« Vergeten pensioen | Hoofdmenu | Langzaam herstel »

10/11/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@ Doordat ieder jaar de 50 grootste pensioenfondsen onder het vergrootglas liggen, is er meer aandacht voor duurzaam beleggen. In de buitenwereld, maar ook bij pensioenfondsen zelf.

#onvoorstelbare hoeveelheid geld in beheer,wrang dat dit mede zonder indexatie in stand moet worden gehouden.

*** De beleggers van pensioenfondsen en banken beheren samen zo’n 200 triljoen dollar (twintig nullen). Daarom is het van belang dat de financiële sector oog heeft voor de impact van hun beleggingen.

Er zijn verschillende oplossingen.

De eerste: de financiële sector scherpt het toezicht aan. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen de Bank of England de hele bancaire sector doorlichtte, om te kijken of deze wel voldoende rekening houdt met de risico’s van klimaatverandering.

Een tweede optie: het potentieel van de overheid benutten. De Groene Zaak adviseerde de Nederlandse overheid in een rapport om de weg vrij te maken voor duurzame pensioenfondsen – door groene langetermijndoelen te stellen, en door strengere wetgeving toe te passen.
https://laatbloeien.nl/duurzaam-investeren/

Hans van den Heuvel

Heel mooi Borgdorff maar nu gaan we wel indexeren met terugwerkende kracht. Je hebt me ongelooflijk bestolen. Geen smoesjes over DNB, de overheid bepaalt niet ons pensioen en zeker niet de EU. Hoe ga je mij de aanschaf van een appartement of kleinere woning mogelijk maken. Rekeninghouden met jongeren? Ga eens kijken naar die al die lunchende en buitenshuis etende jongeren.

Johan

Helemaal mee eens Hans

Pier Koopmans

De overheid bepaalt met de DNB wel ons pensioen. Lees eens een krant of......schrijven die toch alleen maar nepnieuws??

P.Lemon

@de overheid bepaalt niet ons pensioen en zeker niet de EU.

# een lichtpuntje straks ?

***Hans SwagtenDonderdag 02 augustus 2018 :
De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over dalende dekkingsgraden van pensioenfondsen in het nieuws. Valt het mee dan zullen de pensioenen niet geïndexeerd worden. In het ergste geval kan afstempelen het gevolg zijn. De vraag is dan of dit later kan worden ingehaald. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst heeft hier een Vraag & Antwoord (16-001) over uitgebracht.

Pensioenwet

In de Pensioenwet zijn nadere regels opgenomen ten aanzien van voorwaardelijke indexatie. Daarin is ook de mogelijkheid opgenomen om, onder voorwaarden, de in het verleden niet toegekende indexatie te compenseren. Zo moet er in ieder geval sprake zijn van een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%.

Wet Loonbelasting

Ook de fiscale wet- en regelgeving maakt compensatie van de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op een later tijdstip mogelijk. Hoe groot de omvang van de inhaalindexatie is, zal het pensioenfonds voor elke individuele (gewezen) deelnemer en/of pensioengerechtigde afzonderlijk moeten vaststellen. Het toekennen van een inhaalindexatie slechts mogelijk is voor zover de indexatie van de pensioenaanspraken en/of pensioenuitkeringen van de individuele (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde ook daadwerkelijk lager is geweest dan het in de pensioenregeling opgenomen ambitieniveau.

https://www.akkermans.nl/weblog/is-inhaal-van-achterwege-gelaten-indexaties-mogelijk/

FranjK

Wilt u nu direct stoppen met die nutteloze televisiereclame die u op commerciele zenders vertoond ten koste van onze pensioenen!

Johan

Lees net in de telegraaf:
Nog steeds kans op kortingen van de pensioenen terwijl de onderhandelaars van het pensioenakkoord schijnbaar "de ernst"
hiervan niet voldoende inzien.
Dus: accuut handelen is noodzaak.Dit doen we in de gezondheidszorg
ook bij ernstige problemen met patienten.

Kom op allemaal.

Chris

Helemaal gelijk Hans, het zijn mooie praatjes voor de bühne. De Blogger heeft niets met u. Hij wordt betaald om de mensen zoet te houden met praatjes die de waarheid niet zijn. 2e plaats is mooi en vooral voor zijn portemonnee want hij krijgt hier weer een super bonus voor en als hij zegt dat dat niet zo is dan wordt zijn bonus wel onder een andere naam gegeven. Juist dit soort zaken zijn te walgelijk voor woorden en zo gaat het al decennia met dit soort bestuurders. ook figuren in de zorg (verzekeraars) doen niet anders. En ik kan het weten want ik maak het dagelijks mee. Laat deze gasten eerst maar eens de helft van hun salaris inleveren. Maar dat doen ze niet want ze hebben geen integriteit en het zijn vooral graaiers en dat maakt het nog walgelijkere mensen.
Wat is er mooier dan de mensen bestelen en net doen alsof het hoort en niet anders kan, toch?.... of niet?

Onder deze link weet u meer wie deze figuren zijn en waarom ze er zijn.! En het artikel hieronder is nog maar het topje van de ijsberg. De pensioen directeuren worden hier nog niet eens genoemd en dan mag ik niet zeggen dat het criminelen zijn? Het artikel is van 2009 maar de situatie is sinds de crisis alleen maar veel erger geworden en u heeft geen idee met wie u te maken heeft!

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/achtergrond/achtergrond/vallende-bestuurders.137796.lynkx

C. Muurling

Als de overheid bepaalt en jullie elke keer weer hun ter verantwoording noemen. Dan hebben we ook geen dure pensioen fondsen nodig met dito te duur betaalde pensioen directeuren en managers! de WW zouden hen sieren.

Johan

ook het pensioenakkoord is geen garantie dat er niet gekort wordt volgens Trouw vanochtend.Dus hoe moet dit verder?

Pier Koopmans

Beste Chris,

Hou toch eens op met deze onzin. Zo zijn de regels. we leven gelukkig (nog?) in een democratie. Daar worden de regels bepaald door de regering en het parlement. En vergeet niet. Het buitenland beschouwt ons pensioenstelsel als een van de beste ter wereld, zo niet het beste! Wees eens blij met wat we hebben. Misschien zijn de regels te streng, maar ook daarover verschillen deskundigen van mening.

Met vriendelijke groeten

Pier Koopmans

Cor

Beste Pier Ik ben Chris niet en er zijn er veel meer die er zo over denken als ook ik. Jij bent te naïef en denkt dat mensen zoals de blogger het goed met ons voor hebben. Als dat zo was hadden ze het ook voor de helft van hun salaris gedaan!
Alleen mensen die het goed hebben en bang zijn hun riante salaris te verliezen reageren zoals jij. Maar het probleem ligt dieper veel ernstiger dan je denkt.
Kijk maar naar het nieuws over de italianen. Ons (jouw) pensioen geld is al voor de helft (700 miljard) naar Brussel gegaan. en de italianen weten dat. Ik maak mij ernstig zorgen over deze situatie en de Brexit van de UK is nog maar kinderspel.
Open bestuurders onze politiek en ook de blogger weten dat het giga fout gaat straks maar dan hebben zij geld om er van door te gaan. Geloof je dit niet? wacht maar....

Pier Koopmans

Beste Henk,
Weer een hoop paranoïde gedachten spinsels. Ik wens je veel sterkte.


C.

Beste Hans, Jij bent of naïef of gewoon rijk, want die mensen storen zich aan niets en lachten iedereen uit met hun riante salaris. Zij verdienen het om eens van de WW te proeven. Ik maak het elke dag mee dat mensen die het meer dan goed hebben gewoon iedereen uitlachen en nog erger, minachten.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff