« Zwaar werk in de zorg | Hoofdmenu | Vitaal met pensioen »

06/13/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Heer Borgdorff,
In uw vorige blog wees u op de noodzaak van het inhuren van dure experts om een goed rendement te halen. Nu wijst u op de noodzaak om bij het beleggen soms ook vieze handen te maken. U suggereert ook een beetje dat Greenpeace een aanpak voorstelt waarmee het milieu weinig opschiet. Uw uitspraken zouden geloofwaardiger zijn wanneer PFZW daadwerkelijk hogere rendementen dan andere fondsen zou maken. Wie schets echter mijn verbazing na het lezen van het bericht op Nu.nl:
Meer dan de helft van de pensioenfondsen in Nederland kan de pensioenen inmiddels geheel of gedeeltelijk verhogen op basis van de stijging van de prijzen.
Toch ligt er voor de meeste mensen nog geen pensioenverhoging in het verschiet, want een aantal van de grootste pensioenfondsen zitten nog steeds onder de minimumgrens voor het eigen vermogen.
Voor onder meer een aantal van de grootste fondsen is de dreiging van kortingen in 2020 en 2021 nog steeds aanwezig. Zij voldoen wat betreft eigen vermogen nu nog niet aan de minimumgrens. Voor hun herstel zullen ze het, zo blijkt volgens DNB uit de herstelplannen, komende tijd vooral van hun beleggingsresultaten moeten hebben.
Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) na een beoordeling van een hele reeks herstelplannen van de fondsen.

Uw dure beleggingsexperts presteren dus slechter dan de minder goedbetaalde experts van kleinere fondsen! In een vorige post heb ik u al op langdurig onderzoek gewezen dat aantoont dat de zgn "experts" niet beter presteren dan gemiddeld (meer dan 13 jaar opeenvolgend bleek dit het geval).
Daarom nogmaals de vraag: waarom blijft PFZW volharden in de visie dat het deze dure experts moet inhuren? Wat maakt dat er geen voortschrijdend inzicht plaatsvindt?

P.E.Orsel

Een prima voorbeeld van "veel geschreeuw en weinig wol"
Waarom geen aktie naar het voorbeeld van de kleine fondsen?
Het lijkt een utopie dat we ooit nog een cent indexatie krijgen!!!!

Lemon@ want een aantal van de grootste pensioenfondsen zitten nog steeds onder de minimumgrens voor het eigen vermogen.


Marcel Tak:
***Heeft de ECB schuld aan de slechte financiële positie van de pensioenfondsen?

Hoe slecht ik het ECB-beleid ook vind, deze vraag beantwoord ik ontkennend. Pensioenfondsen hebben weliswaar op dit moment enorme last van die lage rente, maar dat komt niet door de lage rente op zich. De oorzaak ligt in de letterlijk verstikkende regels die voor de fondsen gelden.

In principe heeft de almaar dalende rente, onder aanvoering van Draghi, de pensioenfondsen juist aan een prachtig rendement geholpen. Kijk maar eens naar de 5,5% Nederlandse staatslening, die door de rentedaling de afgelopen vijf jaar beleggers een jaarrendement van 9,5% per jaar opleverde.

Foute rekenmethode
Gemiddeld behaalden de pensioenfondsen de afgelopen vijf jaar 11% rendement per jaar. Door de beursmalaise zal dat percentage de laatste maanden wat zijn teruggezakt, maar het blijft een fraai cijfer. Het ABP behaalde over de afgelopen twintig jaar ongeveer 7% rendement op jaarbasis.

Er is niets mis die rendementen. Er is wel wat mis met de rekenmethode waarmee de pensioenfondsen moeten werken om hun financiële gezondheid te bepalen. Die methode gaat er vanuit dat de komende tientallen jaren de fondsen niet meer dan de mede door de ECB nu geldende lage (reken)rente zullen behalen. Zo reken je jezelf wel heel arm!

Het is niet Mario Draghi die deze regels verzint, maar dat zijn wij zelf. Ondanks het in mijn ogen slechte monetaire beleid, is niet Mario schuldig aan de slechte financiële positie van onze pensioenfondsen.

Juist niet risicomijdend
Wij beschouwen pensioenfondsen als risicomijdende beleggers door de rekenrente als toekomstig beleggingsresultaat voor de komende decennia te beschouwen. Maar pensioenfondsen zijn geen risicomijdende beleggers.

Zij beleggen voor een belangrijk deel voor de lange termijn en richten zich daarom op risicodragende investeringen vanwege het aantrekkelijke (langetermijn)rendement.
Als we de rekenregels veranderen naar een meer realistische benadering, waarin we de pensioenfondsen niet beschouwen als risicomijdende beleggers, zijn de probleem snel opgelost en hoeven de huidige pensioenen niet of veel minder gekort te worden.

Wat niet wegneemt dat Draghi moet stoppen met zijn heilloze monetaire Kamikaze.
https://www.iex.nl/Column/172804/Pensioenen-profiteren-van-Draghi.aspx

jvstempvoort

Alle mooie verhalen ten spijt, wat mensen willen is gewoon eindelijk eens geindexeerd worden.
Is de 20% achteruitgang, dmv loonsverhogingen en inflatie, van de laatste jaren nog niet voldoende. Het is op zijn minst vreemd te noemen dat juist de grootste pensioenfondsen de komende jaren niet zouden "kunnen" indexeren met notabene de kans dat er gekort gaat worden. Misschien een voorbeeld nemen aan de kleinere fondsen.

Gerard Hoksbergen

Wat er moet gebeuren dat mensen die met pensioen zijn eindelijk eens een indexatie krijgen na 10.jaar het pensioen fonds is niet in staat om aan deze voorwaarden te voldoen al 10.jaar lang niet de mensen zijn al 10% mis gelopen waarom kunnen kleine pensioen fondsen wel indexeren en de grote pensioen fondsen ik ving het geklets over beleggingen waar de loos de de mensen willen een goed pensioen daar kan ook pzwf niet aan voldoen triest.
Waarom is beleggen zo duur wie verdient hieraan de expert.

Rene

Worden we eindelijk wakker!? Eén berichtje in de reguliere pers en opeens al deze gelijksoortige reacties hier. Met een beetje kritisch rond-googelen had je reeds lang kunnen zien dat er al jaren pensioenfondsen zijn met een dekkingsgraad die tientallen punten hoger is dan PFZW en die al die tijd gewoon hebben geindexeerd!

Lemon

Schrale troost dat het pensioen niet bij een verzekeringsmij is ondergebracht die nieuwe
uitkeringen baseert en vasthoudt op de actuele en dus lage rente. Bij fondsuitkering is er dan nog hoop voor lopende pensioenen op verbetering...hoewel de ECB miljarden nep-euro's heeft rondgepompt.


***Financiering pensioen verschilt tussen pensioenfonds en verzekeraar
Een kenmerkend verschil is daarnaast dat de werking bij pensioenfondsen meer neigt naar een 'omslagstelsel', zoals de AOW werkt, en bij pensioenverzekeraars het kapitaal/rentedekkingsstelsel. Onder een kapitaal/rentedekkingsstelsel verstaan we een pensioenstelsel, waarbij de werkgever voor de werknemer door premiebetaling voor diens eigen pensioen heeft betaald. Dit in tegenstelling tot een pensioenfonds waarbij iemands pensioen door de premiebetalers betaald wordt voor diens eigen pensioen maar ook voor die van andere pensioengerechtigden.
Bij een pensioenverzekeraar en dus een kapitaal/rentedekkingsstelsel worden de door de verzekerde premieplichtige in een bepaald jaar bijeengebrachte premies en de daarmee behaalde beleggingsresultaten gereserveerd voor een op een later tijdstip te verstrekken uitkering aan diezelfde verzekerde. Dit stelsel wordt door werknemers vaak meer gewaardeerd omdat iedere (extra) € 1,- premie-inleg ook echt wordt gebruikt voor (verbetering van) het eigen pensioen.(maar dus bij uitkering volgens de actuele marktrente wordt vastgesteld!!!)

Lemon

Zie https://www.vmdkoster.nl/a-335/pensioenen-korten-pensioenfonds-vs-pensioenverzekeraar

Johan

Hoe is het gesteld met het nieuwe pensioenstelsel?
Misschien wordt het dan beter?

Nieneke

En hoe zit het met de pijpleidingen die van ons geld het leven van velen verpesten..... Schande, bah

Tom

U heeft smerige handen! Ik schaam me voor deze club! Zou u ook moeten doen!
Zum kotsen🤮

Ellen

Wat een onzin deze hele column. Er zijn genoeg beleggingen die goed zijn voor mens, dier en milieu en die ook nog rendabel zijn.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff,

U heeft gisteren ongetwijfeld ook kennis genomen van het ‘teerzand-artikel’ van Gerard Reijn in de Volkskrant (pag. 28).
Niet alleen wijst Greenpeace er op dat teerzandolie de vuilste vorm van olie is die er bestaat maar bovendien het gebruik ervan in een auto ook nog eens tot een 30 procent hogere uitstoot van broeikassen leidt dan bij gewone olie.

Nederlandse financiers, waaronder ook PFZW, beleggen kennelijk vooral in de benodigde pijpleidingen. Dat mag weer van Trump, waar Obama de aanleg van deze pijpleidingen nog stil legde vanwege het feit dat deze over land van indianenstammen lopen.

Is dit niet een extra argument om zich toch maar terug te trekken uit het gehele project?

Frans Kahlé

Het is wel duidelijk dat u het verwoestende werk nooit met eigen ogen heeft aanschouwd. Probeer dat eens, misschien krijgt u dan een andere kijk op waar u in investeert.

joep karskens

Heel gemakzuchtig hoor. Die pijpleidingen zijn een groot probleem. En ze worden met jullie geld gefinancierd. Met míjn geld. Ik vind dat niet te verantwoorden.

Maartje

geachte heer Borgdorff,
Het is natuurlijk hartstikke logisch dat u uw beleggingen over de hele wereld, over vrijwel alle sectoren van de economie en over duizenden verschillende bedrijven en projecten spreidt om pensioenen te garanderen. Dat daar energiebedrijven tussen zitten is ook logisch. Maar dat dan dus ook in smerige teerzandolie moet, gaat er bij mij niet in. teerzand is teerzand, daar kun je best wel met die bedrijven over in gesprek gaan, maar ook dan blijft het simpelweg smerig teerzand: Moeilijk te winnen olie, met veel vervuiling van landschap en water als gevolg, maar ook totaal disrespect voor inheemse volkeren wiens land bedreigd wordt door de aanleg van pijpleidingen. Laat staan de verhoogde risico's op kanker voor mensen die in de nabijheid van de teerzandmijnen wonen. Zoiets kunt u als pensioenfonds zorg en welzijn toch niet steunen met uw beleggingen?

Moska

Beste heer Borgdorff,

Hoe je het ook went of keert, feit blijft dat Nederlands pensioengeld geinvesteerd wordt in teerzandolie, een van de meest vervuilende soort olie. Het is 10 voor 12, wij moeten als overheid, bedrijven en burgers de handen ineen slaan om te voorkomen dat onze planeet onleefbaar wordt voor al het leven. Investeringen in oliepijpleidingen die ook nog eens het leefgebied van grote gemeenschappen bedreigen is niet te rechtvaardigen! Ik wil u daarom oproepen om deze investeringen/beleggingen stop te zetten.

Dewi

Ik vind dit heel goed gesproken van je, Maartje. Je haalt de woorden uit mijn mond.

Joeri Westen

Klinklare kletskoek Meneer Borgdorff,

De meest directe invloed op bedrijven in de teerzand-industrie oefen je als investeerder uit door onmiddellijk je investering in te trekken. Dat raakt hen onmiddellijk in hun portemonnee want zoals u zelf zegt, en nu quote ik u even, "Als meer beleggers dit beleid volgen, worden de klimaatbewuste bedrijven beloond en worden de achterblijvers gestraft" Ook zegt u, en nu quote ik u weer even "Eind 2020 willen we die (carbon) voetafdruk gehalveerd hebben ten opzichte van 2016." De enige manier om die mooie woorden ook kracht bij te zetten en om te zetten in daden, is door de daad bij het woord te voegen en niet langer te investeren in teerzand-industrie. Of zijn het slechts mooie verkooppraatjes om de investeringen van PFZW goed te praten. Greenwashing heet dat. Wat zwart geld witwassen is onder criminelen, is greenwashing onder bedrijven die hun investeringen in milieuvervuilende sectoren met mooie praatjes "schoonpoetsen". En teerzand is binnen de milieuvervuilende industrie het meest vieze jongetje van de klas. In dat opzicht is de titel " Vieze handen" van u blog heel goed gekozen.

En tot slot nog even over pensioenen. Dat gaat toch over investeren in de lange termijn, om daar later van te kunnen genieten? Door te blijven investeren in teerzand, ziet die toekomst er voor mensen die sparen voor later helemaal niet zo voorspoedig uit. Klimaatverandering waar PFZW nu ook keihard aan bijdraagt door te investeren in de zeer vervuilende teerzand-industrie lijkt mij helemaal niet goed voor het rendement. U gokt nu op een catastrofale klimaatverandring met anderen hun pensioengeld. Samen met PFZW op weg naar een inktzwarte toekomst!

Ruth Kaufmann

Dank U Joeri Westen, u spreekt me uit het hart!
Met vriendelijke groet, Ruth Kaufmann

rosa

En wie gaat er later betalen voor de schade? Verstandig beleggen zit ook in andere factoren meneer Borgdorff.

JOERI westen

En heeft dat beetje kritisch rond-googelen beste Rene, er ook toe geleid dat je niet alleen een pensioenfonds hebt gevonden met een hogere dekkingsgraad dan van pfzw, maar ook met schonere, milieuvriendelijkere en verantwoorder investeringen dan die van pfzw? Want dat is minstens zo belangrijk, zo niet nog belangrijker!

JOERI westen

En daarnaast kan pfzw beter adviseurs inhuren die pfzw kunnen adviseren op milieuvriendelijke investeringen die ook een hoog rendement opleveren, want die zijn er wel. Het is helemaal niet nodig voor pfzw om persé vieze handen te maken door te investeren in industrieën als de teerzand-industrie om hogere rendementen te halen. Integendeel. Het aandeel fossiele energie wordt kleiner en kleiner in de wereld. Dus wie er nu nog voor kiest om te investeren in de meest vieze vorm van fossiele energie (teerzand) is alles behalve deskundig op het gebied van pensioenen en rendement.

lucie vos

Beste Meneer Bergdorff,

Blij te horen (te lezen), dat U zich zorgen maakt om klimaatverandering.
Dat er buiten die teerzand (en wel drie ) geen betere ofwel veiligere mogelijkheden voor investeringen zouden zijn, betwijfel ik te zeerste!
Die zijn er zeker!
Ik ben weliswaar gepensioneerd en heb al jaren geen verhoging van pensioen gezien sowieso : voor jongeren is het misschien (financieel gezien) belangrijker, maar de klimaatverandering voor hen absoluut ook! Dus ook zij zullen willen,dat u ophoudt met die zwaar foute investeringen, die de aarde én de mensheid in het verderf aan het storten zijn.
Dus niet óf, óf, maar alleen het een en niet het ander!

JOERI westen

Heel goed gesproken lucie vos!

Oliver

Het zijn allemaal mooie woorden maar voer dan ook actie ipv het een te zeggen en vervolgens met een aandeelhoudersvergadering je mond te houden. Want uiteindelijk is het mooi gezegd op je blog dat je aandelen hebt om invloed uit te oefenen maar dan moet je dat ook wel doen. Maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om want je gebruikt het alleen even als mooi praatje om vervolgens gewoon te kunnen blijven investeren in bedrijven die alleen maar bezig zijn met hun eigen portemonnee, ten koste van ons allemaal.

Dus kortom mocht je besluiten gewoon te blijven investeren in die troep laat dan ook zien aan iedereen hoe je actie hebt gevoerd. En dat mag echt wel ambitieuzer dan halveren in 2020 want laten we wel wezen dat toont niet echt betrokkenheid maar meer een “moetje” omdat je anders teveel commentaar krijgt.

Jill

#nietmetmijngeld!

Jorien

Graag hoor ik hoe ik al mijn pensioen geld bij jullie weg kan halen en ergens anders kan olaatsen. Een bedrijf met zo'n zwakke instelling daar wil ik geen pensioen van. Niet geloven dat de wereld daar beter van wordt. Hoezo ben je dan het pensioenfonds voor de zorg en welzijn. Wij zijn alleen maar mensen die geloven dat de wereld beter wordt door kleine stapjes in de goede richting te zetten. Echt woest wordt ik van jullie slechte instelling!
Verander of ik ben weg en ik neem velen met mij mee! Succes met de stappen in de goede richting zetten!

Gert M

Eerst clusterbommen nu teerzand olie. Net even telefonisch contact gehad en werd er verwezen naar dit blog.
Hoe kun je jezelf pensioenfonds ZORG en WELZIJN noemen als je niet kan investeren in de zorg en het welzijn van mensen in toch al arme landen.
Ik vind het een SCHANDE! Vooral omdat bovenstaand blog het alleen bekijkt vanuit milieu en financieel oogpunt.
Citaat: "Wij zetten ons in voor een goed pensioen in een betere wereld" Nee wij (de mensen werkzaam in de zorg en welzijnssector) zetten zich in voor een betere wereld en betalen jullie!! Het kan niet zo zijn dat we mensen hier uit de ellende halen en via jullie investeren om mensen elders in de ellende te storten. Ik ga er vanuit dat een pensioenfonds Zorg en Welzijn staat voor Zorg en Welzijn en niet alleen van de leden. Graag uw reactie.

Gerda Spaander

Mijnheer Borgdorff,

Velen voor mij beargumenteerden al waarom belegging van PFZW in de winning van teerzandolie een slechte zaak is, dat hoef ik niet over te doen. Toch wil ik wel kwijt dat ik vind dat uw redenatie niet klopt. Dit is een energiewinning die bovengemiddeld veel CO2 kost, én u wilt de CO2-voetafdruk van uw aandelen omlaag brengen. Doe dat dan, door deze aandelen te verkopen. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat deze winning op een onschadelijke manier kan gebeuren. Het landschap wordt er hoe dan ook stevig mee verziekt.
U haalt mij als pensioen-ontvanger niet over de streep met het argument dat het goed is voor mijn pensioen. Ik neem met wat minder genoegen als het op een 'nette' manier wordt verdiend. Maar waarschijnlijk is een lagere opbrengst niet eens nodig. Kijk naar de ASN, die levert goede rendementen met haar duurzame beleggingscriteria.
Het vervelende met een pensioen is dat je niet op kan stappen, zoals bij aandelen die je kunt verkopen.

Pieter

De industrie veranderd pas als het noodzakelijk is.
Uw redenatie sluit daar op aan waar actie gevraagd wordt.
Loze cijfers uit rapporten daar schieten we niets mee op.
Burgers worden al belast met de milieutax waar zei het kleinste deel dragen van de milieukosten.
Juist grote fondsen als pensioenfondsen kunnen financiële pressie uitvoeren.

Echter zal daardoor uw bonus in gevaar lopen.
Het rendement zal zeker de eerste haren lager uitvallen.
Echter zullen nieuwe initiatieven ontstaan die wel klimaat neutraal zijn.
Daar is dan meer rendement uit te halen. Deze bedrijven zullen sneller groeien wat uiteindelijk die dikke vette bonus kan betalen.

Arlette

Jammer dat u niet inziet wat de werkelijke kosten zijn voor de wereld die zijn vele malen hoger dan uw rendement. Ooit komt te rekening.

Joyce Snijders

Als werkgever draag ik elke maand een grote som geld af voor het pensioen van de mensen die binnen mijn bedrijf werken. Als bewust mens stoot het me tegen de borst wat jullie met dit geld doen. Ik hou me op heel veel fronten bezig met goed zijn voor onze aarde. Ik weet namelijk dat veranderprocessen beginnen door zelf de verandering te zijn. En omdat ik verplicht ben pensioen af te dragen kan ik niets doen tegen deze absurde investering.
Ik mag toch hopen dat jullie dit ook heel snel inzien en gaan investeren in duurzaamheid.

A. Sprakelaar

Wat een onzin, mijn pensioen. Omdat de wet mij het recht niet geeft mijn pensioengeld daar te beleggen waar ik dat wil, doet u maar wat. Als dat wel zo was, en de MSM zou de waarheid afdrukken, zou u vele toontjes lager zingen.

Wat een lulverhaal--u bent niet geïnteresseerd in mijn pensioen. Ik wil dat u METEEN stopt moeder aarde verder te vergiftigen met uw geldspelletjes.

josee van der Veer

… Er is al veel gezegd en geschreven...
Ruim een jaar geleden stonden we met Fossielvrij Nederland voor de deur van PFZW. U begreep onze bezorgdheid over de invloed van de vervuilende fossiele industrie op mens en klimaat en was blij met dit kritische geluid. Daarom vraag ik me af wat u tegenhoudt om daadwerkelijk voor een duurzame richting te kiezen. Zoals u weet hebben deelnemers van Zorg en Welzijn een missie: Zorgen voor de zieke kwetsbare mensen in de samenleving en vinden het vanzelfsprekend dat hun pensioenfonds dit ook doet. Maar, blijkbaar zijn we te goedgelovig en is de werkelijkheid pijnlijk ontnuchterend. Medewerkers van PFZW jullie moeten je gaan schamen!Terwijl wij mensen proberen te genezen, wordt er door jullie honderden mensen beroofd van hun leefgebied, gezondheid en wordt natuur verwoest. Ik denk, dat het laatste woord nog niet is gezegd,we gaan door...

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff