« In de knoop | Hoofdmenu | Hoop »

05/24/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Cees Michielse

Nu nog een passende opeethypotheek en ook de gepensioneerden zijn tevreden.

Louis Sparidans

Het is opnieuw een goed thema wat u aanroert in bovenstaande blog. In mijn kennissenkring is er ook een stel dat hiervan gebruik heeft gemaakt en die zijn er heel tevreden over.

Toch had ik verwacht dat u opnieuw melding zou hebben gemaakt van de actuele stand van de pensioenonderhandelingen. Wat hebben ‘de kopjes koffie’ van minister Koolmees intussen opgeleverd?

PFZW zou in mijn ogen toch wel wat meer sympathie mogen tonen voor de werknemerspartijen in het pensioenoverleg van dit moment: zij vertegenwoordigen immers álle deelnemers in de diverse pensioenfondsen. Wat ook voor PFZW de hoogste prioriteit behoort te zijn!

Laat uw mening horen, ook daar waar u vindt dat de overheid aan zet is.

Louis Sparidans

Op de dag van de grote pensioenstaking (vandaag – 28 mei 2019) verdienen alle gepensioneerden en nog actieve deelnemers aan de pensioenfondsen extra aandacht. Het is overigens veelzeggend en zeer bemoedigend dat volgens een enquête van Maurice de Hond 65% van de Nederlandse bevolking de acties van vandaag steunt.

Ook pensioenfondsbestuurders behoren hier achter te staan, naar mijn mening. Statistisch gezien lijkt het allemaal zo logisch: we worden ouder (maar vraag ik veel gevallen niet ‘hoe’) en ‘dus’ kan de pensioenleeftijd gerust meestijgen, zo denkt de overheid tenminste.

Tegelijkertijd neemt de druk en de stress op veel werknemers jaarlijks toe en halen steeds meer ouderen niet eens meer op een normale manier hun pensioen. Kijk maar naar de WIA-cijfers, de vroegere WAO.

Ik weet het, het kost allemaal een hele hoop geld om een betere regelgeving tot stand te brengen dan de regeling die minister Koolmees thans probeert door te drukken. Geld lijkt belangrijker dan mensen.

Het is er zeker niet allemaal gemakkelijker op geworden, dat geef ik grif toe. Er moeten keuzes gemaakt worden, maar alleen al uit het oogpunt van ‘ethiek en arbeid’ verdienen pensioendeelnemers een betere aandacht.

Louis Sparidans

Louis Sparidans

Zojuist de brief gelezen die minister Koolmees vandaag verzond. Ik heb er niet veel vertrouwen in dat dit voor de werknemers-vertegenwoordigingen in de SER voldoende zal zijn.

Het systeem dat de heer Koolmees namelijk voorstaat (individuele pensioenpotjes met het laten vervallen van de doorsneepremie) gaat miljarden kosten. Vooralsnog zouden die door de pensioenfondsen zelf moeten worden opgehoest. Ten koste van de pensioenen!

Dat dient niet te gaan gebeuren.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff