« In goede handen | Hoofdmenu | Een lange relatie en toch onbekenden voor elkaar »

03/07/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bruins Slot

Keekoonlangs in de lijstbeleggingen vanPFZW. Watopvalt is de enorme versnippering over vele duizenden fondsen. Zou rechtstreeks beleggen in een te overzien aantal aandelen zonder tussenstation niet minstens een vergelijkbaar rendement opleveren tegen lagere kosten? Wat verder opvalt: “we” hebben meer aandelen aeroflot dan KLM, en dat geldt voor meer aandelen die even gemakkelijk in Nl zouden kunnen dan in ver weg. Het is begrijpelijk dat er breed gespreid wordt belegd, maar zou beperking niet verstandiger zijn? De tussenpersonen ontvangen voor hun klusjes vast meer dan de directie PFZW, en zijn een stuk minder transparant in hun handelen...

chris

En vergeet niet dat er door dit soort schimmige constructies vele honderd duizenden aan de zijlijn staan alleen maar omdat de financiële wereld (incluis pensioenfondsen en verzekeraars) zo graag willen graaien en rijk worden en de politiek glimlacht instemmend toe!

Harry

Ik vind de reactie van Chris bijzonder gezien het feit er nog 100.000 vacatures zijn in de zorg. Volgens mij bieden deze investeringen voor de medewerkers in de zorg een werkdrukverlaging en dat is een mooie investering! De rendementen gaan naar dezelfde medewerkers dus als er daar geld wordt verdiend komt dat uiteindelijk bij de medewerkers terecht via hun pensioen, harstikke mooi!

@ Bruins Slot.
Met 200 miljard lijkt me dat best lastig, stel je doet 200 beleggingen van allemaal 1 miljard en er gaan er 3 failliet dan is je pensioen ineens 1,5% minder waard en krijg je dus een korting. Dat lijkt me best risicovol. Met zoveel geld moet je wel spreiden in duizenden beleggingen lijkt mij

Lemon

@ Zou rechtstreeks beleggen in een te overzien aantal aandelen zonder tussenstation niet minstens een vergelijkbaar rendement opleveren tegen lagere kosten?

# Dat is specialistisch werk en er wordt bij aan- en verkoop mbv supercomputers gewerkt die in milliseconden transacties afsluiten.Uitbesteden is ws daarom noodzaak.

*** Een broker is lid van de beurs en zij werken uitsluitend in opdracht van de beleggers. De broker neemt opdrachten aan van andere partijen zoals particuliere klanten en van institutionele beleggers zoals grote pensioenfondsen. Hij kan als “makelaar” een koper en een verkoper bij elkaar brengen, of een grote order zelf uithandelen op een beurs. Brokers kunnen op alle vlakken actief zijn in de markt, bijvoorbeeld bij aandelen, opties of obligaties. Brokers mogen niet zelf op de markt gaan handelen, dit is ten strengste verboden. Een broker moet de inkomsten uit de commissies op de transacties kunnen halen en heeft zelf totaal geen belang bij de richting van de beurs.

chris

Dat is nu net het probleem Harry. Die investeringen komen niet bij de mensen die de zorg nodig heeft maar al dat geld wordt al decennia lang in super salarissen bij de directie bestuurders en andere management graaiers bijgeschreven.
Weet je dat ze super bonussen krijgen als ze weer goed kunnen besparen op U!? En dat maakt niet uit voor wat voor regeling in de financiële wereld dan ook!
Mooie praatjes zijn het. "we investeren voor U" maar inmiddels bent u en gaat u giga gekort worden.
Die gele hesjes komen er aan en dat hebben die graaiers aan hunzelf te danken.

Louis Sparidans

Even ingaand op de actualiteit van het moment: ook werkgevers pleiten thans voor vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep. Helemaal juist.

Alle mensen hebben er mijns inziens recht op om op een EERVOLLE WIJZE met pensioen te kunnen gaan. Niet via een WIA-uitkering, omdat ze al dan niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard, vanwege het feit dat ze in een zwaar beroep werkzaam zijn geweest.

Ook pensioenfondsen zouden hiervoor hun nek moeten uitsteken! Het is waar, het Rijk zal hieraan in de eerste plaats moeten bijdragen. Daar is immers ‘de fout’ gemaakt om ‘rücksichtlos’ de AOW-leeftijd voor iedereen te verhogen, zonder rekening te houden met de zware beroepen.

Deels zal het extra geld hiervoor kunnen worden vrijgemaakt uit de middelen die thans voor de betreffende WIA-uitkeringen worden gebruikt. Ik weet het, dat is een heel ander potje, maar met de nodige goede wil moet dat mogelijk zijn.

Ik pleit niet voor mezelf, ik ben de 80 al gepasseerd, maar herinner me uit mijn werkzame leven maar al te goed, hoeveel collega’s ‘de eindstreep’ indertijd al niet op een normale manier konden halen.

Albertus

Baasjes moeten blijven beleggen,ook wanneer de verliezen de pan uitspringen!!!

Kontraktor pameran

Great post..

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW