« Op één, maar geen tijd om achterover te leunen | Hoofdmenu | Fit »

11/01/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Een goed verhaal en dat mag ook gerust eens verteld worden. Ik ‘schrok’ weliswaar niet van één conclusie uit het onderzoek, ik wist het al, maar het is wel zeer ernstig:

‘bijna een kwart noemt ook de kwaliteit van het management en de organisatie als reden om te willen stoppen’.

Dat zullen zich de bestuurders in de sector toch zeer ter harte moeten nemen!
Toch ook weer even terug naar de actualiteit van vandaag:

Ik vind dat de hele problematiek van pensioenkortingen een maatschappelijk probleem is geworden. Het gaat immers niet alleen om de gepensioneerden maar ook iedereen die, waar dan ook, pensioen opbouwt.
Het kabinet wil kennelijk wachten tot december om uitsluitsel te geven over het al dan niet korten van de pensioenen ingaande volgend jaar.

Als Rutte of Koolmees de zaak niet willen vlot trekken, vind ik dat de bestuurders van de pensioenfondsen dat zélf moeten doen. Dus heer Borgdorff: ook intern werk aan de winkel !

Co veringa

U kunt beter voor een krant gaan werken, elke week gewoon uw column inleveren. Lekker eenrichtingsverkeer, dan hoef je je niks aan te trekken van de reacties en vooral niet te reageren op wat mensen, uw klanten, vinden. Je mag als klant toch wat meer verwachten lijkt me. U reageert bijna nooit op vragen of opmerkingen. Zijn ze zinloos?

Harry

Onlangs zei onze premier Rutte in een interview, "ik ga niet over de pensioenen, dat is aan de fondsen". Welnu heer Borgdorff het is dus aan u. Rekenregels of niet en los van wat Rutte zegt. Indexeren en niets aantrekken van het kabinet en de nep rekenregels. U bent onze vertegenwoordiger en dus aan zet.

Chris

Volslagen zinloos Co. Borgdorff is een van de vele rijke financiële (ik mag van de red. geen "terechte" scheldwoorden gebruiken voor dit soort lui) maar hij leeft er goed van en het interesseert hem echt niets (zoals zo vele openbaar bestuurders), dat er mensen zijn die nauwelijks rond kunnen komen. Zij hebben het goed met hun totaal onverdiende gegraai. Veranderd dat eerst maar eens!
De heren in onderstaande link weten hoe het zit.
https://www.youtube.com/watch?v=ZqYS4bG_zvY

Gerard van Overbeek

Zeker mee eens Louis.

Jhon

Er is geen eenduidige oplossing dus doen we maar niks
Althans toen ik stopte met werken vroeg niemand wat er gedaan kon worden om mij langer te laten werken. Na een jaar lag er een vragenlijst in de bus of ik die snel wilde invullen omdat ze een werkgroepje wilde starten. Mijn gevoel zegt dat als je oude werkvloer met tekort verpleegkundige staat het ook een bezuiniging is. (Als we dan 30 min. onbezoldigd werken komt het werk ook af)

Ans

Uit voornoemde reacties blijkt wederom dat u als bestuurder(s) doeltreffende maatregelen moet treffen
Wilt u als bestuurders (directeuren) nog geloofwaardig overkomen

Rene

Ik ben ook boos mijnheer Borgdorff, maar misschien bent u achter de schermen wel heel hard aan het werk om voor onze gepensioneerden het tij te keren. Ik schort mijn oordeel nog maar even op.

Johan

Laten we hier van uitgaan en ik mag hopen dat dit zo is.
Een praktische vraag aan iedereen:
Wat gaan we samen doen wanneer er kortingen dreigen?

Johan

Op de site van de50plus partij.nl en anbo.nl
kun je een petitie tekenen.
Om te beginnen zou ik adviseren om dit alvast te doen.
Verder het verhaal zoals beschreven door dhr.borgdorff onder-
steun ik van harte zolang het niet bij woorden alleen blijft.

Louis Sparidans

Ik zag vanochtend ook de jaarlijkse ranking van de VBDO voorbij komen. VBDO staat voor de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling. Ons pensioenfonds PFZW is daarop dit jaar terecht gekomen op plaats 3, vorig jaar nog op plaats 2.

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BpfBouw) steeg van plaats 3 naar 2. Stuivertje wisselen dus.
Op plaats 1 stond en bleef staan het ABP.

Ik geef toe, het zijn onderling slechts minieme verschillen, maar toch. Daarnaast kan BpfBouw wel al sinds begin 2018 de pensioenen weer verhogen. Een extra compliment waard!

Beste heer Borgdorff, hoe zijn deze verschillen eenvoudig te verklaren? Er geldt voor beide fondsen immers dezelfde wettelijke regelgeving.

Ik gun het de werkers ‘in de bouw’ uiteraard van harte. Maar de werkers in onze sector verdienen ook zeker een goed (geïndexeerd) pensioen resp. pensioenopbouw.


Johan

Lees de financiële deel van de Telegraaf over pensioenen en hoe er
achter de schermen hard wordt gewerkt door alle partijen inclusief
pensioenfondsen om in ieder geval kortingen komende 2 jaren tevoor
komen zodat het pensioenakkoord rustig verder uitgewerkt kan worden.
Een pre vind ik dat alle grote pensioenfondsen hier samenwerken.

Rene

Als gepensioneerde heb je weinig ijzers meer in het vuur. Staken kan niet meer, geen vakbond meer die je belangen echt behartigt, massaal de barricades op gaan is ook geen realistische optie meer. Alle politieke partijen zeggen wel dat ze opkomen voor de belangen van ouderen, maar als er prioriteiten moeten worden gesteld (en dat moet altijd) hebben andere groeperingen/ onderwerpen toch steeds voorrang. Van ons pensioenfonds zouden we het kunnen hebben, maar dat schermt dan met het veiligstellen van de pensioenen van de jongeren van nu (een handig argument, want ‘ouderen willen natuurlijk ook het beste voor hun kinderen en kleinkinderen’). Resteert een ouderenpartij, maar daar staan mensen aan het roer die ook ‘hun beste tijd hebben gehad’ en vaak de benodigde fut (per definitie) niet over een langere periode meer kunnen opbrengen (en de gewoonte hebben om elkaar het kot uit te vechten). Bovendien stemmen de meeste ouderen om moeilijk te doorgronden redenen toch al niet op een ouderenpartij die hun belangen wel als eerste prioriteit zou kunnen stellen (jongeren hebben bij bv. Groen Links wel zo’n platform dus waarom wij niet; je mag in de politiek best eens je eigen belang voorop stellen, er moeten uiteindelijk immers toch altijd compromissen worden gesloten). Knap lastig, niet?

Haiko

Zoals al eerder aangegeven op dit forum. De economische ( vele miljarden op jaarbasis) en maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk is enorm. Alleen al in de ziekenhuizen lopen vele honderden gepensioneerden vrijwillig rond. Een mogelijkheid is om hier tijdelijk mee te stoppen, naast alle andere vrijwillige activiteiten door gepensioneerden. Dit landelijk organiseren via de ANBO of social media ( project x).
Ik denk dat de politiek en vele organisaties in Nederland erg zenuwachtig worden

m de groot


Onbegrijpelijk met 1400 MILJARD pensioengeld in de kas.....
En dan nóg beslissen om te pensioenen te korten !!
Door het vele gegraaid van bestuurders zijn wij de dupe....maar de
bestuurders en directeuren zitten altijd zéér warmpjes bij !!
En wij staan letterlijk en figuurlijk in de kou.....TRIEST

Gerard van Overbeek

Ja,geloof ook dat de pensioenfondsen hard werken om pensioenkortingen te voorkomen. Wil dus echt wachten met oordelen tot we meer weten.
Hoop alleen dat het lukt, want korten kan echt niet.

Jv Stempvoort

Iedere werkende in de zorg herkent het bovenstaande verhaal van dhr. Borgdorff.Met dit verschil dat dhr.Borgdorff het gelukkig niet aan den lijve hoeft te ondervinden.
Hoe het is om een rooster rond te krijgen of niet. In vakantietijd en griepgolf kan het dramatisch worden en worden er vrije uren en dagen ingeleverd door werkende collega's.
Dit na de reorganisaties en bezuinigingen die velen nog niet vergeten zijn en daardoor ook ontslagen vielen.
Op die manier wordt er met mensen als een jo jo omgegaan.
Gaan ze dan met pensioen worden ze beloond met dreigende kortingen.Wat helemaal niet nodig is als Knot pensioenfondsen niet ziet als banken met de daarvoor bestemde strenge regels.

Robert

dag men had het net over vrijwilligers bij ons in het ziekenhuis lopen wel over de 350 vrijwiligers rond velen zijn oud werknemers die echt betrokken zijn bij de zorg om patiënten iets meer aandacht te geven waar de verpleging niet toe komt , o ja net een reorganisaitie achter de rug,
kort daarna komt nieuw personeel binnen vooral veel externen en managers die nog meer de boel in de war schoppen dienst schema's enz, en wat de kortingen op de pensioenen betreft kijk een over de grenzen in Duitsland , België worden de pensioenen geïndexeerd en niet gekort rara,

Joop

Het reglement van PFZW staat nu niet toe dat je binnen 5 jaar voor de AOW datum, voor het deel dat je pensioen opneemt elders bijverdiensten hebt.
Als PFZW dat mogelijk zou maken, zou dat vermoedelijk voor veel mensen een doorslaggevende factor kunnen zijn om eerder volledig of deels te stoppen en wellicht te kiezen voor een aantal uren per week met minder fysiek of mentaal belastend en betaald werk.

Berend

Volgens mij is het zo dat je juist wel binnen 5 jaar voor de AOW datum onbeperkt mag bijverdienen en buiten de vijf jaar niet.

Louis Sparidans

Het kabinet en met name premier Rutte is behoorlijk de draad kwijt. Alles gaat toch goed in het land, de economie draait als een tierelier, dus wat vervelend dat boeren en bouwers, leraren en verpleegkundigen zo dwars liggen. En dan komen ook nog die gepensioneerden daar bovenop. Zo lijkt er te worden gedacht.

Het kabinet heeft kennelijk geen idee waar al die maatschappelijke onrust vandaan komt. Typisch voor Nederland : laat het allemaal maar gebeuren, het waait wel over. Daar lijkt de reactie van Rutte nog het meeste op.

Dat het vertrouwen in de politiek geleidelijkaan alleen maar verder afneemt, neemt het kabinet kennelijk graag voor lief. Wel héél vervelend al die stakingen! Het probleem van de pensioenfondsen met betrekking tot kortingen lijkt aan dit alles ondergeschikt te worden.

Beste heer Borgdorff, leg eens uit dat ik het mis heb, ik hoop het, en dat alle partijen in het pensioenprobleem wél vorderingen maken om problemen op te lossen, of zeg het ook gewoon als dat niet zo is.

Ik heb zelf namelijk mijn twijfels aan de hand van de geluiden die ik links en rechts hoor.
Alles is beter dan mensen in onzekerheid te laten. U kunt het zelf ook concluderen als u alle reacties leest.

Lucas

Geachte Hr. Borgdorff,

Omdat u steeds geen antwoord geeft hierbij nogmaals dezelfde vragen opdat u een een aantal zaken opheldert die meerdere deelnemers bezighouden.
1. wat is het reeds aanwezige kapitaal, wat het benodigde kapitaal om alle pensioenen nu al uit te kunnen betalen, en hoe lang zou het duren om dit te bereiken bij een gemiddeld rendement van 6% per jaar? De afgelopen 10 jaar is het kapitaal verdubbeld dus het is interessant voor de deelnemers om te weten wanneer dit punt bereikt is.
2. In uw vorige blog zegt u "het moet anders in Nederland" en niet "ons pensioenstelsel moet veranderen". Kunt u aangeven welke verandering in het pensioenstelsel u beoogt die opgewassen is tegen de eis van het hanteren van een rekenrente van bijna nul %?
3. U bent voorstander van het afstappen van het geven van harde garanties omdat dit leidt tot het moeten aanleggen van hoge buffers. Uit meerdere reacties blijkt dat men niet begrijpt hoe er gekort kan worden als er harde garanties zijn. Ik heb hierover een paar vragen:
a) welke harde garanties m.b.t. de pensioenuitkering zitten er nu
(nog) in het huidige pensioenstelsel bij PFZW
b) op welke manier wilt u deze aanspraken veranderen? Wat is het
voordeel hiervan voor de deelnemers en niet te vergeten: wat het
nadeel?
c) heeft een pensioengerechtigde individueel stemrecht m.b.t. het
invaren van oude rechten? Wilt u daar een collectief stemrecht
(uitgeoefend door de sociale partners) van maken? Zo ja, hoe en
waarom?
d) als er harde garanties zijn hoe kan het dan dat er toch gekort
kan worden? Is dit iets dat in de statuten staat of wordt dit
door de pensioenwet afgedwongen? M.a.w.: staan er wel harde
garanties in het contract tussen werkgever en pensioenfonds maar
dwingt de overheid tot niet indexeren en korten wanneer de
dekkingsgraden tekort schieten en maakt zij zo de harde
garanties ongedaan?

Wellicht zie ik allerlei beren op het pad die er niet zijn en maak ik me meer ongerust dan nodig maar misschien ook niet. Een verhelderende inhoudelijke reactie is dan ook zeer welkom!

Lucas

Hierbij voor de geïnteresseerde een link m.b.t. de pensioenwet en hoe die ingrijpt in het pensioencontract middels wetsartikelen m.b.t. wanneer, hoeveel en hoelang er gekort mag worden:
https://montae.nl/bdg/

Lemon

@ hoe die ingrijpt in het pensioencontract

#Uit onderstaand fragment zien we hoe zeer de tijd de tekst heeft achterhaald.
We kunnen of blijken niet de economie langdurig te kunnen voorspellen.
Dat Draghi de pensionado's 11 jaar niet-indexeren heeft moeten kosten zou al voordien een belletje bij de beleidsmakers hebben doen rinkelen dat rekenrente en marktrente gezien de behaalde zeer hoge fondsrendementen
niet meer met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
Nu de marktrente nog op veel langere termijn laag dreigt te blijven komt extra de korting om de hoek kijken.
Terwijl deskundigen bevestigen dat de oude rekenrente van 4% zonder gevaar voor een toekomstig leeg fonds voor de BDG
gebruikt kan worden.
Nu dreigt de opmaat voor een nieuw stelsel waarin naast de renterisico's straks ook de rendementsrisico's voor de deelnemers in de schoenen wordt geschoven.


*** Indien de conform art. 133a PW berekende BDG vijf[5] maal opeenvolgend ligt onder het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV), moet het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen nemen waardoor de dekkingsgraad weer terug is op het MVEV-niveau (art. 140 PW). In dit geval dient direct een korting te worden doorgevoerd ter grootte van het verschil tussen de feitelijke dekkingsgraad en het MVEV. De BDG is dus leidend voor de vraag óf het fonds moet gaan korten, maar de feitelijke dekkingsgraad is leidend voor de hoogte van de korting. Dit mag in de tijd worden gespreid, maar deze korting is volledig onvoorwaardelijk.

Hoe verhoudt deze maatregel zich nu tot het conform art. 138 PW op te stellen herstelplan?

In het herstelplan wordt beschreven hoe het fonds binnen 10 jaar weer op het VEV-niveau uit komt. Hiervoor heeft het fonds een aantal maatregelen tot haar beschikking. Het herstelplan wordt in de regel zo opgesteld, dat de BDG ieder jaar een stuk hoger ligt dan het jaar ervoor, net zo lang tot het VEV-niveau wordt gehaald.

Maar als blijkt dat het in het herstelplan opgenomen herstelpad van 10 jaar – om welke reden dan ook – in de praktijk niet wordt gevolgd en de BDG tegen de verwachting in vijf jaar lang onder het MVEV-niveau blijft, moet de 5-jaarsmaatregel van art. 140 PW worden ingezet.

Chris

Dat je daar nu achter komt Louis zegt iets over de naïveteit die velen hebben, Tis triest hoor.

Chris

Helemaal waar de Groot maar dat mogen we niet zeggen. Zij zij geen graaiers, zij hebben het beste met je voor, maar zij kunnen wel alles makkelijk betalen, sterker nog, zij zijn er alleen maar erg rijk van geworden en dan mogen wij niet zeggen dat zij een stelletje gore graaiers zijn, Tis triest. Tis diep triest. Maar let op, het gaat veranderen, er is alleen een diep trieste crisis voor nodig. Alleen vluchten zij straks allemaal weg, het duurt niet zo lang meer en het mooie is dat zij het zelf veroorzaken.

Chris

En dat is nu net waarom zij een stelletje gore dieven zijn.
Zij bepalen namelijk niets, u bepaalt, maar we blijven nog steeds , diep triest, naïef!

A van Wijngaarden

Het is werkelijk schandalig, zoals er met de verzorgenden wordt omgegaan.
,zeker ook door de pensioenverstrekker .
Helaas geen andere conclusie mogelijk .
Terwijl het geld niet tegen de plinten ,maar tegen het plafond klotst

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW