« Vele vragen en enkele antwoorden | Hoofdmenu | Samenwerken »

07/19/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Johan

Gelukkig gaat het de goede kant op.
Nog een jaar of 2,5 te gaan.Renteontwikkeling blijven volgen
maar de trend lijkt omhoog voor de toekomst.
Nou maar hopen dat de economie zich verder blijft ontwikkelen
zoals nu en zich geen gekke dingen aandienen op het wereldtoneel.
Al met al een positieve ontwikkeling.
En een dank voor Dhr Borgdorff voor de open houding tegenover
ons in zijn Blogs. Ik wilde eens een positief geluid laten horen.

Pier Koopmans

Helemaal mee eens.

Louis Sparidans

Dat is inderdaad goed nieuws, al is het natuurlijk nog wel ‘kantje boord’. Het is ook goed dat u de consequenties van de bestaande regelgeving nog eens duidelijk uitlegt.

In mijn omgeving komt die vraag ook geregeld naar voren en het antwoord daarop is zelden bevredigend, maar helaas het is nu eenmaal zo, al blijft het wel ‘verdomd vervelend’.

Ik wens de heer Borgdorff en alle medewerkers eveneens een goede vakantietijd toe!

josee van der Veer

Fijn zoveel positief geluid, maar ik geloof niet meer in een toekomst en al helemaal niet dat we over 2,5 jaar in veilig vaarwater terecht komen. Veilig vaarwater is geen goede woordkeuze in deze tijd van extreme droogte met het te lage waterpeil van onze rivieren. Mijn vurige wens is dat het klimaat/Aarde zich nog op tijd kan gaan herstellen. Echter, we blijven onze focus houden op de economische groei terwijl de Aarde in vuur en vlam staat. Willen we nu echt niet geloven dat we onze Planeet in een rap tempo aan het vernietigen zijn? Ik snap het gewoon niet en heb er geen vertrouwen meer in dat de Aarde ons nog kan/wil blijven voeden.
Fijne vakantie

bruins slot

Goede zomer. We hopen op een stijging van de reële rente, nu flink negatief, geld lenen hoort iets meer te kosten dan nu, afname van de invloed van ongekozen types als bazen van centrale banken, een daling van de beleggingskosten en de zeespiegel, een mooie beleggingsmix van lange termijn aandelen en andere beleggingen die goed zijn voor aarde en milieu, en dus behoorlijk renderend. En op persoonlijke pensioenpotjes. Waarom vertegenwoordigen vakorganisaties eigenlijk de werkenden: minder dan 1 op de 11 werkenden is nog lid van een vakbond, voor pensioengerechtigden zal het aantal nog lager zijn, bij jongeren nog veel minder. Dan nog liever politieke controle, al zijn de politieke partijen al even obsoleet als de vakbonden, met minder dan 1 op de 50 pensioengerechtigden als lid. Maar vooral een mooie zomer dus....

Lemon

@We doen er alles aan om voor het eind van 2020 uit de directe gevarenzone te zijn. We zijn daarbij wel voor een belangrijk deel afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Vooral de ontwikkeling van de rente is belangrijk. Die rente daalde het afgelopen kwartaal helaas. 

###De zomer kan al niet meer stuk voor de thuisblijvers.Een voorteken voor de verbetering van de lage rente?
Enfin hier is ruim besproken dat ondanks dat het pensioenvermogen als kool groeide men moet vasthouden aan het traject van de dekkingsgraad berekening volgens het samengestelde rente principe.
De pensionados zien ahw met vastgebonden handen de volle zakken euro's aan zich voorbijtrekken die in volgestouwde magazijnen worden gestapeld.Er wordt niet uitgedeeld omdat het rendement met aandelen verdiend niet consistent zou kunnen zijn (instorten vd beurs).
Maar keert het rente-wapen ooit weer in volle glorie terug?

*** Bij het beoordelen van de rente ontwikkeling en het ontwikkelen van een renteverwachting voor de toekomst, wordt vaak gekeken naar de historische rente ontwikkeling. Hierbij bestaat er een verschil in de geldmarktrente(korte rente) en de kapitaalmarktrente (lange rente). Om u een beeld te geven van de historische ontwikkeling van de rente, tonen wij op deze pagina de grafieken van de belangrijkste Euribor rente tarieven en de belangrijke 10 jaars staatslening. https://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/historische-rente-ontwikkeling.asp

J v Stempvoort

Mooi om voor de vakantie eens met een positief bericht te kunnen komen. Helemaal mooi, als de dekkingsgraad nog wat doorstijgt. Maar dit is hopelijk een goed begin. Fijne vakantie!

Chris

Wat een naïeve reacties. De chaos gaat straks uitbreken en?....
Kan de heer Borgdorff ook aantonen hoe zijn salaris sinds 2015 is gestegen terwijl dat cumulatief ook omlaag had moeten gaan? of blijven we openbaar bestuurders zoals hij en vele anderen lekker rijk worden? Terwijl die ons blijvend minachten en lekker bagettaliserend door het leven gaan. Er zijn mensen die dat goed inzien en niet vergeten hoor. Wat een stelletje huichelaars!

Gerard Hoksbergen

geloof er niet in dat het betere gaat worden met het pensioen van pfzw eerder een korting in 2021 dan indexeren de werkers en gepensioeneerde hebben zich altijd ingezet voor de mede mens pfzw is niet in staat gebleken om te zorgen voor een goed pensioen de laatste 10.jaar zijn zowel de mensen die met pensioen zijn als de werkers op achter uit gegaan dit soort klets praat wat hier boven wordt verkondig niet serieus nemen het zal ons koud op het dak komen

Chris

Dank je Gerard, Jij bent een van de weinigen die het door hebben. De mensen zijn zo naïef. De wereld is gemaakt voor figuren zoals de blogger en zij gaan uiteindelijk echt over lijken als het er op aan komt. Zij hebben een opdracht en het interesseert ze totaal niets of de mensen het goed hebben, anders hadden ze hun super goede salaris wel geweigerd om ook eens te voelen wat hardwerkende mensen echt meemaken. Integriteit is het belangrijkste goed in het leven en dat hebben ze totaal niet. Maar ze komen zichzelf een keer tegen, ooit.....

Groeningen

Zo lang jullie niet laten zien wat wij sparen en hebben gespaard, is het hele theater over dekkingsgraad een schijnvertoning. Elke deelnemer moet weten, wat jullie aan premie ontvangen hebben en hoe deze belegd is en met welk resultaat . Dan zien wij een gespaardvermogen waar het pensioen van uitbetaald wordt . Waarom is dit zo belangrijk , omdat wij zien dat het uit te betalen pensioen maar een paar procent is fooi) van het gespaard vermogen en dat het gespaardvermogen blijft doorgroeien tijdens het pensioen. De door jullie gehanteerde dekkingsgraad is een leugen !

J v Stempvoort

Het kan altijd nog gekker, de dekkingsgraad wordt de fondsen opgedrongen door de DNB en politiek.Waarvan ik nog steeds vind dat bestuurders daar tegen in het geweer moeten.
Maar de politiek daar gaat het nu even om.Omdat ik gisteren las dat het pensioenfonds van het EP (europees parlement)snel leeg begint te raken.
Logisch is als de dekkingsgraad begin dit jaar nog op 37% stond en geen er geen premie wordt afgedragen en rechten van oude deelnemers blijven bestaan.Dan raakt de kas snel leeg.
Om bankroet uit te stellen zou de pensioenleeftijd van 63 naar 65 moeten(bij ons al boven de 67) en men zou een korting moeten accepteren.
Maar afgevaardigden zijn hiertegen tot nu toe.
Dit terwijl onze pensioenen niet verhoogd mogen worden onder de 105% dekkingsgraad.
In het EP zijn pensioenen ondanks de tekorten in het fonds toch verhoogd.
Deze mensen hoeven zich blijkbaar niet te houden aan regels die worden opgelegd aan gewone burgers.
Burgers die hier dus wel voor gaan betalen, hetzij links of rechtsom.
Persoonlijk kan ik me hier nog veel bozer om maken omdat er gewoon geplukt wordt van ons mensen die blijven inleveren op pensioenen. De laatste 10 jaar zeker al bijna 20% ingeleverd.
Bovendien horen we hier veel te weinig van.
We horen van allerlei schandalen maar dit is een behoorlijk schandaal waarvan we te weinig weten maar wel gaan ophoesten.

Louis Sparidans

Ik kan me de boosheid die uit veel reacties blijkt goed voorstellen. Er is de afgelopen tien jaar in de pensioenwereld een buitengewoon onbevredigende situatie ontstaan. We zijn er praktisch allemaal ‘slachtoffer’ van geworden.

De pensioenvermogens zijn torenhoog gestegen, meestal zelfs meer dan verdubbeld, waartegenover (desondanks) de pensioenuitkeringen al jaren zwaar onder druk staan: géén indexeringen meer om koopkrachtverliezen te herstellen, een reële dreiging van toekomstige kortingen, laat staan een verbetering op grond van een aantrekkende economie.
Een korte analyse van mezelf waarom het zover kon komen …. :

‘Niemand bij de pensioenfondsen hield er tien jaar geleden, bij het begin van de financiële crisis, rekening mee dat we zó ‘in de penarie’ zouden komen. ‘Iedereen’, ook de politiek, ging ervan uit dat het verschijnsel van die extreem lage rente slechts hooguit enkele jaren zou duren en dat daarna weer herstel zou intreden’.

Dat was de mening van veel pensioenbestuurders resp. politici in Den Haag, alsmede dat een lagere dekkingsgraad voor de pensioenen slechts zeer tijdelijk zou zijn zodat er geen reden zou zijn om zich daar echt zorgen over te maken. Intussen weten we wel beter.

Ik ontleen deze uitspraken aan diverse economen, bank- en verzekeringsdirecteuren, zelfs aan financieel deskundigen verbonden aan DNB. Als het niet in tien jaar tijds zo’n gigantische pensioen-flop zou zijn geworden waren alle discussies over wijzigingen van het pensioenstelsel volstrekt overbodig geweest.

Iedereen zou dan geconcludeerd hebben: het gaat goed met die pensioenfondsen! Alleen al het PFZW zag ons pensioenvermogen in tien jaar tijd stijgen van € 71,5 miljard eind 2008 tot € 202,6 miljard per 30 juni 2018. Maar ondanks dát liet de regelgeving niet toe dat het koopkrachtverlies voor de pensioenen minimaal werd gecompenseerd (geïndexeerd).

Het is natuurlijk die ‘verdomd lage rente’ die roet in het eten gooit. Niet alleen funest voor onze pensioenen maar ook voor onze spaartegoeden. Alleen de hypotheken varen er wel bij.
Pas als de marktrente weer gaat stijgen in de richting van 3 à 4 procent mogen ook de pensioenen weer een beetje meeprofiteren. In eerste instantie: hogere dekkingsgraden!

Let wel, ik sta niet achter de door de politiek, DNB en pensioenbestuurders bedachte regelgeving van de afgelopen tien jaar. Nederland verdient beter. Het zogenoemde en veel geprezen ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ kan niet eens de geldontwaarding compenseren! Waar zijn we mee bezig?

Overigens, met een systeem van individuele pensioenpotjes waar thans geregeld voor wordt gepleit, wordt vooral beoogd risico’s op kapitaalverliezen voornamelijk op de individuele deelnemers af te wentelen. Toezeggingen door pensioenfondsen zijn dan amper nog iets waard.
Willen we eigenlijk die kant wel op?

Lemon

??

https://www.pfzw.nl/actueel/nieuws-van-pfzw/Paginas/U-krijgt-meer-pensioen-dan-u-aan-premie-betaalt.aspx

J v Stempvoort

Het pensioenfonds van het EP valt zeker niet onder de regelgeving van DNB en politiek.Zij maken er een potje van en de daardoor ontstane tekorten worden wel door Europese burgers aangevuld, daar kun je op wachten.Waarvan we mogen aannemen dat Nederland als rijk land wel een flink deel voor zijn rekening zal nemen.Ook dat lijkt me wel een punt voor de Nederlandse pensioenbestuurders om dit met de politiek te bespreken.Het is te gek voor woorden dat wij als pensioendeelnemers blijven inleveren terwijl deze dames en heren er een potje van maken. Op die manier worden we dubbel "genaaid" om het zomaar eens uit te drukken.

C. Muurling

Ik had gisteren een reactie geplaatst maar deze werdt niet geplaatst. Wellicht te kritisch voor de tere maar o zo asociale zieltjes? Of durven jullie je eigen giga graai salaris niet te verantwoorden?
De reacties hieronder zijn in ieder geval erg goed en gaat er dan wat veranderen heren of blijven we dit soort reacties schrijven en de blogger lekker rijk laten worden!? Gaat er wat veranderen??????

Lemon

Breaking... Borgdorff in vragenvuur BNR radio

https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10350460/ga-korter-werken-en-parttime-met-pensioen

C. Muurling

Borgdorff spreekt over de groeiende onzekerheid bij mensen en dat dat het probleem is maar dat is de halve waarheid.
De groeiende onzekerheid komt ook voort uit het feit dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Maar Borgdorf snapt dat men spreekt over de hoogte van zijn salaris maar hij doet er niets aan dit structureel te verlagen. Sterker nog hij en zijn collega's zijn in de jaren dat U er niets bij kreeg, er gigantisch op vooruit gegaan. Ik en met mij velen hebben daar geen respect voor.
Dit is het grote probleem in onze samenleving en daarom zijn deze figuren allang niet meer te geloven en serieus te nemen. Er moet zeer strenge wetgeving komen over de hoogte van salarissen van dit soort zogenaamd belangrijke figuren en die moet minimaal gehalveerd worden en dan hebben ze nog meer dan genoeg. Dan worden deze figuren hopelijk wat empathiser en nederiger. Mijn vrouw en ik hebben vele jaren gewerkt, vanaf onze 16e en al 38 jaar, maar door WW en WIA zijn we tot de armoede gedwongen en dat komt mede door het beleid van de financiële wereld en criminele overheden en we trappen er nog steeds met zn allen in.

Jan

In de jaren '80 hebben het Museumplein en het Malieveld vol gestaan tegen de kruisraket.
Wie organiseert er een vergelijkbare actie tegen de politiek en pensioenfondsen om de absurde regels rond de dekkingsgraad en het uitblijven van indexatie aan de kaak te stellen?
Wij, gepensioneerden hebben ons de afgelopen tien jaar laten bestelen door de zgn. elite.
Wij, mijn echtgenote en ik gaan niet alleen op het Museumplein staan.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff