« Discussie over langer doorwerken | Hoofdmenu | Verken uw toekomst »

04/06/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

janvanhaaren64@gmail.com

Hoe is het inzicht van de minister in de gehele materie?

Lemon

In dit kader geeft het volgende artikel beter inzicht over de do's & dont's mbt tot een evt nieuw stelsel.

***Pensioenen met eenvoudige ingreep weer toekomstbestendig

De huidige rekenmethodieken bedreigen de toekomstbestendigheid van de Nederlandse pensioenen, stelt econometrist Gerwin Griffioen. In dit artikel presenteert hij de resultaten van een simulatie van een pensioenfondsmodel waarbij de rekenrente voor het bepalen van de pensioenverplichtingen op een andere manier wordt gedefinieerd. De resultaten laten zien dat het Nederlandse pensioenstelsel met enkele eenvoudige aanpassingen toekomstbestendig te maken is.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/pensioenen-met-eenvoudige-ingreep-weer-toekomstbestendig

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Jammer. Eigenlijk vind ik dat u de pensioendeelnemers óók zou moeten laten weten waarúit de knelpunten tussen werkgevers én werknemers bestaan.

Werkgevers kunnen over het algemeen best voor hun eigen pensioen zorgen maar uitgerekend de vakbonden vertegenwoordigen bij uitstek de belangen van de pensioendeelnemers. En feitelijk is het ook úw verantwoordelijkheid om als bestuurder van het PFZW met name op te komen voor díe deelnemers.

Ik ken zelf allerlei factoren die in belangrijke mate meespelen bij de invoering van een nieuw pensioenstelsel, maar wilt u nog eens expliciet aangeven waaruit de tegengestelde belangen tussen werkgevers en werknemers op pensioengebied bestaan, die voorshands een oplossing in de weg staan?

En hoe het vertrouwen in pensioenfondsen kan worden hersteld? Wat vindt u er zélf van?

Lemon

@tegengestelde belangen tussen werkgevers en werknemers.

#Mogelijk hierin opgesloten?

*** Er is een aantal alternatieven waarbij deze keuzevrijheid mogelijk is, met verschillende gradaties van risicodeling en solidariteit. Veelgenoemde mogelijkheden zijn de afschaffing van de verplichte deelname van werkgevers in een bedrijfstakpensioenfonds, het invoeren van een vrije keuze voor werknemers in pensioenfonds en keuzemogelijkheden in het beleggingsrisico dat men wil lopen(6). Het loslaten van de verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (de grote verplichtstelling) zal de collectieve risicodeling nauwelijks aantasten. Naar verwachting zal hierdoor meer concurrentie ontstaan tussen de pensioenuitvoerders, wat kan leiden tot lagere uitvoeringskosten en een grotere efficiëntie. Aangezien het merendeel van de onderhandelingspartijen achter een dergelijke maatregel staat, is het niet ondenkbaar dat de grote verplichtstelling niet langer zal bestaan in het nieuwe stelsel. https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/finance/articles/het-pensioenstelsel-in-de-coalitieonderhandelingen.html

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff