« Uitkering en inleg | Hoofdmenu | 32 jaar op de ambulance »

08/31/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Johan

vraag: Hoe ver zijn de onderhandelingen over de hervorming van het pensioenstelsel?

Lemon

@Zo’n pensioen wordt met een moeilijk woord een beschikbarepremieregeling genoemd...

#Het schrikbeeld dat ons voor ogen staat...De individuele potjes in het nieuwe stelsel?

***Bij een beschikbare premieregeling (BPR) is de premie de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de BPR niet van tevoren vast. Met de beschikbare premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. De werknemer loopt het risico op de beleggingen.

Risico en rendement gaan hand in hand. Risicoloos beleggen kan alleen wanneer je geld ‘op rente zet’. Elke andere keuze is niet risicoloos. Dus als je risicomijdend bent, heb je last van de lage rente. Je geïnvesteerde premie levert vrijwel niets op. Voor een beetje opbrengst, zul je moeten beleggen.

Ook op pensioendatum is een lage rente ‘killing’. De hoogte van de uitkeringen wordt onder andere bepaald door het opgebouwde kapitaal én de rentestand op dat moment. Hoe lager de rente, des te lager de uitkeringen
http://www.kortstravanderwaal.nl/lage-rente-en-pensioen/

ja nijhoff

Waarom worden wij weer gepakt door ons pensioenfonds eerst blunderen met investeren met ons geld zie wij niks van terug ,maar wel meer betalen en nu als wij straks met pensioen gaan weer met 3 procent verlaging .Ze hebben genoeg in reserve ook al zeggen ze van niet dan maar hun salarissen korten ook een idee.

ja nijhoff

begin 2000

Chris

citaat van Lemon "***Bij een beschikbare premieregeling (BPR) is de premie de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de BPR niet van tevoren vast. Met de beschikbare premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. De werknemer loopt het risico op de beleggingen."
Wat is het verschil met nu dan? Nu is er toch ook geen zekerheid en krijgen de mensen helemaal niets meer? Of je nu een eigen potje maakt of met het huidige pensioenstelsel?! Het is een grote misleidende teringzooi. Behalve die het moeten uitvoeren. Zij worden er immens rijk van. En dan ook nog schrijven dat alle mensen moeten, moeten? De mensen moeten helemaal niets. De mensen verwachten daadkrachtig beleid en dat kan makkelijk met inmiddels 1500 miljard.
Het is een grove schande hoe men bagatelliserend spreekt over de pensioengerechtigde. Juist die, die de afgelopen decennia zo ongelooflijk gegraaid en gestolen hebben moeten inleveren. Hoe gaan we dat aanpakken?

Lemon

@. De werknemer loopt het risico op de beleggingen."
Wat is het verschil met nu dan?

#Als je particulier zelf of via je bank in de aandelen 'gaat' moet je wel ingevoerd zijn.Zonder ervaring en kennis van zaken is het een mijnenveld. Oefende zelf met een klein pakketje en zag bv over een periode van 10 jaar zonder tussentijdse verkoop de waarde halveren en later wel weer bijtrekken.Het 'beginkapitaaltje is dan wel weer intact zonder veel aangroei maar solvabel tegen de huidige lage rente op deposito heeft weinig zin.
Dat is nu het risico dat je loopt als je simpel belegt en niet met beursgoeroes in zee kunt of wilt gaan.

Chris

Ik snap hoe het werkt lemon maar wat ik bedoel is dan nu de pensioenen ook niet goed zijn ondanks al dat criminele beleggen in dubieuze fondsen en de pot van 1500 miljard waar we dik 40 a 50 jaar van kunnen leven.
Mijn bezwaar is dat er geld zat is maar dat verdelen ze liever onder een klein groepje mensen die schathemeltje rijk zijn en waar wij niets aan doen en alleen maar zeiken over de rente die puur gemanipuleerd is om de mensen vooral niet wat extra's er bij te laten krijgen.

Lemon

@zeiken over de rente die puur gemanipuleerd is om de mensen vooral niet wat extra's er bij te laten krijgen.

#beleids-,markt- ,rekenrente, vaste-, variabele en wat voor benamingen meer voor vergoedingen van geleend of spaargelden. (www.definancieleinformatiebank.nl) Het zinnetje op die site over het renterisico - 'Om het risico af te dekken heeft een financiële instelling instrumenten zoals de renteswap tot haar beschikking.' doet de vraag rijzen:
...is dit voor ons nagelaten of te kostbaar geweest. Zo ja, dan blijft met de samengestelde interest berekening de dekkingsgraad vanzelfsprekend rond de 100 hangen.

Chris

Precies en dat had makkelijk gekund gezien de 1400 miljard buffer. Waarom treden we niet harder op over die manipulatieve, minachtende, misleiding jegens de pensioengerechtigden? Borgdorff heeft de afgelopen jaren toch ook flink gecashed? Het blijft in en in triest dat de uitvoerders van de pensioenen lachend alles gadeslaan terwijl er de komende jaren miljoenen mensen er geen reet beter van worden.
Schande schande schande.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff