« Nevenfunctie, beloning en kosten van beleggen | Hoofdmenu | Shell en CO2 »

05/18/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Verbeterpunt? Openheid?

Gisteren (17 mei 2018) vond er een zogenoemd rondetafelgesprek plaats over de evaluatie van het Financieel Toetsingskader, afgekort het FTK. De heer Borgdorff zal daar beslist bij zijn geweest.

De regering was erbij aanwezig (de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inclusief minister Koolmees), de DNB, pensioenfondsbestuurders maar NIET de vakbonden, die feitelijk de pensioen-DEELNEMERS zouden moeten vertegenwoordigen.
Zij waren niet uitgenodigd, maar zouden er wel graag bij aanwezig zijn geweest.

Het FTK is het belangrijkste instrument, op basis waarvan dekkingsgraden van pensioenfondsen worden berekend. En daarvan is weer het al dan niet indexeren van pensioenen afhankelijk.

Waarom werden de vakbonden daarvan geweerd? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het gaat in feite toch alléén maar om de belangen van de pensioendeelnemers. Of niet?

Zoiets kan beter.

C.Huguenin

Voor een deel eens met Sparidans.

Maar er miljoenen gepensioneerden geen lid van een vakbond(willen dat ook niet). het is geen geld van de vakbonden.
willen liever de Ouderenbond die vertegenwoordigen hen beter dan de vakbonden.
Dus een betere vertegenwoordiging van de pensioendeelnemers(de eigenaren van het fonds, het is hun geld.!!!
Dat moet beter.

j.wijnen

als die vijf verbeterpunten ooit worden gerealiseerd,dan is
er al heel wat bereikt ? Ik vraag mij wel af of dit in de
toekomst wel gaat gebeuren.Nu is vrij alles taboe.
de deelnemer en gepensioneerden staan buitenspel.
hoe vaak wordt er niet gevraagd om INDEXERING ?
maar dat wordt steeds afgewezen ondanks de miljarden die
in het fonds zitten. Dat kan ik dan niet begrijpen,terwijl
de bobo's wel aan hun trekken komen.
ik heb eens de jaarverslagen gelezen dat de toenmalige
voorzitter de heer Alders € 60.000,00 ontving voor het
voorzitter zijn plus de nodige kosten nog daarbij.
dat stoort de gepensioneerden,die al jaren niet geindexeerd
worden. Nu mijnheer Borgdorff,u als directeur moet
dit toch ook beamen ?

jvstempvoort

Uiteraard zijn er altijd verschillen geweest in salarissen.
Maar de verschillen worden steeds groter, te groot.
Dienen beleggers echt zo'n exorbitant hoog inkomen te krijgen. Omdat men elders nog meer inkomen krijgt?
Om verandering van baan in de pensioenwereld te vergelijken met wisseling van baan van een verpleegkundige vind ik een beetje krom omdat dit totaal anders is.
De financieel en pensioenwereld is veel kleiner en men kent elkaar en elkaars baan beter.
Het is dus niet zomaar een verandering van baan zoals bij een verpleegkundige.
Wat de verbeterpunten betreft,misschien schept het meer vertrouwen, als die zouden worden gerealiseerd, wat ik jammer genoeg betwijfel.
Daarbij inkomen van pensioen alleen maar achteruit zien gaan, zelfs als je nog niet met pensioen bent, schept zeker geen vertrouwen.
Ondanks de genoemde reden waarom het niet zou kunnen is indexering iets wat nu gerealiseerd zou moeten worden.Koelt de economie weer af,is er een volgende reden om niet te indexeren.Met als gevolg dat gepensioneerden er op achteruit blijven gaan, dat kan toch niet de bedoeling zijn van ons pensioen.

Johan

Wij, gepensioneerden, zijn volledig afhankelijk van wat anderen met ons pensioen geld doen.
Werknemers kunnen staken of naar andere middelen grijpen.
Ik denk dat ooit dit punt wordt bereikt dat er iets staat te gebeuren in pensioenland.
Je kunt dit lezen en horen in je omgeving.
Want het kan niet zo zijn dat indexatie nooit meer zal plaats vinden. Daarbij komt dat
in de toekomstige begrotingen miljarden extra opzij gezet moet worden voor toesla-
gen ten koste van alle belasting betalers.

Aad

Bij punt 1. wil ik toch wel een aanmerking plaatsen en ik citeer u letterlijk "Omroep Max wil de Balkenende-norm laten gelden voor iedereen die werkt in de pensioensector". Dit zou betekenen dat iedereen die bij PFZW werkt hetzelfde inkomen krijgt als de Minister President. Denk dan Max bedoeld iedereen die er nu boven zit en dat lijkt mij redelijk want dat is een flink inkomen. De argumenten omdat dat niet te doen weglopende topmensen en beleggers vind ik maar een zorgelijk argument, angst voor weglopers mogen toch niet de basis zijn van het beleid

Lemon

@Het toezicht op pensioenfondsen is waarschijnlijk nergens strenger dan in Nederland. Dat kan ik u uit eigen ervaring vertellen. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn verantwoordelijk voor dat toezicht.

# Het klinkt heel degelijk en beschermend maar tegelijkertijd illustreert het de onmacht van de deelnemers die via hun overlegorganen en bestuurders hoog en laag springen om het steeds groter wordend pensioengat in hun situatie te dichten.
De dekkingsgraad formule om de toekomstige uitkeringen te waarborgen blijkt door financiële crisis van de laatste 10 jaar achterhaald cq versleten. Rekende je er voorheen op dat je gespaarde euro na ca 10 jaar zich zou verdubbelen, de ECB schuldenberg en de hierbij lage en zelfs negatieve marktrente heeft het model om zeep geholpen.
Tja nu deze gegarandeerde route ws niet zal terugkeren en het vermogen via de aandelenmarkt en bedrijfsinvesteringen moet zien te groeien en dit risicovol(afhankelijk vh economisch klimaat) is, wordt gezocht naar
een ander pensioenspaarsysteem waarin de deelnemer ws zelf aan de knoppen zal draaien.

Louis Sparidans

Er is duidelijk één verbeterpunt mogelijk in de pensioenrichtlijnen van de DNB (De Nederlandsche Bank, als toezichthouder op de pensioenen).

Het gaat om de Europese IORP-richtlijn met in het verlengde daarvan de MVEV-eisen.
Sorry voor de technische afkortingen, maar insiders weten waarover het gaat en zeker de heer Borgdorff.

De ECB wijst zelf op de mogelijkheid van een veel ruimere interpretatie van deze richtlijnen dan DNB hanteert. Daar zit winst in, wat een eerdere indexatie van de pensioenen kan ‘helpen’.

Het is helaas ondoenlijk om in het korte bestek van deze reactie de materie waarover het hier gaat nauwgezet uit te leggen, maar de heer Borgdorff en overige pensioendeskundigen weten wat ik bedoel.
Een verandering hiervan kan ook een noodzakelijk herstel van vertrouwen in pensioenfondsen weer wat ‘oppoetsen’.

Want u kent het gezegde: ‘vertrouwen gaat te paard, maar komt te voet’.


Luuk

Geachte heer Borgdorff,

Als het te beleggen vermogen maar groot genoeg, en het te beleggen kapitaal van het PFZW is zeer groot, dan is zelfs met een zeer gering rendement zeer veel te verdienen.... Zo komt er bij een belegd kapitaal van 1 miljard bij 1% rendement al 10 miljoen binnen! De salarissen moeten dan wel erg hoog zijn wil je niet veel meer verdienen dan het kost.
Met alle respect: het is dus een volstrekt belachelijk argument!

C. Muurling

Louis, Met uw uitleg blijft deze wereld dus erg schimmig en is er dus alleen maar voor mensen zoals Borgdorff. Het is meer dan walgelijk dat het zgn. ondoenlijk is en daarom moet er meer duidelijkheid komen.
Punt 1. van Borgdorff zelf is misleidend voor een ieder en is alleen maar goedpraten van hun meer dan onterechte riante vergoedingen want een terecht salaris kun je dit niet meer noemen! Een walgelijke wereld met walgelijke mensen die elke keer het maar het willen goedpraten.

C. Muurling

Het gaat ook om de belangen van de pensioenspaarders en pensioen gerechtigden Louis. Als je goed naar Zwarte Zwanen hebt gekeken dan was je duidelijk geworden dat deze groep gewoon moet betalen maar vooral hun bek houden, dat is het devies. En er zijn zeer veel mensen die geen lid (meer willen) zijn van een vakbond. dat zij geweerd worden is een bewust plan want een gemiddelde werkgever heeft een broertje dood aan vakbonden.
Misschien moeten de pensioengerechtigden en spaarders zich maar eens op een andere manier verenigen. Burgerlijke ongehoorzaamheid om maar eens wat te noemen. Of zoals een man zei tijdens deze uitzending, dat er 1 directeur moet zijn van alle pensioenen! SVB / Overheid? Ik vertrouw die laatste ook niet maar volgens mij kun je dit dan goed bij wet regelen. Hier voorkom je veel schimmigheid en belangenverstrengeling mee. Als zo'n overheids directeur er dan een zooitje van maakt kunnen wij hem zo met pek en veren de grens over schoppen ;)

jvstempvoort

Het zou inderdaad mogelijk moeten zijn om te indexeren.Het MVEV(minimaal verplicht eigen vermogen) lijkt toch wel verhoogd gezien de verhoging van kapitaal van rond de 60 miljard in 2008 en nu bijna 200 miljard in 2018,van PFZW.
Dus nogmaals een beroep op pensioenbestuurders om het voor hun deelnemers op te nemen. Pensioen bestuurders die, begreep ik uit de woorden van dhr.Borgdorff,in het pensioendebat, wel zouden willen, maar niet mogen c.q. kunnen.
Met die kleine 1400 miljard zijn deelnemers tezamen een multinational maar wel een die met handen en voeten gebonden is aan een financieele wereld die er "mooi weer mee"speelt.Voor hen een spel, waarvan er spelers zijn die te arrogant zijn om fatsoenlijk op een eenvoudige vraag te reageren.Eigenlijk te triest voor woorden.

P.Lemon

@Voor hen een spel, waarvan er spelers zijn die te arrogant zijn ...

#Aan een boom zo vol geladen mist men 5, 6 pruimpjes niet.

***Pensioengelden worden niet gebruikt voor indexatie of premieverlaging,maar voor een nieuw goed doel
Havenarbeiders zijn 2 miljard kwijt
(De Volkskrant, 29-09-2007, van verslaggever Frank van Alphen en Merijn Rengers )
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/bronnen/houding_top_1_moraal_bron_havenpensioen.htm

Hannie van de Reep

Ik zou hieraan willen toevoegen:
5. Stop Zo Spoedig Mogelijk met ALLE investeringen in Fossiele energie en investeer in nieuwe ontwikkelingen, zoals Wind- Water- Waterstof- en Zonneënergie. Dat is nu al mogelijk en heeft zeker de toekomst. Ondersteun startups, hoewel met enige risico, met het doorontwikkelen en uitvouwen van hun initiatieven in duurzame energie. Hier kan toch zeker een deel van de beleggingen in gaan zitten en bouw die beleggingen uit en die in fossiele energie af.
6. Geef de deelnemers van PFZW een STEM! Ik wil als deelnemer inspraak hebben over de koers van PFZW en de beleggingen en investeringen!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff