« Trump, China, Brexit en uw pensioen | Hoofdmenu | Wensen voor het nieuwe jaar »

12/20/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

M. Ginkel

Fijn geschreven, alleen de samenwerking met een aantal partijen is niet zo fijn gezien wat de Directeuren van deze organisaties verdienen.
Oxfam Novib, Amnesty International, Save the Children, Natuur & Milieu.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff, het convenant dat vandaag gesloten is en door u hierboven toegelicht is zeer toe te juichen. Ons aller compliment waard.

Maar waarom gaan die 73 pensioenfondsen niet meteen een stap verder? Behalve samenwerken op het terrein van maatschappelijk verantwoord beleggen, zou men op het hele gebied van beleggen meer GEZAMENLIJK kunnen optreden.

Ik denk hierbij o.a. aan COLLECTIEVE CONTRACTEN met buitenlandse beleggingsadviseurs, waardoor meer aan ONS EIGEN rendement ten goede kan komen

Uitgaande van het door u hierboven genoemde belegd vermogen van deze 73 fondsen ter grootte van 1180 miljard euro maakt één procent meer of minder rendement op jaarbasis al (bijna) 12 miljard euro uit. Tel uit je winst!

Reageer hier volgend jaar ook eens op. Dat zal ongetwijfeld breed worden gewaardeerd.
Overigens wens ik u en al uw medewerkers volgend jaar eveneens het allerbeste toe!

Louis Sparidans

Johan

Het samenwerken van de pensioenfondsen en andere maatschappelijke organisaties op dit terrein een positieve ontwikkeling.
Misschien valt er winst te behalen door kosten te besparen op dure bureaus. Samenwerking fondsen? Misschien zijn er nog andere samenwerkingen te bedenken.
Misschien kan dan ons pensioenfonds ook een keer indexeren net zoals BpfBouw, die een beleidsdekkingsgraad dit jaar heeft van 119,6% waardoor de pensioenen met 1,07% omhoog gaat.

Ik wens iedereen een gezond en goed beleggingsjaar van ons fonds toe.

Chris

Ze krijgen allemaal te veel en doen daarom hun best niet meer!

VdBerg

Prachtig...weeer een convenant inhoudende maatschappelijk verantwoord handelen....maar er wordt verzaakt voor wat betreft de statutaire kernfunctie nl zorgdragen voor een welvaartsvast cq waardevast pensioen. Dat vergt vooral rendement maken op de ingelegde gelden ter financiering van de oude dag ,!
U laat het er bij zitten en zeker die logge ambtelijke uitvoerder.
Pensioenfonds Bouw scoort 119,6% beleidsdekkingsgraad.... niet ca 100 dus. Dat fonds zit in dezelfde markten, heeft de zelfde risico’s tav uitkeringen demografie etc. En zit met dezelfde absurd lage rekenrente voor het waarderen van de verplichtingen.
Uw performance is ver ver beneden de maat. De uitvoerder levert dus niet. Bouw heeft ongetwijfeld een wat ander beleid...maar die beleidskeuse had U dus ook. Nl zelfde markten zelfde soort pensioenprodukt en onderhevig aan dezelfde regels van dezelfde toezichthouder.
Typisch dat velen U prijzen voor allerlei maatschappelijke, tevens promotionele, activiteiten...de kern is echter dat u en de uitvoerder niet performen. Daarover wordt niet gerept.
Schande dat daarvoor bestuurders, zgn deskundige adviseurs, directie en uitvoerder niet ter verantwoording worden geroepen. Want die hebben allen natuurlijk keurig de regels en protocollen gevolgd...tel uitj je winst...met name de gepensioneerden zijn de klos
ondertussen ca 15% koopkracht verlies !, !
V.d.Berg

Jv Stempvoort

Is het zo onderhand niet eens tijd dat er voor (bijna)gepensioneerden maatschappelijk verantwoord gehandeld gaat worden? Er wordt regelmatig geschreven over verantwoord,duurzaam en groen beleggen. Allemaal prima natuurlijk,daar zal niemand aan twijfelen.
Maar ook gepensioneerden hebben een huishouden te runnen een hypotheek of huur te betalen, hebben te maken met de verhoging van energie, btw, zorgpremies, met de energietransitie etc. Zonder dat hun inkomen stijgt. Ik had toch zo begrepen dat we er allemaal op vooruit zouden gaan, maar helaas.
Ondanks dit alles wil ik iedere lezer fijne kerstdagen en een voorspoedig gezond nieuwjaar wensen.

Lemon

@"De grootste teleurstelling van het afgelopen jaar is wat mij betreft het mislukken van het overleg over de noodzakelijke hervorming van ons pensioenstelsel."

#Voor de 'pensioentrekkers' het besef dat de pensioenbeheerder voor voldongen feiten (contrôle Ned Bank) moest blijven staan mbt de verhoging vd rekenrente.En het perspectief dan nog jarenlang de indexatie mis te lopen. Dwz men langzaam zal verarmen.

Of de hervorming ...nieuw collectief of met het persoonlijk potje de rente-mantra kan doorbreken?
Desondanks ieder goede feestdagen en een beter nieuw pensioen jaar toegewenst.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Ik heb nu de afgelopen week al minstens vier keer een reactie gelezen waarin verwezen wordt naar het bedrijfspensioenfonds voor de BOUW.
Inderdaad, dit fonds gaat al voor het tweede jaar op een rij gedeeltelijk indexeren. Deze mogelijkheid bestaat omdat ‘hun’ beleidsdekkingsgraad de afgelopen jaren spectaculair is gestegen van 105,5% eind 2016 naar 115,1% eind 2017 tot 119,6% eind november van dit jaar.

BPF-BOUW is toch geen klein pensioenfonds, ongeveer een kwart in grootte in vergelijking met PFZW, met een totaal aan deelnemers (eind 2017) van afgerond 775.000, waarvan 250.000 pensioengerechtigden en een belegd vermogen van ruim 60 miljard euro.

Ik weet het, je mag twee pensioenfondsen niet één op één met elkaar vergelijken, maar ik denk toch dat het goed is dat u het ontstane verschil tussen beide fonds-mogelijkheden nader uitlegt, al is het maar om toenemende frustraties te voorkomen.

Louis Sparidans

Luuk

Samenwerking is qua kostenbesparing en efficiency prima wanneer er in de bovenste laag wordt gesneden. De ervaring leert echter dat bestuurders zichzelf niet makkelijk overbodig maken en snijden in de onderste lagen waardoor organisaties alleen maar nog meer topzwaar worden....

Gerard van Overbeek

Iedereen een voorspoedig en gezond 2019.
Hopen op een pensioenakkoord, dat voor iedereen aanvaardbaar is. Ben momenteel alleen aan het inleveren.

Chris

Ja iedereen, Gerard behalve de rijken en vooral de pensioen directeuren, die zijn er de afgelopen jaren alleen maar gigantisch op vooruit gegaan.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff