« Kleine pensioenen en mini-pensioentjes | Hoofdmenu | Beleggen voor de lange termijn »

02/08/2019

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Ik vind de actie van minister Koolmees van de afgelopen week vernederend. Vernederend in de eerste plaats voor alle deelnemers aan welk pensioenfonds ook.

Het geld dat pensioenfondsen in bezit hebben is immers EIGENLIJK voor 100% eigendom van de deelnemers. Maar FEITELIJK hebben deelnemers er NIKS over te vertellen. Het zijn met name onze regering, in het bijzonder de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, de Nederlandsche Bank (DNB) en (mede) de werkgevers die erover beslissen.

Bij de werknemers, de deelnemers (!), wordt de pensioenpremie op hun loon ingehouden en dragen de werknemers daaraan bij en daarna worden beide afdrachten aan het pensioenfonds niet voor niks als ‘UITGESTELD LOON’ beschouwd. Vandaar mijn stelling: het is voor 100% bezit van alle deelnemers.

Zo heb ik het vroeger geleerd en het is sindsdien zo gebleven!

De bemoeizucht van Koolmees in zijn eentje lijkt nergens op. Het zal goed zijn als zijn partij (D66) alsook de overige coalitiepartijen bij de komende verkiezingen behoorlijk worden afgestraft.

Louis Sparidans

Ik bedoelde overigens in de derde regel van de derde alinea hierboven uiteraard WERKGEVERS in plaats van werknemers. Sorry!

Jv Stempvoort

Zeer mee eens.Koolmees lijkt te doen of het gemeenschapsgeld is en hij daardoor beslissingen zou kunnen nemen. Al eerder heb ik een politica pensioengeld gemeenschapsgeld horen noemen. Op zich vind ik dat al verontrustend!

Lemon

@ Maar snijden in pensioenen terwijl er meer in kas is dan wordt uitgekeerd om de kans te verlagen dat er in de toekomst minder kan worden uitgekeerd.

# Is inderdaad de wereld op z'n kop.

***Feitelijk ook asociaal en onmenselijk tov velen met een krappe beurs die op hoge leeftijd niet meer kunnen bijverdienen.
Het huidige pensioenstelsel zou wellicht na lange jaren van economische rust en groei dan opeens niet tegen een een stootje kunnen?
Immers het geld wordt blijvend verdiend ...zijn de beurskoersen laag dan is marktrente op peil en omgekeerd.
Niet voor niets zijn de pensioenkassen nu overvol.
Een nieuw pensioenstelsel verschuift de pijn alleen naar specifieke groepen die er ws permanent onder zullen lijden.
De huidige pensionado's die al maximaal 10 jaar feitelijk onterecht geen indexatie hebben gekregen weten er alles van.

Luuk

Koolmees bepaalt de pensioenkaders: de hoogte van de te hanteren rekenrente, vereiste dekkingsgraad en het belastingregime. Hij kan niet direkt geld aan het pensioenfonds onttrekken maar wel geld binnenharken door de fiscale (aftrekbaarheids)regels te veranderen. Dit zijn dus de knoppen waar hij aan kan en mag draaien en hier dreigt hij nu dus mee...

bik

Straks gaan ze weer Lubberiaans in de Pensioenkassen graaien.Burgers let op Uw saeckje. Grmpffft.

Henry

1000% mee eens. Om een punt te maken durf een een stem te geven aan een partij die out of de box durft te regeren in goede samenspraak met de pensioenfondsen en met diegene die de pensioenfondsen hebben gemaakt tot wat het nu zijn. Als men b.v. het kantoor in Zeist van Zorg en Welzijn dan geeft dit niet bepaald de indruk dat men op de centen moet letten.

Ruud

Geachte heer, beste Peter,

Onderschrijf de mening van Louis Sparidans dat de brief van Koolmees een volstrekte minachting is van alle pensioendeelnemers (actieven, gepensioneerden en slapers). Is ingegeven door machtsdenken en onder het mom van “het proces van vernieuwing moet doorgaan” vergeet hij intussen dat het mislukken van het pensioenoverleg met name door de overheid komt, door fundamentele onderwerpen binnen het pensioenoverleg naar commissies te verwijzen. En deze vertragings- en uitsteltactiek van de overheid kennen we ondertussen wel.

U schrijft:
“Zolang er nog geen uitzicht is op een nieuw pensioenstelsel, kunnen dat ook afspraken voor de korte termijn zijn. Nu moeten pensioenfondsen zó voorzichtig zijn, dat de pensioenen daaronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden. Dat moet beter. Het is tijd te erkennen dat een gegarandeerd pensioen onbetaalbaar is." Onderschrijf dit voor de volle 100%.

Ben het met u eens dat het MVEV afgeschaft moet worden; een dekkingsgraad van 100% is voldoende. Daarnaast stelt u voor een volledige indexatie in te voeren bij een dekkingsgraad van 110%. Mag ik hier uit concluderen dat u voorstelt bij een dekkingsgraad van meer dan 100% het pensioen deels te indexeren? Lineair oplopend tot een volledige indexatie bij 110%?

Wat ik mis in uw voorstel om eens naar het instrument van de rekenrente te kijken. Pensioenfondsen dienen de verplichtingen vast te stellen op basis van de actuele marktrente met het huidige (Nederlandse) UFR. Wanneer we dit echter op basis van de actuele marktrente met de prudente en stabielere EIOPA UFR doen stijgt de dekkingsgraad substantieel.

Ook in actuariële kringen wordt de EIOPA UFR erkent als een zeer prudente maatstaaf om de verplichtingen vast te stellen.

Pippie

Ik ben het met je eens. De pensioenen sparen voor de mensen die er niet voor gewerkt hebben. Wij hebben er 40 jaar of meer voor gewerkt. En daarbij de berichtgeving over de pensioenen waren nog dusdanig dat er meer inkomsten waren uit de beleggingen dan er uitgegeven wordt. Waarom dan bezuinigen. Gewoon om de rijke heren te kunnen spekken en degenen waar het voor bedoeld is op te lichten.
DE RIJKEN WORDEN RIJKER EN DE ARMEN WORDEN ARMER Dat lijkt het motto voor deze tijd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW