« Nog geen witte rook | Hoofdmenu | Haperend herstel »

04/13/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff

Het lijkt me een goede tool, die ‘Toekomst Verkenner’ waarover u schrijft. Tevens raakt u daarmee overigens wel een andere gevoelige snaar. Steeds meer ouderen in de zorg kunnen het zwaardere werk niet meer aan, mede door het optrekken van de pensioenleeftijd.

Mensen worden wel ouder, maar zulks betekent niet dat ze tegenwoordig ook FITTER zijn rond hun 65e in vergelijking met enkele jaren geleden, de gebruikelijke leeftijd die destijds nog als ingangsdatum van het pensioen gold.

Daardoor raken steeds meer ouderen afhankelijk van een WIA-uitkering, alvorens ze ‘normaal’ met pensioen kunnen gaan.
WIA staat voor de wet ‘Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’.

Eigenlijk worden mensen daarmee voor het lapje gehouden. Dat is niet juist en ik vind het terecht dat de vakbonden daar geen genoegen mee nemen.

Bruins Slot

Algemeen invoeren van 45 jaar werken, en dan recht op aanvullend pensioen en AOW zou voor alle sectoren verstandig zijn. Wat zou een dergelijke maatregel betekenen voor de dekkingsgraad?

carla sillen

gewoon weer terug naar 65 jaar
dan aow en pensioen
in deze sector !!!is het verdomd zwaar
als ,,maar door tewerken
vooral ,,de verpleeg tehuizen

Anne

Deze tool bestaat eigenlijk al langer. Toen ik 5 jaar geleden met pensioen ging heb ik uiteraard eerst bij PGGM uit laten rekenen wat de financiële gevolgen waren . Destijds ook expliciet gevraagd of ik mij zorgen moest maken over een toekomstig pensioengat. Ook nog hierover met pfzw contact gezocht. Ik hoefde mij helemaal geen zorgen te maken, er was immers door kabinet geen beslissing genomen. Na enige jaren werd ik toch geconfronteerd met de mededeling van pfzw dat ik een pensioengat had omdat de beslissing door het kabinet was genomen om de pensioengerechtigde leeftijd op te schuiven naar 67. Dat was voor pfzw de reden om mij een voorstel voor te leggen om het gat in de toekomst te dichten. Dit heeft mij 200 € per maand gekost. Wederom deelde pfzw mij in de schriftelijke bevestiging mee, dat ik er van uit kan gaan dat dit nieuwe “maandbedrag uitgekeerd wordt zolang ik leef”. Dat moet ik dus maar afwachten als de pensioengerechtigde leeftijd weer hoger wordt. Als je als gepensioneerde geen buffer hebt ben je behoorlijk de klos... hoe zit dit juridisch eigenlijk? Gedane beloften worden niet waargemaakt ..

Annemieik

Dat is dus ook een punt waarmee ik worstel. Ik wil volgend jaar juli mijn flexpensioen gaan opnemen. Je kunt laten berekenen hoeveel je flexpensioen bedraagt en hoeveel je pensioen na je echte pensioendatum bedraagt. Maar hoe weet je zeker dat je de berekende bedragen ook werkelijk ontvangt?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff