliberalisme het hoofd volstrekt op hol gejaagd. En ze kunnen het dus niet laten (de Volkskrant, 04-08-2012, door Nikie van Thiel, v
rzitter van de Jonge Democraten (D66), Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, en IJmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren):

Zie onder. ( Doorklikken onder kopje ' pensioenen')

https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/klassenstrijd_pensioenen_bronnen.htm

Louis Sparidans

We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld. Nog niet zo lang geleden konden we dat overal lezen en de heer Borgdorff bevestigde dat tevens in zijn blog. Gingen gepensioneerden in andere landen er dan afgelopen tien jaar nóg meer op achteruit dan wij in Nederland?

Toch gaan we het veranderen. Minister Koolmees vindt het een verbetering evenals de heer Borgdorff zelf. Ze kunnen eigenlijk niet wachten!

Met het beste pensioensysteem ter wereld, denk ik primair aan onze enige doelgroep: DE GEPENSIONEERDEN. Hoe zullen die er voortaan op vooruit gaan met het nieuw beoogde stelsel?

En waarom moet dat nóg beter, als we al het beste hebben?
Heer Borgdorff, leg dat eens uit, graag met voorbeelden, zodat iedereen het kan begrijpen.

Bij voorbaat dank namens alle gepensioneerden!

Lemon

Lees ook:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/bernard-van-praag-laat-dogma%E2%80%99s-in-de-pensioendiscussie-los.aspx

Lucas

Hr. Borgdorff,
Voorwaar goed nieuws! Maar voor wie? Ik stel u daarom nog maar weer eens dezelfde vragen. Misschien kan het uitblijven van antwoorden deelnemers duidelijk maken dat ze stelselmatig niet serieus genomen worden en m.b.t. een aantal onderwerpen stelselmatig wordt vermeden inzicht te verschaffen.
1. Komt verreweg de grootste negatieve invloed op de dekkingsgraad van de verplichte lage rekenrente? Zou verhoging ervan tot bijv. het niveau van Duitsland die problemen oplossen?
2. Waarom maakt u zich dan niet veel harder voor het onderbouwen van het standpunt dat de overheid middels het moeten hanteren van een extreem lage rekenrente en knellende wetgeving schijnzekerheid probeert te creëren? U bent tegen schijnzekerheid dus waarom probeert u niet met alle mogelijke juridische middelen minder extreem strenge wetgeving af te dwingen?
3. Waarom vindt u een herziening van het stelsel nodig als er zelfs bij een rekenrente 1% toch nog een dekkingsgraad van 94% is? Kunt u aangeven welke maatregel in het nieuwe stelsel een verdere daling van de rente teniet zou kunnen doen?
4. Heeft er ooit meer in kas gezeten dan nu en is de verhouding tussen reeds aanwezig kapitaal en pensioenaanspraken ooit beter geweest (dus niet de dekkingsgraad volgens de rekenregels maar de werkelijke ratio tussen beide)? Als de werkelijke financiële positie van PFZW zo goed is, waarom is dan hervorming van het stelsel nodig?
5. Wilt u in dit nieuwe stelsel de voor de deelnemers zéér gunstige uitkeringsovereenkomst (werkgevers willen die bijna niet meer afsluiten omdat ze die te duur vinden!) veranderen in een overeenkomst waarbij het langer leven - en beleggingsrisico bij de deelnemers komt te liggen i.p.v. bij PFZW en werkgever? Bij de huidige uitkeringsovereenkomst is het maximale risico voor de deelnemers dat er niet geïndexeerd wordt en onder zéér extreme omstandigheden gekort. In zo’n nieuw stelsel zouden de pensioenen in principe véél sterker kunnen dalen! Toch lijkt u hier voor te zijn terwijl de economische vooruitzichten slecht zijn (handelsconflicten, waarschuwingen voor een recessie, langdurig lage rente, etc.). Is dit omdat PFZW dan minder risico loopt en minder makkeljk op de prestaties afgerekend kan worden? Er wordt immers geen vooraf vastgestelde pensioenuitkering meer gegarandeerd?
6. Om het stelsel te kunnen veranderen moeten de rechten van (oudere) deelnemers omgezet worden (invaren) of er moeten twee stelsels gehanteerd worden. Invaren betekent feitelijk dat de regels tijdens het spel veranderd worden en heeft daarom flinke juridische haken en ogen. Bent u voor invaring van oude rechten in een nieuw stelsel,en zo ja waarom? Kunt u aangeven welke juridische aspecten hierbij spelen (zoals bijv. leeftijdsdiscriminatie, eigendomsrecht, etc.)en welke hobbels er genomen moeten worden om dit invaren mogelijk te maken? Reeds gepensioneerden hebben hun pensioenkapitaal al grotendeels, zo niet geheel of meer dan geheel, bij elkaar gespaard. Ze hebben recht op een gegarandeerde uitkering en zijn niet gebaat bij onzekeheid.Waarom wilt u hen een groot beleggings- en langer leven risico laten lopen?
7. Waarom pleit u niet voor het hanteren van leeftijdscohorten waarbij voor elk cohort berekend wordt, a.h.v. in het verleden ingelegde premies en gerealiseerd rendement minus reeds uitgekeerd pensioen, hoeveel kapitaal er op dit moment aanwezig voor dat cohort? Met dit kapitaal (plus nog te betalen premies en/of te realiseren rendement) moet dit cohort het dan doen. generaties kunnen elkaar dan niet mee verwijten dat ze op moeten draaien voor de andere.

Jan

Mr Borgdorff,
Ik zou ook heel graag antwoord willen hebben op de vragen die Lucas stelt. Als u aangeeft dat u transparantie en eerlijke/volledige informatievoorziening in een hoog vaandel heeft staan, dan mag u dat wat mij betreft ook veel meer laten zien in uw blog. Want er bekruipt mij toch een gevoel van onbehagen...zit u er nu voor ons (de deelnemers) of weet u al meer dan dat wij weten en is ons pensioen straks (bijvoorbeeld) speelbal van op winst beluste verzekeringsmaatschappijen en is de hervorming daar een voorbode van?
Groeten Jan

Nico medema

Gepensioneerden zitten niet zelf aan tafel bij onderhandelingen en worden niet serieus genomen door de wel aanwezigen.

Nico medema

Zonder u over u

Lucas

Er zijn minder grote buffers nodig voor fondsen die geen gegarandeerd pensioen aanbieden. De bodemprocedure tegen de Staat heeft dit ook als insteek. Borgdorff noemt dit als een van de redenen voor de noodzaak van een nieuw stelsel. Hij wil dit bereiken door in dit nieuwe stelsel de garantie (waarvoor in het verleden veel is betaald en die hij nu voor het gemak "schijnzekerheid"noemt) af te schaffen en alle risico's bij e deelnemers te leggen! In de huidige, door de overheid gecreëerde, knellende situatie hoopt hij dit erdoor te krijgen waarmee PFZW in één klap van alle risico's af is. Precies in een tijd waarin het voor pensioenfondsen steeds moeilijker wordt om de toegezegde en gegarandeerde uitkeringen ook waar te maken! We worden daarbij misleid doordat hij alleen wijst op het korte termijn, en waarschijnlijk ook kortdurende, voordeel nl.: dat de dekkingsgraden dan (even) stijgen en er niet gekort hoeft te worden. Ik denk dat velen echter liever nog 10 jaar niet geïndexeerd worden ( met een max verlies zo'n 10-15%) dan het risico te moeten gaan lopen dat je veel meer (zonder bodem, dus in principe alles) kwijt kunt zijn bij een stevige recessie! In andere landen zijn veel pensionado's alles kwijt geraakt, laten we dat niet vergeten. Hier kan dat nog niet maar de voorgestelde risicoverschuiving gaat dit wel mogelijk maken ook al is het een onwaarschijnlijk scenario.

Lucas

Goed dat je die links plaats Lemon!

Ans, deelt standpunt , alle antwoorden

“Goednieuws” valt wederom zeer slecht bij de gepensioneerden.

Bestuur en Directeur komen hierdoor in opspraak

Louis Sparidans

Gegeven mijn functie in de zorg destijds word ik thans nog geregeld door oud-medewerkers bevraagd zoals: ‘hoe ziet de toekomst er uit voor mijn pensioen’ alsook ‘wordt de misgelopen indexatie van pakweg de afgelopen jaren nog ooit gecompenseerd?’.

Ook mijn vorige reactie van gisteren kwam uit dergelijke contacten voort.

Heus, deze vragen leven massaal onder uw gepensioneerden, ook al reageert veruit de meerderheid niet schriftelijk op uw blog.

Ik hoor daarbij ook geregeld sarcastische resp. cynische opmerkingen over de stelling: ‘wij hebben toch nog steeds het beste pensioenstelsel ter wereld’.

Beste heer Borgdorff, geef toch eens een paar keer ECHTE aandacht in uw blog aan het beantwoorden van dergelijke vragen van de meerderheid van ‘stille’ gepensioneerden.

Jv Stempvoort

Meneer Borgdorff, gezien alle meningen hier op dit blog en daarbuiten is het uw taak en de hoogste tijd, om het voor uw deelnemers op te nemen tegen Koolmees en Knot. We willen eerlijk behandeld worden en niet geminacht worden door een overheid,als dank na 50 jaar werken.
Zeker gezien het feit dat er maar een piepklein deel daadwerkelijk aan pensioenen wordt uitgekeerd.
Wat er met de rest van de miljarden gebeurd die alsmaar doorgroeien is??
Hoeveel van die miljarden zijn er dan nodig, dat horen we nooit.
Of worden pensioenfondsen ook een rupsje nooit genoeg,voor wie, niet voor gepensioneerden blijkbaar, die moeten alleen mooie woorden aanhoren en blij zijn dat Koolmees het zo goed met deelnemers voor heeft!

nico medema

ik denk dat we van onze bestuursvoorzitter, voormalig directeur toezicht pensioenen en verzekeringen DNB, niets hoeven te verwachten in onze wens voor een eerlijke rekenrente.

Chris

Bedenk wel dat de salarissen van de pensioendirecteuren er de laatste jaren met een dikke 40% op vooruit zijn gegaan.
Waar zou dat geld nu vandaan komen? Ik zou me doodschamen als ik hun was, maar ja dat doen ze niet, lekker graaien is het devies en dat geld ook voor de zorg verzekeraar directies en al dit soort instanties.

Jan van Oosterhout

Goed nieuws. Verre van dat, zolang dhr. Borgdorf niet ingaat op de reacties op zijn blog. Hij volstaat met steeds een nieuw verhaaltje te schrijven, maar is wars van elke reactie op wat gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden dwars zit, nml. een overvolle kas, maar geen indexering, dreiging met kortingen, 22,2 % ingeleverd in de laatste 10 jaren en nauwelijks merkbaar dat bestuur en directie van ons pensioenfonds zich er voor inzetten hier verandering in te brengen. Waarschijnlijk reageert hij weer niet, maar mogelijk wordt de weerstand onder de pensioendeelnemers zo groot dat er actie komt. We zijn al dat gedraai meer dan zat!

karel

Mooie vragen volgens mij, zoals ik het begrijp
1. Ja, maar een hogere rekenrente betekent ook dat een hoger rendement nodig is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Het is gewoon herrekening van de een naar de ander. Ik laat me niet uit over of dat goed of slecht is, maar constateer slechts dat het zo is.
2. Dat is aan onze pensioenfonds directeur denk ik.
3. Goede vraag, ik ben van mening dat we er onderliggend waanzinnig goed voorstaan en dat er nu veel zekerheid is ingeprijsd dankzij die rekenrente. Dat is gunstig, maar de terechte vraag is volgens mij moet er wel zoveel zekerheid ingeprijst worden?
4. Ik denk dat 'de reële dekkingsgraad' op dit moment op zijn hoogst is. Dat zie ik niet als de werkelijke financiele positie. De werkelijke financiele positie is afhankelijk van toekomstige rendementen en die kennen jij en ik helaas niet.
5. Risico ligt altijd bij de deelnemer, je kan niet van een kale kip plukken toch? Dat we de illusie hebben dat dat anders is is ons probleem. Het PF heeft geen geld en als we bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen halen we misschien ooit 10 miljoen terug, dat is nog geen 4 euro per deelnemer.
6. Dat is vooruitlopen op overgang naar een DC-regeling. Niemand heeft rechten op geld, dat is een complete misvatting. We hebben recht op een aanspraak, de hoogte hangt af van de ontwikkelingen van het PF-fonds. De hoogte die gecommuniceerd wordt is een 'zekerheid' met 97,5% volgens de pensioenwet. We zitten nu in een uitzonderlijk scenario met extreem lage rente waardoor die 2,5% zich verwezenlijkt. Dat lijkt me niet heel gek.
7. Dat gebeurt toch al? Het ligt er gewoon onder, alleen we mikken dat weer op 1 grote hoop omdat dat meer kostenefficiënt is? Het dilemma wat je hier opwerpt is wil je alles zichtbaar of vertrouw je het systeem. Een terechte vraag in mijn optiek. Alles zichtbaar betekent individueel en dat betekent hogere kosten (en geen vergelijk met het alternatief) vertrouwen op het systeem betekent niet heel zichtbaar, de huidige informatie en daardoor wantrouwen (maar ook geen vergelijk met alles zichtbaar).

Uit de wetenschap lijkt naar voren te komen dat het pensioenresultaat 7% lager ligt in een DC-regeling/cohortenregeling, dat is behoorlijk fors. De gedachte dat we nu misschien 5% korten en dat het dan maar heel weinig scheelt is niet terecht, want dan is het 5+7%.

Maar dit is mijn gedachtegoed op basis van een hoop zelfstudie.

Lucas

Karel,
Ad.1 via de rekenrente wordt collectief gespaard geld herverdeeld tussen generaties. Jongeren redeneren vanuit de huidige extreem lage rekenrente en hebben gelijk als zij zeggen dat hun positie erop achteruitgaat als die hoger wordt gesteld. Ouderen hebben gelijk als ze zeggen dat de laatste 10 jaar hun positie al is verslechterd (niet indexeren) door het steeds verder dalen van de rekenrente. Dit terwijl de kaspositie van het fonds prima is. Het is natuurlijk erg wrang om te constateren dat degenen die met goede rendementen op hun premie de kas in grote mate gevuld hebben nu steeds geen indexatie krijgen t.b.v. de pensioenen van de jongeren.

Ad.4 ik had het niet over de reële dekkingsgraad want voor de bepaling daarvan komt die rekenrente weer om de hoek kijken. Ik bedoel de reële financiële positie van PFZW. op dit moment. Dus: wat is het verschil tussen het totaal van alle pensioenaanspraken van alle deelnemers (inclusief de toekomstige, uitgaande van een reëel ingeschatte levensverwachting) en de huidige totaalwaarde van alle beleggingen. Het verschil is het bedrag waarmee deze waarde nog moet toenemen om aan alle (dus ook de toekomstige) verplichtingen van alle deelnemers te kunnen voldoen. Ik begrijp dat bij de huidige rekenrente van 0,5% de dekkingsgraad 94% is. Met 0,5% rendement groeit het kapitaal op papier dus nauwelijks hetgeen betekent dat we zo'n 85-90% van al het benodigde kapitaal al hebben. Dan nog niet willen indexeren en mordicus tegen het verhogen van de rekenrente zijn, naar bijv. het niveau van de ons omringende landen, getuigt van extreem prudent beleid. Het is m.i. kafkaiaans om ervan uit te gaan dat beleggers in de komende 20 jaar niet meer dan 0,5% rendement op hun beleggingen zullen realiseren en toch blijven beleggen. Met een dergelijk gering rendement heeft het geen zin om te beleggen en ook geen zin meer om in een pensioenfonds deel te nemen. Het is ongeloofwaardig om jongeren hoge pensioenaanspraken toe te zeggen terwijl het geld dat ze inleggen geacht wordt met maar 0,5% te renderen. Dit kan alleen maar als je de reeds vergaarde pensioenpot hiervoor gebruikt en dus geld overhevelt van oud naar jong.

Ad.5 het risico van langer leven en beleggen ligt formeel bij PFZW. Zij hadden zich hiervoor kunnen en moeten herverzekeren, net zoals bij het renterisico. Een aantal fondsen heeft dit (deels) gedaan en daardoor nu minder last. Als je in een contract afspreekt dat je als fonds het langer leven en beleggingsrisico draagt kun je niet later claimen dat als het slecht gaat de gevolgen voor de deelnemers zijn. Bij een faillissement houdt het op maar zo ver is het geloof ik nog niet want de bestuurders van PFZW gaan er nog elk jaar qua salaris op vooruit!

Ad.7 Zichtbaar hoeft niet individueel te zijn en ik zou ook niet voor individueel willen pleiten. Ik pleit voor solidariteit binnen een kleiner collectief nl. het leeftijdscohort. Nog steeds behoorlijk veel mensen bij elkaar maar ze zitten veel meer in dezelfde situatie en zo vermijd je veel van de huidige frictie. Dit hoeft m.i. niet duurder te zijn. Het fonds blijft eenzelfde totaalvermogen beheren maar met verschillende beleggings-mixen voor de veschillende leeftijdscohorten.

nico medema

interessante ingezonden brief van Wim Dekker in de volkskrant, waarin strijdigheid van de huidige berekening van de rekenrente met de pensioenwet en iorpII wordt vermeld. De rekenrente moet worden bepaald op marktwaardering, waarin ook het behaalde rendement op vermogen een rol speelt. De pensioenfondsen moeten dat zelf beredeneerd en onder toezicht bepalen. Bestuur en directeur pfzw moeten het lef hebben om dat nu te doen en niet achter Knot en Koolmees blijven aanlopen.

Jv Stempvoort

In deze functie zal zij het toch ook voor haar deelnemers PFZW moeten opnemen.Uiteindelijk krijgt zij haar inkomen mede door de premieopbrengsten,en zit er niet bepaald voor het minimumloon.

nico medema

volgens een eigen rapport van de ECB zou de rente 1,6 procentpunt hoger zijn zonder hun ingrepen. Een mooi aangrijpingspunt voor een hogere rekenrente

Lemon

@ . Bestuur en directeur pfzw moeten het lef hebben om dat nu te doen en niet achter Knot en Koolmees blijven aanlopen.


# wie heeft er zitten te slapen?

*** Citaat : Henk Harkema12 november 2018,

" In het pensioencontract is de kostendekkende premie het uitgangspunt. Logisch. Zou de premie niet kostendekkend zijn, dan moet het pensioenfonds er rekening mee houden dat het uit de ontvangen premies de toegezegde pensioenen niet zal kunnen uitkeren. Bij het bepalen van de kostendekkende premie is demping mogelijk. Om te voorkomen dat de premie jaarlijks te veel schommelt, mag de disconteringsrente gebaseerd worden op een voortschrijdend gemiddelde van de rente of van het verwachte rendement.
Dat laatste is verrassend. Door toe te staan dat de premie gebaseerd wordt op het gemiddelde van het te verwachten rendement gaat ook de wetgever ervan uit dat die premie op lange termijn kostendekkend is en evenwichtig uitwerkt. Deze rente kan echter aanzienlijk hoger liggen dan de risicovrije rente.

De effecten zijn heel duidelijk te zien bij het ABP. Dit pensioenfonds voor overheid en onderwijs ontving over de jaren 2015 tot en met 2017 22,4 miljard euro aan premie. Uitgaande van de lage rekenrente die DNB en minister Koolmees voorstaan, had dat 38,7 miljard euro moeten zijn. Het fonds leed uit dien hoofde in drie jaar tijd een verlies van 16,3 miljard. De actieve pensioendeelnemers en de overheid, die als werkgever 70 procent van de premie voor haar rekening neemt, betaalden dus eigenlijk te weinig premie

De overheid staat toe dat voor het vaststellen van de kostendekkende premie een andere maatstaf geldt: een rente gekoppeld aan het verwachte rendement. Je zou zeggen dat dan in het kader van de onderhandelingen over een pensioenakkoord toch ook speelruimte in de hoogte van de rekenrente moet zitten?

https://www.trouw.nl/opinie/minister-koolmees-hanteert-verkeerde-rente-bij-het-berekenen-van-pensioenen~bb605f9c/

Louis Sparidans

Een discussie over de berekeningswijze van de gehanteerde rekenrente is m.i. zinloos. Ik zou het ook graag anders zien maar de heren Knot en Koolmees zijn volgens mij op dit punt onvermurwbaar. Ze zien ook de heer Dijsselbloem al flink stijgeren.
Ondanks dat de ECB gisteren toegaf dat 1,6% van de marktrente een rechtstreeks negatief gevolg is van het door haar gevoerde monetaire beleid.

De adviescommissie Dijsselbloem baseerde zich immers op de feitelijke marktrente, ongeacht de factoren die daarop van invloed zijn. Daar komt geen enkele empathie voor gepensioneerden bij kijken.

Daar dragen ook geen krokodillentranen van pensioenbestuurders aan bij. Een beetje gegoochel met het minimale percentage van de dekkingsgraden doet meer ‘wonderen’, ofschoon dit ook weer veel bezwaren van zogenoemde deskundigen oproept.
Voorlopig moeten we het ermee doen.

sjaak kleijn

Wat een FLOP dit pensioenakkoord de helft van de zogenaamde 13e maand
gaat naar Rutte en zijn 44 andere rovers , ben zeer benieuwd of ik volgend jaar wel kan stoppen met werken ben dan 45 jaar werkzaam in de zorg , maar ik ben nu al bang van niet we worden immers steeds voor de gek gehouden of voor gelogen.

sjaak kleijn

Heb je nog meer goed nieuws Peter ?

G P N v d Meij

Helaas, goed om te weten, Peter Borgdorff heeft alleen een schrijfbril, geen leesbril. Vandaar!

Han Steur

Helemaal juist. Borgdorf lijkt zich niet verantwoordelijk te voelen voor zijn taak. Voert slaafs uit wat de politiek hem opdraagt. Dit zou ook anders kunnen misschien.

Leuke baan zonder veel stress.

Chris

Het zijn gewoon goedbetaalde jaknikkers , georchestreerd door de Bilderberg criminelen.

A van Wijngaarden

Het wordt tijd om op te houden met slap geouweboer meneer bedrog, want zo zal ik u voortaan noemen in uw bedrog blog.
Tijd om op te stappen en lekker met pensioen te gaan.
Aub niet op onze kosten.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW