« Doorwerken of zo snel mogelijk stoppen? | Hoofdmenu | Een sprankje hoop »

11/08/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Ik veronderstel dat u helemaal niet wilt reageren op opmerkingen van lezers van uw blog als het gaat over pensioenhervormingen of kortingen op pensioenen.

Als dat zo is, kunt u dat beter ook zo vertellen.
Ik merk nu dat de frustratie bij veel reageerders alleen maar toeneemt en dat lijkt me niet goed voor deelnemers aan uw fonds maar ook niet goed voor het PFZW zelf.

Jv Stempvoort

Fit naar je pensioen, en fit pensioen.
Na 40 jaar of meer in de zorg werken ga je met pensioen waar de volgende uitdaging wacht, word ik gekort of niet.
Dit als dank na ontslagrondes, reorganisaties en huidige tekorten met een redelijk maar vaak niet in verhouding staand salaris.
Met zijn allen premie betaald aan het pensioenfonds, die daar heel goede rendementen mee heeft behaald. Goed voor ons zou je zeggen!
Maar nee ondanks die rendementen wordt er niet geindexeerd en zelfs met kortingen en verhoging van premies gedreigd.
Ipv met kortingen dreigen naar deelnemers zou PFZW het moeten opnemen naar DNB en overheid voor diezelfde deelnemers.
Dat lijkt me nl een van de taken van een pensioenfonds!
Mensen die vaak meer dan 40 jaar premie betaalden aan fondsen en worden nu gedreigd met kortingen omdat er over 40 jaar niet meer genoeg kapitaal zou zijn?
Er is nog nooit zoveel pensioenkapitaal geweest, een kapitaal wat alleen wordt aangetast door de fictief te lage rente.
Een kapitaal wat niet door pensioenuitkeringen wordt aangetast omdat dit maar een fractie is van dit kapitaal.
Als we naar het gezamenlijke kapitaal van ruim 1500 miljard kijken wordt hier nog geen 5% van uitgekeerd aan pensioenen.
Tekorten en het zg opmaken van pensioenen door de ouderen van nu is hiermee niet te verkopen!
Wat is de bedoeling van DNB en overheid met de overige vele miljarden?
Daar willen we uitleg over, wat is de werkelijke bedoeling met dit zeer ruime kapitaal.
Waarom er niet geindexeerd en zelfs met kortingen gedreigd wordt.

Johan scholten

Ook ik snap er niks meer van.
Beurzen naar recordhoogtes.
Rentes die toch weer oplopen.
Enorm bedrag in de kassen.
Hoe beter wil je het hebben.

P.Lemon

@ Wat is de bedoeling van DNB en overheid met de overige vele miljarden?
Daar willen we uitleg over, wat is de werkelijke bedoeling met dit zeer ruime kapitaal

# Bijgaande veronderstelling lijkt niet onwaarschijnlijk....

*** Uit:
De grote pensioenleugen; er dreigen helemaal geen tekorten
Het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid een greep doet in pensioenkassen
Door: Aysso Reudink

Maar ook overheden, vooral in de zuidelijke landen, moeten er niet aan denken dat de rente ooit weer gaat stijgen.

Stop dan ook met die rekenrente voor pensioenen, maar reken met het werkelijke rendement op de pensioenbeleggingen. Rente is passé. Tekenend voor die langdurige verwachte lage rente zijn trouwens de superlage hypotheekrentes die nu al voor 30 jaar vastgelegd worden. Banken zijn echt niet gek. Dus vergeet die hele maatgevende rekenrente voor pensioenen. Het is een drogreden om de mensen zand in de ogen te strooien. Het daadwerkelijke rendement, daar draait het om, en dat is zonder meer solide. Die groei van 490 miljard in 2003 naar 1.450 miljard euro in 2016 heeft dat immers bewezen.

Wat zouden de beweegredenen kunnen zijn om de bevolking, tegen alle logische ontwikkelingen in, wijs te maken dat er pensioentekorten dreigen? Een pensioenreserve van 1.450 miljard in 2016 en een te verwachten 2.650 miljard euro in 2041 zijn gigantisch bedragen. Het lijkt er sterk op dat de overheid, onder de bezielende leiding van Brussel, bezig is een nationale stroppenpot te creëren voor toekomstige overheidstekorten. Denk aan het einde van de aardgasinkomsten. Denk ook aan al die flexwerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers die niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Of wat te denken van een Europees pensioensysteem waar Nederland aan zou moeten bijdragen? We leven immers al in een transferunie en het einde daarvan is nog niet in zicht.

Ruud Lubbers (CDA) die in de jaren negentig een stevige greep in de pensioenkas deed, à raison van 30 miljard, om het overheidstekort aan te vullen, zonder het ooit terug te storten? Zo gek is die gedachte over een nationale stroppenpot dus niet. Maar het zou wel een ordinaire diefstal zijn, met als slachtoffer de pensioendeelnemers.

Stop met die onzin en kom, samen met alle andere pensioenfondsen in opstand tegen de dwingelandij van De Nederlandsche Bank, politiek Den Haag en Brussel. Eis dat er met zuivere rendementen gerekend wordt en niet langer met gefingeerde failliete rekenrentes. U en uw collega’s zitten er voor de belangen van de pensioendeelnemers, niet voor de politiek, niet voor de financiële markten… en ook niet voor de toezichthouders.

Pensioen is uitgesteld loon waarvoor betaald is. Het is eigendom van de pensioendeelnemers. Daar hebben anderen vanaf te blijven.

https://politiek.tpo.nl/column/de-grote-pensioenleugen-er-dreigen-helemaal-geen-tekorten/#

Jv Stempvoort

Dat is precies waar velen bang voor zijn. Maar het is het uitgestelde loon van gepensioneerden en premies van werkenden die dit ook doen voor hun pensioen.
Niet voor Brussel niet voor zuidelijke landen en wat je ook maar kunt bedenken.
Als het anders bestemd gaat worden dan voor pensioenen is dat pure diefstal van deelnemers.
Met het huidige pensioenkapitaal en de fractie die hiervan wordt besteedt aan de pensioenuitkeringen kan ik niet anders meer bedenken dan dat we, laat ik het netjes zeggen genept worden waar we bij zitten.

Jv Stempvoort

Excuus, mijn verhaal komt weer overeen met het jouwe maar zijn het met elkaar eens.

D.J. Vorstelman

Volledig eens, het wordt meer dan hoog tijd dat het bestuur /directie en klientenraad hier eens werk van maken!

Mieke

Vandaag in FD:
https://fd.nl/economie-politiek/1322754/toprendementen-voor-pensioenfondsen-maar-de-euforie-blijft-uit

Wij hebben het slechtste pensioenstelsel van de wereld want er is genoeg geld maar gepensioneerden krijgen er niks bij.

Indexatie nu!

Groet, Mieke

C. Muurling

Waarom kan er niet met de beleggingswinsten geïndexeerd worden! Dat is toch vreemd? Waar gaat dan al dat geld naar toe?

Ans

Resumerend : “blog”
Onvrede, geen vertrouwen meer in de politici ,bestuurders, directeuren pensioenfondsen.
De koersen all time high en de rekenrente nihil. Onbegrijpelijk voor deelnemers

Lucas

Hr. Borgdorff,

Opnieuw geeft u geen antwoord op herhaaldelijk door mij gestelde vragen. In plaatst daarvan komt u met een algemeen verhaal over fitheid. Een verhaal dat u qua strekking al vaker heeft geblogd en totaal niet ingaat op de vragen die bij meerdere deelnemers leven! Het lijkt er bijna op dat u kritisch deelnemers doodzwijgt. Daar wil ik echter nog niet van uit gaan en daarom nogmaals, en wat mij betreft voor de laatste keer, mijn vragen.
- Over hoeveel jaar zit er, bij continuering van de huidige rendementen, voldoende in kas om aan alle pensioenaanspraken te kunnen voldoen?
- Waarom pleit u voor een nieuw pensioenstelsel terwijl de grootste problemen door de rekenrente worden veroorzaakt?
- Waarom wilt u dat de pensioenen meer en sneller mee moeten kunnen bewegen met de economie terwijl economen zware economische tijden verwachten vanwege grote (politieke en economische) onzekerheden?

Deelnemers hebben momenteel nog individueel bezwaarrecht m.b.t. het invaren van oude rechten in een nieuw stelsel (https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Documents/individueel-bezwaarrecht-versus-collectief-belang-mei-2019.pdf?
- Klopt het dat juridisch onderzocht wordt hoe men dit individuele bezwaarrecht af kan nemen, bijv. onder de rechtvaardiging van het bestaan van een groter algemeen belang?
- Waarom heeft u niet open en transparant over deze voornemens gecommuniceerd? Het is een belangrijk item voor veel deelnemers en u claimt immers open en transparante communicatie hoog in het vaandel te hebben!

Louis Sparidans

Mijn (indirecte) bron binnen het parlement laat weten dat het aanvankelijke kabinetsvoornemen om te proberen het korten op pensioenen te voorkomen, niet doorgaat.

Men vreest op langere termijn namelijk een nieuwe recessie. Eenmalig ingrijpen NÚ zou betekenen dat zulks ook in de komende jaren wordt verwacht, als de situatie niet verbetert.

Korten geldt evenwel voor iedereen. Niet alleen voor de gepensioneerden van nu, maar ook voor de thans nog werkenden die hun pensioen zogenaamd nog aan het opbouwen zijn.

Zij betalen nog gewoon pensioenpremie terwijl hun pensioenrechten ‘doodgewoon’ mee achteruit gaan.

Hoe staat de heer Borgdorff hier tegenover?

Harry

Communiceren via de media gaat de heer Borgdorff niet uit de weg, daar wil hij zich graag laten zien en horen. Maar op een transparante wijze met pensioendeelnemers communiceren via zijn blog vindt hij blijkbaar niet nodig. Laat PFZW zijn blog stoppen, op deze wijze communiceren met ons wordt een onwaardige vertoning.

Jv Stempvoort

Dat is toch niet te geloven Louis.
Met de vorige recessie hebben de fondsen niet veel te lijden gehad,gezien de behaalde rendementen dus we worden door de overheid in de maling genomen.
PFZW is zelfs verdrievoudigd.

Mieke

Ik snap heel goed dat de heer Borgdorff zich niet laat verleiden tot discussie in deze blog. Daar is geen beginnen aan want je weet niet waar je eindigt. Hij legt het beleid van het pensioenfonds uit en geeft ons informatie over resultaten en laat de discussiemogelijkheden aan de deelnemers.

Fijn dat wij mogen reageren en met elkaar discussiëren en ik vertrouw erop dat dit allemaal nauwkeurig gelezen wordt door ons pensioenfonds.

Ik eindig met mijn strijdkreet: niet korten maar indexeren!

Groet, Mieke

Johan scholten

Hoe wordt hierop gereageerd door de zittende partijen
zoals vakbonden en werkgevers?
En door de pensioenbestuurders?
Ik moet het eerst zien, dan.....

Rene

Wie is de mol?

Johan

Steeds meer partijen tegen de pensioenkortingen
zolang pensioenakkoord nog uitgewerkt moet worden.
Dreiging het pensioenakkoord op te blazen.
Kabinet haalt op dit moment niet de meerderheid
wanneer pensioenakkoord dreigen.
PvdA,groen links,forum v democratie,50+, Geert Wilders, etc zijn tegen.
Goede hoop.

Rene

Nederland (Europa) is een stuurloos schip geworden en de pensioenfondsen varen mee. Het lijkt erop dat alleen de wal het schip nog kan keren. Laten we hopen dat de klap niet al te groot zal zijn.

Johan

W.s gaan pensioenkortingen volgend jaar niet door
volgens goed ingelichte kringen.Zie Telegraaf.nl vanmiddag.
Minister Koolmees gaat dit binnenkort presenteren.

Johan

W.s gaan de pensioenkortingen volgend jaar niet door.
Zie Telegraaf.nl van vanmiddag ongeveer 12 uur.

Rene

Dus toch weer een oude Indianen-truc: dreigen met kortingen, deze uiteindelijk intrekken, iedereen blij. Maar ondertussen toch weer bereikt dat er zonder veel tegenstand wederom niet wordt geïndexeerd!

Lucas

Dat dhr. Borgdorff niet met iedereen kan gaan discussiëren snap ik. Dat hij structureel niet in gaat op concrete vragen om verheldering van zaken is een ander ding. Het geeft mij het gevoel dat hij een aantal heikele punten bewust wil omzeilen om ze niet toe te hoeven geven.

Haiko

Precies.
Veel beloven weinig geven doet de gekken in vreugde leven.

Jv Stempvoort

De pensioenen hoeven niet gekort mits de dekkingsgaard niet onder de 90 komt.Dat is in principe mooi, maar helaas wordt er dan ook niet geindexeerd, wat al meer dan 10 jaar niet is gebeurd. Gepensioneerden trekken hoe dan ook weer aan het kortste eind. Jammer!

Gerard van Overbeek

Pensioenen worden voorlopig niet gekort. Dus komend jaar iets minder inleveren, zoals de afgelopen 10 jaar.
Moeten we daar blij mee zijn?

Vanhees

En weer worden we genaaid. Verhalen over de fantastische activiteiten van "onze" directeur Borgdorff. O,o, o wat is hij goed bezig !! Kom jonge mensen en stort meer in de pensioenkas tot groter jolijt en vreugde van alle graaiers bij het fonds zelf en de steeds grotere rupsjes nooit genoeg uit de politiek.

Hoera (voorlopig) geen korting in 2020 !!
O nee ?? Hoe wordt dan het al jarenlang NIET indexeren ( ook weer in 2020 geen prijsaanpassing ) ??
Dit houden we stil jongens , het domme klootjesvolk is blij met een dooie mus dus waarom zouden we meer geven.
Dank Borgdorff voor niks maar let wel op dat Uw salaris in januari as wel wordt aangepast !!.

Lemon


@ Hoera (voorlopig) geen korting in 2020 !!


# Tactisch zoethoudertje van Koolmees! De nieuwe pensioenregeling wil hij graag op z'n CV bijschrijven en de verzekeraars de bal toespelen. Met voortaan alle risico's op de schouders vd pensionado.


***Beschikbarepremieregeling
Deze regeling wordt ook wel het beschikbaar premiestelsel genoemd. Per jaar stelt u als werkgever een vooraf bepaalde bijdrage beschikbaar ten behoeve van de pensioenopbouw van uw personeel. Aangezien de fiscus geen overmatige pensioentoezegging duldt, geldt hierbij een maximum bijdrage per jaar. Deze maximum bijdrage is afhankelijk van leeftijd en salaris. Er geldt geen minimale bijdrage. Dit is voor u als werkgever een eenvoudige regeling waarbij u precies weet waar u aan toe bent. Bijkomend voordeel van deze regeling voor u als werkgever is dat het rendementsrisico volledig bij de werknemer ligt. Op het moment dat het beleggingsrendement op de premies tegenvalt, is dat zijn probleem en niet het uwe. Vaak worden de premies gestort bij een verzekeraar in een verzekeringspolis.
https://www.homefinance.nl/pensioen/werkgever_pensioen/soorten_pensioenregelingen.asp

Lucas

Ik ben blij dat jij dit nu ook onder de aandacht brengt. Ik stel dhr. Borgdorff er al zo'n jaar vragen over zonder antwoord te krijgen....

Jv Stempvoort

zeker niet!

Lucas

Voor wie snel overzicht wil op de ontwikkelingen in het pensioen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioenfonds#Positie_in_de_Europese_Unie

Chris

directies en management hebben niet ingeleverd. Als u dat maar even weet. Ze lachen iedereen uit en worden nog boos ook als je er wat van zegt. En dan mogen we niet zeggen dat het criminelen zijn?

Chris

Mooie metaforen René, ik kan dat niet ik, moet terecht zeggen waar het op staat.

Chris

Ik weet wie🤨

Chris

Waarom zou dat wantrouwen toch toenemen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW