« Samenwerken tegen klimaatverandering | Hoofdmenu | Onbesuisd »

07/18/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

chris

Niet uitgelegd? Dan moet je dat ook niet doen, geef de pensioengerechtigden een significantie verhoging en niemand die er ook maar iets van merkt, behalve dan dat de deelnemer er een extra boterham van kan kopen. Eerst maar eens eerlijk zijn over jullie vergoedingen die de afgelopen jaren wel heel hard konden stijgen. Maar daar niets over he,... lafaards zijn jullie... Niemand vertrouwd jullie meer...

L.J van Herk-Mol

Meneer Borgdorff,ik word toch helemaal misselijk van de hele overheid ,een nieuw pensioen akkoord af sluiten terwijl er al bekend is dat de rente door het beleid van de EU gaat dalen.Het is vreselijk wat de overheid de Nederlandse gepensioneerden aan doet. Hebben de pensioenfondsen dan helemaal niets meer te vertellen.
Ik haat dit beleid.

Johan

Er zit nog een oneerlijkheid in het systeem,
Hebben wij allen (belastingbetalers) b.v banken overeind geholpen.
Wat gebeurt er wanneer hun pensioenfonds te weinig middelen hebben?
Niet korten dus maar bijstorten wanneer tekorten dreigen.Dit bijstorten wordt
Indirekt door ons betaald.
Ik denk dat ik maar weer werk ga zoeken want je weet maar nooit.

nico medema

er is pas een probleem als het toekomstige rendement lager is dan de rekenrente. In dat geval zal korten nodig zijn en niet eerder. De brandweer gaat toch ook niet alvast blussen als er mogelijk in de toekomst brand kan ontstaan.
Er is dus niet te weinig geld in kas om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen, schrijf dat dan ook niet.
Het behaalde rendement in 2019 is ruim voldoende om de stijging van de pensioenverplichtingen te kunnen bijhouden.
Doe dus wat om de kortingen van tafel te krijgen. Mooie taak voor de nieuwe voorzitter, is die daar al mee aan de slag?

Peter Verkuilen

Pensioenen verlagen ? Ik ben eens nagegaan: De aandelenkoersen zijn de laatste jaren fors gestegen, de rente iop de kapitaalmarkt s behoorlijk vorig jaar en dit jaar t/m mei 2019.
Eind mei duikt de dekkingsgraad opeens ruim onder de 100 %. In mei werd ook een aanvang gemaakt met de (verdere) beraadslagingen over een pensioenakkoord.
In maart werd ik geconfronteerd met het gegeven dat ik in de afgelopen jaren iets teveel pensioen zou hebben gekregen. Dat hoefde ik niet terug te betalen. Als ik het gecorrigeerde bedrag vergelijk met het teveel ontvangen pensioen over de betreffende looptijd, dan merk ik toch een significant verschil tussen de korting en het mindere pensioen.
Ik weet ook wel dat als de pensioenleeftijd wordt verlaagd dat de verplichtingen voor PFZW in de toekomst groter worden, maar ik vind het wel heel toevallig dat de dekkingsgraad eind mei opeens daalt )ook bij PFZW. Vraag me af of dit nu op de muziek vooruitlopen is, een politieke keuze, of een combinatie van beide. We kunnen de rente wel de schuld geven, maar beleggen is ook een kwestie van keuzes maken lijkt me, zeker als de rente al langere tijd niets goed meer brengt, zelfs negatief uitpakt. Dit vraagt om een nadere uitleg heer Brogdorff.

Peter Verkuilen

Pensioenen verlagen? Opmerkelijk. Ik ben eens nagegaan: De aandelenkoersen stijgen de laatste jaren fors. De rente op de kapitaalmarkt levert al geruime tijd niets of nauwelijks wat op.
Eind mei daalt deze ook nog enigszins. Toch is ineens de dekkingsgraad bij PFZW en ook andere (grotere)pensioenfondsen ineens ruim onder de 100 %. In mei namen de besprekingen over een nieuw pensioenakkoord ineens weer vorm aan om in juni een nieuw pensioenakkoord af te spreken. In het voorjaar werd ik geconfronteerd met een plotselinge (geringe) verlaging van het pensioen, omdat ik in de afgelopen periode te veel zou hebben ontvangen. (Hoefde ik niet terug te betalen) Een snelle rekensom gaf te denken. Het mindere pensioen over de berekende periode strookte niet met het lagere pensioen. En plotseling duikt de dekkingsgraad eind mei ruim onder de 100 %. Toevallig ? Loopt (ook) PFZW voor e muziek uit, is dit een politieke keuze, of een combinatie van beide ? Kunnen we de rente de schuld geven, maar beleggen is meer dan alleen op rente, lijkt mij. Vraagt toch om een nadere uitleg beste heer Borgdorff.

Peter Verkuilen

Sorry,
Klein typefoutje in mijn reactie; moet zijn:
De rente op de kapitaalmarkt is behoorlijk STABIEL (zeer laag) vorig jaar en dit jaar t/m mei 2019.

F M Noothout

Ik ben het helemaal mee eens met L.J. van Herk. En dan die Dijsselbloem die vindt dat de rekenrente voor de pensioenfondsen nog verder omlaag moeten. Van die man word ik ook misselijk. En als makke schapen lopen de bobo's achter hem aan.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

U schrijft hierboven (ik citeer): ‘We maken ons er iedere dag hard voor dat het zover niet komt’. Betekent dit dat u bij wijze van spreken elke dag met minister Koolmees belt, want die heeft immers het pensioenakkoord er ‘doorgejast’, terwijl het feitelijk nog helemaal niet klaar was.

Daar ligt m.i. de verantwoordelijkheid voor de ‘puinhoop’ die nu is ontstaan.

G van Doorn

Hr Borgdorf
Wat een boeven regering hebben we! Iedereen gaat er op vooruit zeiden ze. Vervolgens BTW van 6 naar 9%. Energieprijzen niet gedaald zoals
voorgehouden Pensioenfondsen in de tang, verlaging dreigt.
Kortom we worden gewoon belazerd.
Ik schrijf dit namens mijn vrouw wel deelneemt aan jullie fonds

nico medema

vandaag weer een onjuist bericht van pfzw aan alle gepensioneerden.
de extreem lage rente is niet en het behaalde rendement is wel van belang voor de nu prima vermogenspositie van ons pensioenfonds.

Jv Stempvoort

Dat we als deelnemers 139 miljoen per dag "verdienen" en er gekort zou moeten worden is inderdaad niet uit te leggen. Vakbonden en kabinet dienen zich te schamen dat ze dit niet hebben zien aankomen met de aangekondigde renteverlaging van Dijsselbloem en de daaropvolgende rente verlaging van Draghi. M.a.w er is een worst voorgehouden waarbij een aantal hebben toegehapt.Waardoor er een akkoord is afgesloten waar velen niets aan hebben.Vooral diegene die jaren niet geindexeerd zijn.Die hun inkomen alleen hebben zien dalen, soms tot wel 20%, door prijs en loonstijgingen van de laatste jaren.En dit waarschijnlijk nog wel een poosje door zal gaan, omdat de dekkingsgraad voorlopig wel niet boven de 100% zal komen. Wellicht zou het in dat opzicht, bestuurders met een bepaald inkomen, sieren ook om eens 20% van hun inkomen in te leveren.

karel

Het werkt vrij simpel; als ik jou over 30 jaar 100 euro moet betalen dan moet ik nu 100 euro hebben tenzij ik ga beleggen.

De overheid zegt nu:
U gaat maar 0,88% rendement maken dus je moet nu 76,88 euro hebben

In het 4e kwartaal van 2018 zei de overheid:
U gaat maar 1,44% rendement maken dus je moet nu 65,12 euro hebben

In Belgie zegt de overheid:
U gaat 3,5% rendement maken dus je moet nu 35,63 euro hebben.

Dit is waar de NLse pensioenfondsen mee dealen; voor elke 100 euro die u beloofd is (over 30 jaar) moeten ze nu al 76,88 euro hebben. Dat betekent dat er megaveel geld in kas moet zijn om al die pensioenen uit te betalen tot het einde der tijden.

Het staat er ook:
In Q4 2018 moest PFZW 204,1 miljard euro hebben nu is dat al 234,8 miljard. Dat komt alleen maar door de regels die er zijn. De jonge mensen die net zijn begonnen met werken willen namelijk later ook hun pensioen ontvangen.


Charlez

het zou me wel zo lief zijn dat U, als U de beleggingsrendementen nu in de argumentatie, in de psychologie van besluitvorming en in het ondervonden gevoel van redelijkheid gaat betrekken, systematischer te werk gaat. Dus op gezette tijden de impact van behaalde resultaten,, zowel positief als negatief, melden. En ook wat zeer relatief eigenlijk toe doen t.o.v her 'plaatje' voor middellange en lange termijn. Immers, afgelopen december werden er ongetwijfeld miljoenen per dag kwijtgespeeld, want geen enkel pensioenfonds kan een neergang op de beurs 'weghedgen'.En hoe gaan we dat dan weer in een 'boodschap' 'verpakken', vraag ik me hardop af? Niet dat de beleggingsrendementen er niet toe doen. In pak-m-beet 2-jaarlijkse cycli. Maar de focus moet gewoon op de hoofdzaak blijven. En dat is de rekenrente.

Ans Goos

U citeert “al weer die rente” (rekenrente)
Wijzigen we de berekening in RENDEMENT, dan is het probleem opgelost.
Volgens de Japanse rente grafieken 2010-2019 met het huidige systeem komt de
Dekkingsgraad nooit > 104,30

Joop Benning

Ik ben het helemaal mee eens met L.J. van Herk.
Het is een misselijkmakend beleid van de overheid.

L.J van Herk-Mol

Meneer Borgdorff wat me ook zo heel erg verbaasd,het is geld van de deelnemers maar de overheid bepaald zulke slechte regels dat pensioenen gekort moeten gaan worden.Wat me ook verbaasd het pensioenfonds waar het Kabinet en de beide kamers bij aangesloten zijn,die staan er goed voor.Ra Ra hoe kan dat.Ik ben super teleurgesteld over de hele gang van zaken.Kan u hier nu echt helemaal niets tegen doen?? Laat ze de rente zodanig bereken wat meer in de buurt komt van het werkelijk behaalde resultaat,dan zouden er geen kortingen nodig zijn.De rente blijft toch 60 jaar niet zo laag!

L.J van Herk-Mol

Meneer van Doorn ik ben het helemaal met u eens.We worden gewoon met z,n allen belazerd excuus voor het woord.

chris

Die vermogenspositie heeft alleen maar te maken met de hoogte van de salarissen en bonussen van de bestuurders en beleggingsexperts. Het is alleen maar eigen gewin en niemand die daar wat aan doet. Zij worden er rijk en u niet! De pensioenen kunnen gemakkelijk geïndexeerd en verhoogd worden maar er is van hogerhand (regering, EU en de criminelen die daar boven staan) gezegd dat dit het beleid is want de mensen gaan toch niet in het geweer.
Schelden mag je hier niet van de redactie, maar het is ozo terecht dat dit wel gebeurd! Iedereen die hier verantwoordelijk voor is, is zo bang zijn goedbetaalde baantje te verliezen als hij/zijn kop boven het maaiveld uitsteekt en u "pensioen gerechtigd" betaald de prijs.

Jan van Gemert

Goh,

Fijn dat jullie het nog redden om het over te maken…, hopelijk volgende maand ook nog.
Doe vooral de hartelijke groeten aan de directeur en de raad van bestuur en/of toezicht of whatever.
Ik ben natuurlijk maar een simpele ziel maar het hele pensioengebeuren is zo ingewikkeld geworden, dat alleen slinkse rekenwonders er nog uitkomen en die krijgen door hun overmacht aan kennis geen tegengas, want stel je voor dat ze gelijk hebben!
En dan dat blindelings volgen van regering en adviseurs van. Wordt het niet eens tijd jullie poot stijf te houden en aan te geven: tot hier en niet verder? Nu komen we op voor onze 8 miljoen koppige doelgroep, we vergeten even Europa met zijn schimmige voorstellen en constructies (en rentebeleid) om vat te krijgen op die lekkere pensioenmiljarden van Nederland!

Een zwaar teleurgestelde pensioenontvanger,
Jan van Gemert

Otto

Ja de pensioenpotten lopen over ik heb mijn hele leven via mijn werkgever pensioen gespaard, totaal 50 jaar gewerkt,en dan al jaren dat ik met pensioen bent er niets bij gekregen,terwijl voor ons öok alles héél duur is geworden schandalig.

C. van den Bovenkamp

Geacht team,

Bedankt voor uw berichtgeving. De wisselende dekkingsgraad is voor ons aan de zijlijn niet meer te volgen. De pensioenfond-
sen hebben een uitstaand tegoed van 1500 miljard. Al 15 jaar
houdt u ons het nu welbekende plaatje voor. Doet u dat niet
meer, want het komt leugenachtig over.
Groeten van
Corry en Kees van den Bovrenkamp.

Netta

Hr. Borgdorff. Wanneer denkt U eens aan de gepensioneerde.Doe gewoon per 1 januari a.s. de pensioenen met 5% omhoog en heb lak aan Koolmees en de Nederlandse Bank. Doe gewoon, wat de pensioenfondsen moeten doen. INDEXEREN. Wij hebben gespaard voor een Welvaartsvastpensioen en niet om gekort te worden.

Louis Sparidans

Door alle berichtgeving van de afgelopen week met betrekking tot de pensioenen loopt het vertrouwen in overheid, politiek en pensioenfondsen dagelijks zienderogen terug.
Na in de afgelopen tien jaar, van jaar op jaar, het besteedbaar inkomen van de pensioenen te hebben zien dalen komen nu zelfs feitelijke kortingen in zicht.

Beste heer Borgdorff, laat het zover niet komen. Treedt samen met de bestuurders van de andere grote pensioenfondsen krachtig op tegen ons kabinet, in het bizonder tegen Mark Rutte en minister Koolmees.

Als dit kabinet nog een greintje vertrouwen wil overhouden zal er ‘iets’ moeten gebeuren en overigens geldt zulks intussen op welhaast alle vlakken van de politiek.

De extreem lage rente is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Heus, dat is ‘gewoon’ mensenwerk geweest. Pensioendeelnemers voelen zich al veel te lang gestraft voor iets waar ze zelf helemaal niets aan konden doen.

Op deze manier gaat het nog eens een keer helemaal ‘fout’ met Nederland, althans met de heersende mentaliteit. Help mee om een nog grotere kloof tussen mensen te voorkomen. Daar zal ook het kabinet van doordrongen moeten worden!

C.H. Zevenhoven

Degene die nu pensioen krijgen moeten inleveren om het aan de zuid Europese landen te kunnen lenen tegen zeer lage rente. Dit is het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De Nederlandse Bank heeft niets meer te vertellen. Het is uitgesteld loon. De ECB steelt op deze manier ons spaargeld en behaalde rendementen van ons af. Er moet eigenlijk een rechtszaak hierover komen.

Rene

Zou het weer de bekende ‘indianen-truc’ worden? Eerst mensen bang maken voor kortingen en daar dan vervolgens op het laatste moment toch vanaf zien. Resultaat: iedereen opgelucht en blij maar ondertussen zijn de pensioenen dus weer niet verhoogd en is wederom niet gecompenseerd voor de inflatie! Voor het zoveelste jaar!

chris

Dat kunnen ze makkelijk Netta, ze maken prima winst en hebben genoeg in kas. Als ze alles maar afschuiven op de overheid hebben ze geen bestaansrecht en moet alles door de SVB geregeld worden. Dan kunnen ze ook eens proeven van de WW en daar hebben ze, net zoals vele anderen, ook het volste recht op ;) Sterker nog ze verdienen het zelfs.

Eef Lebbink

Beste PFZW,
Ik begrijp het inmiddels niet meer, zoals boven beschreven door de heer Borgdorff maakt het PFZW goede rendementen en is er zelfs een best bedrag over voor de toekomst (980 miljoen uitbetaald en totaal 9,5 miljard inkomsten). Hoe kan men het dan nog verkopen dat er gekort gaat worden in januari 2020. En wat mij het meest tegen de borst stuit is dat Europa hier grote invloed op heeft door de lage rente, die alleen veroorzaakt is om de Zuid-Europese landen boven water te houden.
Laat Nederland een keer zijn eigen koers varen en niet als mak schaap naar de slachtbank geleid worden !

chris

Dank voor je mooie ironie :) Maar je hebt volkomen gelijk, ze moesten zich schamen die rijke pensioen beh(g)eerders.

A de Boer

Al die reacties! Iedereen heeft gewoon gelijk! Het ligt nogal voor de hand. Het systeem van rekenrente en dekkingsgraad klopt gewoon niet. Ieder jaar gaan wij pensionado's er in inkomen zelfs op achteruit gezien de inflatie.Ondertussen groeien de vermogens van de pensioenfondsen door tot bizarre hoogten! Wanneer komt het nou eens zover dat de pensioenfondsen als 'één man' werkelijk opkomen voor hun leden en de Nederlandse staat voor de rechter dagen. Trouwens wat vindt u ervan: Iedere week protesteren op het Plein in Den Haag: Een zee oudere mannen en vrouwen inclusief de rollator een uurtje op een vast tijdstip?! A de Boer

Sijtse van Veen

Het grote probleem is al vele jaren de blinde toepassing van de rekenrente, alsof een pensioenfonds gelijk is aan een bank. De overheid/AFM legt met de rekenrente een waanzinnige norm op voor de uitbetaling van geld wat niet van hen is, maar van de deelnemers! Die worden op deze manier bestolen, terwijl het vermogen van de fondsen de laatste jaren mede door de goede rendementen meer dan verdubbeld is. Ieder fonds wil graag uitbetalen en de deelnemers hebben daar ook recht op, maar het mag niet vanwege de rekenrente....! Hoe lang gaan we daarmee door? Tot er 2.000 miljard op de planken ligt, of verder?
De sociale partners en de pensioenfondsen hebben een beetje zitten slapen bij het tot stand komen van het pensioenakkoord, door niet te tornen aan de volledig van de werkelijkheid losstaande rekenrente.
Terug naar de onderhandelingstafel zou ik zo zeggen! De rekenrente is niet heilig, maar een door de overheid opgelegd onzinnig instrument om de dekkingsgraad te bepalen.
Als je bijvoorbeeld zou rekenen met een gemiddelde van 7 maal de actuele rentevoet/rekenrente en 3 maal het gemiddelde werkelijke rendement van een pensioenfonds over de laatste 10 jaar, zou je al op een rekenrendement komen van ongeveer 2,8 % en zouden de dekkingsgraden gigantisch stijgen! De pensioenuitkeringen zouden er de komende 80 jaar niet door in gevaar komen.
Tenslotte een ideetje, vooral voor de bonden: organiseer een stakingsdag op 17 september, Prinsjesdag, voor alle pensioengerechtigden. Gewoon een dag niet deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten, mantelzorg, kinderoppas etc. Kijken wat er gebeurt!

drs.L.A.J Wijnen

Geachte heer Borgdorff,
U zegt dat de financiële situatie bij het PFZW nijpend begint te worden en dat kortingen dichterbij komen.
Vervolgens zegt u dat het PFZW er alles aan doet dit te voorkomen en dat het ook past in de geest van het Pensioenakkoord.
Beste heer Borgdorff,het PFZW kan doen wat het wil,maar het zal niet baten.
Als het zelfs bij een rendement van 12,7 % niet lukt om de dekkingsgraad positief te beïnvloeden dan kunnen we het ook voor de toekomst wel vergeten.
Mij is dat echter al jaren duidelijk,ik blijf het maar herhalen, het schort niet aan de bedrijfsvoering, het is de overheid die absurde en onredelijke regels stelt aan de de pensioenfondsen, waardoor er onevenredige pensioenverplichtingen,voor zelfs de verre toekomst,ontstaan.
En dan nog even over het Pensioen akkoord,wat mij betreft heeft het zijn geloofwaardigheid al verloren als er al na één maand duidelijk is dat beloftes niet kunnen worden nagekomen.
Daarom ben ik blij met een nieuwe geluid:Seniorenvereniging KBO-Brabant wil in september een bodemprocedure starten tegen de Nederlandse Staat,samen met de Stichting Pensioenbehoud.
Ze vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese richtlijnen.
Wellicht een initiatief dat ook door de Pensioenfondsen kan worden gesteund,immers zij zijn het en ook het PFZW niet in de laatste plaats, die regelmatig verkondigen dat aan hen onredelijke eisen worden opgelegd.
Eisen die er zelfs toe leiden dat aan een van hun belangrijkste doelstellingen,het opkomen voor de belangen van de gepensioneerden, niet of nauwelijks meer kan worden voldaan.

Jetie

Moedeloos wordt je ervan . ik heb een zwaar beroep ben 65 en moet nog 2 jaar en dan ook nog korten straks. Jaren betaald , waar is dat geld gebleven

Louis Sparidans

U ziet het, heer Blogdorff, de onrust en de verontwaardiging nemen alleen maar toe, niet alleen als reactie op uw blog maar ook op de sociale media.

U bent de directeur en in feite ook de ‘baas’ binnen het PFZW.
Vertel in uw volgende blog eens wat u in de afgelopen vijf jaar allemaal hebt ondernomen richting overheid om deze heilloze weg te keren.

U hebt toch geen steunbetuigingen aan dit overheidsbeleid betoond, hoop ik?

Bastiaan

Beste heer Borgdorff,

In de reacties vooral veel gepensioneerden, die mordicus tegen ‘korten’ zijn. De boosdoeners zijn veelal de overheid, de DNB en Draghi.
Er zit heel veel geld in de pot, en de pot is flink gegroeid de laatste 10 jaar.
De afgelopen jaar was de premie stabiel op 23,5% maar en passant werd wel de opbouw versoberd. De jongeren/werkenden betalen een forse premie. Krijgen zij straks ook nog 3 tot 4 keer hun inleg terug?
Wat zijn passende maatregelen om ook de jongeren enige zekerheid te geven dat, naast de lawaaiige ouderen, ook hun belang evenwichtig wordt behartigd ?

Groet,
Bastiaan

Jv Stempvoort

Met zo,n 1500 miljard als kapitaal van pensioenfondsen en een uitkering van misschien zo,n 50 miljard per jaar,als dat het al is.
Vraag ik me af wat er met de rest van het pensioenkapitaal gebeurt. En lijkt me dat we helemaal niet hoeven korten.
Maar dat wordt zo vaak gezegd dat we dit wel moeten gaan geloven.
Met het nieuwe akkoord zouden we moeten gaan inleveren met slechte economische tijden, die ongetwijfeld weer komen.
Maar van goede economische tijden van afgelopen jaren hebben gepensioneerden niets maar dan ook niets meegekregen, dan alleen de prijsstijgingen die hun inkomen alleen maar verslechterde.
Vraag blijft, wat gebeurt er met het kapitaal wat niet jaarlijks wordt uitgekeerd. Wat eerder blijft groeien dmv de betaalde premies en de beleggingen die de nodige miljarden opbrengen.
Maw het kapitaal blijft groeien,ten koste van alles.
Het is toch niet uit te leggen dat er niet geindexeerd kan worden.
Wat doen bestuurders nu voor hun deelnemers die hun inkomen steeds verder zien dalen.
Het spijt me, maar jubelen over een akkoord waarmee velen een worst is voorgehouden, daar kan ik niet van onderste boven raken. Integendeel dit hele akkoord is een farce en een slag in het gezicht van vele gepensioneerden.

Jv Stempvoort

Ook jongeren betalen premies die voor hen worden belegd,en zoals dhr. Borgdorff ook eerder al heeft aangegeven lopen deze geen gevaar.Je ziet toch ook dat het kapitaal blijft groeien.Ouderen hebben ook stevige premies betaald.Maar willen niet voor de gek worden gehouden zoals nu gebeurt.

Martin V

Omdat de dekkingsgraad uitsluitend wordt bepaald door de zeer lage rekenrente in plaats van de werkelijk behaalde rendementen, worden we als pensioengerechtigden verschrikkelijk in de maling genomen. Er is op zijn minst een rechtvaardiging om uit te gaan van voorzichtig gecorrigeerde geprognotiseerde beleggingsresultaten.
De aan de dekkingsgraad ten onrechte ten grondslag liggende geforceerde lage rekenrente is volstrekte onzin en n.m.m. een buitengewoon sluw spel van vooral neoliberale politici en het bedrijfsleven om de werkgeverslasten (de pensioenpremie) voor nu en op termijn fors lager te houden. Hebben wij nu echt niet door dat we worden belazerd? Natuurlijk wel! We zijn oud(er) maar niet gek!
Mijn advies: Vakbonden, werknemers en gepensioneerden moeten acties blijven voeren. Desnoods het pensioenakkoord opblazen. Daarnaast moeten we massaal gaan stemmen op partijen die oprecht een eind willen maken aan dit misselijke machtsspel van de werkgeverslobby.

Louis Sparidans

Je opmerking ‘lawaaiige ouderen’ is niet erg complimenteus, Bastiaan. Ik begrijp je overigens wel. Het is buitengewoon teleurstellend, vind ik ook, dat zo weinig jongeren reageren. Het niet-indexeren tast evengoed de opbouw van hún pensioenrechten aan.

Toch is er een verschil. Jongeren hebben nog de tijd en de gelegenheid om zélf hun rechten bij te spijkeren. De meeste ouderen kunnen dat niet meer. Hun koopkrachtverlies is definitief en zal nooit meer gecompenseerd worden.

Ik heb gisteren een oud-collega begraven die 76 jaar is geworden. Hij heeft op zijn pensioen nooit een inflatie-correctie ontvangen en werd dus van jaar tot jaar armer. Hij woonde in een huurhuis en had nauwelijks spaargeld.

Hij is weliswaar nooit ‘lawaaiig’ geweest maar vond e.e.a. toch niet rechtvaardig. Begrijp je dat, Bastiaan?

Bastiaan

Beste JvStempvoort,

De financiële situatie bij PFZW is al 5 jaar kwetsbaar. De dekkingsgraad draait rondjes rond de 100. Dan komt er moment dat er ingegrepen moet worden, juist met oog op de toekomst. De premies in het verleden waren flink lager, en de bijbehorende opbouw fors hoger.
Jongeren missen ook indexatie, en zullen (veel) langer moeten werken of meer moeten betalen om tot een goed pensioen te komen.

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste Louis,

Allereerst mijn deelneming.
Naar mijn inschatting zullen ook de jongeren de huidige indexatie achterstand nooit meer inhalen. Daarvoor zijn dekkingsgraden van meer dan 125 voor nodig, die nog ver weg zijn.

Het argument dar jongeren nog gelegenheid hebben om bij te spijkeren overtuigd mij in het geheel niet. Dat kan alleen door meer in te leggen/ te sparen en dat gaat ten koste van hun koopkracht nu. (Indexeren vanuit premie laat premies stijgen van 23,5 naar ca 35a40%) Alternatief is om (veel) langer te blijven werken..

Groet,
Bastiaan

Jan van Oosterhout

Alweer die rente. Alweer niets gedaan om een vuist te maken tegen deze verfoeilijke rekenrente, die het bij lange na niet haalt bij het werkelijke rendement. Als ik zelf zou beleggen was er niets aan de hand, maar nu we dat collectief doen meent de politiek hier een stem in te moeten hebben. Wanneer maken de bestuurders van de pensioenfondsen en de vakbonden eens een vuist richting de politiek. Het wordt hoog tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid!!!!

P.Lemon

@ Maar als we eind dit jaar een dekkingsgraad hebben die lager is dan ongeveer 94%, moeten we zelfs volgend jaar al de pensioenen verlagen.

# ... de rol die de risicovrij rente hierin speelt...

*** Waarom mag niet worden uitgegaan van het werkelijk geboekte, veel hogere rendement?

Omdat niemand de toekomst kan voorspellen. Pensioenen die worden uitgekeerd door pensioenfondsen zijn min of meer – met een wettelijke zekerheid van 97,5 procent – gegarandeerd. Daarom moet worden uitgegaan van het rendement dat in elk geval kan worden geboekt. En dat is de risicovrije rente, ofwel het rendement op solide staatsobligaties zoals die van Nederland.

Dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen in werkelijkheid over een reeks van jaren een rendement van 6 en 7 procent boeken, doet daar niets aan af. Als zij dit rendement mochten gebruiken om hun sommetjes mee te maken, zag de toekomst er zonnig uit voor gepensioneerd Nederland. Maar dan zouden de pensioenen wel alle kanten op schieten: veel pensioen in goede jaren, weinig pensioen in slechte jaren.

De afgelopen jaren waren hele goede aandelenjaren, maar niemand weet of dat ook de komende jaren zo is. Veel analisten denken dat aandelen de komende jaren veel minder zullen opleveren dan de afgelopen jaren het geval was. Wat wel redelijk voorspelbaar is, is dat de staat der Nederlanden haar rente zal blijven betalen.

https://www.businessinsider.nl/om-deze-reden-valt-je-pensioen-ook-2018-tegen/

C.H. Zevenhoven

Er word al gedacht aan een bodemprocedure tegen de staat. Laten we dit initiatief zoveel mogelijk ondersteunen. https://www.telegraaf.nl/financieel/956618804/ouderen-starten-zaak-tegen-staat-om-behoud-pensioen

Louis Sparidans

De bodemprocedure die Stichting Pensioenbehoud, KBO-Brabant en nog een derde partij (welke is niet bekend gemaakt) wil aanspannen tegen de Nederlandse staat bevat goede argumenten. Toch is het twijfelachtig of e.e.a. succes zal hebben.

Het is zonder meer een sympathiek initiatief, maar de doelstelling om eerst en vooral de rekenrente ten behoeve van bestaande pensioenen te wijzigen leidt tot onrechtvaardigheid jegens álle pensioendeelnemers. Het advies van de Cie Dijsselbloem was daar helder over.

Er is wel een andere mogelijkheid, die kost de schatkist geld, maar is overigens wel te rechtvaardigen. Het komt vaker voor dat een specifieke doelgroep wordt ondersteund, maar daar is de politiek voor nodig.

Ik hoop van harte dat de rechter in september daartoe een aansporing zal uitspreken.

P.Lemon

@ de rekenrente ten behoeve van bestaande pensioenen te wijzigen leidt tot onrechtvaardigheid jegens álle pensioendeelnemers

# Het blijft bizar om voor de verre toekomst te voorspellen/rekenen wat een fonds nodig zou moeten/kunnen hebben. Immers de ECB heeft deze 'groeivoorspeller' de nek omgedraaid want meegaan met 'hun' lage marktrente vereist een torenhoge buffer. Ter illustratie:

***De rekenrente is het percentage dat pensioenfondsen mogen gebruiken als ‘groeivoorspeller’.
Het geeft aan met hoeveel procent een bedrag zal toenemen (door beleggingsopbrengsten) om uiteindelijk de uitkeringen mee te kunnen betalen.

Stel dat een pensioenfonds nu € 450 mln. heeft en een rekenrente van 2,4% moet hanteren.
Dan kan het pensioenfonds met die rekenrente voorspellen dat de huidige € 450 mln. over 25 jaar een bedrag van:
( € 450 mln. × 1,02425 = ) € 814,16 mln. zal opleveren.

Bij de dekkingsgraad doen we het precies andersom:
Het pensioenfonds heeft nu € 450 mln. en weet dat zij over 25 jaar € 800 mln. nodig zal hebben. De rekenrente is nog steeds 2,4%
Met de rekenrente kunnen we uitrekenen hoeveel geld het pensioenfonds nú in kas zou moeten hebben om later de benodigde € 800 mln. te hebben:
( € 800 mln : 1,02425 = ) € 442,2 mln.

De dekkingsgraad is dan 450:442,2 x 100%= 101,76%

Hoe lager de rente, hoe minder het huidige vermogen zal groeien. Daarom zul je bij een lage rente méér geld moeten reserveren voor de toekomst en dus een lagere dekkingsgraad hebben.

Het verhogen van de rekenrente zorgt ervoor dat pensioenfondsen op papier weer voldoende geld hebben, maar of dat écht zo is? De rekenrente zal wel nog gemiddeld verdiend moeten worden! En toekomstige rendementen blijken lastig te voorspellen.

https://www.economielokaal.nl/dekkingsgraad-2/

Louis Sparidans

Het is (was) me al eerder duidelijk, P.Lemon. Het ging mij voornamelijk over de kansen van het al dan niet slagen van een in te zetten bodemprocedure.

Maar desalniettemin toch bedankt voor je reactie!

Lemon

Dat was ook niet de opzet maar om te laten zien dat een proces tegen de rekenrente en de becijfering van hogerhand alleen zinvol kan zijn als deze groeivoorspeller een tijdje in de ijskast wordt gezet of helemaal wordt vervangen. Zoals tegenwoordig de kapitáalkrachtigen onder ons hun rendement zoeken in vastgoed, kunst e.d.
De rekenrente mantra houdt anders de tegenstrijdigheid van groei en verplichtingen nu ruim 11 jaar en misschien oneindig in z'n greep.

Ron Bouwman

Helemaal mee eens. We worden systematisch beroofd. Misschien moeten we die rekenrente ook invoeren over mijnheer Borgdorfs salaris. Dan wordt die misschien wat meer gemotiveerd om deze diefstal te stoppen.

Johan

Pensioenfonds van de DNB moet mogelijk korten?
Vergeet het maar.Er wordt "gewoon"bijgestort door de DNB.
Waar komt dat geld vandaan?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff