« Geen akkoord | Hoofdmenu | Hoe houden we voldoende mensen in de zorg en welzijn? »

11/30/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Cor

Ik ben nog erg gezond, voel me prima, zou graag weer de zorg in willen maar ik ben er te lang uit? Ik heb meer verstand van mijn baan dan menig nieuw opgeleide. Maar toch doet men niets omdat men gewoonweg niet wil investeren. Dat moet ik zelf doen maar ik heb geen baan, geen geld en ik sta straks op straat want de aasgieren uit de financiële sector (ook de pensioenfondsen) interesseert het niets wat er met u gebeurd en hoe u zich voelt.
Hadden we met z'n allen maar een graaibaan in de financiële wereld gehad of een baan als "selfrightious" tv presentator dan hadden we daar aan tafel lekker kunnen praten met armen en zeggen dat ze niet zo moeten klagen ipv op dit blog want men interesseert zich toch totaal niet wat er daar en hier gezegd en geschreven wordt.
Het gaat namelijk heel goed met Nederland, ja sprookjes zijn het zeggen ze maar het zijn allemaal grove leugens.

Meta van Bruggen

Ook de pensioenfondsen zouden meer druk moeten uitoefenen op het bizarre beleid van dit rechtse kabinet. Het één op één koppelen van de stijging levensverwachting aan de stijging van de AOW leeftijd is volstrekt onlogisch. Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg blijven meer mensen in leven , maar men vraagt zich niet af wat de kwaliteit van dat leven is . Zeker in een tijd van welvaart moet deAOW leeftijd worden bevroren op 66 jaar. Als dat niet meer betaalbaar is dan serieus gaan kijken naar een flexibiele AOW.

Louis Sparidans

Geachte heer Borgdorff, in grote lijnen ben ik het eens met uw standpunten en conclusies zoals weergegeven in uw bovenstaande blogbijdrage.
Het is juist, statistische gegevens wijzen uit dat steeds meer 60-plussers met een min of meer zwaar beroep via de WIA (de vroegere WAO), moeten stoppen met hun vak, vóórdat ze van een welverdiend pensioen kunnen gaan genieten.

In feite is zulks een oneervolle afgang van hun werk, in plaats van dat ze ‘met een opgeheven hoofd’ met vroegpensioen kunnen gaan. En al heeft ‘de overheid’ (de politiek) hier geen oren naar, ik vind het terecht dat de vakbonden zich hier sterk voor maken.

Ook de pensioenfondsen moeten m.i. de vakbeweging hierbij volledig steunen.
In de besturen van pensioenfondsen zitten weliswaar werkgevers en werknemers maar de feitelijk belanghebbenden zijn ALLEEN de werknemers! De werkgevers betalen weliswaar mee aan de premie, maar in feite is dat alleen maar een vorm van uitgesteld loon! De werkgevers hebben wel hun EIGEN pensioenvoorzieningen!

Spreekt u zich daarom, richting overheid, ook ECHT uit voor de belangen van de pensioenDEELNEMERS, d.w.z. voor een EERVOL ontslag bij pensionering en niet als een ‘kneusje’ via de ziektewet of de WIA.

Zelf ben ik de tachtig al gepasseerd en ben ik dankbaar dat ik me tot mijn 65e verjaardag wél heb kunnen inzetten, maar ik heb ook gezien dat velen zulks niet (konden) halen, anders dan via de toenmalige WAO. Dat was vaak een vernedering voor hun inzet, al die jaren daarvoor.

Louis Sparidans

J v Stempvoort

Helemaal met u eens, velen hebben meer dan 50 jaar gewerkt en krijgen als "bonus" achteruitgang in pensioen.

G.

Ik heb 35 jaar gewerkt en daarbij altijd gestudeerd dus dubbele activiteiten ontplooid. Ik kreeg op mijn 61 jaar geen contract verlenging en moest in de WW medio 2015/2016. De zorg is nl aan het veranderen dus minder staf en ondersteunende functie met als gevolg geen contractverlenging in de WW krijg ik in 2016 te horen dat ik driehonderd euro per mnd minder zou krijgen en het was al geen vetpot.
Dus heb ik actie moeten ondernemen en ben eerder met vroegpensioen gegaan met alles financiële nadelen van dien. Daarna kreeg ik tot mijn verbazing te horen voorjaar 2018 dat er een foute WW berekening was gemaakt dit scheelde mij net dat stukje extra per mnd (100 euro p/mnd).
En nu zit ik met alle toezeggingen vanuit de verleden en waar ik ook voor heb betaald dat mijn pensioenleeftijd naar 67 ed ga en dat de pensioen akkoord maar niet van de grond komt dit is natuurlijk geen goed nieuws en en ik voel mij ook te kort gedaan door iedereen die iets over mijn pensioen gaat. Hoe ver gaan we en hoelang mag je op een akkoord wachten betreffende alle open eindjes betreffende pensioen. Graag duidelijkheid en zeker geen korting en rekenregels na zoveel jaar werken in de zorg vanaf mij 18 jaar erken. Wees duidelijk naar een ieder dat heb ik zelf altijd veel moeite voor gedaan naar al mijn clienten die afhankelijk van mij waren .
Greet B

Cor

Ik denk dat het hier ook tijd wordt voor gele hesjes!

A.A.Klein

Ik denk dat de beste oplossing voor nu en zeker toekomstig in een basisloon voor iedereen ligt. Dat biedt voor alle partijen de beste kansen en keuzeopties voor de medewerker. Kan zelfs zeer goed het pensioenstelsel probleem oplossen.

Louis Sparidans

In mijn vrienden- en kennissenkring bevinden zich enkele personen die min of meer regelmatig eveneens het blog van de heer Borgdorff volgen en zodoende tevens kennisnemen van vele reacties, waaronder ook die van mezelf.
Een enkeling belt me dan ook wel eens dienaangaande op of stuurt me een mailtje. Meestal gaat het dan over een kritische opmerking mijnerzijds, welke deze of gene graag wil nuanceren. Zo ontving ik afgelopen tien dagen ook enkele reacties met betrekking tot mijn kritiek op ons rechtse kabinet.

Maar er is soms ook wel eens een reactie, waarin ik min of meer word bijgevallen, zoals afgelopen weekend. Kort door de bocht, kwam het op het volgende neer.

Het totaalbedrag aan pensioenuitgaven bedraagt in Nederland jaarlijks rond ca. 30 miljard euro. Rutte en consorten verdedigden meer dan een jaar dat we best de dividendbelasting konden afschaffen, een cadeautje aan buitenlandse beleggers ter grootte van ca. twee miljard. Afgezet tegen die 30 miljard aan pensioenuitkeringen bedraagt dit laatste bedrag ca. 7%. Daarvoor zouden alle pensioenuitkeringen pakweg vier jaar lang kunnen worden geïndexeerd. Tel uit je winst!

Ik weet het, je mag deze bedragen niet één op één met elkaar vergelijken. Absoluut niet.
Maar het geeft wel aan hoe er (misschien wel door heel veel gepensioneerden) in ons land wordt gedacht …..

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff