« Statiegeld en uw pensioen | Hoofdmenu | Tegen de klippen op »

04/12/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lilian Rooswinkel

Ik heb een klein pensioen (€ 40,00 bruto per mnd.) en heb al eerder gevraagd om dat met een eenmalige uitkering op te heffen, maar dat is niet mogelijk (ben te laat) Nu krijg ik bericht dat u kleine pensioenen wil samenvoegen. Een perfect idee. Ik heb nog een klein pensioen (€80,00 bruto per mond.) bij pensioenfonds ABP, als u dat kunt samenvoegen zou dat fantastisch zijn.
Ik kijk uit naar uw antwoord en stuur u dan al mijn gegevens,( met een doos Belgische bonbons!)
Vriendelijke groet, Lilian Rooswinkel

Webredactie

Beste Lilian,

Wij willen uw vraag graag via onze klantenservice beantwoorden. Wilt u daarom uw vraag en uw persoonsgegevens aan ons toesturen via de pagina http://www.pfzw.nl/vraag ? Één van mijn collega's helpt u dan verder.

Webredactie

Beste Lilian,

Wij willen uw vraag graag via onze klantenservice beantwoorden. Wilt u daarom uw vraag en uw persoonsgegevens aan ons toesturen via de pagina http://www.pfzw.nl/vraag ? Één van mijn collega's helpt u dan verder.

Louis Sparidans

Tweemaal eenzelfde e-mailreactie van de webredactie aan Lilian. Waar een in het vooruitzicht gestelde doos Belgische bonbons wel niet toe kan leiden …

Een leuke actie Lilian, ik hoop voor je dat je vraag succesvol kan worden beantwoord!

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff, beste Peter,

Twee kritische kanttekeningen bij de schaalvergroting.

Allereerst de performance. De 4 grote fondsen ( abp,pfzw, pme en pmt) staan er nou niet echt bepaald goed voor, veel middelgrote fondsen staan er beter voor.

Ten tweede. De eenheidsworst van 1 regeling past minder goed als het deelnemerscollectief groter wordt. Bij pfzw is bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen wat magertjes geregeld. Dat past goed bij de deelnemers uit de zorg. Maar past dat ook bij al die sectoren die er nu bij komen ? One size fits none ...

Groet,
Bastiaan

Louis Sparidans

Al eerder heb ik als reactie op deze blog bepleit dat de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, het ABP en het PFZW samen in contact treden om een gezamenlijk akkoord te sluiten met hun externe beleggingsadviseurs om de wederzijdse kosten daarmee aanmerkelijk te kunnen verlagen.

De heer Borgdorff reageerde er niet op. Maar waarom níet, blijft de vraag.

Nogmaals vraag ik thans waarom de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland , ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW, met samen meer dan 80 procent van alle pensioendeelnemers in Nederland vertegenwoordigend niet een convenant sluiten om meer samen te werken, o.a. op het terrein van beleggingen.

Hierop moeten miljarden te verdienen zijn, die dan rechtstreeks tegoed kunnen komen aan de pensioenrechten van alle pensioendeelnemers.
Als u het hiermee niet eens bent, heer Borgdorff, leg dan eens uit waarom niet. Op voorhand dank daarvoor, namens alle pensioendeelnemers.

Louis Sparidans

Rene

Voorlopig kunnen de grote pensioenfondsen voor wat betreft de hoogte van de dekkingsgraad een voorbeeld nemen aan nog al wat kleinere fondsen!

Lucas

Het lijkt me prima om middels schaalvergroting de kosten te drukken en daarmee de financiële positie van PFZW te versterken.
Er rijst bij mij echter ook een aantal vragen:
- Gaat het alleen om samenwerking m.b.t. het financieel beheer en blijven de voorwaarden van de verschillende fondsen hetzelfde als ze al waren? Dit zou betekenen dat er in de nieuwe situatie dus verschillende voorwaarden voor verschillende deelnemers blijven bestaan.
- Als de voorwaarden gelijk worden getrokken hoe wordt dan met mogelijk bestaande verschillen in rechten tussen de pensioenfondsen omgegaan? Ik denk bijv. aan het recht op uitkeringen wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, uitkeringen voor nabestaanden etc. maar ook het individuele stemrecht. Als het ene fonds minder rechten had dan het andere worden die dan gelijk getrokken? Daarmee zullen de kosten dus omhoog zullen gaan. Wie bepaalt hoe die rechten gelijk getrokken worden en wie betaalt dat?
- Hebben al deze pensioenfondsen ook een uitkeringsovereenkomst gesloten met hun deelnemers? Zo nee, hoe gaat dit dan samen?

Louis Sparidans

Je reactie doet me denken aan een van de kleinste pensioenfondsen in Nederland, de ‘Stichting Pensioenfonds HAL’ waarbij HAL staat voor personeel van de ‘Holland-Amerika-Lijn’. Dit fonds haalde ultimo 2017 een dekkingsgraad van 212% (!)

Het beschikte op dat moment over een belegd vermogen van ca. 140 miljoen euro, int al jarenlang geen premies meer en verhoogt de pensioenen elk jaar wat. Voorts krijgen alle gepensioneerden aan het eind van het jaar een gratificatie (in 2016 en 2017 een bedrag van 500 euro) alswel een kerstpakket.

Maar … en nu komt het: het deelnemersaantal bestaat uit amper 1500 personen, waarvan 97% gepensioneerd.

Het lijkt bijna een sprookje of ietwat anekdotisch, maar het is heus waar. Ik moet er evenwel meteen aan toevoegen dat deze gegevens zeker niet representatief zijn voor de sector kleine pensioenfondsen.
Zie het maar als een grappige uitzondering. Het zij die (oud)zeelieden van harte gegund!

Louis Sparidans

Je reactie doet me denken aan een van de kleinste pensioenfondsen in Nederland, de ‘Stichting Pensioenfonds HAL’ waarbij HAL staat voor personeel van de ‘Holland-Amerika-Lijn’. Dit fonds haalde ultimo 2017 een dekkingsgraad van 212% (!)

Het beschikte op dat moment over een belegd vermogen van ca. 140 miljoen euro, int al jarenlang geen premies meer en verhoogt de pensioenen elk jaar wat. Voorts krijgen alle gepensioneerden aan het eind van het jaar een gratificatie (in 2016 en 2017 een bedrag van 500 euro) alswel een kerstpakket.

Maar … en nu komt het: het deelnemersaantal bestaat uit amper 1500 personen, waarvan 97% gepensioneerd.

Het lijkt bijna een sprookje of ietwat anekdotisch, maar het is heus waar. Ik moet er evenwel meteen aan toevoegen dat deze gegevens zeker niet representatief zijn voor de sector kleine pensioenfondsen. Zie het maar als een grappige uitzondering. Het zij die (oud)zeelieden van harte gegund!

Lemon

@ het deelnemersaantal bestaat uit amper 1500 personen, waarvan 97% gepensioneerd.

# Ik neem aan dat ons Zorgfonds qua beleggingsresultaten niet zal onderdoen tov andere fondsen.Maar door de blijvende aangroei van nieuwe en jongere deelnemers toekomstgerichter moet denken en handelen.
Bij een stabiel bestand met vnl ouderen en pensionados compenseert het beleggingsresultaat de huidige lage markt/ rekenrente en ws daarmee (actuarieel) de dekkingsgraad tbv
een kortere termijn/levensverwachting.
Tja dan kan er wat minder op de rem worden getrapt bij de pensioenuitkeringen.

Rene

Dat is idd een grappige, atypische en uitzonderlijke situatie Louis. Maar (om dicht bij huis te blijven) het pensioenfonds van de huisartsen kent momenteel een dekkingsgraad van 137 en die van de medisch specialisten ligt rond de 125. Ik herinner me dat de dekkingsgraad van deze pensioenfondsen enkele jaren geleden zelfs nog hoger was. En dit zijn toch fondsen met een redelijk normale deelnemerspopulatie lijkt me. Ik wil alleen maar zeggen dat het niet vanzelfsprekend is dat ‘groter’ voor de deelnemers ook ‘beter’ is waar het pensioenfondsen betreft.

Louis Sparidans

Groot gelijk, René. DNB publiceert op haar site de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen. En inderdaad, er zijn meer kleine en middelgrote pensioenfondsen die er wat dekkingsgraden betreft beter voorstaan dan het ABP of PFZW.

Het grootste probleem voor die kleinere pensioenfondsen is vooral de toegenomen regelgeving waaraan ze moeten voldoen, plus de extra administratieve lasten die e.e.a. met zich meebrengt.

Juist daarom kiezen ze voor onderbrenging van e.e.a. bij grotere pensioenfondsen, met behoud van hun eigen reglementaire rechten en verplichtingen jegens hun deelnemers.
Ik kan hier helemaal achter staan. De kosten kunnen hierdoor voor alle partijen lager worden.

T.ten Wolde

Geacht Heer Borgdorff
Vanmorgen hoorde ik voor zoveelste keer dat we er rekening mee moeten houden dat we waarschijnlijk gekort gaan worden op onze pensioenen.
De dekkingsgraad zou weer niet zijn behaald, maar jullie bulken van het geld en wij die lang gewerkt hebben moeten maar in blijven leveren.
Het gaat over de ruggen van onze portemonnee en veel mensen komen zo zoetjes aan toch wel in de problemen ook al gaat het nu goed met de economie alleen wij profiteren er niet van en dat is erg triest.
En dat alleen maar omdat die dekkingsgraad niet gehaald wordt, nu ik zo mijn twijfels want wat ik hoor houden jullie die expres laag.
Het is gewoon een politiek spel en daar zijn wij dus de dupe van.
Toen ik nog werkte is ons pensioen ook al aangepast:nl niet meer pensioen van het laatst verdiende loon maar middelloon. en zo ga je maar door.
Willen we in de toekomst nog mensen in de zorg willen laten werken doe er dan wat aan zodat die ok nog een goed pensioen gaan opbouwen.
Hou ons niet meer voor de gek met die reken rente en doe daar met elkaar wat aan.
Hoop dat er nog wat positiefs gaat gebeuren voor ons allemaal.

Met vriendelijk groet

Tineke

Sieger

Peter Borgdorff,
De pensioenopbouw vind plaats via de werknemer. Waar ik moeite mee heb is dat mijn partner geen
deel van dit pensioen ontvangt behalve als ik kom te overlijden. Mijn pensioen bv €25000 per jaar wordt aan mij uitbetaald na mijn pensioendatum en niet aan ons beiden. Maar zij heeft wel recht daar op want zij heeft gedurende mijn werkzame carrière ervoor gezorgd dat het eten op tijd klaar stond, mijn overhemden en onderbroeken (en de rest) gewassen, de kinderen voor een groot gedeelte grooutgebracht enz enz. Dus heeft zij haar carrière opgegeven tbv mij en de huishouding. Voorstel bij mijn pensioenering ontvangt zij de helft van mijn pensioen waarbij onder aan de streep netto evenveel overblijft dan wanneer ik het alleen zou ontvangen. De uitkeringen zullen vaak in het lage inkomstenbelasting tarief belast zijn ipv nu vaak bij diegene met dat gehele pensioen meer belasting betaald. Als wij nou die optie nemen het pensioen over beiden uitbetalen Kun je ook minder premie betalen om netto na je 67/8 mnd netto evenveel over te houden. Nu is deze optie alleen mogelijk door te scheiden van je partner om haar de helft van je pensioen toe te delen.
Gr. Sieger

Jv Stempvoort

Helaas Tineke hoorde ik vanmorgen ook in het nieuws,dat er waarschijnlijk weer gekort gaan worden.Het lijkt wel of de herhaling de kracht van de reclame is zodat we alvast kunnen wennen aan het feit dat we het met minder moeten doen. Waarbij ik me afvraag of het kapitaal van PFZW nog steeds niet voldoende is om de dekkingsgraad te laten stijgen. Met dank aan de politiek en DNB door de fictief lage rente.Ik kan eigenlijk niet geloven dat pensioenfondsen hier niets aan kunnen doen voor hun deelnemers. Pensioenfondsen beheren nl zoveel kapitaal(is macht) voor ons dat ze het meer voor ons deelnemers zouden moeten opnemen. Dat mis ik nog steeds. Hoewel dhr.Borgdorff heeft uitgelegd waarom dat niet kan, blijf ik dat toch vinden.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW