« Terug naar school | Hoofdmenu | Minder pensioenfondsen: samen sterker »

04/05/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Ik vind het weliswaar een goed en belangrijk onderwerp om eens aan te snijden, toch denk ik dat veel van uw blog-volgers het ook op prijs zullen stellen als u tevens vaker reageert op door hen geponeerde meningen en opmerkingen.

Ik begrijp dat zulks af en toe best ‘moeilijk’ is, maar het kan wel zeer tegemoet komen aan veel gevoelens van onvrede bij veel deelnemers aan het pensioenfonds, verwacht ik.
Op voorhand dank!

Jv Stempvoort

Laten we dan maar hopen dat we statiegeld flessen blijven houden.

Bruins Slot

Het zou niet onaardig zijn om elke week een concrete belegging en de rol van PFZW daarbij te bespreken, maar dan in een aparte rubriek. Vooral aandelen waar PFZW een actieve rol speelt, of die rechtstreeks bijdragen aan een goed resultaat. En in eenzelfde rubriek misschien ook commentaar op bv ECB beleid en de betekenis voor PFZW. Maar wel naast een min of meer gezellige blog met vrije onderwerpkeuze voor Borgdorff.

Lucas

Ik ondersteun je mening van harte Louis en wens je succes. Zelf ben ik vanwege het structureel uitblijven van onderbouwde inhoudelijke reacties inmiddels afgehaakt.
Blijkbaar wil men er niet op reageren en willen andere deelnemers ook de ogen sluiten voor de verslechtering van de pensioenovereenkomst en de grotere risico's die men in het stelsel voor de deelnemers wenst in te voeren.
Met het mes van de politiek op de keel, het ongelooflijk prudente en inconsequente beleid van van de DNB, de belangenverstrengeling van de vakbonden en werkgevers, en de machteloosheid van de pensioenfondsen zal er ongetwijfeld een mooi resultaat uit de hoge hoed komen!

Jv Stempvoort

Volkomen eens met beide heren.

Lemon

@ ook de ogen sluiten voor de verslechtering van de pensioenovereenkomst en de grotere risico's die men in het stelsel voor de deelnemers wenst in te voeren. 

# Duidelijk dat papier geduldig is bij het doornemen van het voorstel...
"Vertrouwelijke side letter bij Afspraken sociale partners toekomst pensioenstelsel".

*** Er dient op voorhand vertrouwen te zijn dat verschillende leeftijdscohorten van deelnemers niet de dupe zullen zijn van de overstap van doorsneesystematiek op een nieuwe regeling en dat zij kunnen rekenen op voldoende compensatie. Het is daarom noodzakelijk dat op decentraal niveau vooraf heldere en harde afspraken worden gemaakt over een adequate compensatie van deelnemers. Deze afspraken bevatten ook een financieringsplan dat vastlegt hoe de compensatielast wordt opgebracht, binnen de fiscale premieruimte van 2017.

• Naast procedurele waarborgen die de Pensioenwet bevat voor wijziging van de pensioenregeling stelt de overheid in overleg met de sociale partners een wettelijk kader op om de transitie in goede banen te leiden, rekening houdend met mogelijke economische scenario’s. Dit kader bepaalt de verplichting van sociale partners om samen met hun pensioenuitvoerder een evenwichtig transitie- en financieringsplan op te stellen conform heldere richtlijnen.
https://www.telegraaf.nl/financieel/2101327/tekst-concept-akkoord-pensioenen

B. Jansen

Ik zou graag zien dat PFWZ mijn pensioen niet meer investeert in teerzandolie.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff