« In gesprek met Greenpeace naast een lekkende oliepijplijn | Hoofdmenu | Een symbolische mijlpaal »

07/13/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@Want het gaat bij pensioen om geld dat werknemers en werkgevers samen opbrengen. Zij gaan er dus uiteindelijk ook over, samen met de politiek die de randvoorwaarden en (belasting)regels vast moet stellen.

# wel sneu dat dan de werknemers/deelnemers ((krijgen we (gemiddeld over de afgelopen vijf jaar) voor elke euro die we uitgeven, ruim 12 euro terug aan rendement. Dat lijkt mij een mooie deal.))door die politieke randvoorwaarden en regels al 10 jaar lang en misschien nooit meer dit rendement terug zullen zien in een welvaartvast pensioen.

Luuk

Mijns inziens een helder verhaal met in ieder geval een paar antwoorden en ook een heldere reactie van Lemon!
In het vorige blog werd het klimaat en het belegginsbeleid besproken. Een ander punt waar ik graag aandacht voor zou willen vragen is het volgende. Ik lees zojuist dat de topinkomens weer harder zijn gestegen en dat er topbestuurders zijn die 280x meer verdienen dan een gemiddelde werknemers van hun bedrijf. We maken ons terecht druk om de klimaatverandering en verantwoord beleggen. Mijns inziens is een beloningsbeleid waarbij een klein groepje elkaar steeds exorbitantere salarissen toebedeelt een kankergezwel in de samenleving dat uitgeroeid zou moeten worden. Behalve dat het van een enorme hebzucht en egocentriciteit getuigt wordt hiermee het beeld gecreëerd dat capabele mensen zich alleen maar willen inzetten wanneer er exorbitante beloningen tegenover staan.
Willen we dat een hoogbegaafd kind op de basisschool opgroeit met de gedachte: straks ga ik 250x zoveel verdienen als de gewone kinderen uit mijn klas?
Eenieder dient naar zijn/haar capaciteiten te werken en daarvoor een redelijke beloning te krijgen. Elk weldenkend mens zal onderkennen dat deze verschillen totaal uit de hand gelopen zijn. Zonder ingrijpen van grootaandeelhouders zal dit verder gaan want men lijkt de schaamteloosheid echt voorbij.
Ik zou PFZW dan ook op willen roepen samen op te trekken met andere grote beleggers om een zeer krachtig signaal uit te zenden dat dergelijke beloningen niet acceptabel geacht worden i.p.v. te zeggen dat het nou eenmaal veel kost als je de beste wilt hebben. Willen we, zoals dhr. Borgdorff herhaaldelijk zegt, een betere wereld creëren dan dienen morele principes soms, net als het klimaat, zwaarder te wegen dan economische belangen.

J.G.T.Verkerk

Vandaag 14-7-2018 gelezen in de TELEGRAAF:In de nabije toekomst verlagen van de ingegane pensioenen!??? Er zijn inmiddels 25 fondsen die nu al zouden kunnen indexeren!!!!


Wat doen die andere fondsen, mn die binnenkort wellicht zouden moeten verlagen "fout"?? Nog nooit heb ik een analyse gezien die eea verklaart.
Wordt eea wellicht verklaart doordat de bekende grote fondsen onder een vergrootglas liggen en oa onder druk van oa politiek en algemene opinie slechts beleggen in minder renderende milieu-bewuste fondsen met verminderde opbrengsten tot gevolg en mede daardoor een mindere dekkingsgraad!!!!! Wie kan op het hiervoor geschetste een zinnig antwoord geven??

G P N v d Meij

Voor alle duidelijkheid: die factor 12 houdt dus in, dat er 12x meer rendement is,dan dat er beleggingskosten zijn. Maar niet dat het rendement op het belegd vermogen 12% is!Lijkt dus een mooi percentage, maar zegt dus nog niet zoveel.

G P N v d Meij

Trouwens wacht nog steeds met smart op een degelijke onderbouwing van de rekenrente. Hier staat of valt de hele problematiek van indexering mee. Ik kan er met mijn pet nog steeds niet bij, dat deze gebruikte rente het risico afdekt van het wereldweid belegt vermogen!!!!!

Pier Koopmans

Beste Verkerke,

Wat ik begrepen heb, is dat enige fondsen zich beter ingedekt hebben tegen dalende koersen en rente's! Je kunt je namelijk indekken tegen dalenden koersen (en rente's?). Als de koersen dalen verdien je eraan (short gaan). Vraag me niet hoe dat precies werkt, maar het bestaat. Als de koersen stijgen heb je er niets aan. Dus moet je een keuze maken. Enkele pensioenfondsen hebben dus de goede keuzes gemaakt. (achteraf!)

Met vriendelijke groeten.

Pier Koopmans

Lemon

@indekken tegen dalende rente's of koersen.

###Als voorbeeld...

***Rabobank Pensioenfonds

Met de kennis van nu is er maar één woord voor de actie die het Rabobank Pensioenfonds (RPF) in het najaar van 2007 uitvoerde: briljant. Maar op dat moment zelf lagen de termen ‘complex’ en ‘peperduur’ meer voor de hand. Het RPF trok 600 miljoen euro – 1,2 procent van het fondsvermogen – uit voor een optieconstuctie, waarmee het zich min of meer verzekerde tegen te lage dekkingsgraad.

Het geld stak het fonds in zogenoemde ‘equity linked swaptions’ – een combinatie van een put-optie op aandelen en een verzekering tegen rentedaling. Deze twee derivaten zijn handig aan elkaar gekoppeld door de uitoefenrente van de renteswap afhankelijk te maken van de aandelenkoersen.

Dat is slim, omdat rente en aandelenkoersen vaak in tegengestelde richting bewegen. Als de rente omlaag gaat heeft dat als gevolg dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds daalt. Maar voor beurskoersen is een lage rente vaak gunstig. De aandelenportefeuille wordt meer waard, en de dekkingsgraad blijft toch op peil. Dus zolang rente en aandelenkoersen verschillende kanten opgaan, kan een pensioenfonds het wel bolwerken.

Maar in de uitzonderlijke situatie dat zowel de rente als de aandelenkoersen hard omlaag gaan, kan een fonds bescherming gebruiken. Precies voor die situatie verzekerde Rabobank zich eind 2007 met de aanschaf van de dure swaptions.

Het zou een gouden beslissing blijken. Een jaar later richtte de kredietcrisis een bloedbad aan op de beursen. Tegelijkertijd moesten centrale banken wereldwijd het financiële stelsel redden met een ongekende renteverlaging. In de VS daalde de officiële rente bijna naar nul. De Europese Centrale Bank bleef daar met een rentedaling naar 1 procent niet ver bij achter.

http://blogs.z24.nl/boumans_blog/2010/09/waarom-sommige-pensioenfondsen-het-juist-uitstekend-doen.html

Chris

Bent u er nu nog niet achter dat u op reuze manier besodemieterd wordt?.
Slaap zacht u wordt er straks op termijn mee geconfronteerd super belazerd te zijn maar dan zijn de graaiers en zelfverrijkers allang vertrokken.

C. Muurling

Mijn vrouw en ik beseffen ons al jaren dat met ons pensioen net een droog brood te kopen valt. behalve dan mensen zoals de blogger die in weelde zullen leven.
Gaan we daar nog iets aan doen?

Pier Koopmans

Dank voor de uitleg. Het zal voor mij nog vele malen lezen kosten, voordat ik het zal begrijpen, dat wel.

Lemon

Dit kan helpen... :)

https://ak-advocaten.eu/renteswap-voor-dummies-een-eenvoudige-uitleg/

Gerard Hoksbergen

De grote pensioenfondsen zijn niet in staat om er voor te zorgen dat gepensioeneerde en deelnemers op een goed pensioen kunnen rekenen laat staan op indexeren het is namelijk zo dat kleineren pensioen fondsen beter presteren dan de grote fondsen raar hoe kan dat de mensen die met pensioen zijn zijn hoeven niet meer ter rekenen dat er geindexceerd wordt dat betekend achter uit gang in inkomen ik denk niet dat de grote pensioen fondsen zich dat aan trekken in 2021 wordt er ook door pfzw gewoon gekort daar kan je van uit gaan het vertrouwen is voor mij allang verloren in de fondsen.

J v Stempvoort

Op de antwoorden van dhr Borgdorff lijkt het dat zijn invloed niet groot is, op bv de politiek.Wellicht niet als persoon maar zeker zou dit met directeuren van overige pensioenfondsen wel moeten kunnen.Omdat pensioen wel is van werknemers en werkgevers maar ook pensioenfondsen die dit voor hen in beheer hebben.Werkgevers dienen zorg te dragen dat er een goed pensioen wordt afgesloten voor hun werknemers.Waar het jammer genoeg nog wel eens aan ontbreekt.Wat de politiek betreft zou dat het enige hoeven zijn waar ze zich mee bezig zou moeten houden nl dat een werkgever verplicht is een goed pensioen af te sluiten voor de werknemer.
Waarbij het pensioenfonds de zorg draagt dat dit inzichtelijk en begrijpelijk is,voor elk nivo werknemer en uiteraard goed belegd.
Dan zou het pas mogelijk zijn en misschien ook moeten zijn om te switchen naar een ander fonds, onafhankelijk van waar en hoe je werkt.
Daarnaast zien we dat er extreem hoge bedragen worden verdiend door beleggers die dit voor ons doen?( wellicht meer voor zichzelf) en pensioenen misschien worden gekort. Juist oa bij ons pensioenfonds.Al met al blijft dit vragen oproepen, ondanks bovenstaande antwoorden van dhr. Borgdorff.
Wat daarbij extra jammer is dat juist als werkenden in de zorg met over het algemeen: fysiek zwaar werk, tekorten,hoge werkdruk en niet bepaald hoge salarissen. Dit blijkbaar hetgeen is wat je moet verwachten als je met pensioen gaat, niet welvaartvast, maar blijvende achteruitgang!

Chris

Exact, maar niet voor de beleggers en de figuren die het beheren. Het is een smerige financiële wereld

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff