« Hartenkreet | Hoofdmenu | Een lange brief van Koolmees »

02/01/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Quist.B

Geachte heer P. Borgdorff,

In juni 2018 ben ik met pensioen gegaan, en heb een klein pensioen van de tandtechniek +/_ 474 euro. op mijn vraag in januari 2019 of deze nu af te kopen was, werd er gezegd dat de maatstaf het bedrag op de pensioen datum was.

Het bedrag van afkoop in januari 2019 is inmiddels hoger, 484,09 euro,
Ik kan nergens lezen dat het bedrag op de pensioen datum het onveranderlijke uitgangspunt / meetpunt is. ongeacht de verdere stijgingen van de afkoopsom in de toekomst.
Mijn pensioen van de tandtechniek is sinds oktober 2018 pas bij het PFZW onder gebracht zoals u wellicht weet, Misschien kunt u dit voor mij nader toelichten.

B.V.D. vriendelijke groet B.Quist

Webredactie

Geachte heer Quist,

Afkoop van pensioen is inderdaad alleen mogelijk als uw pensioen op ingangsdatum lager is dan de wettelijke afkoopgrens. Was uw pensioen op dat moment hoger dan de wettelijke afkoopgrens, dan is het niet mogelijk om uw pensioen af te kopen. Ook niet op een later moment als de wettelijke afkoopgrens verhoogd wordt. U heeft hierover ook telefonisch contact gehad met onze klantenservice. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u gerust nogmaals contact opnemen met onze klantenservice. Wij helpen u dan graag verder.

H.Jacobs-Sillevis

Geachte Heer Borgdorff,
Ik ben gepensioneerd sinds 2014 en mijn huidige pensioen over 2018 bedroeg E.435,21 plus 8% vakantiegeld. Ik heb 2 vragen:
- Is het mogelijk dat dit pensioen afgekocht kan worden en zo ja, wat is het bedrag dat ik tegemoet zou kunnen zien?
- Per april 2019 bedraagt mijn pensioen E.326,41 plus 8% vakantiegeld of wel een korting van ongeveer 25%. Kunt u mij uitleggen waar deze enorme korting vandaan komt?
Vriendelijke groet,
H.Jacobs-Sillevis

Webredactie

Beste mevrouw Jacobs,

Bij de aanvraag van uw pensioen in 2014 heeft u een afkoopvoorstel ontvangen. U heeft daar destijds echter geen gebruik van gemaakt. Het is niet mogelijk om uw pensioen nu alsnog af te kopen. Daarnaast vraagt u waarom uw pensioen vanaf april 2019 lager wordt. Hier heeft u zelf voor gekozen bij de aanvraag van uw pensioen. U heeft namelijk gekozen voor een hoog-laag constructie, waardoor u eerst meer pensioen ontvangt en daarna minder. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen.

chris

Hij zegt " je kan een aardig bedrag tegemoet zien" maar wat bedoelt hij daar mee. Zijn of uw pensioen!
Hij weet best dat de meeste mensen een zeer mager pensioen krijgen en dat je daar niet van kan leven.
Dat afkoop voorstel is vaak iets wat onduidelijk is en meestal erg laag en eenmalig. Hij zou voor de zorgplicht van de pensioenen goed zijn de mensen keer op keer hier op te wijzen en geen deadline hierop vast te leggen. Kom je misschien nog klantvriendelijk over ook!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW