« Brede steun pensioenhervormingen | Hoofdmenu | Een mooie dag »

06/21/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

G. Flim

Gefeliciteerd
Wie jarig is trakteert. Ook de deelnemers die 50 jaar dit fonds in de "lucht" hebben gehouden?

corina

Wie jarig is trakteert, niet de top maar de mensen die hun geld erin stoppen.
Het is absurt dat de dekkingsgraad weer is gezakt terwijl de poppetjes aan de top maar vette bonussen krijgen en mijn geld verdwijnt als sneeuw voor de zon.

kees donker

een kleine traktatie voor de deelnemers zou leuk zijn toch
maar ws weer niet toegestaan
indexeren dit jaar zou erg leuk zijn
kees

Lemon

Eveneens gelukgewenst. Misschien in betere 'rentetijden'? De doelstelling om de kosten per deelnemer onder de € 60 te houden wordt anders niet gehaald.
I
*** Het innen van premies van deelnemers en het uitbetalen van de pensioenen aan pensioengerechtigden betekent veel werk. Veel medewerkers zijn daar dagelijks mee bezig. De kosten van de uitvoering van de pensioenregeling bedroegen in 2018 € 106 miljoen. In 2017 was dit ook € 106 miljoen. Omdat het aantal deelnemers is gestegen, zijn de gemiddelde kosten in 2018 (€ 62,10) gedaald vergeleken met 2017 (€ 64,90). We willen deze kosten de komende jaren nog verder verlagen. Ons doel is dat ze rond 2020 lager zijn dan € 60. PFZW is een groot pensioenfonds met veel deelnemers en pensioengerechtigden gepensioneerden. Daardoor zijn de kosten per deelnemer/gepensioneerde lager dan bij veel andere fondsen.
https://www.pfzw.nl/over-ons/dit-zijn-we/pfzw-in-cijfers/Paginas/Default.aspx

Joyce

Onbegrijpelijk dat gepensioneerden verplicht onder de nul-lijn blijven. Met zo,n groot beleggingsrendement toch vol houden dat indexering onmogelijk is. Wie had dat 50 jaar geleden kunnen bedenken? Ik niet! Te goedertrouw hebben we allen verplicht deelgenomen aan het PGGM in de veronderstelling dat afspraak afspraak zou zijn. WAT EEN DESILLUSIE!

Detlev Delp

gefeliciteerd met 50 jaar
& nu voor elke deelnemer 50 euro
leuk idee , he

Netty van Beek

Vanaf 1967 in de zorg gewerkt. 7 jaar, daarna in een andere branche. Daarna weer heel lang in de zorg. Waar zijn mijn eerste jaren pensioen gebleven. Al eens voor gebeld, maar er werd verteld dat het toen nog niet aan de orde was. Ja ja. Dus ik heb no zeker van 5 jaar tegoed .Vanaf 1969. En nu?

Jan van Oosterhout

Zoals het nu gaat zijn we nog niet jarig. Indexeren is voorlopig niet aan de orde. Ik dacht zo, als er zoveel geld in de pensioenpotten zit, waarom dan niet alle deelnemers als aandeelhouders beschouwen en winst uitkeren van de winsten op de beleggingen. Kunnen ze daar in den Haag zien dat we nog net een beetje slimmer zijn dan zij, want daar maken ze veel kapot.

Ruud

Geachte heer, beste Peter,

19 juni 1969 badhuisweg 72 ’s-Gravenhage, aanwezig 16 personen bij de oprichtingsvergadering van PGGM.

19 juni 2019 Utrechtseweg 91, Zeist 13 bestuursleden; een moment van feesten, bezinning of het maken van goede voornemens!?

Een goed voornemen is m.i. een proactieve houding van het PFZW bestuur betreffende informatie voorziening. Ik waardeer uw blog zeer en lees deze altijd; evenals de reacties erop. Maar u schrijft deze op persoonlijke titel.

Het bestuur van PFZW is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering; inclusief communicatie. Zoals ik op 6/6 reeds aangaf verwacht ik een proactieve houding van het bestuur. Waarom is er op de site van PFZW geen ruimte gereserveerd voor technische informatie over ons pensioenstelsel en welke eventueel opties er zijn betreffende de openeinden in het voorliggende principeakkoord? Net als bij belangrijke events/gebeurtenissen ‘Wat doe ik bij’: Met pensioen gaan, ontslag, nieuwe baan, etc. Hier wordt In begrijpelijke taal aangegeven wat je als deelnemer dan moet doen.

Zo moeilijk kan dat toch niet zijn om ook zoiets op te zetten over de ins en outs van ons pensioenstelsel. Geef verder helder aan welke vraagstukken er op kort termijn opgelost moeten worden om de openeinden van het voorliggende principeakkoord in te vullen en hoe daar binnen het fonds over gedacht wordt.

Alle reacties lezend op uw blog is daar zeker veel behoeften aan bij de deelnemers van ons Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff, ik begrijp waarom u een beetje euforisch bent en het is volkomen juist om het personeel in zo’n geval bescheiden te trakteren. Dat past ook bij een jubileum.

De belangrijkste minpunten in die vijftig jaar pensioenontwikkeling noemt u weliswaar niet (en ook daar kan ik in dit verband wel begrip voor opbrengen), zij het dat het voor veel gepensioneerden toch nogal ernstige pijnpunten waren:

PGGM begon met een welvaartsvast pensioen: op basis van eindloon + compensatie loonstijgingen in de sector + inflatiecorrectie (indexering).
Gedurende de verdere looptijd veranderde in vijftig jaar het eindloon in middelloon, verviel de compensatie voor loonstijgingen en bleef de inflatiecorrectie de afgelopen jaren geheel achterwege.

Misschien zijn daardoor de pensioenrechten van het begin in vijftig jaar wel gehalveerd?

Ik weet het, voor alle veranderingen zijn oorzaken te vinden waar ook PFZW ‘niks’ aan kon doen. Maar het blijft wel zuur voor alle pensioendeelnemers, ook voor alle nog werkende deelnemers.
Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik het toch nog eens memoreer.

J. Bakker

Beste Netty, in die tijd ging deelname aan het pensioenfonds in vanaf 25 jarige leeftijd. Daarnaast moest je volgens de regeling minimaal 40% of te wel 16 uren per week werken, wilde je mogen deelnemen. In latere jaren vond er op eigen verzoek een correctie plaats om toch ook pensioen op te bouwen over de uren kleiner dan16 uren.

Lucas

Ik sluit me aan bij de opmerkingen van Ruud waarin hij vraagt om meer transparantie en duidelijke voorlichting m.b.t. een aantal zaken die de deelnemers direct raken. Ik zou hierin zelfs nog een stapje verder willen gaan. Duidelijk is dat veel deelnemers het als te weinig democratisch ervaren dat de besluitvorming over wordt gelaten aan een groep vertegenwoordigers die ook nog eens andere belangen dan die van de deelnemers laten meewegen in hun opstelling (vakbonden bijv. met aow-leeftijd, zware beroepen, zzp; PFZW risico-overdracht naar deelnemers door over te stappen van uitkerings- naar premieovereenkomst; werkgevers idem omdat ze dan geen aanvullingen meer hoeven te doen bij een tekort in de pensioenpot ).
Deelnemers vragen in reacties op het blog van dhr. Borgdorff om meer en directere inspraak. In deze tijd is het mogelijk om een peiling te doen m.b.t. een aantal belangrijke zaken aangaande het nieuwe pensioenstelsel. Onder FNV leden was dit binnen een paar dagen gebeurd. Voordeel hiervan is dat PFZW een goed beeld krijgt waarvoor draagvlak is onder de éigen 2,8 miljoen deelnemers i.p.v. onder de 400.000 stemmende FNV-leden in Nederland (waarvan overigens slechts 37% stemde). Deze informatie kan zeer waardevol blijken te zijn bij de onderhandelingen die nog moeten volgens over de hervorming van het pensioenstelsel. Misschien willen de deelnemers een aantal nl. helemaal niet die overheid en DNB wel willen!
Onder het kopje “wat willen wij” schrijft PFZW over het FTK dat de overheid dit doet door het hanteren van hoge buffers en te prudente rekenrente. De politiek lijkt weinig belang lijkt te hechten aan het standpunt van de bestuurders van PFZW en wellicht kan een duidelijk signaal van de deelnemers van PFZW hier verandering in brengen.
Ik roep PFZW dan ook op om, na eerst een heldere uiteenzetting gegeven te hebben m.b.t. de diverse onderwerpen, een enquête/stemming onder de deelnemers te houden waarin zij kunnen aangeven of zij:
- Wel/niet over willen stappen van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst (wel garantie versus geen garantie van uitkeringshoogte)
- Wel/niet liever een minder prudente rekenrente willen met de daarbij behorende risico’s.
- Wel/niet kiezen voor het aanleggen van minder grote buffers.

Ik ben benieuwd hoeveel waarde het PFZW bestuur hecht aan het in beeld brengen van de mening van haar, veelal hoog opgeleide, achterban en in welke mate zij die werkelijk inspraak wil geven.

Co veringa

"Jarig" Gefeliciteerd?? De pensioenen zijn alleen maar minder geworden. Zelfs de nabestaande pensioenen t.o.v. de 60e jaren . Voor een beter nabestaande pensioen moest je gaan bijbetalen. Niet om trots op te zijn vind ik!

Louis Sparidans

Ik wil de jubileum-feestvreugde op het kantoor van PFZW zeker niet bederven, maar ik hou toch een beetje ‘een kater’ bij het onlangs bereikte pensioenakkoord.

In mijn visie is de feitelijke hervorming van het pensioenstelsel behoorlijk ondergesneeuwd geraakt in het akkoord. Ik denk dat de samenstellers van het concept met opzet de nadruk hebben gelegd op de AOW-leeftijd, de ZZP-ers en de mogelijkheid die werkgevers krijgen om ouderen eerder te kunnen ‘lozen’ met een zogenoemd vroeg-pensioen.

Zo zijn m.i. ook de vakbondsleden in zekere zin misleid die het akkoord ten finale hebben beoordeeld resp. goedgekeurd.

Binnen het akkoord was feitelijk de herziening van het pensioenstelsel het belangrijkste item, wat nog lang niet AF is. Het is buitengewoon jammer dat het zo gelopen is. De grootste pijn moet m.i. nog komen!

Jv Stempvoort

Allemaal gefeliciteerd met het behalen van deze 50 jaar, tenslotte hebben wij, deelnemers, daaraan mee gewerkt dmv de (verplichte)premies. Zonder deelnemers geen pensioenfondsen.

Jv Stempvoort

Dan het behaalde pensioenakkoord, waarom pensioenakkoord.Het gaat meer over de AOW leeftijd die minder snel gaat stijgen,de zware beroepen, evt AOW krijgen na 45 jaar werken, wat nog wordt onderzocht, over ZZPers etc.EN oh ja de dekkingsgraad mag naar 100% zodat er sneller geindexeerd kan worden.
Mij lijkt dat het enige wat echt met onze pensioenen te maken heeft en het overige met AOW.
Helaas ziet het er nog steeds naar uit dat er niet geindexeerd gaat worden bij PFZW omdat de dekkingsgraad beneden de 100% is, waarbij ik me dan afvraag of de buffer nog steeds niet groot genoeg is, met het nog steeds groeiende kapitaal. Hoe groot moet dat dan wel niet zijn.

Vanhees

Leuk dat jullie (de directeur voorop) taart eten en een feestje vieren. Hiertoe is alle reden ...of toch niet ??
Wij-de gepensioneerden- die al 10 jaar NIET geindexeerd werden hebben zo zachtjes aan geen geld meer voor taart, betalen ziektekosten, huren, belastingen, basale levensbehoeften, etc.
Maar ja ; kniesoor die daar op let, de gepensioneerden en hun belangen die uiteraard niet echt belangrijk zijn, zijn ten slotte maar lastige en vervelende bijzaken.
Laat "de directeur" vooral trots blijven op zichzelf ; de geleverde prestaties voor de gepensioneerden geven hiertoe geen enkele aanleiding. Integendeel , dit is een schandelijke vertoning !

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff