« Vitaal met pensioen | Hoofdmenu | In gesprek met Greenpeace naast een lekkende oliepijplijn »

06/29/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

@ "Doordat we niet leveren wat mensen van ons verwachten, staat het vertrouwen onder druk..."

In hoeverre onderstaande reactie op de onmacht van een pensioenfonds te mogen en kunnen indexeren rekenkundig/actuarieel juist is, illustreert het dat verloren vertrouwen.

https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Paginas/Blog/Waarom-wij-de-pensioenen-niet-kunnen-verhogen.aspx

A. Reudink reageert
reageert op 08-02-2018:
In 2003 was het totale Nederlandse pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. In 2003 waren er 2,1 miljoen gepensioneerden en waren de dekkingsgraden rond de 140 procent. In 2013 was de pensioenreserve gestegen tot ruim 1.100 miljard euro, ondanks de crisis. Dat is dus meer dan een verdubbeling in tien jaar tijd! Op dit moment is de pensioenreserve gestegen naar 1.450 miljard euro. Een toename van 350 miljard in vijf jaar. Wat is er tussen 2003 en 2016 gebeurd wat we in 2003 nog niet wisten? De financiële crisis, inderdaad. Maar alle toekomstige demografische ontwikkelingen waren toen ook al bekend. Op dit moment zijn er 3,1 miljoen gepensioneerden. Over 25 jaar, in 2043, zullen dat er 4,7 miljoen zijn (CBS). We hebben dan de piek van de vergrijzing bereikt, want daarna lopen de cijfers terug. De pensioenuitgaven per jaar zijn 30 miljard euro. Het bedrag aan premie-inkomsten is ongeveer hetzelfde, ook 30 miljard euro. Wanneer we uitgaan van de huidige pensioenreserve van 1.450 miljard euro en een conservatief beleggingsrendement van 4 procent per jaar nominaal, dan levert dat in 25 jaar een aanwas van de pensioenreserve op van eveneens 1.450 miljard euro plus 750 miljard aan premieafdrachten. Dat is samen 2.200 miljard aan totale inkomsten tot en met 2043. De totale pensioenreserve zou dan, samen met de huidige 1.450 miljard en de premie-inkomsten, 3.650 miljard euro zijn in 2043. Het gemiddeld aantal gepensioneerden tussen 2018 en 2043 zal 3,8 miljoen zijn. Het gemiddelde jaarlijks uit te keren pensioenbedrag per gepensioneerde is 10.500 euro, exclusief AOW (CBS). Dat is in 25 jaar 1.000 miljard euro aan pensioenuitgaven.Trekken we die 1.000 miljard af van die 3.650 dan blijft er 2.650 miljard euro over aan pensioenreserves in 2043. Ondanks dat de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, krijgen we dat geld nooit op! Niets, maar dan ook niets staat indexering van de huidige pensioenen in de weg. De vraag mag oprecht gesteld worden of de overheid en Brussel onze pensioenreserves niet zullen gaan gebruiken als noodfonds. Want hoe moet dat straks met al die flexwerkers en zzp'ers die geen pensioen opbouwen? En wat te denken van het jongste voorstel om met pensioengelden het achterstallig onderhoud van de scholen te betalen? Ons gepensioneerden, maar ook de actieve deelnemers wordt een meedogenloos rad voor de ogen gedraaid!

J v Stempvoort

Wat ik al eerder schreef.Is dat wanneer je de 1450 miljard nu zou uitkeren aan de gehele bevolking,iedereen in een klap miljonair zou zijn.Uit de berekening van Reurdink komt dat wel overeen.
Bij mij gewoon op basis van 1+1=2.Maar door ingewikkelde berekeningen en bepaalde rekenrentes te hanteren kun je het voor de deelnemers zo laten lijken dat er niet valt te indexeren nee evt zelfs te korten.Generaties zijn het niet met elkaar eens er zou wel eens niets meer overblijven voor de jongeren, wat ook kul is natuurlijk omdat ook zij hun eigen pensioen opbouwen.( als je daarvoor in de gelegenheid bent)Ook volgens deskundigen zijn er voldoende reserves.Vraag is alleen wat gaat daar mee gebeuren?Als de politiek dit wil gaan gebruiken(waar ik bang voor ben) zou dat stelen zijn van de deelnemers.Deelnemers die dit in goed vertrouwen in beheer hebben gegeven aan pensioenfondsen en wat zeker niet voor de overheid is bestemd. Laten we daar allemaal wel over wezen!
Maar wellicht zijn er politici die op deze reserves azen, wie weet.
Wat de klantenservice betreft waar uiteindelijk de blog deze keer over gaat.Kan ik niet anders zeggen dat je goed te woord wordt gestaan,eerlijk gezegd verwacht ik ook niet anders maar dat terzijde. Maar een keer een pluim op je hoed te krijgen mag ook zeker wel.

Louis Sparidans

Beste heer of mevrouw van Stempvoort.

Het is ‘een ietsje minder’ dan u concludeert: niet één miljoen voor iedereen maar wel rond de honderd duizend euro. Een kwestie van een komma op de juiste plaats.

Maar 1450 miljard blijft uiteraard heel veel geld! Afgezet tegen alle inwoners van Nederland van 20 jaar en ouder gaan we al gauw gemiddeld richting 150 duizend euro per persoon.
Alle pensioenfondsen bij elkaar opgeteld.

J v Stempvoort

Blijkbaar moet ik mijn schoolgeld gaan terughalen?

C. Muurling

Inderdaad Lemon, weer een goed betoog.
Hoeveel mensen zullen er straks in pure armoede sterven terwijl de voorzieners en graaiers binnen de pensioenfondsen in weelde zullen sterven, maar of ze er gelukkiger door worden is de vraag, althans dat hebben ze niet verdiend en dan heb ik het niet over de klantenservice medewerkers die overigens mijn vrouw haar verzoek niet goed hebben begrepen. Dus zoek contact met haar en luister eens goed wat mensen vragen en wat ze willen. Want haar pensioen zal uitermate schamel zijn en dus hebben deze mensen recht op zeer goed advies.
luisteren dus!

hdgg@gmail.com

Greenpeace:
KLIMAATVERANDERING #Olie
ACTIECENTRUM: haal mijn geld uit teerzandolie
Ik steek mijn kop niet in het teerzand en kom nu in actie!
De hoeveelheid broeikasgassen die bij de winning van teerzandolie wordt uitgestoten, is meer dan twee keer zo hoog als bij conventionele olie. Om die vervuilende teerzandolie te vervoeren wil men pijpleidingen gaan aanleggen, dwars door bossen en het leefgebied van Inheemse Volkeren in de VS en Canada. ABP, Aegon, Nationale Nederlanden, en Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) financieren dat met ons geld. Daarom noemen wij ze de ‘Vieze Vier’

Ik wil dit voorkomen en:

doe mee met de snelle online acties hieronder
meld me aan voor andere acties via een mailtje.
teken de petitie

Ik bel PFZW graag even om te vragen naar het klimaatschadelijke teerzandolie: (030) 277 55 77. Laat je even weten hoe het ging?
Reageer op de blog van de directeur ‘In gesprek met Greenpeace naast een lekkende oliepijplijn‘, die sympathie uitspreekt voor de campagne maar de daad niet bij het woord voegt.
Ben je lid van PGGM&CO, de ledenclub voor zorg en welzijn, ga dan het gesprek aan over of je pensioengeld moet worden geïnvesteerd in pijpleidingen voor teerzandolie.
Like, deel en comment deze Facebook video van de actie bij PFZW.n

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff