« Een blik in je toekomst | Hoofdmenu | Onbekende extra bescherming »

11/02/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Helemaal mee eens. De luchtvaart zelf zal inderdaad eveneens fors moeten inboeten!
Zo weinig mogelijk vliegen en liever helemaal niet als het niet strikt noodzakelijk is, luidt het devies.
Anders halen we wereldwijd nooit de doelstelling om onze CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

Maar ook voor iedereen beschikbaar schoon water is een must! Alle ‘beetjes’ kunnen daarbij helpen.

Lemon


Zonnepanelen ,water en windenergie leveren maar een marginale bijdrage aan onze energiebehoefte. Men denkt voorzichtig weer aan kerncentrales.
http://www.wattisduurzaam.nl/14856/energie-beleid/tijd-voor-een-enge-maatschappelijke-discussie-over-kernenergie/

Nog voor 12 jaar aardgas http://www.co2ntramine.nl/nog-voor-12-jaar-aardgas/

Louis Sparidans

Een (sombere) aanvulling, mede in reactie op ‘Lemon’).

We leven nu al gigantisch ‘boven onze stand’. Daar biedt in de toekomst ook kernenergie geen oplossing voor, nog afgezien van alle risico’s van dien en het ontbreken van een verantwoorde oplossing voor het kernafval, waarmee we duizenden jaren lang vele generaties na ons zouden opzadelen.

Het onlangs verschenen (mondiale) ‘Living Planet Report’ laat zien dat we bijna drie aardbollen EXTRA nodig hebben als iedereen zou leven zoals de gemiddelde bewoner van onze westerse wereld. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van onverantwoorde energiebronnen, maar ook om landbouwgrond, schoon water, allerlei grondstoffen, overbevissing, ontbossing enzovoorts.

Het energiegebruik, met name in onze wereld, zal hoe dan ook fors moeten afnemen. Zo niet, dan houdt het heus een keer allemaal op.

Lemon

@ het houdt allemaal een keer op...

# vooral door ons gebruik van grondstoffen.

*** Het boek Grenzen aan de groei van de Club van Rome deed in 1972 een aantal grimmige voorspellingen, die sindsdien vaak onderuit zijn gehaald. De belangrijkste voorspelling was dat onze beschaving deze eeuw zou instorten. Nieuwe onderzoeken wijzen volgens de Britse krant The Guardian echter uit dat de voorspellingen wel degelijk accuraat zijn en dat de beschaving dus inderdaad nog voor 2100 kan instorten.
https://www.hpdetijd.nl/2014-09-05/krijgt-de-club-van-rome-dan-toch-gelijk/

Luuk

De mensheid lijkt (door verschillende politieke, sociale en economische belangen) helaas te verdeeld om tijdig tot een adequate aanpak van de milieuproblemen te komen. Op veel plaatsten in de wereld is de milieuproblematiek nog helemaal geen hot item en staat het economische belang nog voorop. Het is mijns inziens opvallend dat in de tijd waarin het bestaan van biologische levensvormen steeds meer bedreigd wordt (inclusief de mens), de mens steeds dichter bij het scheppen van een niet biologische "levensvorm" komt: Artificiële Intelligentie. Het zal waarschijnlijk nog zo'n 20-30 jaar duren voordat AI even intelligent is als de mens maar kort daarna zal die vele malen slimmer zijn en waarschijnlijk niet meer onder controle te houden. Wanneer AI onvoorzichtig wordt geprogrammeerd kan het onoverkomelijke problemen voor het voortbestaan van de mens opleveren. Specialisten onderkennen ons onvermogen om AI zo te programmeren dat het wel slimmer is dan wij maar ons toch als de baas blijft zien. Ze dringen aan op bindende afspraken die tot voorzichtig programmeren moeten leiden om zo het gevaar in te dammen. Helaas leert de geschiedenis ons maar al te goed hoe de mensheid op de lange termijn met bindende afspraken omgaat....
Anders gezegd: geniet ervan nu het nog kan, maar wel met mate!

Autisme Storm

Lees ook mijn recente artikel over het klimaat op mijn blog: https://autismestorm.home.blog/2019/03/02/het-klimaat-nieuwe-aandacht-voor-een-oud-probleem/

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff