« Mensen die de wereld beter maken | Hoofdmenu | Eerste week, laatste week »

02/09/2018

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Pier Koopmans

Geachte heer Borgdorff,

Dank voor deze duidelijke uitleg.

Pier Koopmans

G P N v d Meij

Onze pensioengelden worden wereldwijd belegd. Het
risico worden dus ook wereldwijd gespreid. Maar dit wordt afgedekt met een europese rekenrente. Raar, heel raar.

ceesjan

Geachte Heer Borgdorff ,
Dank u voor uw reactie maar een rechter is er niet alleen om de wet te toetsen om ook kan hij een uitspraak doen wat gerechtigheid is .

Cor

Duidelijke uitleg?
2: Verkiezingen zijn het enige democratische recht, maar de afgelopen decennia hebben bewezen dat stemmen geen ene moer uit maakt! We leven dan ook in een vrije dictatuur! De mensen moeten dat eens gaan inzien!

3: Tja in gesprek gaan. Deden ze dat maar want er wordt al decennia niet geluisterd!
De opeen volgende alinae's zeggen niets. De pensioenfondsen hebben niets ondernomen om onze regering ook maar iets te laten doen aan de rekenrente! Kunnen ze ook niet. Wordt dor de ECB en Brussel bepaalt. Maar goed we krijgen straks de moordlustige Balkanlanden bij de EU. Dan worden we nog armer dat we nu aan het worden zijn. Behalve voor dat kleine groepje EU potentaten en haar vazallen.

Alinea 3en4: Hoe hoog moet de rente worden om te indexeren? En dan?, krijgen we er dan ineens honderden tot duizenden euro's bij? Oh ja dat geldt alleen voor de top zoals Borgdorff, die hebben niets te klagen straks. Die krijgen straks 4000 euro per maand en u maar 400!

Alinea 5: gestreden, kom nou toch! wat een leugen! Laat eerst eens zien dat jullie eerst eens solidair worden met de gepensioneerden. Maar daar durft u geen antwoord op te geven, he!

Alinea 6: Wie gaat dat risico dragen meneer Borgdorff, U?
Als u geen kritiek wilt op dit blog en door sommigen bagatelliserend laat reageren stop dan met met dit blog want het heeft geen enkele zin om elke weer misleidende info te geven aan de mensen voor wie u het zou moeten opnemen.
Kunt u ons eerlijk vertellen, zonder rijk te worden, wat er moet gebeuren?

Lemon

@
Alinea 3en4: Hoe hoog moet de rente worden om te indexeren? En dan?,

### Vrees dat dat verleden tijd is. Aangezien..

*** De uitkeringen in het Nederlandse pensioenstelsel hangen namelijk niet af van een beleggingsrendement; het merendeel staat vast op 70% van het middelloon. Daarom wordt een rentermijnstructuur gebruikt die is afgeleid van het rendement op risicovrije staatsobligaties. De rente op dergelijke obligaties is al dertig jaar laag en de laatste jaren zelfs heel erg laag. Er lijkt voorlopig ook geen zicht op een hogere rente. En dat treft de waarde van de pensioenvermogens. Maar wie voorstelt om dan maar een relatief hoog beleggingsrendement te gebruiken, rekent zichzelf rijk en schuift de rekening door naar de volgende generaties.

Degenen die voorstellen om een gemiddeld aandelenrendement te gebruiken verliezen nog een ander belangrijk economisch fenomeen uit het oog. Het is wellicht verleidelijk om te denken dat lage aandelenkoersen op den duur altijd weer terug zullen keren naar een lange termijn gemiddelde (“mean reversion”). Helaas heeft de economische literatuur hier nog geen robuust bewijs voor gevonden.  Aandelenkoersen schommelen erg, ook over een periode van tien of zelfs dertig jaar. Immers, hoeveel (niet-overlappende) 10-jaarsrendementen hebben we nou eigenlijk om uitspraken te doen over het 10-jaars aandelenrendement? Voor de meeste ontwikkelde economieën kan met enige moeite pakweg honderd jaaraandelenhistorie worden verzameld. Dan hebben we dus ongeveer tien van die 10-jaars rendementen. Veel te weinig om een betrouwbare uitspraak over te doen. En bovendien, kun je de economie van 1970 vergelijking met die van 2016? Belangrijke beslissingen over onze pensioenen moeten dan ook niet genomen worden op basis van koffiedik kijken en wensdenken.
https://esb.nu/blog/20019933/misverstanden-over-de-rekenrente

P. de Vreede

Ik zou graag willen weten wat de kosten zijn wanneer PFZW de pensioenen van werkenden en gepensioneerden met 1 procent indexeert?

Bij de volgende beurscrisis zullen er weer miljarden van het belegde vermogen verdampen. Kortingen op het pensioen dreigen. Waarom keert het pensioenfonds niet een klein deel van het huidige grote vermogen uit aan de huidige deelnemers?Zodat er minder geld op de beursen verdampt en deelnemers een grotere buffer krijgen om de komende crisis te doorstaan?

CrM

"Ik citeer" uit het artikel (https://esb.nu/blog/20019933/misverstanden-over-de-rekenrente)
Het probleem van het huidige pensioenstelsel is dat er in het verleden beloftes zijn gedaan die niet kunnen worden waargemaakt. Die pijn moet tussen de generaties verdeeld worden, waarbij valide economische argumenten niet buiten beschouwing mogen worden gelaten.
Die verdeling en die valide economische argumenten zijn voor sommigen (bestuursvoorzitter ASR Baeten), een reden om maar twee ton per jaar erbij te harken, zijn dat valide economische argumenten? Nee dat is oprecht crimineel gedrag. Zo komt een verdeling en het vertrouwen in deze wereld nooit meer goed.

luuk

Geachte heer Borgdorff,

U spreekt over risico dragen i.h.a. Het zou mijns inziens echter logisch zijn om een verschillend risicoprofiel te hanteren voor reeds gepensioneerden (die al een groot deel van hun geld hebben ingelegd en tegen goede rendementen hebben laten renderen en dus nu met een laag risico en minder rendement genoegen kunnen nemen) en degenen die nog lang in moeten leggen en dus nog zoveel mogelijk rendement moeten zien te realiseren.
Hoe gaat dit er in het nieuwe stelsel uitzien?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff