« Hoe houden we voldoende mensen in de zorg en welzijn? | Hoofdmenu | Samenwerken »

12/14/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Beste heer Borgdorff,

Rotterdam, 1 november 2018 – De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procentpunt gedaald van 110% naar 107%. Dit komt door forse klappen op de aandelenbeurzen. Daarnaast daalde ook de rente. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef stabiel op 109%.
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd marktleider op het gebied van risk, retirement en health, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De dekkingsgraad van PFZW is met 101,3 liefst 8% lager dan de gemiddeldebeleidsdekkingsgraad! Alle fondsen hebben met dezelfde omstandigheden te maken maar vele presteren dus beter.
Twee vragen: hoe kan dit en hoe verantwoordt u het inhuren van de dure beleggingsexperts met deze resultaten?

Ferry Noothout

Ja ik ben ook benieuwd naar het antwoord van dhr. Borgdorff op de vraag van Luke.
En ik ben ook benieuwd hoe verder na het debacle met het Pensioenakkoord?? Hoor je ook niets meer van!!

Ferry Noothout

Sorry ik bedoel Luuk

Lemon

Mogelijk is het afdekken vh renterisico erbij ingeschoten?

*** Het is voor pensioenfondsen lastig tegelijk beleggingsrisico te nemen én het renterisico af te dekken. Het nemen van beleggingsrisico is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. Het afdekken van renterisico voorkomt dat het pensioen tegenvalt als de rente laag is. De vraag welk pensioenstelsel deze beide aspecten het beste kan combineren is actueel door de discussie over de toekomst van het Nederlandse stelsel. Het is een politieke keuze of voor een individuele of voor een collectieve regeling wordt gekozen, beide hebben voor- en nadelen
https://www.cpb.nl/persbericht/cpb-beleggingsrisico-nemen-en-renterisico-afdekken-nodig-voor-goed-pensioen

Piet Orsel

Het zou mooi zijn als er eens een duidelijke uitleg kwam wat ons fonds in
de achterliggende jaren fout heeft gedaan,om dat grote verschil te verklaren.

We horen het?
Piet Orsel

Chris

Over die Brexit hoef je je geen zorgen te maken. Die Engelsen komen er wel boven op. Ze krijgen een klein dipje maar dan gaan ze er weer voor. Graaiers en laaienlichters worden hier sneller bestraft dan in de EU. Daar mag iedereen lekker blijven zitten en doorgaan met stelen. Het is vele malen beter soevereine staten te maken met betrouwbare handels verdragen zonder gesteel van overheden en financiële instellingen. Overigens is de toegezegde belofte van Rutte dat iedereen er op vooruit gaat een grove leugen. Ja de rijken gaan er op voorruit maar de gewone mensen gaan de ziektekosten, verzekeringen, GWL, gewoon vet betalen en gaan er een dikke 100 euro per maand op achteruit. Want het klimaat dat zo door de rijken aangetast wordt zal door de gewone man betaalt moeten worden. Maar Borgdorf en zijn vriendjes zullen wel weer een vette premie krijgen zodat zij dat totaal niet gaan voelen. En dan zijn ze nog verbaast dat mensen boos worden en dingen gaan zeggen die jammer genoeg niet gebezigd mogen worden door de redactie. En beschaving is solidariteit en dat is ook bij de pensioenfondsen ver te zoeken. Ikke ikke en de rest kan stikken is het devies van deze "top" bestuurders van al deze financiële instellingen.

Louis Sparidans

Ons PFZW is het tweede grote pensioenfonds van ons land. Het grootste is het ABP, met name voor mensen die werken bij de overheid en in het onderwijs.
Liefst één op de zes mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van het ABP. Het belegd vermogen van het ABP is mede daardoor ruim twee keer zo groot als dat van het PFZW.

Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Ook PFZW hoort daarbij. Het is dus redelijk om beide pensioenfondsen te vergelijken. Allereerst beide dekkingsgraden, waar o.a. het al dan niet kunnen indexeren van afhankelijk is.

De dekkingsgraden van het PFZW varieerden afgelopen jaar van 99,8% in maart tot maximaal 103,4% in september. Eind november bedroeg die 101,2 %. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden, kwam voor het PFZW uit op 101,6%.

Die van het ABP varieerden tot de laagste stand van 101,8% eind november j.l. tot het hoogste eind januari van dit jaar op 106,7% met een 12-maandsgemiddelde van 104,4%.

De betere standen voor het ABP zijn o.a. toe te schrijven aan kennelijk een hoger gemiddeld rendement op de beleggingen. Aan de hand van beide jaarverslagen over 2017 bedroeg dit gemiddelde voor het PFZW over de laatste vijf jaar 7,2% resp. voor het ABP 8,1%., bijna één procent hoger dus. Dat verschil is tamelijk fors te noemen. Het gaat al gauw om vele miljarden euro’s verschil over de laatste vijf jaar. Ook hier scoort het ABP beter dan het PFZW!

Kan/wil de heer Borgdorff deze verschillen toelichten? Misschien toch meer samenwerken met het ABP?

Louis Sparidans

Luuk

Beste Chris,
Ik hoor je al jaren fulmineren tegen de bestuurders en "rijken" van deze aarde. Ik heb je ook al eens eerder de suggestie gedaan om je negatieve gevoelens in positievere acties om te zetten. Laten we het erover eens zijn(zodat je het hier niet steeds weer hoeft te noemen): zij die macht kunnen misbruiken zullen het doen! Dat is al zolang de mensheid bestaat een gegeven. Maar wat kunnen degenen doen die de macht niet hebben? In de slachtofferrol kruipen en vruchteloos blijven klagen en schande spreken? Dhr. Borgdorff gaat echt zijn salaris niet aanpassen omdat jij dat wilt/eist. Simpelweg omdat je de macht niet hebt om je eis kracht bij te zetten! Dus doe iets anders! Organiseer bijv. een enquête/peiling onder de leden van PFZW (of vraag desnoods aan PFZW om zo'n enquête te organiseren) waarin voor jou belangrijke onderwerpen worden gepeild. Je kunt die onderwerpen bijv. hier op het blog delen en aan anderen vragen wat zij belangrijke onderwerpen vinden waar deelnemers zich over uit zouden moeten kunnen spreken. Je kunt je ook aansluiten bij een belangenvereniging (of die zelf oprichten) die in jouw ogen wel goed op komt voor de belangen van de pensioendeelnemers. Kortom er zijn andere mogelijkheden en ik wens jou voor het nieuwe jaar van harte toe dat je je energie positiever leert aanwenden dan met klagen en tegen de "elite" aanschoppen. Jij verzuurt ervan en het zet verder geen zoden aan de dijk... Er is op macroniveau veel mis in de wereld maar aandacht voor het microniveau en het losmaken van het goede in jezelf en anderen kan de wereld wel degelijk ook een stukje beter maken.

Jv Stempvoort

Het lijkt mij dat ook overige pensioenfondsen met dezelfde problemen te maken hebben maar wel een hogere dekkingsgraad hebben behaald. Ziet het er nu echt naar uit dat we naar een eerder genoemde korting afstevenen?
Wat mij bv ook zorgen baarde dat ik las dat een politicus het had over een andere verdeling van pensioengelden.Wat me zou bevreemden omdat de politiek niets te verdelen heeft over pensioengelden omdat dit geen overheidsgeld is maar van deelnemers.
Dat is nu de 2e keer dat ik politicus iets dergelijks hoor zeggen omdat ik al eerder hoorde dat een politicus dit gemeenschapsgeld noemde.
Een politicus is toch niet zo dom dat ze AOW en pensioen door elkaar halen.

Johan

21 januari 2019: hoorzitting 2e kamer over de rekenrente.
I.P hebben we nog tijd tot 2021 wat kortingen betreft.
In die tussentijd kan er nog veel gebeuren zowel politiek nationaal als internationaal en ook op de financiele markten.
We zullen zien.
Pensioenakkoord voorlopig mislukt. Niet alleen vakbond als schuldige aanwijzen. Ook de politiek moet met meer komen denk aan de zware beroepen etc.

Joop Roozen

Waarom niet het vakantiegeld per maand uitkeren je bouwt het op per maand. Ik heb er niets aan als ik in jan bv overlijd.
En mijn netto besteedbaar inkomen wordt per maand hoger

martinus

dan krijgen nabestaanden het restant

martinus

leeftijdopbouw personeel en lagere lonnen

martinus

gelukkig geen bitcoins of zo van 20000 naar 3000.
AEX is dagelijks te volgen en dan doet PFZW het niet echt slecht

Cor

Als er eerst een vette belasting over is gegaan.

Chris

Dat ben ik helemaal met je eens Luuk en (je gelooft het niet) maar ik sta positief in het leven, maar oeverloze reacties (waar toch niet naar geluisterd wordt op dit blog) helpen ook niet dus daarom mag er best eens hier een kritisch woord vallen. Het probleem ligt echt bij de elite van het openbaar bestuur (wereldwijd) en die doen er echt alles aan om het een ieder niet naar de zin te maken, want dan moeten ze hun macht en hun geld inleveren. Daar kun je wat aan doen maar dat durft de lokale politiek niet (kijk maar naar ons eigen kabinet die zelfs door een busje met elite werkgevers wordt terug gevloten). Gisteren zei Rutte weer "bij Pauw" dat een ieder(96%) er in 2019 op vooruit gaat. Geloof jij dat? Die paar procent die een ieder er volgend bij krijgt gaat direct, en nog meer, naar de verhoging van de ziektekosten, GLW en gemeentelijke heffingen enz. Mensen met veel geld voelen dat niet en lachen er om, ik hoop niet dat jij tot die laatste groep behoord.

Jv Stempvoort

Zojuist las ik dat het pensioenfonds van de bouw op een beleidsdekkingsgraad zit van 119% en met !% kan gaan verhogen. Helaas een groot verschil met PFZW.

Chris

Antwoorden krijg je niet Ferry en tja dat heet nu politiek. Tis lang geleden maar Bram Vermeulen maakte er ooit een leuk liedje over en dat is op de dag van vandaag oh zo waar!
https://www.youtube.com/watch?v=y2v-b_HY_qA

Harry

Ook ik vraag me af waarom de dekkingsgraad van mijn gedeeltelijk bouwpensioen een stuk hoger is dan van mijn pfzw. De bouw heeft ook slechte jaren gekend, maar belegd stukken beter naar mijn mening.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff