« Wonen met behulp van uw pensioengeld | Hoofdmenu | Een langverwacht akkoord »

05/31/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Zojuist de brief gelezen die minister Koolmees vandaag verzond. Ik heb er niet veel vertrouwen in dat dit voor de werknemers-vertegenwoordigingen in de SER voldoende zal zijn.

Het systeem dat de heer Koolmees namelijk voorstaat (individuele pensioenpotjes met het laten vervallen van de doorsneepremie) gaat miljarden kosten. Vooralsnog zouden die door de pensioenfondsen zelf moeten worden opgehoest. Ten koste van de pensioenen!

Dat dient niet te gaan gebeuren.

M. Ginkel

Zal wel door Koolmees en Rutte een sigaar uit eigen doos worden, deze regering is op een schandalige chanterende wijze bezig om toch hun zin door te drijven, ten koste van de gepensioneerden en diegene die nog opbouwen, het enige wat beiden willen is dat de werkgevers en bonden tekenen bij hun Rutte/Koolmees kruisje tekenen, dan is voor de toekomst de EU ook bij als ze kunnen graaien uit de pensioenpotten, wat een vreselijke arrogante regering met deze coalitie van VVD, D66 en de zogenaamde Christelijke partijen CDA en Christen Unie is di toch, aangevoerd door de gemene Pinokkio Rutte van de VVD die dit dossier al meer dan 8 jaar had kunnen oplossen.

Bastiaan

Beste M.Ginkel,

U stelt dat de EU in de pensioenpotten gaat graaien. Kunt u ook aangeven hoe dat dan gaat plaatsvinden?

Groet,
Bastiaan

Johan

Ik ga er van uit dat er eindelijk een positief akkoord komt.
Benieuwd hoe dit er uit gaat zien.
Kortingen voorlopig niet nodig.
Hoe gaat dit als het gemiddelde dekkingsgraad de komende jaar onder de 100% zit?
En wanneer indexeren? B.v vanaf 101% en met heoveel?
Nog even afwachten dus.

Jv Stempvoort

Misschien is graaien niet het juiste woord maar een EU transferunie zou dat wel kunnen zijn omdat de sterke EU landen de zwakke EU landen dan moeten bijstaan met geldstromen. Waar zouden die geldstromen o.a. vandaan kunnen komen? Hoeft niet natuurlijk maar onze pensioengelden zijn zeer verleidelijk voor de EU.
Als ik goed geinformeerd ben werd er in 2016 30 miljard aan pensioenen uitbetaald een schijntje tegen een kapitaal van ongeveer 1250 miljard.
Als deze cijfers kloppen waar ik wel van uit ga,vraag ik me af wat er met de overige miljarden gebeurt.En waarom wordt er niet met een juiste rente gerekend ipv de fictieve te lage rente die de dekkingsgraad te laag houdt.
Maar wellicht heeft dhr Borgdorff hier een antwoord op!Toen ik nl deze cijfers las was mijn hoop vervlogen, ook op juiste informatie door overheid en media, wie moet je nog geloven.

Lucas

Hierbij twee interessante artikelen. Het eerste geeft antwoord op de hier gestelde vraag m.b.t. het "gevaar" dat vanuit europa onze pensioenen bedreigt. Het tweede geeft aan waarom er eigenlijk helemaal geen pensioenakkoord nodig is (zoals ikzelf ook steeds onder de aandacht breng): omdat de overheid alle middelen in handen heeft om de pensioencrisis te bezweren en dus duidelijk een dubbele agenda heeft om de sociale partners te dwingen tot een nieuw pensioenakkoord:
https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/het-pensioenstelsel-van-nederland-ernstig-bedreigd
https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/een-pensioenakkoord-is-niet-nodig

Lucas

Ik raad iedereen aan het volgende artikel van MeJudice te lezen: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/waarom-het-financieel-toetsingskader-aan-herziening-toe-is-en-niet-het-pensioenstelsel
In dit artikel wordt onderbouwd dat het huidige pensioenstelsel voor alle deelnemers toekomstbestendig is en er geen herziening nodig is. Ook wordt onderbouwd dat de doorsneepremie niet in het nadeel van jongeren is zoals steeds wordt beweerd.
Het geeft toch wel te denken dat de overheid dergelijke argumenten gewoon naast zich neerlegt, dat vakbonden hun wensen proberen binnen te halen door in te leveren op de zekerheid van tweede pijler pensioenen (terwijl duidelijk is dat de economie de komende tijd behoorlijke risico's gaat lopen) en dat ook de bestuurders van de pensioenfondsen blijven doen alsof ze vooral opkomen voor solidariteit en behoud van een goed stelsel terwijl het ze er in feite om gaat het risico dat ze nu zelf lopen af te wentelen op de deelnemers... Wanneer dit lukt kunnen en zullen pensioenfondsen risicovoller gaan beleggen. Zij dragen het risico immers niet meer wanneer het fout gaat! Helaas word ik als deelnemer door de diverse partijen volledig buiten spel gezet en zal het eindresultaat vrees ik een veel risicovoller pensioen zijn waarin bij slechte economische tijden zéér grote schommelingen mogelijk zijn.
En dat alles om de aow-leeftijd niet sneller te laten stijgen, zware beroepen eerder met aow te kunnen laten gaan en zzp'ers ook een pensioen op te laten bouwen. Alhoewel ik achter al deze punten sta vraag ik me wel af: wat heeft dit met opgebouwde pensioen(rechten) te maken waar ik al die jaren een deel van mijn loon opzij heb gelegd?

Lemon

@ Helaas word ik als deelnemer door de diverse partijen volledig buiten spel gezet ...

# We zitten gewild of ongewild vast in het EU-harnas waarin momenteel de oppassende noord-europese landen hun zuidelijke en oost Europese collega's proberen hun staatsschulden in te laten lopen. Het komt erop neer dat met lage marktrente's die schuldenlast niet kan oplopen en de kans vergroot die tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Dit zal een lange termijn project kunnen worden en daarom wordt verwacht dat rentestijgingen taboe zullen blijven.
Het komt er in feite op neer dat met opgespaard kapitaal van oa pensionados zij met hun virtuele rente de zwakke broederlanden in het EU-systeem op de been houden.
Navrant dat op zo'n manier ook de nadelen van een verenigd Europa voor een doorsnee burger bloot worden gelegd.

*** Het directe effect van de lage rente in termen van mogelijke kortingen en premies is op dit moment beperkt. Dit neemt niet weg dat als de rente langdurig laag blijft dit uiteindelijk zijn invloed heeft op de pensioenen. Samen met andere ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de meer dynamische arbeidsmarkt, vereist een langdurig lage rente een fundamentele herziening van het pensioenstelsel. Met als doel te komen tot een duurzaam pensioenstelsel.

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb320215.jsp

Chris

Dat legt Lemon in zijn reactie aan Lucas heel goed uit!
Ik ben toch erg benieuwd wat voor belang jij hebt met deze bagettaliserende antwoorden. Je ziet aan alles dat er veel misleiding is en daar doe jij bij elk negatief antwoord aan mee!

Chris

Dat zeg ik hier al jaren van Stempvoort, al jaren!

Lucas

De plannetjes van de ecb zijn lange tijd niet uitgekomen. I.p.v. met het goedkope geld leningen aan de markt te verstrekken hebben de banken er hun balanspositie mee versterkt en het beoogde effect van hogere inflatie en economische groei werd niet bereikt. Pas toen men dit gedrag van de banken minder minder mogelijk ging maken kwam er wat meer geld in de markt. Vervolgens wilden de werkgevers eerst meer vet op de botten krijgen en winsten maximaliseren. Gevolg: stijgende bedrijfswinsten maar achterblijvende lonen en dus achterblijvende consumptie. Dan begint DNB pas te roepen dat de lonen moeten stijgen. De burgers staan bij de overheden dus duidelijk achter in de rij. Zolang overheden door de lage rente nog zo makkelijk kunnen lenen en hun schulden afbouwen zullen zij er de voorkeur aan geven die te handhaven. Pas bij teruglopende economische groei zal men die lage rente loslaten. Je ziet ook dat de ecb dit besluit telkens weer uitstelt. Waarschijnlijk zal dit besluit te laat genomen worden en wanneer er een recessie volgt zal men zeggen dat het goed beleid is geweest omdat men toch voor sterke buffers heeft gezorgd!
Dat Nederlandse gepensioneerden last hebben van dit beleid wordt door de ecb op de koop toe genomen. Maar in Nederland is dit natuurlijk wel een probleem want als men niet genoeg koopkracht heeft moeten de prijzen immers weer omlaag en is alle inspanning voor niets geweest. De nederlandse overheid heeft dit ruim van tevoren kunnen zien aankomen en een plan bedacht om de inkomsten van gepensioneerden omhoog te krijgen zonder dat het geld kost? Hoe? Allereerst door de aow leeftijd op te laten lopen en het FTK voor pensioenen te verzwaren. Vervolgens door de aow leeftijd versneld te verhogen en het FTK verder te verscherpen en zo de druk nog meer op te voeren. En tenslotte door in onderhandelingen te dreigen met kortingen op de pensioenen, in eerste instantie de poot heel stijf te houden, en dan, onder het mom van solidariteit en toekomstbestendigheid, een minder kostbaar pensioenstelsel af te dwingen waarbij risico's bij de deelnemers komen te liggen. En wat schetst onze verbazing: als men hier dan mee heeft ingestemd kan de rekenrente ineens wel omlaag en hoeft men veel minder grote buffers aan te houden, stijgen de dekkingsgraden en is alle ellende plotsklaps voorbij. Alle deelnemende onderhandelingspartijen komen met een resultaat thuis en zijn tevreden. Alleen: wanneer het economisch mis gaat (nieuwe recessie) zijn de pensioendeelnemers veel meer de klos dan voorheen.....
En dat allemaal omdat pensioenfondsen moeten rekenen met een idioot lage rekenrente en niet met het rendement dat ze gedurende bijv. de laatste 10 jaar hebben gerealiseerd. Leve het FTK en onze overheid die weet wat het beste voor ons is!

Chris

Vandaag om 11 uur is er een persconferentie gegeven over het pensioenstelsel. Wat er ligt is nog steeds slecht en waarschijnlijk gaan de FNV leden het hier niet mee eens zijn.
Wat de wbc wel doen is een deadline van 1 juli hanteren. Is er geen akkoord dan zal er gekort gaan worden! Dit is pure chantage.
We weten allemaal wie er wel beter van worden en dan zijn de pensioenbestuurders met hun (beleggings) managers. Zij hebben hun salaris verhoging en bonussen alweer voor de zoveelste keer geïncasseerd. Wat willen ze wel met die enorme 1500 miljard euro van de pensioenspaarders? Oh ja natuurlijk.......

Lucas

Hr. Borgdorff,
Kunt u aangeven welke (afdwingbare) rechten deelnemers in het nieuwe systeem nog hebben? Staat er tegenover de verplichte premiebetaling nog een minimum pensioen waar men recht op heeft of wordt er feitelijk een carte blanche gegeven aan de pensioenfondsen? Is er een zekere vertraging ingebouwd waarmee sterke dalingen in de beleggingsresultaten (verliezen dus) doorberekend worden in de pensioen of hebben die direct gevolgen voor de uitkeringen? Als dit laatste het geval is kan dit dan betekenen dat pensioenfondsen de uitkeringen in korte tijd véél sterker kunnen laten dalen dan nu het geval is? Bestaat het gevaar dat pensioenfondsen risicovoller gaan beleggen wanneer ze minder beleggingsrisico lopen (omdat ze geen gegarandeerd pensioen meer hoeven uit te keren)?
Wordt het pensioenstelsel niet gevoeliger voor EU harmoniserend pensioenbeleid doordat er geen gegarandeerde hoogte van het pensioen meer is? De EU kan alleen pensioenen harmoniseren die qua hoogte niet vast liggen. Wanneer die hoogte niet meer gegarandeerd is ligt in principe de weg tot harmonisering volledig open. Omdat de Nederlandse pensioenen hoger liggen dan het gemiddelde in Europa zal er zo veel geld weg kunnen vloeien. Graag zie ik uw reactie tegemoet (liefst onderbouwd en niet alleen een algemeen verhaal).

Johan

Per 1 januari worden de pensioenen niet gekort.
Is dit eenmalig? en wat gebeurt er 1 januari 2020.
Wat worden de ijkpunten.
Voor mij allemaal onduidelijk.
Het positieve is dat er voor de zzp'ers regelingen komen
en dat de aow leeftijd minder snel omhoog gaat, dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen {als dat voor hun haalbaar is}etc.
Komende dagen zullen we wel meer horen.Afwachten dus.

Chris

Wat een akkoord. De rekenrente wordt lager (kon dat nog?) de buffers moeten naar ongekende hoogte. Voor wie? Oh ja, voor de EU pensioenen en salarissen en bonussen voor de pensioenbeheerders en beleggers. Het is niet meer uit te leggen aan de mensen en het is een grote misleiding. Wanneer gaan de mensen eens echt in opstand komen en dit gajus met pek en veren de grens over gooien.
Solidair roepen ze ook nog, maar alleen maar voor hunzelf.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff