« Verbeterpunten? | Hoofdmenu | In Den Haag »

05/25/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

Geachte heer Borgdorff,

Er is weer veel onrust ontstaan door een zgn. pensioenakkoord. Wat daarbij opvalt is dat AOW en aanvullend pensioen door de sociale partners a.h.w. als uitwisselbare componenten worden gehanteerd. Men wil bijv. wel akkoord gaan met een minder zeker pensioen als de versnelde verhoging van de AOW leeftijd niet doorgaat.
Kunt u ons uitleggen:
a) wat heeft mijn aanvullende pensioen, bestaande uit uitgesteld
loon, met een volksverzekering te maken?
b) waarom zou een gepensioneerde een zeker (nominaal) pensioen in
willen ruilen voor een onzeker (reëel) pensioen met als doel de
AOW leeftijd niet versneld te laten verhogen? Gepensioneerden
krijgen immers al AOW dus voor hen is er geen enkele winst.
Gegeven het feit dat er steeds gezegd wordt dat er zoveel
gepensioneerden zijn gaat het dus om een grote groep.
c) In welke mate is er bij de vakbonden sprake van belangen-
verstrengeling die ertoe leidt dat de belangen van gepensioneer-
den niet optimaal behartigd worden? Zij hebben nl. 2 petten op:
a) belangenbehartiger van werkenden waarvoor ze een goede aow
regeling willen realiseren en b) als sociale partner deelnemer
aan de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel bij PFZW.
d) In welke mate hebben zowel PFZW als de vakbonden belang bij een
minder vaste pensioenregeling en gaan zij om die reden daarmee
akkoord terwijl dit overduidelijk niet in het belang van een
grote groep pensioendeelnemers is? Voor PFZW leidt dit nl. tot
minder zware verplichtingen en voor de vakbonden is het een
onderhandelingsmiddel om de AOW leeftijd minder snel te laten
stijgen.
e) Staat PFZW achter het invaren van oude rechten in het nieuwe
stelsel en zo ja waarom? Dit invaren komt in gewoon Nederlands
neer op: het beroven van oude rechten en dat is juridisch zeer
moeilijk.
Er wordt nu naarstig naar manieren gezocht om deze onrechtmatige daad toch juridisch haalbaar te maken door:
- te wijzen op het algemeen belang waardoor het geen leeftijds-discriminatie zou zijn
- het individuele stemrecht dat een gepensioneerde nu heeft te vervangen door een collectief stemrecht en dit besluit vervolgens in handen van de bonden te leggen waarvan men weet dat ze voor zullen stemmen
- de overheid de pensioenwet aan te laten passen.

Dit is zeker niet in het belang van een groot deel van uw achterban en de vraag is dan ook: waarom doet PFZW aan dit legaal maken van illegale activiteiten mee?

Op de site van PFZW staat een artikel van de Limburger uit 2016 waarin duidelijk wordt aangegeven dat de situatie van de pensioenfondsen helemaal niet zo dramatisch is als wordt voorgesteld en waarin men zich afvraagt wie er belang bij heeft om dit toch zo voor te stellen. Men komt daarbij uit bij de pensioenfondsen (minder strakke veplichtingen) en de overheid (1/3 deel van het geld in de pensioenkassen komt uiteindelijk naar de overheid toe).
Steeds weer hoor lees ik artikelen van deskundigen die zeggen dat de pensioenproblematiek gecreëerd is om oneigenlijke redenen en er genoeg geld in kas is om alle generaties voldoende pensioen it te keren.
Ik zou graag zien dat PFZW aangeeft wat er aan die berekeningen niet klopt. Dat is denk ik de wens van veel deelnemers dus neemt u a.u.b. de handschoen op!
Het is toch te absurd voor woorden dat er zo'n crisissfeer wordt gecreëerd terwijl er zelfs bij deze belachelijk lage rekenrente nog een dekkingsgraad van meer dan 100% is!

Chris

Helemaal gelijk Luuk en zelfs goedpraten dat Shell zon goede belegging is ??? Bovenstaande verhaal van de blogger is erg misleidend en zeer zorgwekkend en het toont maar weer eens aan dat Criminaliteit en onbewust mee doen hieraan zomaar door een ieder wordt geaccepteerd! Wat een goed bedrijf is Shell toch, jaja..... stoppen met beleggen in deze criminele organisatie!!

Chris

en dan te bedenken dat ze al 9 jaar geen dividend belasting betalen. Rutte onze regering en Shell, crimineler kan het gewoonweg niet!!!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff