« Discussie over langer doorwerken | Hoofdmenu | Nog geen witte rook »

03/30/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Pippi

De oplossing van vroeger was toch nog niet zo slecht. Mensen die een hogere opleiding (hogere beroepsschool en universiteit) moesten tot hun 70ste jaar doorwerken en de arbeiders met de zwaardere beroepen mochten er met hun 65ste jaar stoppen en kregen AOW en pensioen. Waarom niet terug naar deze regeling. Dan heb je gelijk de scheiding tussen de mensen die vroeg en laat beginnen met werken en werkt denk ik iedereen een evenredig aantal jaren voor het pensioen. Nu lijkt het erop dat arbeiders meer dan 50 jaar voor hun pensioen moeten werken en de hoge heren het met 40 jaar werken af kunnen.

Louis Sparidans

Ja Pippi, voor vrouwen was het destijds bij ons eigen pensioenfonds nóg beter geregeld.

Het PFZW hanteerde vanaf de oprichting in 1969 (toen nog onder de afkorting PGGM) reglementair als ingangsdatum van het ouderdomspensioen voor vrouwen de leeftijd van 60 jaar (althans voor zover ze langer dan voor 40% werkten), tegenover 65 jaar voor mannen.

Dat was extra plezierig voor hen want ca. 80% van alle werknemers in de zorg bestond uit vrouwen.

Met de invoering van de vutregeling (De OBU voor PGGM) ontstond daarop ook voor mannen de mogelijkheid om op 60-jarige leeftijd met prépensioen te gaan.

Met het opheffen van de OBU-regeling werd het reglement weer herzien en werd voor beide categorieën de ingangsdatum op 65 jaar gebracht. Intussen, zoals bekend, weer hoger.

Overigens, nog steeds bestaat in Oostenrijk, Italië en Griekenland (eveneens deel uitmakend van de groep eurolanden), alsook in het Verenigd Koninkrijk, de regeling dat vrouwen met 60 jaar met pensioen kunnen gaan.
Ieder van die landen heeft dat op zijn eigen manier geregeld, deels met staatssteun.


henny nijenhuis

Zo aan het eind van mijn nachtdienst voel ik maar al te goed wat een zwaar beroep is , leeftijd speelt parten , ervaring in nachtwerk is niet het probleem na veertig jaar , wat opbreekt is een aanvankelijk prepensioen bedoeld van 62 tot 65 opgebouwd te hebben en na Kunduz dankzij Koolmees en consorten niet tot 66 maar tot 66 plus 8 maanden te moeten werken , waar was die mooie tijd dat mijn oud collega de keus kreeg op zijn 58 -e werken tot 60 of 50% werken tot 62 en 90 % betaald krijgen ...Hij geniet er al meer dan 20 jaar van en het was natuurlijk fantastisch zo af te kunnen bouwen , of de regeling specifiek voor mijn collega nachtwerker was omdat hij zwaar werk deed weet ik niet maar het contrast met de huidige tijd combineer met pensioen part-timen op oudere leeftijd vind ik bijna aan discriminatie grenzen of evenzo mooi vergelijk mijn contact deze week met voorheen lid raad van bestuur ( even oud ) vier jaar terug diagnose kanker ; hij zag er fantastisch uit en boekdelen sprekend zei hij me die kanker is misschien wel het beste wat me overkomen is waarop hij doelde in zijn 'zwaar beroep 'had hij waarschijnlijk zonder diagnose kanker de stress bij zijn functie niet overleefd ; wij werkers worden wel ouder maar niet gezonder ...

Fred Joustra

Het begrip zwaardere beroepen richt zich in de discussie op fysiek zwaar. Maar hoe zit het dan met psychisch zwaar al of niet in combinatie met fysiek zwaar vraag ik mij af. Ik zie om mij heen dat veel 60+ ers het psychisch niet aankunnen en dan ook uitvallen. Ik vind dat het onderscheid in die zin niet gemaakt moet worden en er dus veel meer mogelijkheden moeten komen om toch eerder te kunnen stoppen. In Europa zijn wij nu ongeveer het braafste jongetje in de klas en schieten wij door. Ook verreweg de meeste jonge mensen van nu gaan psychisch en of fysiek niet de 67 of puder halen met gezond werken denk ik.

P.Lemon

@Om dat betaalbaar te houden moeten we allemaal wat langer doorwerken, vindt het kabinet (en veel andere partijen).

### Maar met dit addertje onder het gras...

***Voor de allereerste transitiegeneraties (van 1947 tot 1951) ging de verhoging van de AOW-leeftijd nog min of meer gelijk op met het tempo van de stijging van de levensverwachting. Cohorten na 1950 worden gekort op hun pensioenjaren doordat de verhoging van de AOW-leeftijd sneller gaat dan op basis van de ontwikkeling van de levensverwachting logisch zou zijn. Daardoor ontstaat de situatie dat mensen steeds langer leven, en ook naar verwachting langer werken, maar uiteindelijk minder pensioenjaren hebben dan de oudere cohorten. Cohorten van 1950 en daarna zijn door de versnelde verhoging pensioenjaren ontnomen en die krijgen ze ook nooit meer terug doordat de AOW-leeftijd voor de toekomst is gekoppeld aan de levensverwachting (en let wel: de formule op basis waarvan de regering de koppeling vaststelt maakt een neerwaartse bijstelling onmogelijk). Ter illustratie, het geboortecohort 1950 kreeg een AOW-uitkering vanaf de leeftijd van 65 jaar en 3 maanden, terwijl generatie 1955 pas twee jaar later AOW krijgt.

Uiteraard kan men zeggen dat jongere generaties ook langer te leven hebben en dat dit een ‘eerlijke’ zaak is. Een verhoging van de AOW-leeftijd die in lijn is met de levensverwachting zou niet meer dan rechtvaardig zijn. Maar de AOW-leeftijd stijgt voor generatie 1955 veel harder dan de levensverwachting. Het gevolg is dat generatie 1955 bijna één jaar minder AOW zal krijgen dan generatie 1950. Wat de figuur duidelijk maakt is dat dit verlies van bijna een pensioenjaar ook voor de generaties daarna geldt.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wanneer-voelt-de-verhoging-van-de-aowleeftijd-als-diefstal

jvstempvoort

Velen zijn ervan uitgegaan met 60 te kunnen stoppen met werken en evt. vrijwilligerswerk gaan doen. Of misschien nog wat "parttime" bij verdienen als dat zo uitkomt.
Nu is er een tekort aan vrijwilligers. Lijkt me wel logisch als mensen eerst moeten doorwerken tot hun 67/68e,hebben velen hier niet veel zin meer in. Zeker gezien de pensioenleeftijd in een rap tempo omhoog is gegaan en de pensioenen omlaag,voor werkenden en gepensioneerden.Bv bij het APB de laatste jaren 16% gedaald.Ook bij het PFZW zien we geen verhogingen van pensioenen.Stilstand is dus achteruitgang. Zag dat de dekkingsgraad wel weer wat is gestegen maar stijgen pensioenen mee? Of blijven we nog steeds onze "arme EU" landen mede financieren met dank aan Draghi.Landen waar oa vrouwen wel met 60 en mannen op zijn hoogst met 65 met pensioen kunnen. Maar in Nederland moet er wel langer doorgewerkt worden.EU een eenheid? lijkt me niet. We zullen en moeten hier veel kritischer op zijn.

Ellen

Ja, wat is een zwaar beroep? Mijn man zit in het onderwijs en hij en veel van zijn collega's halen de eindstreep niet voor de klas. Zij moeten dan alternatieve werkzaamheden gaan doen, wat op zich niet zo erg is maar ook niet lonend voor de school. Die willen de oudere werknemer liever kwijt, die zitten ook ineens opgescheept met oudere werknemers waar ze iets mee moeten. En dan heb ik het nog niet over de psychische druk die dit geeft; werken met het idee dat ze je eigenlijk liever kwijt zijn. Dan wordt er een regeling voorgesteld, gedeeltelijk hoef je dat niet zelf te betalen maar gedeeltelijk ook wel. De druk om te stoppen is dan zo groot dat je daar dan maar op in gaat, ook al betekent dat meer dan een jaar moeten overbruggen naar de AOW - leeftijd van je eigen geld. Omdat er dan ook nog gekort wordt op het uiteindelijke pensioenbedrag - omdat er een deel in dat jaar naar voren moet worden gehaald - gaat dat al gauw alles bij elkaar €50.000 kosten, aan ruim jaar gemist salaris en de maandelijkse korting de rest van je leven. Dit voelt zeer onrechtvaardig, afgezien van of je het eigenlijk wel kan betalen.
Andere bijkomstigheid: ik ben 6 jaar jonger en als ik doorwerk tot mijn AOW-leeftijd is mijn man 74. Dat kan nog oplopen, want de datum staat nog niet vast. Ik kan natuurlijk ook eerder stoppen, maar wat dat kost durf ik niet eens uit te rekenen.

anoniem

Klopt niet helemaal. Ik ben van 1951 en kreeg pas AOW bij 65 jaar en 9 maanden. De lage rentestand veroorzaakt door de banken crisis en Hr. Draghi, die dit geregeld heeft is de oorzaak. Ik moet zeggen dat ik blij was dat ik kon stoppen. Heb nog halve dagen gewerkt de laatste jaren, maar lag s middags op apegapen. en had geen energie meer voor andere dingen. Pensioenfondsen hebben nog genoeg vermogen om de generatie na ons, hun pensioen uit te betalen, is mij verteld. ik heb de banken crisis niet veroorzaakt, maar moet wel het gelag betalen.

Luuk

Ik heb nooit van het bestaan van deze regeling gehoord en deze komt ook niet voor in het hostorisch overzicht van de ontwikkeling van de aow, zie link: https://www.plusonline.nl/pensioen/pensioen-en-aow-van-toen-tot-nu

jvstempvoort

In Frankrijk kan men nog steeds met 62 met pensioen.
En ben je spoorweg medewerker kan dat blijkbaar al met 52 en 57!Zo absurd dat ik het niet kon geloven, maar blijkt wel zo te zijn.
Nu Macron daar verandering in wil gaan brengen, gaat men 3 maanden staken.Ja het blijft Frankrijk.

jvstempvoort

Dat destijds juist de FNV heeft ingestemd met de stijgende AOW leeftijd is wel bizar natuurlijk.Wat er destijds voor is ingewisseld weet ik niet maar verbaasde me er wel over de FNV.

Fred

Wat er is ingewisseld is dat Agnes Jongerius die met de werkgevers zo zwaar onderhandelde en zo heel plotseling omdraaide en dikke vriendjes werd met dhr Wientjes daarna ineens van het toneel was verdwenen om in het Euro Parlement weer te voorschijn te komen.

Ze heeft het daar prima naar de zin...nooit meer iets van gehoord..

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW