« Een mooie dag | Hoofdmenu | Samenwerken tegen klimaatverandering »

07/05/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.Lemon

@ Een adviescommissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem adviseerde onlangs juist de rekenrente nog vérder te verlagen. En minister Koolmees en toezichthouder De Nederlandsche Bank lieten direct weten dat advies over te nemen.

# Hierdoor is langzamerhand meer duidelijk geworden dat de stoplap als de rekenrente die aanvankelijk moest bijdragen aan een autonome groei van het fondskapitaal om in de "verre" toekomst de jongeren uit die buffer te kunnen betalen, door de economische "europese" werkelijkheid is achterhaald.

Geld wordt nl door een bank uit het "niets" gecreeerd op het moment dat een klant op basis van een concreet goed (bv woning of grond) een lening of hypotheek afsluit.En de rente (vergoeding) voor de lening heeft men samen met de spaarrente laten wegvallen omdat het een zinloze operatie zou zijn nu de Europese Centrale Bank de geldmachine al jaren heeft aangezet.

Dat de overheid het prettig vindt dat dankzij de aandelenmarkt(in zekere zin ook uitgeleend geld maar met het risico dat plots kwijt te raken) de pensioenfondsen door de handelsvoordelen toch hun buffer hebben zien groeien, is van de politieke kant bezien bijna te begrijpen. Nederland kan met zo'n miljardenpot z'n kredietwaardigheid tonen.

Moreel gezien gaat het ten koste van de lopende pensioenen die al bijna 11 jaar bijna 20 % aan waarde hebben ingeleverd en zelfs dreigen maandelijks minder te ontvangen.
De nieuwe stoplap - individualisering - maakt het probleem alleen maar groter, want voorlopig is er aan de rentekant niets te verdienen en wie durft het op te nemen tegen de wolven op de aandelenmarkt?

De oude slogan: Geld maakt geld is dus niet meer.

Louis Sparidans

In mijn omgeving zijn de nadelige ‘gevolgen voor het vertrouwen in het pensioenakkoord en daarmee het vertrouwen in de toekomst van ons pensioen’ (uw eigen citaat) al goed merkbaar.
Heel veel mensen betreuren het dat zij aanvankelijk zo positief waren. De meesten geven nu toe alléén gelet te hebben op het tijdelijk bevriezen van de ingangsdatum voor de AOW.

Een verandering van het pensioenstelsel is velen ontgaan, laat staan hoeveel kosten dat met zich mee zal brengen, die grotendeels door de pensioenfondsen zélf zullen moeten worden betaald. Minstens 60 miljard euro. Nog afgezien van een nóg lagere rekenrente!

Voorshands is het te laat om een en ander nog te kunnen corrigeren.


Joop Benning

Ik vind het vreemd dat een dergelijk advies om de rente nog lager in te zetten en dat het dan ook direct wordt overgenomen door de minister en DNB.. Dat geeft nog minder vertrouwen in de beleidsmakers

Lemon

Je zou kunnen denken dat het een opgezet 1- 2'tje is tussen de commissie Dijsselbloem en Koolmees/DNB. De laatstgenoemden kregen de stok cadeau om de tegenstanders vd nieuwe pensioenopzet te slaan.Het vooruitzicht bijna nooit meer te kunnen indexeren door een stabiele steeds dalende rente maakte de geesten vd vakbondsleden rijp om toch met de nieuwe plannen accoord te gaan.Ws niet beseffend in een grotere valkuil voor de reeds gepensioneerden te zijn gestapt, die met kortingen en een flinke aderlating van hun fonds het nieuwe stelsel moeten financieren.

Jv Stempvoort

Diegene die voor het pensioenakkoord hebben gestemd zijn er met open ogen ingetuind, meest gefocust op de,tijdelijke, verlaging van de AOW leeftijd.Oh ja,de dekkingsgraad zou naar 100% mogen om te kunnen indexeren. Jammer dat de rente weer gedaald is en de dekkingsgraad bij PFZW praktisch het hele jaar tot nu toe, niet boven de 100% uit is gekomen.Legale reden om niet te indexeren, en misschien wel te korten.Hoewel er pensioenfondsen zijn die ook met de lage rente te maken hebben maar wel een hogere dekkingsgraad hebben,met waarschijnlijk een grotere buffer dan PFZW. Het PFZW waarvan het kapitaal wel meer dan verdrievoudigd is in de afgelopen jaren. Op de een of andere manier is dit niet te rijmen en niet te begrijpen als gewone deelnemer. Terwijl dit wel het geval dient te zijn omdat PFZW en andere pensioenfondsen wel bestaan, vanwege diezelfde deelnemers. Waarvan het geld weliswaar wordt beheerd en belegd maar ik nog steeds vind dat bestuurders het niet voldoende opnemen voor hun deelnemers, naar politiek en DNB.
Hoewel ik steeds weer benieuwd ben naar de blog van dhr. Borgdorff waarmee we wekelijks worden verrast, en hij dit zo positief mogelijk brengt.

DJ

Er moet gespaard worden om over enkele jaren een failliet Zuid-Europese land
financieel overeind te houden.
Verder bemoei ik mij er niet mee. Mijn ouders adviseerden mij altijd om mij niet
met criminelen in te laten.
Actie: Alle gepensioneerden op een maandag tussen 08.00 en 10.00 uur in de auto
stappen en een rondje maken op de dichtstbijzijnde snelweg.

Lucas

Gedurende lange tijd is op dit forum door diversen, waaronder ikzelf, op de invloed van rekenrente en overheidsbeleid gewezen. Ook vóór het akkoord was al duidelijk dat de ECB de rent verder zou verlagen en toch bleef dhr. Borgdorff vooral zeggen hoe noodzakelijk een nieuw pensioenstelsel was. Meer dan met uitspraken als: schijnzekerheid, solidariteit tussen generaties, langer leven kwam hij daarbij niet. Voor PFZW is de buit binnen want in dit nieuwe stelsel hoeft het geen gegarandeerde uitkering meer te bieden en liggen beleggings- en langer leven risico bij deelnemers. Nu deze zaken gerealiseerd zijn nu wijst dhr. Borgdorff ineens op de rekenrente als schuldige voor alsnog niet indexeren en misschien zelfs wel korten. Wat zijn gepensioneerden er dus per saldo mee opgeschoten: een minder zeker pensioen! Met dank aan de vakbonden en een paar honderdduizend FNV leden!
De signalen voor de economie zijn al een tijdje niet gunstig en ik vraag me af wat dhr. Borgdorff gaat zeggen als over 1 á 2 jaar de volgende recessie uitbreekt. Hij pleitte er tenslotte voor om de pensioenen makkelijker met de (neergaande) economie mee kunnen laten dalen. Daar gaan we nog de zeer zure vruchten van plukken vrees ik....

Rens Hubers

De gepensioneerden worden sinds 2008 al bestolen door Rutte & Co omdat de pensioenen sindsdien niet meer zijn geïndexeerd in een land waar het geld tegen de muren klotst. En de bestuurders van de pensioenfondsen zitten erbij en kijken ernaar. Een makkelijke prooi voor de overheid, want gepensioneerden hebben immers geen vakbond.
Daarnaast kan PFZW natuurlijk worden aangerekend dat zij erg slecht bezig zijn met beleggingen.

Louis Sparidans

Dank voor je reactie, Lucas.
Het is waar, alle pensioenfondsen (dus ook PFZW) hebben er profijt van dat in het nieuwe pensioenstelsel álle risico’s naar de deelnemers worden verlegd. De pensioenfondsen draaien nergens meer voor op.

En met het oog op de nieuwe verlaagde rekenrente, hou er maar rekening mee dat de pensioenen in 2021 ‘gewoon’ zullen worden gekort. Minister Koolmees en DNB wisten dit allang. Uiteraard waren zij ruim van te voren al door Dijsselbloem over het advies van zijn commissie geïnformeerd. Zo werkt dat nu eenmaal.

Ik gebruik het woord niet graag, maar eigenlijk zijn naar mijn mening alle pensioendeelnemers doodgewoon ‘belazerd’.

Berend

Wat mij betreft geldt dit overigens ook voor de werkenden, ook de pensioenen van hen worden niet geïndexeerd en geeft voor hen later ook problemen (inflatie).

Ron Momberg

En het pensioen is: weing, mindet, minst. Het pensioen is net als het weer, iedereen praat er over maar niemand doet er wat aan!

Ron Momberg

En het pensioen wordt: weinig, minder, minst. Het is met het pensioen net als het weer, iedereen praat er over, maar niemand doet er wat aan!

Jv Stempvoort

Helemaal mee eens we zijn inderdaad gewoon belazerd.
Herhaling is de kracht van reclame zodat we alvast kunnen wennen aan kortingen in slechter economische tijden en of lagere rentes.
Maar nooit geprofiteerd van goede economische tijden
Helaas wijt ik dit aan de bonden. FNV die al eerder dit kunstje heeft geflikt met de verhoging van de AOW leeftijd destijds, met Agnes Jongerius. En dit "goedmakertje" een nieuw pensioenakkoord met een,o.a. tijdelijk, minder snel stijgende AOW leeftijd.
Om te kunnen zeggen,ja de leden hebben zelf voor gestemd!

J. H. Schenk

Natuurlijk hebben we te maken met Nederlandse pensioenfondsen die op hun beurt weer te maken hebben met de rente die is vastgesteld door de ECB. De pensioenfondsen moeten beleggingen doen om aan het benodigde geld te komen.
De uitwerking van het pensioenakkoord gebeurt in een overleg waarbij de Nederlandse pensioenfondsen betrokken zullen worden.
Op dit niveau beweegt de discussie zich.
We leven in een tijdperk waar geopolitiek en ook geo-economie een gegeven zijn. Tegelijk is er een sterke ontwikkeling van techniek en wetenschap samen in het kader van het zoeken naar oplossingen voor de problemen die er duidelijk aankomen in de komende decennia, zoals de sterk toenemende behoefte aan communicatie-capaciteit en de ontwikkeling van voertuigen met een aandrijving die gebaseerd is op elektriciteit en/of waterstof.
Wereldwijd wordt daar hard aan gewerkt, we zien nu de eerste resultaten van het begin van die ontwikkeling.
Dit is een mondiaal gebeuren.
Ik ben geen econoom, ik ben een techneut, maar ontwikkelingen zullen doorgaan, samen met de ontwikkelingen op het gebied van schone energie.
Naar mijn idee moeten de pensioenfondsen zich meer op die markten concentreren en inderdaad over de hele aardbol kijken waarin ze kunnen beleggen; noem dat maar geo-beleggen.

nico medema

alleen de rechter kan nog helpen, als er wordt gekort vanwege de extreem lage rekenrente.

chris

Precies actie is gewenst maar ja de gem. Nederlander is nog steeds te rijk om de gele hesjes aan te trekken. Wacht maar, die tijd gaat komen en dan zijn de rijke criminelen en ook directeuren zoals Borgdorff er al lang van door.

Bruins Slot

Wat is de cOnsequentie van een negatieve rekenrente? Heel ver zitten we daar niet meer vanaf.

Kees Koster

Helaas blijkt het weer, dat de overheid voor de burger een onbetrouwbare partner is. Stem voor een nieuwe opzet van het pensioen stelsel, anders wordt er gekort. Ik vermoed, dat dit de tactiek van de heer Rutte is. Waarom zou hij anders zo actief zijn betrokken bij de onderhandelingen? Een premier, die beschikt over uitgesteld loon van de bevolking. In het verleden heb ik hem bij een interview over de hoge hypotheekschuld horen betogen, dat daar overvolle pensioenpotten tegenover stonden. Ook de heer Dijsselbloem meende in het verleden, dat de overheid recht had op een groot deel van de pensioenen, door een ruim deel aan te vorderen belasting. Dat de overheid, als grootste werkgever en landsbestuurder het recht meent te hebben de pensioenen als bezit te reserveren blijkt door een eerdere greep uit het ABP pensioen! Ook een eenmalige salarisverhoging in de zorg vanuit het toenmalige PGGM leverde de overheid leuke belastingcenten op.Uiteraard heeft de toen verantwoordelijke premier zich hiervoor later verontschuldigd. Ook de slogan de ouderen zijn verwend en te duur past in dit straatje. De overheid wekt de schijn, dat de pensioenpotten er voor hen zijn en niet voor zijn inwoners. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat het korten door de overheid wordt gecreëerd en een deel van onze pensioenpotten zijn gereserveerd voor Europa. Ik heb er een heel vervelend gevoel bij, maar ik denk, dat daar hard om wordt gelachen in Den Haag en .....Brussel.

Tineke van Dijke

Je hebt helemaal gelijk. Er zit heel veel geld bij de pensioenen. Ze geven het uit aan andere doelen. En dat wij verwend zijn, hoezo verwend we hebben toch zeker zelf voor ons pensioen gespaard.

Joke Böing

Beste Peter,

Een vraag die mij al langer bezig houd sluit aan op deze zin in je blog “Het kost allemaal geld. Als dat geld verplicht op de plank moet blijven liggen door een extreem lage rekenrente te hanteren, zijn oplossingen voor deze uitdagingen mijlenver weg”
Kun je mij uitleggen wie of welk orgaan dit bepaald?
Ook nu uit je blog blijkt dat het geld (is in mijn beleving energie) ergens door verplicht op een plek ligt waardoor het niet stroomt en stagnatie veroorzaakt en wel in een tijd dat men beweerd weer uit de crisis te komen?
We sparen samen met onze werkgever tijdens het werkende leven voor na ons pensioen in een maandelijks uit te betalen bedrag aanvullend op ons AOW te voorzien. Alleen we hebben er zelf geen invloed op, dat vind ik vreemd, eigenaar zijn van iets waar je geen invloed op hebt past niet echt in deze tijd.
Men kan wel zeggen ‘zorg dat je op de juiste partij stemt, ook dat is betrekkelijk want door het niet kunnen samen komen van partijen heb je ook daar geen invloed op.
Idem banken die zijn ontstaan doordat we met elkaar ons verdiende geld (energie) daar zijn gaan onderbrengen in de wens het te laten stromen, waardoor het zich vermeerdert bepalen hoe ipv met ons wat er met ons geld wel niet gedaan mag/kan worden.
Echt bizar te beseffen hoe we onszelf hebben vastgedraaid in een gigantisch web van afhankelijkheden die voor het gros van onze samenleving niet de zekerheden bied die het had beoogd.
Voor mij nu (64 jaar) voelt het dat we meer richting een crisis gaan dan dat we er uit komen. :( Graag hoor ik wie of welk orgaan bepaald dat het geld nu verplicht op de plank blijft liggen en welke invloed ons pensioenfonds hierop heeft?

Jojanne

Kees Koster heeft helaas gelijk: we hebben te maken met een volstrekt onbetrouwbare overheid: denk aan Groningen, kijk naar de pensioenen. Met veel tamtam werd het nieuwe pensioenakkoord aangekondigd en wat blijkt: de zoveelste dooie mus. Ik behoor zeker niet tot de "rijke ouderen" en moet het doen met een zeer bescheiden pensioentje. Daar hoor je me niet over klagen, maar het moet natuurlijk niet nog minder worden. Pensioenfondsen, kom op voor je leden!

Hans

Zo met jou en alle anderen eens die hebben gereageerd op deze blog van meneer Borgdorff.
Er zijn zoveel vraagtekens die nooit eerlijk beantwoord zullen worden door de overheid en anderen die op onze gespaarde centen 'waken'.
Reageren heeft waarschijnlijk geen zin.
Niet reageren heeft in ieder geval helemaal geen zin, dus....blijven doorvragen en reageren.

Ben erg benieuwd naar het antwoord en/of reactie op jouw vragen aan de heer Bergdorff!

Rudy Bonnet

Waarom heb ik geen zeggenschap over mijn verplicht afgedragen pensioenpremie (is mijn verdiende geld) dat ik al mijn hele leven betaal? Misschien had ik eerder moeten zeggen: sorry, ik kan u vandaag niet helpen meneer, mevrouw want daar is op dit moment even geen geld meer voor....

gerard mentz

IK schrik van de rekenrente die nu gehanteerd wordt. Ieder jaar zie ik hoe het vermogen groeit en dat we moeten inleveren. Jaren en jaren wordt ik niet geïndexeerd en alles wordt duurder. De zorg, het huur, belastingen gaan gewoon door en er wordt niet gecompenseerd. Dit heeft me doen besluiten om in 2016 ons appartement te verkopen en duur te huren in de vrije sector van Amsterdam. Ons vermogen daalt hierdoor nu sterk. IK zag deze bui al jaren aankomen. Ook bij het nieuw akkoord zag ik het tevens aankomen. Dus …..gepensioneerden kom eens in aktie. We moeten ons sterk laten horen !!! Eens beloofd welvaartsvast maar steeds worden we gepakt door de overheid.

MS

Beste Peter,

U ZAKKEN BLIJVEN ZEKER LEKKER VUL MET ONZE GELD!!

Herman Koster

Wanneer krijgen we een volledig inzicht?
1. Het pensioenkapitaal stijgt nog steeds, meer dan 1600 miljard in de potten. En het groeit en groeit nog steeds.
2. Een systeem wordt zo ingewilleld gemaakt, en feiten worden vermengd met aannames waardoor er een rekenmodel ontstaat waar iets uitkomt en als kompas wordt gehanteerd. Hoe betrouwbaar is het?
3. Ons geld, wordt over beslist, belegd en verhandeld, door mensen die de waarde van ons gespaarde geld niet kennen. Dit komt omdat zij iedere dag met zulke grote bedragen werken dat het besef van oorsprong en doel waarvoor je werkt uit het oog en uit je systeem raakt. Denk aan de uitzendingen van "De zwarte zwanen" enige tijd geleden.
4. Hoe is het anno 2019 mogelijk dat je als spaarder en bezitter van jouw gespaarde kapitaal geen enkele invloed hebt op je eigen inleg?
5. We hebben een mooi pensioensysteem, maar de uitwerking ligt in systemen die een bij een dictatoriaal regiem passen.
6. Inzicht geeft uitzicht, wanneer komt men met een totaal plaatje, en niet met fractionele punten van de uitwerking die gevolgen hebben. Het is een schande dat de inkt van het bejubelde akkoord nog niet droog is en nu dit. De vraag rijst, of de zogenaamde pensioendeskundige zellf nog het inzich hebben op systemen die zo ingewikkeld zijn gemaakt dat ze het schijnbaar niet meer kunnen uitleggen aan de eigenaren/inleggers van het gigantische kapitaal dat zij beheren. En zelf verrast worden door de uitkomsten.
7. De politiek speelt daarin steeds een dubieuze rol. Zij zouden er voor de burgers moeten zijn, maar keer op keer blijkt dat de Euro centraal staat, en niet de mens. En dat gebrek aan lange termijn visie en consistent belijd ons steeds voor verrassingen steld die zeer onaangenaam zijn. Er is één uitzondering in ons parlement, dhr Pieter Omzigt. Maar dat is een eenzame strijder, in een arena met grote verschillen in belangen.

Mw WPJM  van Grinsven

Ben ik helemaal mee eens Toch wel erg heel mijn leven al pensioen premie betaald , in 10 jaar nog niets gestegen , en dan dit zien en horen , verschrikkelijk !!

r kuper

als het om tijdelijk gaat ivm rentestand zou ik zeggen niet korten maar premie laten betalen door ons en dan weer rerugdraaien als de rente omhoog gaat nl eenmaal gekort krijgen we niet meer terug misschien nog aftrekbaar van de belasting?

Leny Adriaans

Het is geld, dat ik heb afgedragen van mijn loon, maar dat had ik beter kunnen sparen, toen er nog rente werd gegeven Dan opnemen en in mijn zwarte kous stoppen. Dat was altijd nog beter als nu. Rutte heeft heel veel zwarte kousen onder zijn bed liggen en dat is allemaal van ons. Wat zijn we er veel op vooruit gegaan dit jaar en de afgelopen jaren.
Dat word droog brood eten en verhuizen als de huren blijven stijgen. Ik denk dat ik dan maar een tent koop.....

Koos Maquelin

Wat betekent het nu concreet oftewel hoeveel minder wordt er maandelijks op je rekening gestort?
Ik hoor het graag terug.

An Sturrus

Als ik het niet dacht, ook onze pensioenen gaan er aan.
Misschie een goed idee, alle pensioenen maar in 1 keer uit te betalen, zodat wij zelf voor onze oude dag kunnen zorgen.
De pensioenpot is heel groot, dus dat moet kunnen en zo blijven wij niet in onzekerheid.
47 jaar fulltime gewerkt en afgedragen en nu aan mijn pensioen komen, echt niet.

J.Bink

Alle pensioenfondsen hebben ook tijden met hogere rente gekend.
Er zijn miljarden binnengehaald. De vergrijzing heeft men al tientallen jaren geleden aan zien komen. Er zijn geen reserves opgebouwd. Er zijn dus grote beleidsfouten gemaakt. het wordt tijd dat Peter Borgdorff hier verantwoording voor af gaat leggen.
Welke maatregelen treft PFZW om de overheadkosten en salarissen in te krimpen.

Charlez

geachte hr Borgdorff, ik denk dat U uitdrukkingen als 'ik hoop' beter achterwege kunt laten. Het lijkt me meer voor de hand liggen te spreken in termen als 'gezien de trend alsmede de ontwikkelingen in het verleden moeten we er van uitgaan dat' (er weinig kans is deze kortingen tegen te gaan).
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om n andere kwestie voor te leggen, die hier zijdelings aan raakt.
Zoals bekend is er een groep, waaronder ikzelf, die door de herhaalde verhoging van de AOW-leeftijd in t afgelopen decennium in een situatie verzeild is geraakt waarin (o.a.) PFZW een soort overbrugginspensioen-voorziening getroffen heeft. Dit om de 'AOWleeftijd-verhogingspijn' enigszins te verlichten. Voor mij betekende dit: met ingang van oktober 2019 (dit jaar, dus) t/m oktober 2021, 2 jaar lang, een (minimale) voorziening uit de per individu beschikbare totale voorziening. Van mn 65e tot mn 67e. Dan gaat de PFZW-uitkering, communicerende vaten, na mn 67e natuurlijk wel (iets) omlaag. In mijn geval, maar dit zal ook voor anderen in mijn situatie gelden, komt er door het recent pensioenakkoord feitelijk geld 'vrij' namelijk 24-16 = 8 maanden minder overbrugginsuitkering nodig.
Nu kan ik mij voorstellen dat PFZW overweegt dit bedrag over te hevelen naar de reservering/voorzieningen beschikbaar voor NA 66jr en 4 mnd . Omdat het huidig vastgesteld maandbedrag voor de overbruggingseriode al zeer laag is, voor mij dan, heeft het echter duidelijk mijn voorkeur om in de overbrugging minder eigen geld aan te hoeven spreken om tot een reeele aanvulling tot een totaal maandbedrag te komen. In mijn geval pakweg EUR4000 bruto niet overhevelen naar na 66 jr 4 mnd maar in de 'pot' voor de aangegeven periode, nu dus 16 maanden, dus dat is dan toch een nogal 'behulpzame' extra zeg maar EUR250/mnd bruto voor die periode.
Ik denk dat als PFZW doorberekend wat het op het totaal scheelt, dus het totaalbedrag wat 'vrijkomt' door t terugdraaien AOW-leeftijd voor een specifieke, kleine groep AOW leeftijd naar 66 jr en 4 mnd (bevriezen) reserveren voor de overbrugginsperiode/daarbij betrekken; of, het vrijkomend bedrag naar +66 jr 4 mnd overhevelen, het laatste nauwelijks of geen invloed zal hebben op het percentage korting vd pensioenen. Waarbij dan, ik herhaal mijzelf, de kans op die kortingen op zich vrij groot is en ik dus ook verwacht dat PFZW daarop preludeert en alvast kijkt waar t geld vandaan kan schrapen om die kortingen zo laag mogelijk te houden.
Nogmaals, mijn voorstel: doe dat niet door t in de vrijgekomen reserveringen voor bovenbedoelde groep, AOW nu met ingang van 66 jr 4 mnd, te zoeken. Lijkt mij 'penny-wise'.

Peters

Probleem is ook dat de overheid en de pensioenfondsen zich achter elkaar verschuilen. Overheid moet zorgen, dat die belachelijk lage rente gaat stijgen en/of gepensioneerden gaat compenseren, al is dat m.i. niet alleen het probleem van de lage rente. De banken maken ondanks de lage rente gigantische wensen. Gepensioneerden worden gestraft voor wanbeleid en kunnen niets meer aan hun situatie veranderen en zijn al honderden euro's op hun inkomen achteruitgegaan. Ook weer met het laatste pensioenakkoord zijn we weer op het verkeerde been gezet. Wanneer wordt dit wanbeleid doorbroken?

aart jooren

absurde methodiek van rekenrente naar de toekomst. Nu 0.9% terwijl beleggingsresultaat 17% was!!!!!
Daarnaast veel te hoge kosten. Als ik mijn premie zelf had belegd had ik na 35 jaar al kunnen stoppen met werk!!!

Theo

Ik ben maar een leek, maar ik heb een paar vragen. Is die (fictieve) rekenrente nu een wetenschappelijk bewezen instrument dat verzekert dat in de toekomst de pensioenen uitbetaald kunnen blijven worden? Of is dat fictieve percentage alleen maar een aanname, waarmee verondersteld wordt dat het goed zal blijven gaan? Waar is eerst die 88% en later die 94% nu precies op gebaseerd? En onderschrijft PZFW de noodzaak en hoogte van dat percentage? Als PZFW het met dat percentage eens is, mag ze ons dat in begrijpelijke taal uitleggen. En ook als ze het daar niet mee eens is. In dat laatste geval mag ze ons ook uitleggen waarom ze dan toch zich daar aan zou houden, zonder te vragen of wij het daar dan mee eens zijn. Want misschien denken wij daar dan wel anders over, en vinden wij dat PZFW zich dan niet aan dat fictieve gedoe moet houden als er toch genoeg geld op de plank ligt.

wouters

Waarom heeft de regering zoveel zeggenschap over ons pensioen. Het is ons geld en u mag er alleen maar oppassen. Vind het heel slecht net elkaar en er word niet goed mee omgegaan. Had het liever zelf elke maand op de bank gezet.

T.J.A. Boutens

De gepensioneerden van nu, die al vele jaren feitelijk inleveren door het niet indexeren van hun pensioenen om een buffer te creëren voor toekomstige pensioenen, moeten nog maar afwachten of de groep waarvoor nu gebufferd wordt door alle nog te verwachten veranderingen ook, net als zij hun hele leven hebben gedaan, blijft meedoen aan dit steeds meer ter discussie staande stelsel. Hierdoor ontstaat dan een nog groter gevaar van vermindering van pensioen voor juist die groep die hun hele leven hebben betaald.
Daarnaast bestaat ook nog eens het door de toenemende Europa-invloed realistische gevaar dat onze pensioenkassen verdwijnen in één grote EUpot, waardoor alle niet indexeringen om een grote buffer te creëren helemaal een bijna dramatisch gevolg krijgen.

Marie-Louise Bal

Het is zo oneerlijk verdeeld. Ik heb meer dan 40 jaar in de zorg gewerkt en verplicht om aan PFWZ te betalen. Had mij graag bij een ander pensioenfonds aangesloten maar dat mag niet, zitten vast aan pfwz. Sommige pensioenfondsen doen het geweldig en de gepensioneerden worden ieder jaar geïndexeerd. Waarom al die verschillende fondsen met grote kantoren, directeuren en een hele staf aan medewerkers wat heel veel geld kost. Ik vind ook dat we niet moeten korten, de 3 grote pensioenfondsen moeten de kont tegen de krip gooien en niet korten. We gaan nu eens niet doen wat die zuinige Dijsselbloem wil, maar zorg dat jullie gepensioneerden nog een beetje gezellig kunnen leven.

G.J. Vanhees

Wat een perfecte resultaten : al jaren geen indexering.
Koopkrachtverlies van 15 % ; op papier vastliggende beloftes uit het verleden hebben geen enkele waarde.
Hoera, pensioenaccoord gesloten !!!
Vraagje : voor wie hoera ?? Niet voor de gepensioneerden die hun uitgestelde loon (dat is het pensioenpotje) weer zagen
ingepikt worden via allerlei "slimmigheidjes". Dit word dan ook nog recht gepraat op de manier van Pontius Pilatus.
't is toch wat, maar ...wij kunnen er niks aan doen hoor !!
Dank pensioenfonds ; wij zijn erg blij dat wij destijds ons geld (deel salaris) hiervoor moesten in te leveren

Connie

Allemaal zinnige en begrijpelijke reacties, wij hebben heel lang betaald maar ontvangen steeds minder (geen indexering of verhoging)

echter:

'of je nu een uil slaat met een stok, of een stok slaat met een uil, het is de uil die het voelt' (Russisch spreekwoord)

ofwel, hoe je het ook bekijkt, wij gepensioneerden zijn de dupe en krijgen het gevoel dat we er niet meer toe doen, we worden weggezet als de opmakers van het kapitaal voor de volgende generatie. Natuurlijk gunnen wij onze kinderen en kleinkinderen ook een goed pensioen maar als wij iets meer zouden ontvangen geven we dat ook weer uit, hetgeen ten goede komt aan de economie... en inderdaad, waarom is het pensioenfonds geen baas in eigen buik? (wouters om 10.29)

Wie het weet mag het zeggen.

yvonne

Ja, dat zou ik nu ook graag willen weten.Hoeveel procent worden wij gekort?
Want er wordt wel gezegd misschien moet er gekort worden,maar voor mij staat het al lang vast dat het
gebeurd.

Wilhelmus

Je hoeft niet eens erg argwanend te zijn, om je af te vragen wie er beter wordt van 'al dat geld op de plank' waar de heer Peter Borgward het over heeft.
Iemand bereid om een actiegroep op poten te zetten om de beuk erin te gooien? FNV waar blijven jullie NU ?

C.den Hoedt

Ik vindt dat de overheid zich helemaal niet moet bemoeien met de gelden die wij voor later bijeenbrengen om ook als we niet meer werken toch nog onze kosten kunnen dragen.
Lieden die er de ballen verstand van hebben en soms voor de meest stomme wetten/besluiten stemmen gaan HIER EVEN ONZE ZAAK frustreren, terwijl zij met elkaar niet in staat zijn onze geldhuishouding op orde te kunnen brengen, zodat alles weer gezond kan functioneren.
Niet in staat zijn onze overheidsinstellingen op een fatsoenlijke manier te doen functioneren. Pas wakker worden wanneer de taaie, volhoudende onderzoek journalistiek de feiten boven tafel weet te hengelen en er ons naar eer en geweten verslag van doen.
Overheid/parlement zorg eerst eens dat de eigen zaakjes op orde zijn.

Jos Klinkenberg

Vragen. Vragen. Dringend gewenste antwoorden! Waar blijft de uitwerking van het bejubelde pensioen akkoord? Onze pensioenen gaan toch mee schommelen met de gigantische verdiensten van het bedrijfsleven?!? Waarom de rekenrente verlagen als die door de Europese bank kunstmatig zo absurd laag wordt gehouden? Waarom blijven de overheden die extreem laag gehouden Europese rente slikken? ! ?

Ria

Het is een schande dat de regering i.s.m. de pensioenfondsen de ouderen steeds verder uitkleed. Vanaf 2008 geen indexeringen, wat elk jaar een achteruitgang is en nu mogelijk ook nog eens gekort worden.
Er wordt door anderen schaamteloos mooi weer gespeeld van ons geld. Ik heb er geen goed woord voor over. Het wordt tijd dat de "witte boorden criminelen" eens goed aangepakt worden en gestraft worden voor hun wanbeleid i.p.v. wegkomen met een dikke vette handdruk voor hun wanprestaties. Het is een ziek en ziekmakend beleid.

Wil

Absurd die lage rekenrente. het gaat toch goed met de economie. voor wie zitten wij nu te betalen,voor de zuidelijke landen die profiteren van de lage rekenrente en zelf nooit de financien op orde hebben of voor de jeugd die over 40 jaar met pensioen gaat. Eerst betalen wij voor onze ouders en nu voor de jeugd en de zuidelijke landen. En wanneer gaan ze in de zuidelijke landen met pensioen? in Frankrijk al met 55 jaar. Ook absurd. Ook niet mee werken aan een Europees pensioen stelsel. Stel dat er 15% gekort moet worden net als in de metaal dat is bijna een 1/5 van je pensioen. En wij hebben al ingeleverd door niet de pensioenen te indexeren. En dan de belastingen. Wat ik vreemd vond dat wij van Rutte wel iets extra kregen maar op mijn pensioen was weer 2 euro vanwege de belasting, op mijn aanvullend er af gegaan. Met het in gaan van mijn pensioen tot nu,heb ik op mijn pensioen door de belasting heffingen al per maand 41 euro ingeleverd.De gele hesjes moeten dan maar uit de kast komen. Van Mw. Lagarde hoef je ook niet veel van te verwachten.

G Elschot

Keer al het afgedragen pensioengeld uit op de eerste dag dat je recht hebt op pensioen. Dan kun je er zelf mee doen wat je wil en er nog van profiteren voor je de pijp uit gaat. Je hebt het toch zelf betaald je hele leven? Zo komt er veel geld beschikbaar en kan er veel worden uitgegeven waardoor de economie wordt aangejaagd.
Ik zou graag kleiner willen gaan wonen, maar dat is niet te betalen.
Een simpel nieuw appartementje is al duurder dan de opbrengst van mijn bestaande woning. Met het pensioengeld zou ik wel kunnen kopen en een groot huis met 4 slaapkamers en een tuin achterlaten dat beschikbaar komt voor een jong gezin met kinderen.
Maar ik ben natuurlijk maar een simpele hemelfietser.

Gerrit Smeijers

Helaas wij zijn voortdurend aan de beurt, hoop door het pensioen akkoord te kunnen stoppen op 19 - 1 -2021, (66 jaar en 4 maanden). Maar wij vallen overal tussen, VUT regeling afgeschaft, dus niet met 60 jaar stoppen, 65 jaar AOW vergeet het maar. Nu straks korting op mijn pensioen.
Heb vanaf mijn 16 jaar volledig gewerkt, nooit geen enkele dag in de ww gezeten, dus volgend jaar 50 jaar gewerkt, mijn deel aan de maatschappij bij gedragen, maar als dank, zijn wij elke keer de pineut

W. van Maaren

Is hier ook een goede actuariële onderbouwing voor te geven? Tot nu toe hoor ik onbegrijpelijke verhaaltjes.
Volgens mij is er altijd premie betaald voor de pensioenen en zijn de rendementen gedurende afgelopen 30 jaar dikwijls boven de rekenrente van 4%(?) uitgekomen, dus ik begrijp niets van 'noodzakelijke verlagingen'

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff