« Zin en onzin over pensioen | Hoofdmenu | Als je er alleen voor staat… »

08/24/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@Tegenwoordig blikken we vooruit, en kunnen we werken met meer precieze voorspellingen...

## maar tegen deze achtergrond is het een wensgedachte...

*** Er komen moeilijke tijden

Ook Nederland staat in de toekomst voor draconische maatregelen. De aardgasbaten lopen terug. De overheidsuitgaven lopen steeds verder op. Tal van voorzieningen worden afgebroken en de rekening gaat naar de individuele burger. De Grieken zullen ongetwijfeld hun leningen niet terugbetalen om over de financiële problemen van de andere zuidelijke landen maar niet te spreken. Als onze politici straks met hun rug tegen de muur staan, lonkt daar nog altijd die privé-spaarpot met miljarden van ons allen. Er zullen heus wil trucs worden bedacht om het geld om te katten. In de illegale autowereld is dat een bekend begrip: de auto blijft hetzelfde, maar verandert door een handigheidje van identiteit.  Als er minder naar pensioenopbouw gaat, kunnen de lasten omhoog. Of het kabinet bedenkt methodes om de pensioenpot af te romen. Het gebeurde eerder in de 80-er jaren, toen het kabinet 30 miljard aan haar pensioenfondsen onttrok en dat nooit terug stortte. Die 30 miljard zou inmiddels tot 100 miljard zijn uitgegroeid. 
Om ingrepen in het pensioenstelsel te rechtvaardigen, wordt het negatief geframed (=ingekleurd): het is niet houdbaar naar de toekomst, ouderen maken het geld op van jongeren. Die argumenten worden voor zoete koek aangenomen, omdat eigenlijk niemand weet hoe het precies zit. Toen ik een onderzoeksjournalist van een grote krant deze week vroeg waarom zijn redactie meedoet aan deze negatieve framing en ik tegenargumenten noemde, was zijn antwoord: “ik weet eigenlijk ook niet hoe het zit”.

En neem de proef op de som: ook de gemiddelde politicus weet niets van pensioenen. Die framing gaat subtiel, maar overtuigend. Belangrijke financiële beslissingen worden voorbereid door tal van onafhankelijk ogende adviescolleges en toezichthouders. Noem maar op: Sociaal-Economische Raad (SER), Centraal Planbureau (CPB), Netspar ( een club waar wordt nagedacht over de toekomst van de pensioenen), Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) etc.  In die colleges kom je tal van deskundigen tegen die ooit zijn begonnen op het ministerie van financiën. De overheid laat zich dus voorzien van “onafhankelijke” adviezen door mensen die door de overheid zijn opgeleid en natuurlijk het politieke systeem in stand houden waaraan ze hun eigen status ontlenen. Dat is een systeem van groei, geld uitgeven, geld heen en weer schuiven en het veilig stellen van gevestigde belangen.

De aanval op het pensioenstelsel werd ingezet door lobbyisten die tegelijk voor het ministerie van algemene zaken, dus de minister-president werkten. Of ze hebben op de een of andere manier banden met verzekeringsmaatschappijen. Mogelijk is er geen oorzakelijk verband, maar dan gaat het toch minstens om een opmerkelijke belangenverstrengeling, die de overheid gezien de visie op het pensioenstelsel niet slecht uitkomt.

https://www.tonverlind.nl/hoe-de-sloop-van-ons-pensioen-zich-voltrekt/

MW GOOS

In de reactie op het artikel worden de problemen van de jaren 1980/90 duidelijk op een rij gezet
De 100 miljard worden niet meer door premie of waardestijging goed gemaakt.


G P N v d Meij

Het verhaal van Lemon verwoord precies mijn angst en vermoeden.In dit licht is het toch merkwaardig dat dit blog wel heel erg vaak over dit onderwerp gaat. Hopelijk geen teken van alzheimer!!!

nico medema

de vermogenspositie van pfzw is uitstekend en ruim voldoende voor gedeeltelijke indexering van de pensioenen. Dat mag niet van dnb en politiek, omdat we ons met de te lage rekenrente arm moeten rekenen naar de toekomst. Zolang de rendementen hoger zijn dan de rekenrente en de kans daarop is hoog is er geen reden om de pensioenen jaar in jaar uit te bevriezen of zelfs te korten. Dat kan altijd nog mocht het rendement te laag worden.

J v Stempvoort

Degene die in de ouderenzorg werken hebben het CBS helemaal niet nodig om te weten dat er een groep mensen steeds ouder wordt,die zien het in de dagelijkse praktijk. Maar daarbij mogen we niet vergeten dat er ook een groep is die de AOW leeftijd niet haalt en of geen 20 jaar van de AOW kunnen genieten. Er wordt nu net gedaan of iedereen zo oud wordt maar dat is zeker niet het geval.
Wij,onze generatie ouderen wordt op dit moment maar van alles verteld om maar te geloven waarom er niet geindexeerd kan worden. Dit terwijl we destijds aan PGGM en nu PFZW er een behoorlijk deel van ons salaris aan premie werd en wordt betaald samen met de werkgever. Dat pensioen hoger wordt omdat we langer leven is te begrijpen, daar werken we nu ook al langer voor.Maar eerlijk gezegd kan ik niet bedenken dat dit niet is ingecalculeerd door pensioenfondsen. Dat mijn collega's en ik dat niet doen, wij hebben verstand van verzorgen en verplegen. Maar van een pensioenfonds verwacht ik een andere deskundigheid.
Eerlijk gezegd wordt het tijd voor een ander verhaal, we horen nu al te lang steeds in een andere versie hetzelfde verhaal door diverse deskundigen.Zoals ik het zie komt het over als, wij fondsen stonden erbij en keken ernaar.En zien wij in een later stadium op een of ander manier een deel pensioengeld weer verdwijnen in de staats kas. Waar veel mensen zich zorgen om maken en niet onterecht lijkt me.Zeker als je een politica dit gemeenschapsgeld hoort noemen! Maar het is geld van deelnemers en daar dient de overheid van af te blijven.


Louis Sparidans

Beste heer of mevrouw van Stempvoort,

Twee weken geleden ontmoette ik een oud-collega waarmee ik lange tijd heb samengewerkt. Hij is tien jaar geleden (toen nog) op 65-jarige leeftijd gepensioneerd en is nu dus 75 jaar.

Het was aangenaam om hem weer eens te zien en ook ons gesprek verliep als vanouds, met veel humor wederzijds totdat ….. zijn pensioen ter sprake kwam.

Al tien jaar lang, vanaf de ingang van zijn pensioen, niet meer geïndexeerd tegen de geldontwaarding, ofschoon hij tijdens zijn werkzame leven bijna ieder jaar met een premieverhoging te maken had op basis van een verplichte deelneming in het pensioenfonds.

Die premieverhoging vond hij destijds nog acceptabel, mede omdat hem door zijn HR-manager werd verzekerd dat zoiets later ook met zijn pensioen zou gebeuren. Een jaarlijkse bijstelling.

Maar nu blijkt daar helemaal niets van te kloppen. Hij had inmiddels ook geen enkel vertrouwen meer in fondsbestuurders ‘met hun praatjes’, zo zei hij.
En hij deed daarbij dezelfde uitspraak als jij hierboven : ‘die fondsbestuurders staan erbij en kijken ernaar’; onder de toevoeging ‘ieder doet zijn plas en alles blijft zoals het was’.

Maar intussen worden we wel flink ‘gepakt’, was zijn slotopmerking.
Zoiets zou ook Rutte vaker moeten horen, dacht ik bij mezelf. Met zijn praatjes dat iedereen er volgend jaar op vooruit gaat. ‘Iedereen’, behalve dan toch de gepensioneerden.

Luuk

Ik wil niet zeggen dat het op pensioengebied op rolletjes loopt, en wie mijn posts kent weet dat ik vaak zeer kritisch ben, maar ik denk dat de essentie van het verhaal van dhr. Borgdorff nu wat uit het oog verloren wordt: we krijgen in totaal 3 á 4x onze premie-inleg terug aan pensioen, en méér pensioen dan vroegere generaties (zelfs ondanks het niet indexeren van de laatste jaren) omdat we gewoonweg 5 jaar langer leven en dus 5 jaar langer pensioen krijgen. Verwijten dat men eerder vooruit had moeten kijken zijn natuurlijk enigszins terecht maar daar zitten m.i. ook 2 kanten aan:
- als jaren geleden al zou zijn aangegeven dat we veel langer zouden gaan leven, zouden we die gegevens hier op het forum dan niet sterk in twijfel hebben getrokken en gezegd dat een truc was om minder uit te hoeven keren of de premies te verhogen? Gegeven het wantrouwen dat ik hier stelselmatig tegenkom t.o.v. de bestuurders lijkt me dat niet ondenkbeeldig.
- de huidige gepensioneerden hebben in het verleden ook een meevaller gehad doordat te weinig premie is betaald juist omdat men niet vooruit keek! Dat heeft ze destijds aardig wat geld opgeleverd maar dit wordt nu echter makkelijk vergeten omdat dit geld natuurlijk al uitgegeven is. Dit maakt het echter niet minder waar...

J.Steltenpool

Vóór mijn pensionering woonde ik al officieel 2 jaar samen.Inmiddels ben ik bijna 4 jaar gepensioneerd en in juli ben ik met mijn samenwonende partner getrouwd.Maar nu is mijn pensioen ineens met meer 109Euro bruto(netto76Euro)omlaag gegaan. Hoe kan dit,wat is de reden hiervoor? Op de website van PFZW kan ik eriets over vinden.

george metz


ik snap het niet bpf bouw index 108 en kijk is naar jullie index al jaren hopeloos

Webredactie

Geachte heer Steltenpool,
We zien dat u inmiddels ook contact heeft gehad met onze klantenservice. Een kopie van de brief waarin we uw situatie uitleggen is onderweg.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd even telefonisch contact opnemen met onze klantenservice via 030 277 5577.

Lemon

Fondsen kunnen zich beschermen...


*** Renteafdekking beperkt risico lage rente

Ook pensioenfondsen proberen het risico van renteverlagingen kleiner te maken. Dat doen ze via de zogenaamde 'renteafdekking'. Pensioenfonds PGB heeft een deel van het renterisico afgedekt via beleggingen in leningen en rente-ruilcontracten. Waarom is dat risico niet helemaal afgedekt? "Pensioenfonds PGB streeft naar koopkrachtbehoud voor zijn deelnemers. Een hoge renteafdekking is nadelig voor het behoud van koopkracht als de inflatie stijgt", zegt Arnold Verplancke die in het bestuur zit namens gepensioneerden. Voorspellen is heel moeilijk
Het is heel moeilijk te voorspellen hoe de rente zich zal ontwikkelen. En als de rente stijgt, dan wil je als pensioenfonds ook ervan kunnen profiteren. Stijgt de rente met 1 procentpunt, dan stijgt de dekkingsgraad met 19 procentpunten. Maar dat gebeurt minder of niet als je het renterisico afdekt. Verplancke: "Dan geven we voor dat deel het positieve effect van een rentestijging weg. In het belang van onze deelnemers willen we natuurlijk wel dat de dekkingsgraad meestijgt als de rente omhoog gaat." Rente-afdekking beweegt mee
Pensioenfonds PGB heeft ervoor gekozen om de rente-afdekking te laten meebewegen met de rente en de dekkingsgraad. Als de rente hoger is, wordt ook de rente-afdekking groter. Als de rente lager is, wordt ook de rente-afdekking kleiner. Maar dit beleid beschermt het pensioenfonds slechts voor een deel tegen de rentedaling waarvan nu sprake is.

Louis Sparidans

Pensioenfonds PGB is oorspronkelijk opgericht voor het grafische bedrijfsleven. Intussen behartigen zij ook de belangen van enkele andere pensioenfondsen, maar niet die van de bouw.

De ‘bouw’ heeft een eigen pensioenfonds, t.w. BPF Bouw, afgeleid van Bedrijfspensioen-Fonds voor de Bouw.
Overigens bedroeg de dekkingsgraad daar per 30 juni jl. 118,2 procent en de beleidsdekkingsgraad 117,7 d.w.z. het gemiddelde over de daaraan voorafgaande twaalf maanden.

Het verschil met PFZW is dus nog aanmerkelijk groter.

G P N v d Meij

Nu even iets anders. De levensverwachting. Het is bekend, dat de levensverwachting voor verschillende beroepsgroepen fors kan verschillen, tot wel 5 jaar. Hoe zit het eigenlijk met de levensverwachting van mensen bij Zorg en Welzijn? Moet toch een fluitje van een cent zijn om dit jaarlijks te vermelden.
NB Maar wel van alle deelnemers, dus werkenden en gepensioneerden en niet van alleen gepensioneerden. De werkenden hebben tenslotte ook bijgedragen aan het vermogen.

Chris

Ik zeg hier al jaren dat al die berekeningen een grote trucage zijn. Alleen maar om de mensen dom te houden en in het ongewisse te laten. Ondertussen doen ze net alsof het allemaal normaal is en worden ze lekker rijk over uw rug. Het is gewoon een gore schoftige financiële wereld en iedereen werkt er aan mee behalve die, die integer zijn en iets van deze wereld willen maken. Misselijkmakend is het.

J v Stempvoort

Dank u wel, ik heb vaak het gevoel dat wij roepende in de woestijn zijn waar niemand naar luistert vanwege allerlei andere belangen maar niet de deelnemers van pensioenfondsen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW