« Haperend herstel | Hoofdmenu | Steeds meer monden te voeden »

04/30/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Een prima jaarverslag. Voldoende transparant, althans voor mij. Ik kan er alle informatie in terugvinden die ik wil zien. Mijn complimenten en bedankt!

Eén kleine opmerking: weliswaar daalden de kosten per deelnemer in vijf jaar tijd van € 76,70 in 2013 naar € 64,90 in 2017, oftewel met 15%, waartegenover het totaal aantal deelnemers in vijf jaar tijd steeg met 7%, te weten van 2.532.300 naar 2.708.400.
Maar het blijft overeind: de uitvoeringskosten daalden daardoor in totaal over die vijf jaar toch niet onaanzienlijk. Altijd nog om en nabij 8% en dat is toch prettig.

Overigens, een heel ander thema, ik hou het er op dat de te lage dekkingsgraad om te kunnen indexeren nog wel enkele jaren een probleem blijft, zolang de uitvoeringsregels van DNB niet worden gewijzigd.
Als ‘rijkste pensioenland ter wereld’ zouden we ons eigenlijk daarvoor moeten schamen! Dit brengt me overigens op mijn volgend relaas.

Afgelopen week hadden we een Franse zwager te logeren, samen met zijn partner, een zus van mijn vrouw. In zijn werkzame leven was hij psycholoog maar omdat hij intussen 74 jaar is, is hij eveneens gepensioneerd. Zodoende kwamen de verschillen in pensioenen ter sprake.

Hij geniet al sinds zijn 62e van zijn pensioen en het wordt sindsdien ook nog jaarlijks geïndexeerd. Niet dat er zo’n goeie pensioenfondsen in Frankrijk bestaan (die zijn er nauwelijks) maar alleen maar omdat praktisch alle pensioenen uit de staatsruif worden gefinancierd.

Macro-economisch heeft zulks veel nadelen, maar individueel gezien heeft een gepensioneerde daar geen boodschap aan. Ze hebben daar helemaal geen last van te lage dekkingsgraden. Ze kennen het woord niet eens.

Mijn zwager wees als verklaring daarvoor op de vele voordelen die het Europese monetaire beleid met zich meebrengt, o.a. de lage rente op de (overigens veel te hoge) Franse staatsschuld. Hij vond het een kwestie van ‘beschaving’ dat gepensioneerden in Frankrijk niet de dupe worden van ‘mogelijk twijfelachtig’ financieel beleid van de ECB.

Het kon er bij hem niet in dat in zijn ogen in een hoogontwikkeld land als Nederland, met superrijke pensioenfondsen, de pensioenen van vele mensen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd.

Misschien wil de heer Borgdorff dit verschil tussen beide landen eens toelichten?

jvstempvoort

Best mooi dat de kosten per deelnemer zijn gedaald en beleggingskosten zelfs met 20% vanaf 2013.
Terwijl onze pensioenen, niet meer geindexeerd worden.
En deel ik het bedrag van 197miljard per deelnemer, zie ik een bedrag verschijnen wat nooit zal worden gebruikt door welke deelnemer dan ook.
Dat is simpel berekent van mij dat begrijp ik, maar waarom dan geen indexering.
Blijft de vraag wringen waarom pensioenbestuurders/ uitvoerders hier niet gezamenlijk iets aan kunnen doen.
Gezamenlijk met een kapitaal van zo,n 1400 miljard, zijn ze in mijn ogen een multinational.
Ondanks de groei in de economie zien gepensioneerden daar niets van terug,integendeel er is alleen maar gekort de laatste jaren.
Doorwerken tot 67/68 jaar en ook nog inleveren op je pensioen is te gek voor woorden.
En ja Frankrijk waar men nog steeds met 62 met (staats)pensioen kan gaan. Die mensen gun ik het van harte maar een eerlijk EU beleid is dit totaal niet.

Lemon

@Hij geniet al sinds zijn 62e van zijn pensioen en het wordt sindsdien ook nog jaarlijks geïndexeerd.

# de zo bekende mediterrane mentaliteit maakt het verschil...

*** De zuidelijke inborst van de Fransen blijkt volgens Baron vooral uit een gebrek aan ondernemingsgeest. "De Fransen trekken zich terug in hun eigen comfortabele universum. Ze hebben met de rest van de wereld bij voorkeur niets te maken en ze werken het liefst zo min mogelijk." Het zijn kortom luxepaarden. Daarom botsen ze nu hard met Noord-Europa, dat zijn bezuinigingsdrift oplegt en het mes wil zien in bijvoorbeeld de overvloedige Franse pensioenen.

Is Frankrijk bereid zijn begrotingstekort terug te brengen tot onder de 3 procent, zoals de EU eist? Of geeft het liever extra geld uit om de haperende economie te stimuleren? Knoflookboer Marty weet niet wat wijsheid is. "Ik begrijp de Duitse strengheid. Een begrotingstekort van nul procent lijkt me het beste. Maar ten koste waarvan? Griekenland schaft zelfs de staatstelevisie af. Dat gaat te ver."
Alles draait om geld, lijkt het. 

https://www.trouw.nl/home/ergens-in-frankrijk-loopt-een-grens-de-knoflookgrens~a02b9928/

Johan

Hoe zit het met indexering in de ons omliggende
landen? En zijn we onderhand niet het "braafste"
jongetje van de klas?

Lemon


.....
De Europese Pensioenrichtlijn eist dat een pensioenin-
stelling, waar ook gevestigd, altijd volledig kapitaalge-
dekt moet zijn. Tegenover iedere euro verplichting
moet (tenminste) één euro belegd vermogen staan;
ofwel een dekkingsgraad van 100% of hoger. Over de
omvang of waarde van de beleggingen is meestal geen
discussie. Maar de definitie van verplichting heeft in
elke lidstaat een andere betekenis. Dit hangt samen met
de aard van de pensioentoezegging, de wijze waarop de
omvang van de pensioenverplichtingen wordt vastge-
steld en de veronderstellingen die daarbij worden
gebruikt. Hieronder worden deze drie aspecten uitge-
diept.
Wat is de aard van de pensioentoezegging?
Het pensioen dat in een bepaald jaar wordt opgebouwd,
is niet voor elke werknemer gelijk. De pensioentoezeg-
ging kan immers verschillen. Zo kan deze gerelateerd
zijn aan het laatstverdiende salaris of aan het gemiddel-
de salaris over de carrière. Tabel 1 geeft een overzicht
van veel voorkomende defined benefit-regelingen in een
aantal landen.
Bron : 'Verschillen in pensioentoezicht tussen landen vragen om een integrale vergelijking'.….

Johan

hallo Lemon,

In een van de laatste alinea's van jou staat tabel 1.
Waar moet ik deze zoeken?

Lemon

Hr Johan @Waar moet ik deze zoeken?

Zie de bron op de laatste zin. De pdf URL liet zich niet kopiëren.Google dan deze hele zin. Het is een dnb stuk.

Ramos

Ik wil per post een overzicht van mijn opgebouwde pensioen ontvangen. Dat zou volgens een brief van Pensioenfonds Zorg&Welzijn in maart dit jaar naar mij gestuurd worden. Ik vraag vriendelijk u om zo snel mogelijk een overzicht van mijn opgebouwde pensioen naar mij op te sturen. Hoe komt dat ik mijn opgebouwde pensioen niet kan ophalen online?

Webredactie

Kunt u contact met ons opnemen via www.pfzw.nl/vraag ? Wij helpen u dan graag verder!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff