« PFZW gaat werken aan de Afsluitdijk | Hoofdmenu | Klimaat: een wereldwijde uitdaging »

03/09/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

G P N v d Meij

En ik maar denken, dat het rendement op het belegd vermogen bepalend is, of er voldoende geld is om in de toekomst de pensioenen te indexeren en niet die bedachte rekenrente!!! Is het een geval van bedrijfsblindheid, dan moet er nodig fris bloed instromen en de ingedutte plakkers vervangen. Misschien dat er dan eens wat zinniger praat wordt gebezigd.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Het is juist zoals u het proces tot compromisbereidheid beschrijft om tot resultaat te komen. In mijn arbeidzaam leven heb ik ook vaak zo moeten onderhandelen. Maar zoiets lukt alleen als álle partijen de vaste wil hebben om ‘er uit’ te komen, soms met gebruikmaking van ‘wisselgeld’.

En met name wat dit laatste betreft is ‘de politiek’ vaak niet de gemakkelijkste partij. We zien dit immers al jaren waar het gaat om het indexeren van de pensioenrechten.

Wereldwijd staat Nederland immers aan de top van de in bezit zijnde pensioenvermogens, inmiddels al ruim 1300 miljard euro. Geen enkel land heeft meer vermogen op dit terrein dan wij.
Toch indexeren wij al vele jaren voor het merendeel nul-komma-nul voor alle deelnemers en gaat met name de koopkracht van gepensioneerden steeds verder achteruit.

De politiek laat zich gijzelen door het monetaire beleid van de ECB en niemand vertoont kennelijk compromisbereidheid, laat staan de vaste wil om ‘er uit’ te komen.

Ik ben ervan overtuigd dat deze periode later als zeer beschamend zal worden aangemerkt.
Is er dan niemand die zich hiervoor nú al verantwoordelijk voelt?

Louis Sparidans

Lemon

@ en niet de bedachte rekenrente!!!

***De invloed vh renteberekening van de ECB
Van Willem Schuddeboom Ons Pensioen nr 1, 2018 p 32-35.

Citaat:De goede beleggingsrendementen van pensioenfondsen hebben helaas voor u niet geleid tot hogere pensioenen wegens de gestegen prijzen.De oorzaak is niet het huidige beleid van de ECB, maar de overheid in Nederland. Sinds 2007 zijn de fondsen in Nederland verplicht om de rentes van de interbancaire swap markten te gebruiken om de contante waarde van de bestaande pensioenaanspraken te berekenen. Deze interbancaire swap rentes zijn wel sterk verbonden met het rentebeleid van de ECB.

De NPB heeft samen met veel andere verenigingen van gepensioneerden steeds gewezen op de onevenwichtigheid dat de rekenrente bij de premies voor nieuwe aanspraken een geheel andere is dan de rekenrente om de contante waarde van de bestaande aanspraken te berekenen.
....indien 2,7 % rekenrente prudent is voor de
nieuwe pensioenaanspraken, dan is 2,7% ook prudent voor de bestaande pensioenaanspraken.

luuk

Hallo Lemon,
zou je me kunnen vertellen hoeveel dan de rekenrente is voor bestaande aanspraken en waarom die hoger? Ken je de argumentatie die men geeft voor het gehanteerde verschil tussen bestaande en nieuwe aanspraken? Het lijkt me een vreemde situatie maar misschien zit er toch wel een (goede) logica/reden achter en die zou ik dan wel willen weten.

Lemon

Citaat Dhr Schuddeboom : ' gemiddeld is de rekenrente bij de fondsen voorde premies nu 2,7% en voor de berekening van de contante waarde van de bestaande aanspraken 1,5%.
Indien de rekenrente voor nieuwe en die voor bestaande aanspraken gelijk worden getrokken, stel 2,7%,dan stijgt de buffer van de fondsen in Nederland met circa 24% punt.
Dan is er geen reden om te korten kunnen de pensioenen worden verhoogd voor de gestegen prijzen.

Ans goos

Compromis neem de rekenrente op Europees Nivo dan is alles opgelost. Nu financieren we de
Zuid Europese landen ook.
Leergeld uit het verleden kabinet Lubbers had van het pensioensysteem af moeten blijven, dan had
PzW nu een dekking van 130 gehad i.p.v. 103.
Waarschuwing: inspraak van politiek etc is uitspraak naar uitzichtloosheid

Louis Sparidans

Was het maar zo simpel Ans. Helaas, onze politici lopen aan het handje van de ECB (de Europese Centrale Bank) en die sluit geen compromissen.

Hadden we maar zo’n pensioenfonds zoals de Europarlementariërs. Door veel te lage premieafdrachten hadden die vorig jaar een dekkingsgraad van 37%. Een gigantisch tekort dus!

Maar een maand geleden besloot de Europese Commissie om eenmalig 270 miljoen bij te dragen om zo het tekort weg te werken.

Weliswaar op kosten van de Europese belastingbetaler! Het lijkt een grapje, maar het is toch heus waar.

Ans Goos

Louis, wij doen al jaren moeilijk , vandaar het pensioen protest vandaag Koolmees neemt de petitie mee in zijn besluitvorming.
Helaas geen noemswaardig item in de Haag.

luuk

Dank voor je antwoord op mijn eerste vraag, weet je ook welke reden men aangeeft voor het hanteren van verschillende rentes?

Cor

Dit zijn geen grapjes Louis, dat is ronduit crimineel gedrag, niets meer en niets minder net zoals de benoeming van Selmayr.

https://nos.nl/artikel/2222064-onderzoek-naar-eu-benoeming-vriendjespolitiek-van-de-bovenste-plank.html

Wanneer gaan we nu toch eens inzien dat deze EU eeen grote smerige bende is en die gewoon ons pensioengeld steelt.
Gaan de goed verdienende heren en dames in Nederland daar eens wat aan doen?

Lemon

Een poging..

***De rekenrente is de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken om hun dekkingsgraad te bepalen. Deze rente is een afgeleide van de marktrente voor beleggingen met een (zeer) laag risico. De Nederlandsche Bank stelt de rekenrente vast
Omdat het om pensioengeld gaat, wordt dat rendement voorzichtig ingeschat – pensioenfondsen willen en mogen zichzelf niet rijk rekenen. Voor die voorzichtige schatting is de rekenrente in het leven geroepen. Door de crisisjaren na 2008 is de marktrente flink gedaald, en daarmee ook de rekenrente. Diezelfde lage marktrente had eveneens gevolgen voor de meeste relatief veilige beleggingen van pensioenfondsen, zoals obligaties. Die haalden een beduidend lager rendement. https://ffp.nl/consument/life-events/pensioen/rekenrente-pensioen/

Toch is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen begrijpen hoe het met pensioenen zit. Want dat zou tot gevolg kunnen hebben,  dat er meer interesse komt voor het onderwerp dan tot nu toe het geval is. En dat zou goed zijn voor een brede maatschappelijke discussie over pensioenen http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/waarom-u-meer-moet-weten-over-pensioenen.php

jvstempvoort

Kortgeleden een EPer gevraagd naar het pensioenfonds van hen.Krijg je het antwoord dat die cijfers niet kloppen en wij burgers dus verkeerd zijn geinformeerd.Met de vraag of men de juiste cijfers kan geven krijg je geen antwoord meer.Daar heb je blijkbaar als burger van een EU lidstaat geen recht op om te weten.Je hebt niets te bepalen alleen te betalen.En uiteraard wordt met belastinggeld, vele "soorten overheid" door ons burgers, betaald, maar het mag wel in proportie blijven.Zeker nu je hoort dat de begroting van de EC/EU ook hoger uitvalt en er dus meer betaalt zou moeten worden.We mogen en moeten zelfs, als lidstaat meer kritisch zijn op er wat gebeurt er met dit geld. En niet aan de leiband van Juncker lopen die meer een soort van despoot lijkt te gaan worden.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff