« Samenwerken | Hoofdmenu | Uitkering en inleg »

08/17/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff,

Het is goed dat u hierboven nog eens recht zet dat de premie apart wordt gehouden van de pensioenuitkeringen.

In de ‘Eigentijd’ van deze maand (pag. 16) staat wat misleidend dat de premie-inkomsten in 2017 5,4 miljard euro bedroegen tegenover 3,4 miljard aan pensioenuitkeringen.

En verder (ik citeer) : ‘Een verschil van twee miljard euro! Dus die pot raakt echt niet snel leeg.’

Hieruit blijkt in eerste aanleg onvoldoende dat een en ander via twee totaal verschillende kanalen verloopt.
Overigens mijn complimenten voor het ledenblad!

J v Stempvoort

In een filmpje over ,de Koopkracht ouderen opnieuw onderuit,lijkt het weer of jongeren voor ouderen betalen. Jammer dat steeds de wereld in wordt geholpen door zg deskundigen.Op die manier blijven jongeren een verkeerd beeld houden van pensioen.Wat lijkt me nogal eens wordt verward met AOW.
Overigens kon het filmpje mij niet positief stemmen over het pensioen van ouderen.Naar mijn idee betaald de generatie ouderen van nu de rekening.Van afgelopen crisis,de ontstane lage rente,dhr. Draghi met Europese bank,DNB en onze regering.

Jan van Oosterhout

Ja,ik heb een mooi pensioen. 40 jaar pensioen sparen door mij en mijn werkgever hebben hier voor gezorgd. Daar stond hard werken tegenover, onregelmatig, weekenddiensten, slaapdiensten.
De laatste jaren zie ik een deel van dat pensioen verdampen. Geen indexatie. Inkomensafhankelijke heffingskortingen deden mijn inkomen in een jaar tijd (vanaf 2016) met zo'n 100 euro dalen per maand. Kwam bovenop de "straf" die ik moest betalen, omdat ik met mijn inkomen een huurhuis heb. Soms bekruipt mij het idee dat je beter jezelf niet te hard inspant voor je werk, want dan krijg je allerlei toeslagen en kortingen. I heb geen zorgtoeslag of huurtoeslag.
Als ik dan het vermogen van de pensioenfondsen zie, de jaarlijkse rendementen over de laatste 20 jaren, dan begrijp ik Uw verhaal niet meer! Het is ons geld, waar wij U voor betalen om voldoende rendement te behalen. Doe verdomme eens iets aan die oneerlijke rekenrente en geef de gepensioneerden, wat hen toekomt! Namelijk het rendement wat werkelijk behaald wordt! Daar geven wij U en al de medewerkers van Zorg en Welzijn een goed salaris voor!

Lemon

@ ...de jaarlijkse rendementen over de laatste 20 jaren, dan begrijp ik Uw verhaal niet meer!

##De beleggingsrendementen zorgen ervoor dat het stukje ingelegde premie nog steeds 2 tot 3x met die inleg kan worden verhoogd. Enfin zolang een beurscrisis dan uitblijft.
Als parallel een normale rekenrente van 2 tot 4 % zou meelopen (dat nu door de ECB en NedBank is verboden) kan daar bovenop de indexatie vd loon- en prijscompensatie plaatsvinden.
Echter...theoretisch groeit het pensioenvermogen door de extra lage rente onvoldoende voor de toekomstige uitkeringen.Want met normale marktrentes en volgens de samengestelde rente berekening verdubbelt bv een spaarbedrag (zonder tussentijdse opname en inleg) zich in 10 jaar tijds.

Met de onzekerheid van die stormachtige beursrendementen en voorspellingen dat de groei van het aantal langer levende pensionados zal voortduren wordt er extra twijfel gezaaid of alles zich zal normaliseren.
Zitten we als ratten in de val vd ' goede oude tijden' en
is collectief voor het pensioen sparen achterhaald??

martinus

Blijf benadrukken het verschil tussen aow en PFZW ouderdomspensioen.

Louis Sparidans

Met dank aan ‘Trouw’ werd gisteren een tipje van de sluier opgelicht hoe het nieuwe pensioenstelsel er uit gaat zien, MITS de politiek bereid is om over de brug te komen.
Dat zal met Prinsjesdag moeten blijken.

Zo ja, dan is het verheugend dat de m.i. onzalige gedachte om individuele potjes te gaan vormen van de baan is. Solidariteit krijgt dan weer topprioriteit. Daarnaast zal ook de stijging van de AOW-leeftijd moeten worden afgeremd.

Het zal nog enige compromisbereidheid vergen, alsmede een stukje gezichtsverlies her en der ten opzichte van eerder ingenomen standpunten.

Maar als bij ieder de goede wil aanwezig is om er nu eindelijk uit te komen, dan ‘moet’ het m.i. lukken, in een land dat er prat op gaat steeds de betere pensioenvoorzieningen ter wereld te hebben, zo niet de beste.

joke huisman

meneer borgdorff
vandaag viel eigentijd in de bus met opnieuw een voorwoord van u, zeker het laatste stukje was voor mij weer tenen krommend, die jonge deelnemers toch, wat hebben ze het slecht,ikzelf als 55+ draag al 37 jaar mijn steentje bij aan de pensioenpremies en zorg voor een extraatje wanneer ik na 50 jaar !!!!! werken met pensioen mag mijn vraag wat heeft de jonge generaties bijgedragen aan hun pensioen , leggen zij zelf al geld apart,en ja mogen wij nog wel genieten van ons pensioen, hebben wij het ook zo verdiend ?? volgens mij zijn wij en de generaties voor ons die ervoor zorgen dat de pot gevuld blijft . misschien een idee voor het volgende voorwoord

Lucas Slot

Louis de aow en ons pensioen zouden niet met elkaar in verband gebracht moeten worden en zeker niet in onderhandelingen tegen elkaar uitgeruild. De aow is een volksverzekering waar iedereen recht op heeft, dus ook als je nooit gewerkt hebt! Wat heeft dit met ons aanvullende pensioen te maken en waarom zou een gepensioneerde blij moeten zijn met een lagere aow-leeftijd? Waaron denk jij dat de vakbonden deze koppeling maken waar gepensioneerden geen belang bij hebben?

Chris

Wat ik weer keer op keer mis is dat de uitvoerders van deze ellende er lekker rijk van worden. Ze lachen u allemaal uit. De blogger heeft inmiddels miljoenen op zijn bankrekening staan en u heeft niets, dat is namelijk het plan en u trapt er allemaal in.
Het is een zeer schofterige maatschappij en de pensioengerechtigden worden er door erg gekleineerd. Maar goed dit is van te voren allemaal bepaald he, vraag maar aan Rutte. Die zal u lachend vertellen dat u niet zo moet klagen.

Louis Sparidans

Beste Lucas,

Eerstens, er zijn vanouds niet zoveel gepensioneerden die ook nog lid zijn van een vakbond.
Voorts strijden vakbonden tegen een almaar stijgende leeftijd waarop de AOW ingaat, waaraan ook de aanvullende pensioenen zijn gekoppeld.

Vergeet daarnaast niet dat steeds meer 60-plussers een beroep moeten doen op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen via de WIA (voorheen WAO) omdat ze het werk niet meer aankunnen.

Luuk

Eerstens: het aanvullend pensioen is in principe een individuele spaarpot die aangelegd wordt van het dor het individu ingelegde geld. Deze pot met geld en uitkering is niet gekoppeld aan de aow leeftijd.
Tweedens: het pensioen is een individuele regeling met solidariteitskenmerken betreffende een aantal punten zoals bijv. arbeidsongeschiktheid en voortijdig overlijden. Het steeds verder uitbreiden van deze solidariteit voor andere gebeurtenissen en zelfs groepen die geen deelnemers zijn van het pensioenfonds, ondergraaft de positie van een fonds en daarmee op langere termijn juist de solidariteit.
Mij is niet duidelijk waarom je een koppeling legt tussen aanvullend pensioen en de wia. PFZW geeft een bepaalde uitkering bij een bepaalde afgeschatte arbeidsongeschiktheid. Wanneer dit steeds meer voor komt, zoals jij aangeeft, dan zal het PFZW hier steeds meer geld voor uit moeten trekken. Dat is de enige koppeling die ik zie
Het is m.i. prima om solidariteit in te bouwen in onze samenleving maar solidariteit m.b.t. het pensioenstelsel moet beperkt blijven tot de pensioendeelnemers en niet uitgebreid worden naar alle aow'ers, wao'ers etc. Daar zijn anders sociale instituten en volksverzekeringen voor!
Voor aow hoeft geen premie betaald te worden en het gaat m.i. te ver om te zeggen dat iemand die zijn hele leven premie heeft betaald voor zijn pensioen ook nog eens via de pensioenregeling solidair moet zijn met iemand die later aow krijgt maar hier nooit premie voor heeft betaald, bijv. omdat hij/zij nooit gewerkt heeft.
Het gevaar schuilt er dan in dat onze pensioenregeling langzaam gaat verworden tot een volksverzekering die alleen door de pensioendeelnemers wordt betaald.

ja nijhoff

Dat er altijd nog een reserve is in de pot wist ik wel maar dat zij nooit aansprakelijk schijnen te zijn voor blunderen op de beleggingen die fout zijn gegaan is toch te gek voor woorden.
Trouwens ik zie alleen in magazine eigentijd alleen hogere opgeleide mensen waar blijven de hard werkende mensen op de werkvloer die het steeds moeilijker krijgen om hun baan te behouden.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff